Po zakupie samochodu konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami i uregulowanie opłat. Sprawdź, o jakich formalnościach musisz pamiętać. Przygotowaliśmy również aktualne wzory dokumentów ze szczegółowym omówieniem.

Rejestracja samochodu to procedura obowiązkowa dla każdego właściciela pojazdu mechanicznego. Nie ma przy tym znaczenia, czy auto kupiłeś w salonie samochodowym, komisie czy też od osoby prywatnej. Różnica dotyczy jedynie załączników, jakie będziesz musiał dołączyć do wniosku.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy, gdzie i w jakim terminie trzeba zarejestrować samochód?

Według aktualnie obowiązujących przepisów jedynie zarejestrowane pojazdy mogą uczestniczyć w ruchu drogowym. Kiedy trzeba zarejestrować auto? Zgodnie z prawem masz na to 30 dni, licząc od dnia nabycia pojazdu, np. zakupu czy otrzymania go w darowiźnie.

Z rejestracją pojazdu nie warto zwlekać, chociażby ze względu na wprowadzenie kar pieniężnych do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Obecnie właściciele pojazdów sprowadzonych z krajów należących do Unii Europejskiej, którzy nie dokonają ich rejestracji, mogą zostać ukarani kwotą od 200 do 1000 zł – każda sprawa jest rozpoznawana indywidualnie.

Pandemia koronawirusa spowodowała, że właściciele pojazdów mają więcej czasu na ich rejestrację. Obecnie na dopełnienie formalności masz 180 dni. Uwaga! Wydłużony termin obowiązuje do końca 2020 r.

Do zarejestrowania samochodu upoważnieni są pracownicy wydziału komunikacji urzędu, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Wniosek o rejestrację pojazdu powinieneś złożyć w:

 • urzędzie starostwa powiatowego,
 • urzędzie miasta – gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – gdy mieszkasz w Warszawie.

Wiele urzędów oferuje rezerwację wizyt dla właścicieli pojazdów, którzy chcą dokonać ich rejestracji. Szczegółowych informacji w tym zakresie należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów komunikacji.

Czym różni się rejestracja czasowa od stałej pojazdu?

Na proces rejestracji pojazdu składa się rejestracja czasowa i rejestracja właściwa. Różnica tkwi w terminie ważności dokumentów wydanych właścicielowi samochodu.

W przypadku rejestracji czasowej dokumenty (pozwolenie czasowe, nalepka kontrolna) i tablice rejestracyjne są ważne przez 30 dni – na ich podstawie będziesz mógł użytkować auto przez ten czas.

Jeżeli w ciągu tego okresu urzędnicy nie zdążą zarejestrować Twojego pojazdu na stałe, to jednorazowo rejestracja czasowa może zostać wydłużona na kolejne 14 dni.

Z reguły rejestracja czasowa odbywa się „od ręki”, czyli w czasie wizyty w wydziale komunikacji.

Rejestracja czasowa daje urzędnikom czas na dokładne sprawdzenie pojazdu oraz zlecenie przygotowania właściwego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli po przedłużeniu rejestracji czasowej na kolejne 14 właściwe dokumenty nadal nie będą gotowe, to nie będziesz mógł korzystać z pojazdu.

Rejestracja właściwa kończy się wydaniem decyzji. Może ona być pozytywna – wówczas pojazd zostanie zarejestrowany na stałe, a kierowca otrzyma komplet niezbędnych dokumentów. Jeżeli jednak złożysz niekompletny wniosek, to urzędnicy go odrzucą, a Ty będziesz mógł odwołać się od tej decyzji.

Z reguły wydziały komunikacji informują kierowców o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru. Najczęściej właściciel auta otrzymuje powiadomienie SMS-em. Status wniosku można sprawdzić też przez internet, korzystając z serwisu InfoCar.

Kto może zarejestrować auto w wydziale komunikacji?

Co do zasady do rejestracji pojazdu upoważniony jest jego właściciel. Może się jednak zdarzyć, że:

 • samochód jest współwłasnością – wówczas w urzędzie podczas rejestracji powinien być obecny każdy współwłaściciel,
 • pojazd jest własnością przedsiębiorstwa – wówczas w urzędzie stawić powinna się osoba upoważniona do reprezentacji firmy,
 • pojazd został powierzony przez zagraniczną firmę np. jej przedstawicielowi – wówczas rejestracji dokonuje przedstawiciel tej firmy.

W pierwszej sytuacji stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli w urzędzie jest mało wygodne. Właśnie dlatego warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest załatwienie sprawy przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa do załatwienia spraw związanych z zarejestrowaniem pojazdu możesz udzielić:

 • najbliższemu członkowi rodziny (np. małżonkowi, rodzicowi, dziecku) – wówczas pełnomocnictwo nie podlega opłacie,
 • profesjonalnemu pełnomocnikowi – takie pełnomocnictwo podlega opłacie w wysokości 17 zł.

