Aby zarejestrować nowo nabyty samochód, należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami w wydziale komunikacji. Podpowiadamy, jak krok po kroku przejść wszystkie formalności, aby otrzymać dowód rejestracyjny i nowe tablice.

Rejestracja samochodu to procedura obowiązkowa prawie dla każdego nabywcy pojazdu mechanicznego. Wyjątek dotyczy kierowców, którzy kupili auto używane zarejestrowane w Polsce - na dzień dzisiejszy mogą oni zgłosić nabycie pojazdu i nie muszą wnioskować o rejestrację. To jednak ma się zmienić od stycznia 2024 r. (rejestracja będzie obowiązkowa).

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Wróćmy jednak do osób, które planują złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w urzędzie. Jakich formalności muszą oni dopełnić? Co do zasady, nie ma tutaj znaczenia, czy auto zostało kupione w salonie samochodowym, komisie czy też od osoby prywatnej. Różnica dotyczy jedynie załączników, jakie należy dołączyć do wniosku oraz opłaty jaką należy uiścić.

Wniosek o rejestrację pojazdu – wzory do pobrania

Osoby, które zamierzają zarejestrować samochód, powinny zacząć od wypełnienia odpowiedniego wniosku o rejestrację pojazdu. Druk można odebrać i uzupełnić na miejscu we właściwym urzędzie. Znacznie wygodniej jednak będzie pobrać go ze strony wydziału komunikacji, w którym zostanie zgłoszony samochód lub z rządowej strony https://www.gov.pl/.

W rankomat.pl również udostępniamy uniwersalny wzór, którym można się posłużyć.

Składasz wniosek o rejestrację pojazdu osobiście lub pocztą? Pobierz wniosek o rejestrację pojazdu w formacie doc lub PDF.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o rejestrację samochodu?

Wniosek o rejestrację pojazdu (bez względu na to, z jakiej strony zostanie pobrany) nie jest skomplikowany i każdy bez trudu poradzi sobie z jego wypełnieniem. Wystarczy, że poda swoje dane osobowe, wskaże pojazd, który chce zarejestrować oraz wymieni wszystkie załączniki, które składa wraz z wnioskiem.

Jakie dokładnie informacje muszą znaleźć się we wniosku o rejestrację samochodu?

 • Miejscowość i data
 • Imię i nazwisko lub nazwa właściciela oraz adres właściciela

W przypadku wniosku składanego przez podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (np. przez przedsiębiorstwo wielozakładowe lub gdy samochód został powierzony przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu), we wniosku podaje się dane tego podmiotu oraz właściciela pojazdu.

 • Nr PESEL lub REGON / data urodzenia

Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca, natomiast datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego numeru PESEL

 • Nazwa organu rejestrującego i miejscowość
 • Dane pojazdu:
 1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie
 2. marka, typ, model
 3. rok produkcji numer VIN / nr nadwozia, podwozia lub ramy
 4. dotychczasowy numer rejestracyjny.

Dodatkowo (jeśli odnosi się to do rejestrowanego pojazdu) można podać:

- dzień sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE - jeśli pojazd niebędący pojazdem nowym został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy w Polsce, a datą jego sprowadzenia jest dzień po dniu 31 grudnia 2019 r.

- datę nabycia pojazdu sprowadzonego z UE

 • Lista załączników
 • Oświadczenie, że podane we wniosku dane i informacje są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym
 • Podpis

Jeżeli właściciel pojazdu wnosi o wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych lub zmniejszonych zamiast tablic zwyczajnych, powinien zaznaczyć to w odpowiednim polu.

Rejestracja pojazdu – kiedy potrzebne jest pełnomocnictwo?

Co do zasady, do rejestracji pojazdu upoważniony jest jego właściciel. Może się jednak zdarzyć, że:

 • samochód jest współwłasnością – wówczas w urzędzie podczas rejestracji powinien być obecny każdy współwłaściciel,
 • pojazd jest własnością przedsiębiorstwa – wówczas w urzędzie stawić powinna się osoba upoważniona do reprezentacji firmy,
 • pojazd został powierzony przez zagraniczną firmę np. jej przedstawicielowi – wówczas rejestracji dokonuje przedstawiciel tej firmy.

