Dowód rejestracyjny to dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Jeśli go zgubimy, musimy wyrobić wtórnik (nowy dowód) w wydziale komunikacji. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy mieć duże problemy z przeprowadzeniem badania technicznego czy podczas wyjazdu samochodem za granicę.

Obecnie kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas jazdy samochodem. Jednak w niektórych sytuacjach dokument jest nadal potrzebny. Wyjaśniamy, co zrobić w razie zgubienia dowodu, a także ile kosztuje wyrobienie jego duplikatu. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest dowód rejestracyjny pojazdu?

Dowód rejestracyjny jest dokumentem potwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Składa się z sześciu stron. Znajduje się w nim wiele informacji związanych zarówno z właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, jak i dane techniczne auta, czyli m.in.:

 • numer rejestracji pojazdu,

 • data pierwszej rejestracji,

 • imię i nazwisko, PESEL lub REGON i adres właściciela pojazdu,

 • informacje o pojeździe (marka, typ, model, numer VIN, maksymalna masa całkowita, dopuszczalna masa całkowita, masa własna),

 • data ważności dowodu rejestracyjnego,

 • data wydania dokumentu,

 • kategoria pojazdu,

 • liczba osi,

 • pojemność silnika,

 • maksymalna moc silnika,

 • rodzaj paliwa,

 • liczba miejsc siedzących i stojących,

 • data kolejnego badania technicznego pojazdu.

Do czego potrzebny jest dowód rejestracyjny pojazdu?

Uwaga!

Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą posiadać przy sobie podczas jazdy zarówno dowodu rejestracyjnego, jak i potwierdzenia ważności polisy OC. Podobnie jak od 5 grudnia 2020 r. prawa jazdy. W razie kontroli drogowej policja może sprawdzić dane właściciela i samochodu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Wygodnym rozwiązaniem może być korzystanie z aplikacji mPojazd, która zapewni nam dostęp do danych zawartych w dowodzie i ubezpieczeniu OC w formie elektronicznej w dowolnym momencie.

Jednocześnie nadal występują sytuacje, w których musimy okazać tradycyjny dowód rejestracyjny. Należą do nich:

 • badanie techniczne – raz w roku właściciel samochodu musi wybrać się do stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia przeglądu auta. Przed jego rozpoczęciem musi okazać tradycyjny dowód rejestracyjny diagnoście.

Uwaga!

Dotychczas dowód rejestracyjny trzeba było wymieniać przynajmniej co sześć lat, ponieważ znajduje się w nim tylko sześć miejsc na pieczątki diagnosty potwierdzające ważność badania technicznego pojazdu. Jednak od 4 grudnia 2020 r. zniesiono ten obowiązek. Obecnie właściciele samochodów nie muszą wymieniać dowodu rejestracyjnego. Potwierdzeniem aktualnego przeglądu jest wpis w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), a także papierowe zaświadczenie wystawione przez stację diagnostyczną. Jednocześnie, jeśli nadal zależy nam, aby diagnosta potwierdzał ważność badania technicznego pieczątkami, możemy złożyć wniosek w wydziale komunikacji o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

Do pozostałych sytuacji, w których będzie potrzebny tradycyjny dowód rejestracyjny, należą:

 • wyjazd za granicę – w Polsce kierowca nie musi posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas jazdy. Jednak zagraniczne służby nie mają dostępu do bazy CEPiK, więc wyjeżdżając samochodem do innego kraju, trzeba zabrać ze sobą ten dokument;

 • zakup ubezpieczenia OC,

 • sprzedaż samochodu – zgodnie z przepisami musimy przekazać dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu (jeśli została wydana), a także polisą OC nowemu właścicielowi auta. 

Zgubiony dowód rejestracyjny - co robić?

Natychmiast, gdy zauważymy zgubienie dowodu rejestracyjnego, należy udać się do właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji. Następnie musimy wypełnić wniosek o wydanie wtórnika (nowego dowodu). Jeśli dokument nam skradziono, trzeba zawiadomić również policję. W ten sposób możemy uniknąć niepotrzebnych problemów, gdy np. złodziej użyje skradzionego dowodu do celów przestępczych, posługując się naszymi danymi osobowymi.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia dowodu rejestracyjnego?

Jeśli zgubiliśmy dowód rejestracyjny pojazdu, to w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela samochodu należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (można go wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony urzędu),

 • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego,

 • kartę pojazdu, jeśli została wydana,

 • ważne badanie techniczne,

 • dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem (dla osoby fizycznej), albo odpis z KRS dla osoby prawnej,

 • ważną polisę OC,

 • tablice rejestracyjne w celu umieszczenia nowych znaków legalizacyjnych.

Uwaga!

