Kupiłeś używany samochód? Przed jego rejestracją koniecznie sprawdź ważność polisy OC. Brak potwierdzenia obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu komplikuje załatwienie formalności w urzędzie. W dodatku może narazić Cię na karę od UFG, w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Kupując samochód, kierowcy zazwyczaj koncentrują się na jego stanie technicznym. Niestety, brak sprawdzenia czy auto posiada ważne OC może okazać się równie kosztowne, co ukryta usterka. Podczas rejestracji samochoduurzędnik sprawdzi, czy pojazd posiada aktualne ubezpieczenie OC. Jeśli stwierdzi, że jego właściciel zaniedbał swój obowiązek i nie wykupił polisy, zgłosi ten fakt do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Ten z kolei będzie miał podstawy do nałożenia na kierowcę kary finansowej.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Podpowiadamy, kiedy nowy właściciel pojazdu powinien zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego po polisę OC i co mówią przepisy o rejestracji samochodu bez tego ubezpieczenia.

Czy do rejestracji samochodu potrzebne jest ubezpieczenie OC?

Aby odpowiedzieć na pytanie: czy aktualna polisa OC jest konieczna do rejestracji samochodu osobowego, sięgnęliśmy po przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Jakie dokumenty są potrzebne do zarejestrowania pojazdu?

Wydział komunikacji dokonuje rejestracji pojazdu na podstawie dokumentów wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Na liście załączników do wniosku o rejestrację nie znalazło się jednak ubezpieczenie OC. W ustawie wymieniono natomiast m.in.:

 • dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu (mowa o powierzeniu pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu),
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
 • świadectwo zgodności WE lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu (nie zawsze wymagane),
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub inny dokument potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
 • dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był wcześniej rejestrowany),
 • dowód odprawy celnej przywozowej (pojazdy sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i rejestrowane po raz pierwszy),
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub brak takiego obowiązku.

W indywidualnych sprawach i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa organ rejestrujący może rozstrzygać o możliwości zastosowania wyłączenia. A czy może poprosić o okazanie dodatkowego dokumentu, np. aktualnej polisy OC? Owszem!

Zgodnie z Art. 84. 2. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych spełnienie obowiązku zawarcia umowy OC podlega kontroli wykonywanej m.in. przez organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów.

Kiedy podczas rejestracji zostaniemy poproszeni o okazanie polisy OC?

Urząd może wymagać od właściciela pojazdu, aby już przy składaniu wniosku o rejestrację przedstawił aktualną polisę OC. W większości wydziałów komunikacji jest to standardowa procedura. Czasami jednak urzędnik może przeoczyć lub tylko zwrócić posiadaczowi auta uwagę na brak polisy OC. Będzie ona jednak wymagana przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego.

Co się stanie, jeśli również wtedy właściciel auta nie udowodni, że auto jest ubezpieczone? Brak okazania ważnej polisy OC podczas rejestracji samochodu nie musi wpływać na pozytywne załatwienie sprawy. Może jednak skutkować powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o braku przedłożenia takiego dokumentu.

Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub dowodu opłacenia składki, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli. Nie dojdzie jednak do tego, jeżeli wydział komunikacji uzyska informację z centralnej ewidencji pojazdów potwierdzającą zawarcie tej umowy (Art. 87. 1. oraz 1 a.)

Dlaczego urzędnicy sprawdzają OC rejestrowanego samochodu? Powód jest prosty – ma to zmobilizować właścicieli pojazdów do zakupu polisy. Aktualnie OC to jedyne obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Dzięki temu, że wydziały komunikacji sprawdzają czy pojazd jest ubezpieczony, można ograniczyć liczbę samochodów poruszających się po drogach bez tej polisy.

Czy trzeba kupić OC przed złożeniem wniosku o rejestrację auta?

Nie zawsze. Możemy z tym zaczekać, jeżeli posiadamy pojazd, który jest już ubezpieczony lub obowiązek ubezpieczenia powstaje dopiero przed wprowadzeniem go do ruchu.

 • Po sprzedaży pojazdu używanego zarejestrowanego w Polsce poprzedni właściciel przekazuje nabywcy samochód wraz z polisą OC. Jeśli jest ona aktualna, wydział komunikacji zaakceptuje dokument nawet wtedy, gdy na umowie OC znajdują się dane zbywcy (OC przechodzi automatycznie na nabywcę w dniu zakupu pojazdu).

Przykład: Pan Marcin kupił samochód z aktualnym OC. Jeszcze w tym samym dniu złożył wniosek o przerejestrowanie auta na swoje dane. Było to możliwe, gdyż urzędnicy sprawdzają jedynie, czy pojazd jest ubezpieczony – nie wnikają w to, czy polisę nabył poprzedni, czy też aktualny właściciel auta.

