Aby zarejestrować zakupiony samochód, najpierw musimy go ubezpieczyć. Możemy kontynuować polisę po poprzednim właścicielu pojazdu lub zakupić OC samodzielnie. Następnie możemy wyrobić tzw. miękki dowód rejestracyjny, czyli tymczasowy dokument potwierdzający rejestrację auta. 

Zwykle kierowcy korzystają z miękkiego dowodu rejestracyjnego tuż po zakupie nowego lub używanego samochodu. Dzięki temu mogą użytkować auto podczas oczekiwania na wydanie przez urząd bezterminowego dowodu rejestracyjnego. Z poniższego artykułu dowiesz się, jak otrzymać tymczasowy dowód rejestracyjny, a także w jaki sposób ubezpieczyć zakupiony pojazd.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest dowód rejestracyjny samochodu?

Dowód rejestracyjny to dokument składający się z sześciu stron, w którym zawarte są dane właściciela samochodu, a także najważniejsze informacje o pojeździe. Należą do nich:

 • marka i model samochodu,
 • pojemność silnika,
 • numer VIN,
 • informacja na temat aktualnie przebytego badania technicznego samochodu, który stwierdza jego pełną sprawność oraz dopuszczenie do ruchu.

Dowód rejestracyjny wydaje starostwo (zwykle wydział komunikacji), właściwe dla miejsca zamieszkania właściciela samochodu. Niektóre Informacje zawarte w dokumencie towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują do wyliczenia wysokości składki OC.

Czym jest miękki dowód rejestracyjny samochodu?

Miękki dowód rejestracyjny to tymczasowy dokument wydawany właścicielowi samochodu na 30 dni. Zwykle kierowcy korzystają z niego po zakupie nowego bądź używanego auta – w okresie pomiędzy dniem rejestracji pojazdu, a wydaniem przez wydział komunikacji bezterminowego dowodu rejestracyjnego.

Miękki dowód rejestracyjny jest wydawany, aby właściciel mógł korzystać z samochodu w czasie rejestracji nowego lub przerejestrowania używanego auta. Zwykle wyrobienie bezterminowego dowodu rejestracyjnego zajmuje kilkanaście dni. Jeśli formalności się przeciągają, urzędnik może jednorazowo przedłużyć ważność tymczasowego dokumentu o kolejne 14 dni.

Jak otrzymać miękki dowód rejestracyjny?

Aby zarejestrować samochód i otrzymać miękki dowód rejestracyjny, należy w wydziale komunikacji właściwym dla naszego miejsca zamieszkania oddać obecne tablice rejestracyjne pojazdu, a także złożyć następujące dokumenty:

Jak otrzymać miękki dowód rejestracyjny

Po złożeniu kompletu dokumentów, właściciel samochodu otrzyma miękki dowód rejestracyjny i czasowe tablice rejestracyjne z nalepką kontrolną, którą należy umieścić na szybie pojazdu. Można również poprosić o wydanie bezterminowych tablic.Dzięki temu nie będziemy musieli ich zwracać w urzędzie podczas odbioru bezterminowego dowodu rejestracyjnego.

Czy można ubezpieczyć używany samochód na miękki dowód rejestracyjny?

Aby otrzymać miękki dowód rejestracyjny dla używanego samochodu, wystarczy w wydziale komunikacji okazać ważne OC. Polisa nie musi być wystawiona na nasze nazwisko. Wcześniej wystarczy sprawdzić, czy OC zbywcy auta jest aktualne i zostało opłacone w całości. Możemy kontynuować ubezpieczenie poprzedniego właściciela pojazdu lub samodzielnie zakupić nowe. Jeśli składki były regulowane w ratach, będziemy musieli pokryć pozostałe do spłaty należności.

Warto natychmiast po zakupie auta skontaktować się z ubezpieczycielem, u którego poprzedni właściciel pojazdu wykupił OC. Dzięki temu nie tylko możemy uzyskać informacje o terminie pozostałych do spłaty rat, lecz także o rekalkulacji składki (ponownym przeliczeniu jej wysokości). Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe uzna, że np. ryzyko spowodowania przez nas kolizji jest większe niż u zbywcy samochodu, cena polisy może wzrosnąć. Jeżeli uznamy ją za zbyt wysoką, warto sprawdzić oferty konkurencyjnych firm w kalkulatorze rankomat.pl i wykupić tańsze, całoroczne ubezpieczenie.