Jeśli przypadkiem znajdziemy zgubiony dowód rejestracyjny pojazdu, którego zgubienie zgłosiliśmy już w wydziale komunikacji, mamy obowiązek dostarczyć go do urzędu. Niestety dokument stracił już swoją ważność, więc i tak musimy wyrobić wtórnik.

Skąd wziąć wniosek i oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego?

Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego można pobrać ze strony internetowej wydziału komunikacji. W dokumencie należy podać dane właściciela lub współwłaścicieli pojazdu, a także markę i model, numer rejestracyjny i VIN oraz powód ubiegania się o wyrobienie duplikatu dowodu. Ponadto trzeba wymienić dokumenty, które są załączone do wniosku oraz własnoręcznie go podpisać.

Natomiast oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego musi zawierać dane właściciela lub współwłaścicieli (imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości) oraz pojazdu (marka, model, numer rejestracyjny i VIN). Oprócz tego trzeba podać powód dokumentu (kradzież lub zagubienie). Dodatkowo w uzasadnieniu należy wpisać datę i okoliczności zaginięcia dokumentu oraz własnoręcznie podpisać oświadczenie.

Ile kosztuje wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu?

Za wyrobienie wtórnika (duplikatu) dowodu rejestracyjnego trzeba zapłacić 54 zł.  Na wydanie dokumentu wydział komunikacji ma 30 dni. Jeśli w tym czasie chcemy móc korzystać z samochodu, podczas wizyty w urzędzie możemy wyrobić dokument pozwolenia czasowego, którego koszt wynosi 18,50 zł. Jeśli nie składamy wniosku osobiście, możemy wystawić innej osobie pełnomocnictwo, za co pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, gdy nie jest ona członkiem naszej najbliższej rodziny.

Zgubiony dowód rejestracyjny - co robić, gdy auto ma współwłaściciela?

Zdarzają się sytuacje, że samochód ma kilku współwłaścicieli. Jeśli dojdzie do zgubienia dowodu rejestracyjnego, wszyscy razem powinni udać się do wydziału komunikacji w celu wyrobienia wtórnika. Oczywiście zgłosić zgubiony dowód rejestracyjny i złożyć wniosek o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego pojazdu może tylko jeden ze współwłaścicieli, jeżeli pozostali wystawią mu pisemne upoważnienie.

Jak zgubiony dowód rejestracyjny wpływa na sprzedaż auta?

Jeśli chcemy sprzedać samochód i zgubiliśmy dowód rejestracyjny, to bezwzględnie musimy wyrobić wtórnik. Zgodnie z przepisami mamy obowiązek przekazać ten dokument nowemu właścicielowi auta wraz z kartą pojazdu (jeżeli została wydana) oraz polisą OC.

Jednocześnie pod żadnym pozorem nie powinniśmy kupować pojazdu, jeśli zbywca twierdzi, że zgubił dowód rejestracyjny. Może to oznaczać, że np. samochód jest kradziony.

Co zrobić w razie zgubienia dowodu rejestracyjnego za granicą?

Od 1 października 2018 r. w Polsce kierowcy nie muszą podczas jazdy mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia ważności polisy OC. Jednak podróżując autem za granicę, musimy posiadać oba dokumenty. Jeśli zauważymy zgubienie dowodu, bezzwłocznie udajmy się na najbliższy komisariat policji. Na miejscu otrzymamy dokument potwierdzający nasze zgłoszenie. Następnie warto wybrać się do ambasady, która ma prawo wystawić zastępczy dokument umożliwiający kontynuowanie podróży.

Wybierając się samochodem za granicę, warto kupićubezpieczenie assistance z usługą pomocy prawnej. Dzięki niemu w razie problemów takich jak zgubiony dowód rejestracyjny, prawnicy współpracujący z towarzystwem ubezpieczeniowym pomogą nam w załatwieniu wszelkich formalności, które pozwolą kontynuować podróż. 

Czy można kupić ubezpieczenie OC bez dowodu rejestracyjnego pojazdu?

Wypowiedź eksperta

Jeśli zgubiliśmy dowód rejestracyjny, to zakup polisy OC jest jak najbardziej możliwy. Pod warunkiem, że będziemy w stanie podać dane pojazdu wymagane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Należą do nich marka i model auta, rok produkcji, a także pojemność oraz model silnika. Można je znaleźć w karcie pojazdu, jeśli została wydana, bądź aktualnej umowie ubezpieczenia OC.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Kupienie ubezpieczenia OC bez dowodu rejestracyjnego jest możliwe, ale jednocześnie może być utrudnione. Oczywiście i tak jak najszybciej powinniśmy wyrobić wtórnik, jeśli zgubiliśmy ten dokument lub został zatrzymany przez policję. Wkrótce może być potrzebny podczas badania technicznego, czy wyjazdu za granicę. 