 • Właściciele zarejestrowanych pojazdów historycznych nie muszą zachowywać ciągłości w OC. Mogą oni np. wykupić polisę krótkoterminową dopiero przed wprowadzeniem auta do ruchu. Jeśli więc nabyłeś samochód zabytkowy, wydział komunikacji nie będzie wymagał okazania polisy OC.
Pamiętaj, że posiadacz pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany, z wyjątkiem zarejestrowanych pojazdów historycznych. Przepisy te stosuje się także do posiadacza pojazdu przed jego rejestracją oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym lub pojazdem wolnobieżnym od chwili wprowadzenia go do ruchu.

Kiedy po zakupie używanego auta trzeba kupić OC?

Możesz kupić zarówno ubezpieczone, jak i nieubezpieczone auto używane. To właśnie od tego, czy poprzedni właściciel auta pamiętał o zakupie OC, zależy to, czy będziesz musiał nabyć polisę już w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli:

 • Kupiłeś samochód ubezpieczony – będziesz miał wybór i będziesz mógł też uniknąć wydatku w postaci zakupu OC.
 • Nabyte przez Ciebie auto nie będzie posiadać OC – nie będziesz miał wyjścia i musisz kupić polisę OC.

Dotychczasowy właściciel zapewnia, że samochód jest ubezpieczony, ale jednocześnie twierdzi, że nie może znaleźć polisy OC? Aby nie narażać się na konsekwencje finansowe, powinieneś zweryfikować jego słowa.

Z brakiem ubezpieczenia OC możesz spotkać się, jeżeli kupujesz od dawna nieużywany lub niesprawny samochód. Niestety, wielu właścicieli takich aut mylnie zakłada, że gdy auto jedynie stoi w garażu, to nie jest mu potrzebne OC.

Kiedy, gdzie i dlaczego sprawdzić, czy nabywany samochód jest ubezpieczony?

Warto to zrobić jeszcze przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży, bo wówczas można świadomie kupić auto bez OC i uniknąć poważnych nieprzyjemności związanych z użytkowaniem nieubezpieczonego samochodu. Jak sprawdzić, czy używane auto, które chcesz kupić, jest ubezpieczone? Służą do tego dwie strony internetowe – strona Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i usługa Historia Pojazdu.

1. Sprawdzenie ważności OC przez stronę UFG

Potrzebny będzie Ci numer rejestracyjny lub numer VIN auta. Z bazy UFG dowiesz się jedynie, czy na dany dzień (np. dzień zakupu auta) samochód jest ubezpieczony.

2. Sprawdzenie ważności OC przez usługę Historia Pojazdu

Będziesz potrzebował numeru rejestracyjnego i numeru VIN auta oraz daty jego pierwszej rejestracji. Z otrzymanego raportu dowiesz się, do kiedy auto ma ważną polisę OC.

Pamiętaj, że wydruk ze strony UFG oraz dokument wygenerowany w usłudze Historia Pojazdu nie jest honorowany przez urzędy. Ma on wyłącznie charakter informacyjny – nie jest to pismo urzędowe i nie może być uznane np. jako dowód w sprawie.

Przykład: Kierując się ostrożnością, pani Anna sprawdziła za pomocą strony UFG, czy interesujące ją auto jest ubezpieczone na dzień zakupu. Niestety, nie ponawiała ona tej czynności w kolejnych dniach. W rezultacie nie była świadoma, że trzy dni po zakupie auta polisa wygasła. Ponieważ pani Anna nie mogła kupić polisy z datą wsteczną, otrzymała z UFG wezwanie do zapłaty kary.

Dlaczego powinieneś sprawdzić, czy kupowane auto jest ubezpieczone?
 • Nieubezpieczonego pojazdu najprawdopodobniej nie zarejestrujesz w wydziale komunikacji.
 • Otrzymasz karę z UFG – w 2021 r. maksymalna kara dla właściciela auta osobowego za brak OC to 5600 zł.
 • Jeżeli będziesz jeździł nieubezpieczonym samochodem i przytrafi Ci się stłuczka czy wypadek, zapłacisz za szkody z własnej kieszeni.

Co można zrobić z przejętym ubezpieczeniem OC przed rejestracją samochodu?

Ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, a nie kierowcy. Kupując używane auto, od jego dotychczasowego właściciela powinieneś otrzymać potwierdzenie zakupu polisy OC.

Jeżeli samochód jest ubezpieczony, to masz dwie możliwości:

 • Możesz korzystać z przejętego ubezpieczenia OC. Ile można jeździć na OC po zakupie auta? Aż do zakończenia polisy, czyli do dnia wskazanego jako koniec ubezpieczenia w umowie. Później będziesz musiał kupić nowe OC – stare nie przedłuży się automatycznie.
 • Możesz wypowiedzieć umowę. Ile jest czasu na wypowiedzenie OC po zakupie auta? Nie ma określonego terminu – możesz to zrobić w każdej chwili. Pamiętaj jednak, że ciąży na Tobie obowiązek zadbania o ciągłość polisy – będziesz musiał kupić nowe ubezpieczenie OC.

W pierwszym przypadku powinieneś zadzwonić lub napisać do firmy ubezpieczeniowej z informacją, że kupiłeś pojazd. Ubezpieczyciel może zdecydować się na rekalkulację składki – wyliczyć ją ponownie, uwzględniając informacje o nowym kierowcy. Często jednak firmy ubezpieczeniowe odstępują od tej czynności.