Jeśli znajdziemy tańszą ofertę OC i nie chcemy kontynuować ubezpieczenia po poprzednim właścicielu samochodu, możemy wypowiedzieć pisemnie dotychczasową umowę w dowolnym momencie jej trwania. Jednocześnie należy pamiętać, że polisa zbywcy pojazdu nie przedłuża się automatycznie. Obowiązkiem nowego posiadacza auta jest zapewnienie ciągłości jego ubezpieczenia.

Uwaga! Jeśli kupiliśmy używany samochód bez ważnego OC po poprzednim właścicielu pojazdu, przed wizytą w wydziale komunikacji musimy go ubezpieczyć. Można to zrobić posługując się dowodem otrzymanym od zbywcy auta podając nasze dane osobowe. W razie braku aktualnej polisy, starostwo nie wyda nam miękkiego dowodu rejestracyjnego. W efekcie nie będziemy mogli korzystać z auta.

Czy można ubezpieczyć nowy samochód na miękki dowód rejestracyjny?

Aby otrzymać miękki dowód rejestracyjny dla nowego samochodu, jego właściciel musi okazać w wydziale komunikacji aktualne OC. W związku z tym auto należy ubezpieczyć natychmiast po zakupie. Jeszcze przed wizytą w urzędzie. Można to zrobić w salonie samochodowym lub w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Warto ubezpieczyć samochód samodzielnie i porównać ze sobą oferty co najmniej kilku ubezpieczycieli. Zwłaszcza, że nowe auto wymaga kompleksowej ochrony – OC oraz dodatkowego AC. Wybierając Autocasco, powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na cenę polisy, lecz także na:

 • sumę ubezpieczenia,
 • udział własny w szkodzie,
 • sposób likwidacji szkody.
Uwaga! Jeśli kupujemy OC przed rejestracją nowego samocho-du, na polisie znajdzie się tylko numer VIN (numer identyfikacyjny pojazdu). W efekcie po reje-stracji auta w wydziale komunikacji, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i poprosić o uzupełnienie ubezpieczenia o nadany numer rejestracyjny.

Czy można ubezpieczyć samochód bez dowodu rejestracyjnego?

OC można zakupić u nowego ubezpieczyciela lub przedłużyć polisę w dotychczasowym towarzystwie nawet przed otrzymaniem miękkiego dowodu rejestracyjnego (rejestracją samochodu). Wystarczy okazać w firmie ubezpieczeniowej potwierdzenie posiadania własności auta. Można to zrobić wysyłając kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub fakturę VAT. Następnie po zakończeniu rejestracji, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i podać nowy numer rejestracyjny. Dzięki temu towarzystwo dostarczy nam polisę OC z uzupełnionymi danymi.

W przypadku kontynuacji OC po poprzednim właścicielu samochodu, towarzystwo ubezpieczeniowe może już mieć nasze dane. Zbywca pojazdu ma obowiązek zgłosić jego sprzedaż ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni od transakcji. Wówczas firma ubezpieczeniowa jedynie przepisze polisę na nasze nazwisko.

Czym jest wtórnik dowodu rejestracyjnego?

Oprócz bezterminowego oraz miękkiego (tymczasowego) dowodu rejestracyjnego, właściciel samochodu może mieć do czynienia z tzw. wtórnikiem dowodu rejestracyjnego. Jest to dokument wydawany przez wydział komunikacji w przypadku, jeśli bezterminowy dowód rejestracyjny:

 • uległ zniszczeniu,
 • jest nieczytelny,
 • zabrakło w nim miejsca na kolejną pieczątkę potwierdzającą ważność badania technicznego samochodu.

Czy dowód rejestracyjny trzeba wozić w samochodzie?

Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić w samochodzie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia posiadania aktualnej polisy OC. Muszą mieć przy sobie jedynie prawo jazdy. W razie kontroli drogowej, policja sprawdzi dane pojazdu w elektronicznym systemie.

Jednocześnie nadal papierowy dowód rejestracyjny należy okazać podczas przeglądu technicznego samochodu w Stacji Kontroli Pojazdów, czy sprzedaży samochodu. W przypadku podróży autem za granicę również należy posiadać go przy sobie.

Co warto wiedzieć?

 1. Miękki dowód rejestracyjny to tymczasowy dokument wydawany na 30 dni.
 2. Aby otrzymać miękki dowód rejestracyjny, trzeba posiadać aktualną polisę OC.
 3. Miękki dowód rejestracyjny wydaje starostwo, zwykle w wydziale komunikacji.
 4. Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić w aucie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego posiadanie OC.