W pierwszej sytuacji stawiennictwo wszystkich współwłaścicieli w urzędzie jest mało wygodne. Właśnie dlatego warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest załatwienie sprawy przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa do załatwienia spraw związanych z zarejestrowaniem pojazdu można udzielić:

 • najbliższemu członkowi rodziny (np. małżonkowi, rodzicowi, dziecku) – wówczas pełnomocnictwo nie podlega opłacie,
 • innemu pełnomocnikowi – takie pełnomocnictwo podlega opłacie w wysokości 17 zł.

Aby rejestracji pojazdu mógł dokonać pełnomocnik, konieczne jest udzielenie mu pisemnego upoważnienia.

Wystarczy, że w treści pełnomocnictwa wskażesz personalia osoby, która ma dokonać rejestracji auta w Twoim imieniu. Dodatkowo określ, jaki pojazd ma być przedmiotem rejestracji. Pobierz wzór pełnomocnictwa w PDF lub doc.

Formalności związane z rejestracją samochodu

Według aktualnie obowiązujących przepisów, jedynie zarejestrowane pojazdy mogą uczestniczyć w ruchu drogowym. Jeżeli kupiłeś samochód używany, który posiada legalne tablice oraz ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC (np. jest już zarejestrowany w Polsce lub posiada tablice wjazdowe), możesz poruszać się nim swobodnie po drodze. Pamiętaj jednak, aby nie przekroczyć ustalonego w przepisach terminu na zgłoszenie jego nabycia lub przerejestrowanie - jeśli wolisz przepisać go od razu na siebie. 

Kiedy, gdzie i w jakim terminie trzeba zarejestrować samochód?

O nabyciu samochodu urząd powinien dowiedzieć się nie później niż do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy kupna, wystawienia faktury VAT czy spisania umowy darowizny. Późniejsze zgłoszenie również będzie możliwe, jednak należy pamiętać, że za brak zawiadomienia (lub rejestracji) w ustawowym terminie przewidziano karę w wysokości od 200 do 1000 z - każda sprawa jest rozpoznawana indywidualnie.

Po zakupie używanego samochodu wymagane jest złożenie zawiadomienia o kupnie/nabyciu pojazdu lub jego zarejestrowanie. Zawiadomienie można złożyć wtedy, gdy pojazd jest już zarejestrowany w Polsce. Z kolei samochód sprowadzony z jednego z krajów należących do Unii Europejskiej należy zarejestrować.

Uwaga! Zgłoszenie nabycia pojazdu nie jest tym samym, co jego przerejestrowanie! W pierwszym przypadku kupujący używany pojazd zgłasza tylko fakt zakupu w wydziale komunikacji. Odbywa się to bez wymiany tablic rejestracyjnych czy dowodu rejestracyjnego. Przerejestrowania takiego auta może nastąpić w późniejszym terminie, przy czym przepisy nie wskazują, kiedy należy dokonać rejestracji.

Gdzie należy zarejestrować samochód?

Do zarejestrowania samochodu upoważnieni są pracownicy wydziału komunikacji urzędu, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania właściciela pojazdu. Wniosek o rejestrację pojazdu należy więc złożyć w:

 • urzędzie starostwa powiatowego,
 • urzędzie miasta – gdy mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – gdy mieszkasz w Warszawie.

Wiele urzędów oferuje rezerwację wizyt dla właścicieli pojazdów, którzy chcą dokonać ich rejestracji. Szczegółowych informacji w tym zakresie należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów komunikacji.

Czym różni się rejestracja czasowa od stałej pojazdu?

Na proces rejestracji pojazdu składa się rejestracja czasowa i rejestracja właściwa. Różnica tkwi w terminie ważności dokumentów wydanych właścicielowi samochodu.

W przypadku rejestracji czasowej dokumenty (pozwolenie czasowe, nalepka kontrolna) i tablice rejestracyjne są ważne przez 30 dni – na ich podstawie będziesz mógł użytkować auto przez ten czas. Jeżeli w ciągu tego okresu urzędnicy nie zdążą zarejestrować Twojego pojazdu na stałe, to jednorazowo rejestracja czasowa może zostać wydłużona na kolejne 14 dni.