Przykład: Pan Dariusz to kierowca bez doświadczenia, który kupił używane auto posiadające polisę OC. Ponieważ nie korzystał on wcześniej z ubezpieczeń komunikacyjnych i chciał zorientować się w ofertach, to umówił się ze sprzedawcą, że wypowie OC, ale po upływie tygodnia od podpisania umowy. Okazało się, że ubezpieczyciel w tym czasie dokonał rekalkulacji składki i już po wypowiedzeniu OC przez pana Dariusza, wezwał mężczyznę do zapłaty 85 zł.

Jak postępować po zakupie samochodu bez ubezpieczenia OC?

Mimo że zakup samochodu bez OC jest możliwy, to takie sytuacje zdarzają się sporadycznie. Czy należy obawiać się zakupu auta bez OC? Nie grożą Ci konsekwencje za brak OC w okresie poprzedzającym dzień zakupu pojazdu. Zasada jest prosta – za ubezpieczenie auta odpowiada zawsze jego aktualny właściciel. Oznacza to, że:

 • do dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży za ubezpieczenie OC auta odpowiada dotychczasowy właściciel,
 • od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży to na Tobie spoczywa obowiązek wykupienia polisy.

Ubezpieczenie OC możesz kupić na kilka sposobów, np. u agenta ubezpieczeniowego lub za pomocą kalkulatora OC. Jeżeli jednak auto nie jest ubezpieczone, to wsiadanie za jego kierownicę jest niewskazane – gdyby przytrafiła Ci się kolizja czy wypadek, będziesz musiał zapłacić za spowodowane szkody z własnej kieszeni.

Właściciele samochodów, którzy pilnie potrzebują polisy OC, powinni skorzystać z kalkulatora OC. Zakup ubezpieczenia przy użyciu tego narzędzia zajmuje jedynie kilka minut. Wszystkie dokumenty, w tym potwierdzenie zakupu OC, są przesyłane na wskazany przez nabywcę adres e-mail. W rezultacie wystarczy mniej niż kwadrans, aby kupić OC i bez obaw użytkować zakupiony samochód

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Mimo że wsiadając za kierownicę pojazdu, aktualnie nie trzeba zabierać ze sobą polisy OC, to w opisanej wyżej sytuacji warto to zrobić. Przekazywanie danych przez ubezpieczyciela do UFG trwa kilka dni. Tymczasem policja korzysta z bazy danych UFG. Może się zatem okazać, że podczas rutynowej kontroli usłyszysz pytanie o OC.

Co warto wiedzieć

 • Podczas rejestracji samochodu zostaniemy poproszeni o potwierdzenie nabycia polisy OC.
 • Brak OC nie musi wpływać na rozpatrzenie wniosku o rejestrację. Urzędnik przekaże jednak informację o tym do UFG i na właściciela auta zostanie nałożona kara za brak aktualnej polisy.
 • Po zakupie używanego auta nie zawsze powstaje konieczność zawarcia nowej umowy OC. Jeżeli samochód jest ubezpieczony, nowy właściciel może korzystać z polisy zbywcy.
 • Przejętą polisę OC można wypowiedzieć w dowolnej chwili. Właściciel auta, który się na to zdecyduje, musi pamiętać o zakupie nowego OC.
 • Jeżeli auto nie jest ubezpieczone, to jego nabywca musi kupić polisę OC w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży. OC najłatwiej kupić przez kalkulator OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak udowodnić w wydziale komunikacji, że auto jest ubezpieczone?

  Wystarczy przedstawić dowód zakupu OC, np. wydruk polisy lub umowę. W przypadku braku tych dokumentów najlepiej skontaktować się z ubezpieczycielem. Wydruk z usługi Historia Pojazdu może nie zostać uznany przez urzędników, gdyż nie jest to dokument urzędowy – ma on jedynie charakter informacyjny.

 2. Od czego chroni ubezpieczenie OC?

  OC chroni majątek kierowcy, który spowodował kolizję lub wypadek. Wówczas odszkodowanie wypłaca nie sprawca szkód (czyli kierowca), ale firma ubezpieczeniowa. Od tej zasady są jednak wyjątki, np. ubezpieczyciel może żądać od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania, gdy okaże się, że ten w momencie zdarzenia był pod wpływem alkoholu.

 3. Kto powinien kupić OC, jeżeli samochód jest współwłasnością?

  Polisę OC może kupić każdy ze współwłaścicieli samochodu. Kupując OC za pośrednictwem kalkulatora OC Rankomat, wystarczy zaznaczyć, że pojazd posiada współwłaściciela, a następnie odpowiedzieć na pytania, które dotyczą m.in. jego miejsca zamieszkania i roku uzyskania prawa jazdy.
 4. Czy o przejęciu OC trzeba informować ubezpieczyciela?

  To najlepsze rozwiązanie. Z jednej strony aktualny właściciel może zdobyć potwierdzenie, że polisa została opłacona w całości, z drugiej dowiedzieć się, czy firma ubezpieczeniowa skorzysta z prawa do rekalkulacji składki OC.