Aby rejestracji pojazdu mógł dokonać pełnomocnik, konieczne jest udzielenie mu pisemnego upoważnienia.

Wystarczy, że w treści pełnomocnictwa wskażesz personalia osoby, która ma dokonać rejestracji auta w Twoim imieniu. Dodatkowo określ, jaki pojazd ma być przedmiotem rejestracji. Pobierz wzór pełnomocnictwa w PDF lub doc.

Jak przygotować i wypełnić wniosek o rejestrację auta?

Wniosek o rejestrację pojazdu nie jest skomplikowany – bez trudu dasz sobie radę z jego wypełnieniem. Wystarczy, że:

 • podasz swoje dane osobowe,
 • wskażesz pojazd, który chcesz zarejestrować (rodzaj pojazdu i jego przeznaczenie, marka, typ, model, rok produkcji, numer VIN, numer silnika, dotychczasowy numer rejestracyjny i numer karty pojazdu),
 • wymienisz załączniki, które złożysz wraz z wnioskiem.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem indywidualnych tablic rejestracyjnych, będziesz musiał dodatkowo wypełnić jeszcze jedno pole. Wniosek musisz także podpisać.

Składasz wniosek o rejestrację pojazdu osobiście lub pocztą? Pobierz wniosek o rejestrację pojazdu w formacie doc lub PDF.

Wniosek do wydziału komunikacji możesz złożyć na jeden z trzech sposobów. Urzędnicy rozpatrują wnioski:

 • złożone przez właściciela auta bezpośrednio w urzędzie,
 • dostarczone za pośrednictwem poczty,
 • złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Nie każdy urząd przyjmuje wnioski złożone drogą elektroniczną. Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, musisz najpierw sprawdzić, czy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania wydział komunikacji ma elektroniczną skrzynkę podawczą. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej urzędu.

Jakie dokumenty będą potrzebne do rejestracji?

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu, zależy od rodzaju i historii pojazdu. Inne załączniki obowiązują dla samochodów używanych, a inne dla samochodów nowych. Jeżeli planujesz zarejestrować pojazd zabytkowy, to do wniosku również będziesz musiał dołączyć dodatkowe załączniki.

Przed zarejestrowaniem pojazdu należy też ubezpieczyć pojazd. Pamiętaj, że za brak obowiązkowego ubezpieczenia oc grożą wysokie kary finansowe.

1. Dokumenty do rejestracji samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce – lista

Jeżeli kupiłeś używany pojazd, to do wniosku o rejestrację będziesz musiał dołączyć kilka załączników. Wymagane są:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – będzie to umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu – gdy została wydana dla auta,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat.

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu musi się znajdować wpis o pozytywnym przejściu badań technicznych.

Samochód do tej pory był zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym również Ty chcesz go zarejestrować? Pamiętaj, że wówczas nie masz obowiązku zmiany tablic rejestracyjnych, a zatem nie musisz za nie płacić.

Przed zakupem używanego pojazdu powinieneś sprawdzić, czy nie została zgłoszona jego kradzież. Możesz to zrobić na pomocą usługi HistoriaPojazdu.gov.pl. Informacje o pojazdach z zagranicy dostarczają firmy CARFAX i AutoDNA. Za pośrednictwem usługi sprawdzić można auta z wielu europejskich krajów, np.: Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji czy Austrii.

2. Dokumenty do rejestracji samochodu używanego sprowadzonego z zagranicy (z państwa należącego do Unii Europejskiej) – lista

Wśród kierowców z Polski dużą popularnością cieszą się pojazdy sprowadzone z zagranicy, szczególnie Niemiec. Jeżeli chcesz zarejestrować właśnie takie auto, do wniosku musisz dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – będzie to umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – tylko wówczas, gdy pojazd już wcześniej był zarejestrowany w Polsce, a następnie wywieziony za granicę,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu, np. zaświadczenie,
 • dokumenty odnoszące się do akcyzy – dokument potwierdzający uiszczenie akcyzy za pojazd w Polsce albo dokument potwierdzający brak takiego obowiązku albo oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada on dokument potwierdzający uiszczenia akcyzy w Polsce.

W przypadku aut sprowadzonych z zagranicy konieczne jest też przetłumaczenie dokumentów, które zostały sporządzone w języku obcym. Wyjątkiem od tej zasady jest dowód rejestracyjny z unijnymi kodami.

Urzędnicy nie przyjmą tłumaczenia dokumentów dokonanego przez Ciebie czy „zwykłego tłumacza” – do przekładu treści dokumentów będziesz musiał zaangażować tłumacza przysięgłego. Aby obniżyć koszty, możesz sporządzić umowę kupna-sprzedaży w języku polskim i obcym.