Z reguły rejestracja czasowa odbywa się „od ręki”, czyli w czasie wizyty w wydziale komunikacji.

Rejestracja czasowa daje urzędnikom czas na dokładne sprawdzenie pojazdu oraz zlecenie przygotowania właściwego dowodu rejestracyjnego. Jeżeli po przedłużeniu rejestracji czasowej na kolejne 14 właściwe dokumenty nadal nie będą gotowe, to nie będziesz mógł korzystać z pojazdu.

Rejestracja właściwa kończy się wydaniem decyzji. Może ona być pozytywna – wówczas pojazd zostanie zarejestrowany na stałe, a kierowca otrzyma komplet niezbędnych dokumentów. Jeżeli jednak złożysz niekompletny wniosek, to urzędnicy go odrzucą, a Ty będziesz mógł odwołać się od tej decyzji.

Z reguły wydziały komunikacji informują kierowców o tym, że dokumenty są gotowe do odbioru. Najczęściej właściciel auta otrzymuje powiadomienie SMS-em. Status wniosku można sprawdzić też przez internet, korzystając z serwisu InfoCar.

Jakie dokumenty będą potrzebne do rejestracji?

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu, zależy od rodzaju i historii pojazdu. Inne załączniki obowiązują dla samochodów używanych, a inne dla samochodów nowych. Jeżeli planujesz zarejestrować pojazd zabytkowy, to do wniosku również będziesz musiał dołączyć dodatkowe załączniki.

Przed zarejestrowaniem pojazdu należy też ubezpieczyć pojazd (o ile nie posiada on aktualnej polisy). Pamiętaj, że za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grożą wysokie kary finansowe.

Jeżeli kupiliśmy samochód używany i poprzedni właściciel opłacał OC, to powinniśmy sprawdzić, do kiedy jest ważna umowa. Polisy OC automatycznie przedłużają się na kolejny rok, jednak nie w sytuacji, gdy pojazd zmienia właściciela. W takim wypadku należy osobiście zadbać o zakup nowej polisy. Niedopełnienie tego obowiązku sprawia, że wiele osób traci ubezpieczenie, nie mając świadomości tego faktu. Prawda wychodzi na jaw podczas kontroli policji, przy kolizji czy wypadku lub w momencie otrzymania kary z UFG

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

1. Dokumenty do rejestracji samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce – lista

Jeżeli kupiłeś używany pojazd, to do wniosku o rejestrację powinieneś dołączyć kilka załączników. Wymagane są:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – będzie to np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat.

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu musi się znajdować wpis o pozytywnym przejściu badań technicznych. Jeśli minął termin badania technicznego, udaj się najpierw na badanie techniczne na stację kontroli pojazdów, a następnie złóż w urzędzie zaświadczenie o jego pozytywnym wyniku.

Od 31 stycznia 2022 roku możliwe jest zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, o ile był on zarejestrowany na terytorium Polski oraz ma czytelne i utrzymane w należytym stanie tablice zgodne z obowiązującym wzorem (nie dotyczy to zatem m.in. tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL).

Opłata za standardowe tablice samochodowe to 80 zł. Taką kwotę można więc zaoszczędzić dzięki pozostawieniu dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Od 4 września 2022 r. nie jest także konieczne wnoszenie opłaty za nalepkę kontrolną, natomiast od 1 lipca 2023 r. zrezygnowano z pobierania opłaty ewidencyjnej. 

2. Dokumenty do rejestracji samochodu używanego sprowadzonego z zagranicy (z państwa należącego do Unii Europejskiej) – lista

Wśród kierowców z Polski dużą popularnością cieszą się pojazdy sprowadzone z zagranicy, szczególnie Niemiec. Jeżeli chcesz zarejestrować właśnie takie auto, do wniosku musisz dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – będzie to umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu, np. zaświadczenie od uprawnionego diagnosty,
 • dokumenty odnoszące się do akcyzy – dokument potwierdzający uiszczenie akcyzy za pojazd w Polsce albo dokument potwierdzający brak takiego obowiązku albo oświadczenie salonu sprzedaży, że posiada on dokument potwierdzający uiszczenia akcyzy w Polsce.
Od 4 września 2022 r. do wniosku o rejestrację samochodu nie trzeba dołączać karty pojazdu.