Co zrobić w razie zgubienia potwierdzenia ważności polisy OC?

Często kierowcy noszą papierowe potwierdzenie ważności polisy OC schowane w dowodzie rejestracyjnym. W efekcie tego zgubiony dowód rejestracyjny spowoduje utratę obu tych dokumentów. Przypomnijmy, że od 1 października 2018 r. zniesiono obowiązek wożenia w samochodzie potwierdzenia posiadania obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Jednak podczas kontroli drogowej może się zdarzyć, że np. funkcjonariusze nie odnajdą w bazie CEPiK naszych danych lub będą one błędne. W takim przypadku warto mieć przy sobie papierowe potwierdzenie ważności polisy OC. Jeśli je zgubimy, możemy poprosić towarzystwo ubezpieczeniowe o wystawienie nowego zaświadczenia. Innym rozwiązaniem jest korzystanie z aplikacji mPojazd. Dzięki temu policja bez problemu pozwoli nam kontynuować jazdę, ponieważ w razie wątpliwości co do ubezpieczenia auta, mogą je zatrzymać do wyjaśnienia sprawy.

Co zrobić w razie zgubienia zaświadczenia o badaniu technicznym pojazdu?

Poza dowodem rejestracyjnym, w razie zgubienia zaświadczenia ze stacji kontroli pojazdów o ważności badania technicznego również powinniśmy wyrobić duplikat zaginionego dokumentu. Może być potrzebny np. przy sprzedaży samochodu.

Aby ponownie wyrobić zaświadczenie o zaliczeniu badania technicznego, należy udać się do stacji kontroli pojazdów, w której przeprowadzono przegląd. Następnie wystarczy złożyć wniosek o wydanie duplikatu i go własnoręcznie podpisać. Zwykle wydanie dokumentu jest bezpłatne.

Co warto wiedzieć? – Zgubiony dowód rejestracyjny

 1. W przypadku zgubienia dowodu rejestracyjnego należy złożyć wniosek o wydanie wtórnika w wydziale komunikacji.

 2. Obecnie kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas jazdy.

 3. Tradycyjny dowód rejestracyjny jest potrzebny podczas badania technicznego, sprzedaży auta, zakupu polisy OC i wyjazdu za granicę.

 4. Wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego kosztuje 54 zł.

 5. Na telefonie warto zainstalować aplikację aplikacji mPojazd. Dzięki niej zapewnisz sobie dostęp do danych zawartych w dowodzie i ubezpieczeniu OC w formie elektronicznej w każdej chwili.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zgubiony dowód rejestracyjny

 1. Czy dowód rejestracyjny pojazdu jest obowiązkowy?

  Tak. Jest to obowiązkowy dokument dla każdego właściciela pojazdu, który wydaje wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania. Każda osoba, która kupuje używany, sprowadzony z zagranicy lub nowy samochód musi w ciągu 30 dni go zarejestrować w urzędzie. W czasie trwania rejestracji posiadacz auta otrzyma tymczasowy dowód (tzw. miękki dowód rejestracyjny), a po jej zakończeniu stały dowód rejestracyjny.

 2. Czy można jeździć autem w razie zgubienia dowodu rejestracyjnego?

  Jeśli samochód ma ważne badanie techniczne i ubezpieczenie OC, to teoretycznie tak. Obecnie nie trzeba posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas jazdy na terenie Polski. Jednocześnie należy jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Jeżeli to zrobimy, informacja o braku dowodu trafi do systemu, co może spowodować problemy podczas kontroli drogowej. Aby ich uniknąć, warto pobrać z wydziału komunikacji czasowe pozwolenie na prowadzenie pojazdu bez stałego dowodu rejestracyjnego.

 3. Czy można mieć dostęp do danych z dowodu rejestracyjnego po jego zgubieniu?

  Tak, jeśli posiadamy konto w aplikacji mPojazd. Aby móc z niej korzystać, trzeba mieć założony profil zaufany. Dostępne są w niej dane zawarte w tradycyjnym dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

 4. Czy można zaliczyć badanie techniczne po zgubieniu dowodu rejestracyjnego?

  To zależy. Podczas przeprowadzania badania technicznego w stacji kontroli pojazdów nadal trzeba okazać tradycyjny dowód rejestracyjny. Jeśli jednak zgubiliśmy dokument, podczas przeglądu można przedstawić diagnoście kartę pojazdu (jeżeli została wydana) lub pozwolenie czasowe, które umożliwią identyfikację samochodu. Dzięki temu możemy otrzymać zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu badania technicznego auta.

 5. Co jest potrzebne do wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego?

  Do wydania nowego dowodu osobistego potrzebne będą: specjalny wniosek, polisa OC, potwierdzenie aktualnego przeglądu, karta pojazdu (jeśli ją wydano) oraz dowód osobisty.