Jeżeli Twój samochód posiada kierownicę po prawej stronie, badanie techniczne powinno potwierdzać, że samochód został przystosowany do ruchu prawostronnego. Wymóg ten dotyczy takich elementów pojazdu jak: światła zewnętrzne, lusterka wsteczne i prędkościomierz (powinien on zostać wyskalowany w km/h).

3. Dokumenty do rejestracji samochodu używanego sprowadzonego z zagranicy (z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej) – lista

Sprowadziłeś pojazd z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej? Do wniosku o jego rejestrację musisz dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – będzie to umowa kupna-sprzedaży lub faktura,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu – jeżeli pojazd nie ma tablic, będziesz musiał złożyć oświadczenie,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu – tylko wówczas, gdy pojazd już wcześniej był zarejestrowany w Polsce, a następnie wywieziony za granicę,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu, np. zaświadczenie,
 • dowód odprawy celnej – dokument pobierzesz z urzędu celnego.

Jeżeli część dokumentów została sporządzona w języku obcym, konieczne będzie dołączenie do wniosku ich tłumaczenia. Przekład powinien zostać wykonany przez tłumacza przysięgłego.

Składasz oświadczenie, gdyż pojazd został sprowadzony z zagranicy bez tablic lub tablice zostały zwrócone do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony? Pobierz wzór oświadczenia w formacie doc lub PDF.

4. Dokumenty do rejestracji samochodu nowego – lista

Rejestracja nowego samochodu kupionego z salonu również wiąże się z koniecznością zgromadzenia dokumentów, które będą załącznikami do wniosku. W tym przypadku jest jednak o tyle prościej, że wiele z tych dokumentów otrzymasz bezpośrednio od sprzedawcy.

Kupiłeś samochód w polskim salonie sprzedaży? Rejestracji dokonaj po jego zakupie, ale zanim wyjedziesz nim z salonu.

Jeżeli Twój samochód ma homologację krajową (świadectwo zgodności),do wniosku musisz dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – np. umowa kupna-sprzedaży czy faktura VAT,
 • kartę pojazdu – tylko wówczas, gdy producent (importer) ją wydał,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • świadectwo zgodności i oświadczenie – powinno zawierać informacje niezbędne do rejestracji samochodu,
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów (akceptowana jest też faktura z takim oświadczeniem) – otrzymasz je od sprzedawcy.

Pojazd może mieć też homologację europejską WE (świadectwo zgodności WE). Wówczas dodatkowo do wniosku dołącz:

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego – potrzebne jest tylko wówczas, gdy pojazd ma kierownicę po prawej stronie,
 • dowód odprawy celnej przywozowej – gdy auto zostało sprowadzone z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej,
 • dokumenty odnoszące się do akcyzy (dowód zapłaty lub potwierdzenie braku takiego obowiązku) – gdy zarejestrowany ma zostać samochód osobowy, który został sprowadzony z kraju należącego do Unii Europejskiej.

W przypadku akcyzy akceptowane jest też oświadczenie salonu sprzedaży pojazdów o posiadaniu oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.

5. Dokumenty do rejestracji samochodu zabytkowego – lista

W Polsce nie brakuje miłośników pojazdów zabytkowych. Jeżeli chcesz zarejestrować taki pojazd, to do wniosku dołącz:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem auta – np. umowa kupna-sprzedaży czy faktura VAT,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • dowód rejestracyjny – jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • zaświadczenie z badania oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu ze stacji kontroli pojazdów,
 • dokument potwierdzający, że auto jest zabytkowe – może to być np. dokument potwierdzający wpisanie auta do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Sprowadziłeś pojazd osobowy z zagranicy? Jeżeli pojazd pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej, to dołącz też dokumenty dotyczące akcyzy (potwierdzenie jej uiszczenia lub brak takiego obowiązku). Gdy pojazd pochodzi z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, potrzebować będziesz dowodu odprawy celnej.

Pamiętaj, że aby samochód mógł zostać zarejestrowany jako zabytkowy, musi spełniać odpowiednie warunki – mieć co najmniej 25 lat, a od zakończenia produkcji tego modelu musi upłynąć nie mniej niż 15 lat.

Co warto wiedzieć

 • Pojazd należy zarejestrować w ciągu 30 dni, licząc od dnia jego nabycia.
 • Rejestracja pojazdu wiąże się ze złożeniem wniosku wraz z załącznikami. Lista załączników zależy od rodzaju i historii pojazdu.
 • Proces rejestracji składa się z rejestracji czasowej i właściwej. Rejestracji czasowej dokonuje się na maksymalnie 44 dni. W tym czasie urzędnicy sprawdzają auto.
 • Za niezarejestrowanie samochodu w wyznaczonym terminie grozi kara finansowa w wysokości od 200 do 1000 zł. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.