W przypadku aut sprowadzonych z zagranicy konieczne jest też przetłumaczenie dokumentów, które zostały sporządzone w języku obcym. Wyjątkiem od tej zasady jest dowód rejestracyjny z unijnymi kodami ujednoliconymi na poziomie UE.

Urzędnicy nie przyjmą tłumaczenia dokumentów dokonanego przez Ciebie czy „zwykłego tłumacza” – do przekładu treści dokumentów będziesz musiał zaangażować tłumacza przysięgłego. Honorowane jest także tłumaczenie przez polskiego konsula, z państwa z którego pojazd został sprowadzony. Aby obniżyć koszty, możesz sporządzić umowę kupna-sprzedaży w języku polskim i obcym.

Jeżeli Twój samochód posiada kierownicę po prawej stronie, badanie techniczne powinno potwierdzać, że samochód został przystosowany do ruchu prawostronnego. Wymóg ten dotyczy takich elementów pojazdu jak: światła zewnętrzne, lusterka wsteczne i prędkościomierz (powinien on zostać wyskalowany w km/h).

3. Dokumenty do rejestracji samochodu używanego sprowadzonego z zagranicy (z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej) – lista

Sprowadziłeś pojazd z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej? Do wniosku o jego rejestrację musisz dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – będzie to np. umowa kupna-sprzedaży lub faktura,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu – jeżeli pojazd nie ma tablic, będziesz musiał złożyć stosowne oświadczenie,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu, np. zaświadczenie od uprawnionego diagnosty,
 • dowód odprawy celnej – dokument pobierzesz z urzędu celnego.

Jeżeli część dokumentów została sporządzona w języku obcym, konieczne będzie dołączenie do wniosku ich tłumaczenia. Przekład powinien zostać wykonany przez tłumacza przysięgłego.

Składasz oświadczenie, gdyż pojazd został sprowadzony z zagranicy bez tablic lub tablice zostały zwrócone do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony? Pobierz wzór oświadczenia w formacie doc lub PDF.

4. Dokumenty do rejestracji samochodu nowego – lista

Rejestracja nowego samochodu kupionego z salonu również wiąże się z koniecznością zgromadzenia dokumentów, które będą załącznikami do wniosku. W tym przypadku jest jednak o tyle prościej, że wiele z tych dokumentów otrzymasz bezpośrednio od sprzedawcy. Kupiłeś samochód w polskim salonie sprzedaży? Rejestracji dokonaj po jego zakupie, ale zanim wyjedziesz nim z salonu.

Jeżeli Twój samochód ma homologację krajową (świadectwo zgodności), do wniosku musisz dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu – np. faktura VAT,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • świadectwo zgodności i oświadczenie – powinno zawierać informacje niezbędne do rejestracji samochodu.

Pojazd może mieć też homologację europejską WE (świadectwo zgodności WE). Wówczas dodatkowo do wniosku dołącz:

 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego – potrzebne jest tylko wówczas, gdy pojazd ma kierownicę po prawej stronie,
 • dowód odprawy celnej przywozowej – gdy auto zostało sprowadzone z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej,
 • dokumenty odnoszące się do akcyzy (dowód zapłaty lub potwierdzenie braku takiego obowiązku) – gdy zarejestrowany ma zostać samochód osobowy, który został sprowadzony z kraju należącego do Unii Europejskiej. W przypadku akcyzy akceptowane jest też oświadczenie salonu sprzedaży pojazdów o posiadaniu oryginału lub kopii dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy.
Od 4 czerwca 2021 r. istnieje możliwość załatwienia wszystkich formalności związanych z rejestracją nowego samochodu, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta.

5. Dokumenty do rejestracji samochodu zabytkowego – lista

W Polsce nie brakuje miłośników pojazdów zabytkowych. Jeżeli chcesz zarejestrować taki pojazd, to do wniosku dołącz:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem auta – np. umowa kupna-sprzedaży czy faktura VAT,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • dowód rejestracyjny – jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany,
 • potwierdzenie uiszczenia opłat,
 • zaświadczenie z badania oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu ze stacji kontroli pojazdów,
 • dokument potwierdzający, że auto jest zabytkowe – może to być np. dokument potwierdzający wpisanie auta do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Sprowadziłeś pojazd osobowy z zagranicy? Jeżeli pojazd pochodzi z kraju należącego do Unii Europejskiej, to dołącz też dokumenty dotyczące akcyzy (potwierdzenie jej uiszczenia lub brak takiego obowiązku). Gdy pojazd pochodzi z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, potrzebować będziesz dowodu odprawy celnej.

Pamiętaj, że aby samochód mógł zostać zarejestrowany jako zabytkowy, musi spełniać odpowiednie warunki, np. mieć co najmniej 25 lat, a od zakończenia produkcji tego modelu musi upłynąć nie mniej niż 15 lat.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2023 roku?

Od początku 2022 r. obowiązują nowe stawki za rejestrację samochodu. To wynik nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym i wchodzących w życie (w różnych terminach) przepisów. Co dokładnie zmieniło się w kwestii rejestracji pojazdów w latach 2022 - 2023?

Od 31 stycznia 2022 r.

 • Można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne (dotyczy to aut na polskich tablicach rejestracyjnych, zgodnych z normami unijnymi), nawet jeśli pojazd jest zarejestrowany w innym mieście/powiecie;
 • Wprowadzono możliwość czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu.

Od 4 września 2022 r.

Zniesiono obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na przednią szybę. Osoby rejestrujące m.in. samochody osobowe nie muszą już:

 • dołączać do wniosku o rejestrację karty pojazdu,
 • umieszczać nalepki kontrolnej na przedniej szybie nowo zakupionego pojazdu,
 • wnioskować o wydanie wtórnika karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej dla już posiadanego samochodu.

Od 1 lipca 2023 r. podczas składania wniosku o rejestrację pojazdu nie trzeba wnosić opłaty ewidencyjnej (0,50 zł za każdą czynność związaną z rejestracją).

Ile po zmianach przepisów w 2022 r. i 2023 r. kosztuje rejestracja samochodu?

Opłata komunikacyjnaSamochód używany zarejestrowany w PolsceSamochód używany sprowadzony z zagranicy oraz samochód nowy kupiony w Polsce lub za granicąSamochód zabytkowy
Tablice rejestracyjne zwyczajne80 zł80 zł100 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne1000 zł1000 zł-
Dowód rejestracyjny54 zł54 zł54 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł12,50 zł12,50 zł
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych)160,00 zł160,00 zł180,00 zł
RAZEM (w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej. z wydaniem pozwolenia czasowego)80 zł--
RAZEM (w przypadku indywidualnych tablic rej.)1080,00 zł1080,00 zł-
Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego66,50 zł--

Jak złożyć wniosek o rejestrację auta?

Wniosek do wydziału komunikacji możesz złożyć na jeden z trzech sposobów. Urzędnicy rozpatrują wnioski:

 • złożone przez właściciela auta bezpośrednio w urzędzie,
 • dostarczone za pośrednictwem poczty,
 • złożone za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

Nie każdy urząd przyjmuje wnioski złożone drogą elektroniczną. Jeżeli chcesz skorzystać z tej możliwości, musisz najpierw sprawdzić, czy właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania wydział komunikacji ma elektroniczną skrzynkę podawczą. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej urzędu.

Co warto wiedzieć

 1. Pojazd należy zarejestrować lub przynajmniej zgłosić jego nabycie (jeśli samochód jest już zarejestrowany w Polsce) w ciągu 30 dni, licząc od dnia jego nabycia.
 2. Rejestracja pojazdu wiąże się ze złożeniem wniosku wraz z załącznikami. Lista załączników zależy od rodzaju i historii pojazdu.
 3. Proces rejestracji składa się z rejestracji czasowej i właściwej. Rejestracji czasowej dokonuje się na maksymalnie 44 dni. W tym czasie urzędnicy sprawdzają auto.
 4. Za niezarejestrowanie lub zawiadomienie o nabyciu samochodu w wyznaczonym terminie grozi kara finansowa w wysokości od 200 do 1000 zł. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy każdy ze współwłaścicieli pojazdu musi być obecny przy rejestracji?

  Nie. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli nie może uczestniczyć w rejestracji osobiście, w urzędzie, to rejestracji może dokonać drugi ze współwłaścicieli, jeżeli posiada stosowne pełnomocnictwo. Do rejestracji konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli mienia.

 2. Czy nowy właściciel auta ma obowiązek zgłoszenia nabycia i przerejestrowania pojazdu?

  Zgodnie z zapisami ustawy właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić w ciągu 30 dni fakt zbycia lub nabycia pojazdu. Przepisy nie doprecyzowują jednak, że jest to jednoznaczne z obowiązkiem przerejestrowania auta zarejestrowanego już wcześniej w Polsce. Zgodnie z taką interpretacją nowy właściciel pojazdu może udać się do wydziału komunikacji w późniejszym terminie.

  Uwaga! Przepisy zmieniają się od 1 stycznia 2024 roku. Od tego dnia konieczne będzie złożenie wniosku o rejestrację w terminie 30 dni od nabycia pojazdu.

 3. W jaki sposób zgłosić nabycie pojazdu?

  Możemy to zrobić na kilka sposobów: przez platformę ePUAP, w wydziale komunikacji albo pocztą. Wykorzystanie platformy ePUAP to opcja najszybsza, najwygodniejsza i można wykonać ją w dowolnej chwili. Warto pamiętać, że zgłoszenie nabycia pojazdu jest bezpłatne.

 4. Czy można kupić ubezpieczenie OC już po rejestracji?

  Nie. Samochód w momencie rejestracji powinien mieć ważną polisę OC. Jeśli więc auto zostało kupione poza granicami Polski, to najpierw należy je ubezpieczyć, a dopiero potem przerejestrować.

 5. Czy podczas zakupu ubezpieczenia OC mogę podać adres zameldowania zamiast adresu zamieszkania?

  Nie. Ubezpieczyciel powinien być poinformowany o innym niż adres zameldowania miejscu zamieszkania właściciela pojazdu. Wpisywany adres jest wskazówką dla zakładu ubezpieczeń co do ryzyka wystąpienia kolizji lub wypadku, które ponosi. Od tego z kolei uzależniona jest wysokość składki OC. 

 6. Co warto sprawdzić przed zakupem używanego samochodu?

  Oprócz dokumentów i oczywiście stanu technicznego pojazdu, przed podpisaniem umowy kupna warto sprawdzić, czy nie została zgłoszona kradzież auta. Można to zrobić na pomocą usługi HistoriaPojazdu.gov.pl. Informacje o pojazdach z zagranicy dostarczają firmy CARFAX i AutoDNA. Za pośrednictwem usługi sprawdzić można auta z wielu europejskich krajów, np.: Niemiec, Francji, Belgii, Holandii, Szwecji czy Austrii.

 7. Jak wypełnić wniosek o rejestrację samochodu osobowego?

  Wystarczy pobrać odpowiedni druk zamieszczony na stronie urzędu właściwego do miejsca naszego zamieszkania lub skorzystać z uniwersalnego wzoru dokumentu zamieszczonego na stronie rankomat.pl, a następnie wypełnić poszczególne pola. Wniosek o rejestrację samochodu osobowego powinien zawierać przede wszystkim dane właściciela, dane pojazdu, listę załączników, które składamy wraz z wnioskiem oraz czytelny podpis właściciela.

 8. Jak wypełnić wniosek o rejestrację pojazdu dwóch właścicieli?

  Wniosek o rejestrację samochodu powinien zawierać dane wszystkich współwłaścicieli. Wpisujemy w nim więc informacje o każdej z osób: imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania, a w przypadku przedsiębiorców REGON, nazwę firmy oraz jej adres. Jeżeli jednym z właścicieli samochodu jest obcokrajowiec, zamiast PESEL-u podajemy jego datę urodzenia. Dalsza część wniosku jest już standardowa i powinna zawierać informacje o pojeździe oraz listę załączników. Na wniosku powinien oczywiście znaleźć się podpis każdego z właścicieli.

 9. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu?

  Lista załączników do wniosku może się nieco różnić w zależności od tego, jaki pojazd rejestrujemy. Ze stałych elementów można wymienić m.in. dokument potwierdzający własność (np. umowa kupna, darowizny czy faktura VAT) oraz dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego pojazdu. Szczegółowy spis załączników do wniosku o rejestrację samochodu znajduje się w naszym artykule.