Dowód rejestracyjny jest dokumentem potwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Znajduje się w nim wiele informacji na temat właściciela i samochodu. Każda z nich oznaczona jest specjalnym kodem, którego rozszyfrowanie sprawia problemy niektórym kierowcom.

Informacje o właścicielu czy dane techniczne pojazdu mogą być potrzebne kierowcy przy rejestracji samochodu w urzędzie lub kupnie polisy OC. W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza każdy ze znaków kodu zawartego w dowodzie rejestracyjnym. Ponadto sprawdziliśmy, ile kosztuje wyrobienie tego dokumentu, czym różni się stały dowód i pozwolenie czasowe, a także czy nadal trzeba podczas jazdy posiadać przy sobie papierowy dowód rejestracyjny.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny to dokument, który stwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego. Zawiera dane techniczne samochodu oraz dane personalne jego właściciela lub/i posiadacza. Dowód rejestracyjny jest:

 • papierowym dokumentem składającym się z 6 stron,
 • dokumentem o kolorze błękitno-żółtym,
 • dokumentem, którego awers jest laminowany folią transparentną, służącą do jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
 • dokumentem, którego wymiary w poziomie wynoszą 105 mm x 218 mm (±0,7 mm), a po złożeniu 73 mm x 105 mm.
Uwaga!  Właścicielem i posiadaczem pojazdu nie musi być ta sama osoba. Urząd może wydać posiadaczowi samochodu dokument uprawniający do poruszania się nim po drogach. Jednocześnie jednak nie musi być on właścicielem auta, które może należeć np. do banku czy firmy leasingowej.

W dowodzie rejestracyjnym oprócz właściciela pojazdu, może być również wpisany współwłaściciel lub kilku współwłaścicieli. Zwykle dzieje się tak, jeśli młody i niedoświadczony kierowca dzieli współwłasność samochodu z osobą posiadającą wieloletnie doświadczenie za kierownicą. Dzięki temu może skorzystać ze zniżek przy zakupie polisy OC.

Ile kosztuje wyrobienie dowodu rejestracyjnego?

Za wyrobienie dowodu rejestracyjnego we właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu wydziale komunikacji, trzeba zapłacić 54 zł. Ponadto należy również uregulować opłatę ewidencyjną w wysokości 50 gr. W efekcie łączny koszt otrzymania dokumentu, który jest niezbędny do rejestracji samochodu, wyniesie 54,50 gr. 

Uwaga! Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą posiadać przy sobie podczas jazdy dowodu rejestracyjnego. Podobnie, jak papierowego potwierdzenia ważności ubezpieczenia OC. Od 5 grudnia nie trzeba również wozić w samochodzie prawa jazdy. Jednocześnie kierowca może mieć do nich elektroniczny dostęp za pomocą aplikacji mPojazd.

Stały dowód rejestracyjny a pozwolenie czasowe – czym się różnią?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, dowód rejestracyjny należy wyrobić w wydziale komunikacji. Na jego wydanie urząd ma 30 dni. Czy więc w tym czasie właściciel samochodu może poruszać się nim po drogach? Oczywiście, że tak.

W tym celu urzędnik podczas wizyty posiadacza auta w wydziale komunikacji wystawi mu pozwolenie czasowe (tzw. miękki dowód rejestracyjny), które jest ważne 30 dni i opłata za jego wydanie wynosi 19 zł. Ważność miękkiego dowodu jest taka sama, jaką urząd ma na wydanie stałego (bezterminowego) dowodu rejestracyjnego. Jeśli jego wyrobienie będzie się przedłużać, urzędnicy mogą przedłużyć ważność miękkiego dowodu tymczasowego o kolejne 14 dni.

Jak odczytać oznaczenia kodów w dowodzie rejestracyjnym?

W dowodzie rejestracyjnym znajduje się wiele informacji na temat właściciela lub współwłaścicieli pojazdu, jak i dane samochodu. Każda z nich jest oznaczona kodem, który poniżej pomagamy rozszyfrować. Zacznijmy od początku.

Pierwszym oznaczeniem w dowodzie jest litera A, pod którą znajduje się aktualny numer rejestracyjny pojazdu. Co ważne, przy każdej zmianie właściciela samochodu otrzymamy nowy dokument, który będzie posiadał zaktualizowany szereg cyfr i liczb przypisany do danej gminy. Natomiast kolejną literą B oznaczona jest data pierwszej rejestracji auta.

 • A – aktualny numer rejestracyjny pojazdu,
 • B – data pierwszej rejestracji pojazdu.

Gdzie szukać informacji o właścicielach pojazdu?

W sekcji C zawarte są dane właściciela oraz posiadacza dowodu rejestracyjnego. Przypomnijmy, że drugiemu z nich wydaje się dokument uprawniający do poruszania się samochodem po drogach. Natomiast właścicielem pojazdu może być inny podmiot. Np. bank, jeśli auto zostało kupione na kredyt samochodowy. Podobnie jak firma leasingowa, gdy posiadacz pojazdu spłaca leasing.

Uwaga! W razie sprzedaży samochodu, jego sprzedawca zgodnie z przepisami ma obowiązek przekazać dowód rejestracyjny pojazdu nowemu właścicielowi.

Sekcja C – dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu, obejmują kody:

 • C.1.1 – nazwisko lub nazwa posiadacza dokumentu,
 • C.1.2 – numer PESEL lub REGON,
 • C.1.3 – adres posiadacza dokumentu,
 • C.2.1 – nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,
 • C.2.2 – numer PESEL lub REGON,
 • C.2.3 – adres właściciela pojazdu.

Gdzie szukać informacji o pojeździe?

W sekcji oznaczonej literą D w dowodzie rejestracyjnym znajduje się wiele istotnych informacji o pojeździe. Dotyczą marki i modelu, pojemności silnika, rodzaju paliwa, liczby miejsc czy dopuszczalnej masy całkowitej samochodu. 

Sekcja D – dane dotyczące pojazdu obejmują kody:

 • D.1 – marka pojazdu,
 • D.2 – typ pojazdu (wraz z wariantem i wersją),
 • D.3 – model pojazdu,
 • E – numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN lub numer nadwozia, podwozia albo ramy),
 • F.1 – maksymalna masa całkowita pojazdu, nie dotyczy motocykli i motorowerów [w kg],
 • F.2 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu [w kg],
 • F.3 – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów [w kg],
 • G – masa własna pojazdu (jeśli dokument dotyczy pojazdu ciągnącego, innego niż kategoria M1, masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające) [w kg],
Uwaga! W dowodzie rejestracyjnym nie jest podawana ładowność pojazdu, którą trzeba obliczyć samodzielnie. Aby to zrobić, należy od pola F1 (maksymalna masa całkowita), odjąć pole G (masa własna pojazdu). A więc (F1-G = ładowność pojazdu). Co ciekawe, w tymczasowym (miękkim) dowodzie taka informacja została zawarta.
 • H – okres ważności dowodu (jeśli dotyczy),
 • I – data wydania dowodu rejestracyjnego,
 • J – kategoria pojazdu,
 • K – numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeśli występuje),
 • L – liczba osi,
 • O.1 – maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem [w kg],
 • O.2 – maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca [w kg],
 • P.1 – pojemność silnika [w cm3],
 • P.2 – maksymalna moc netto silnika [w kW],
 • P.3 – rodzaj paliwa,
 • Q – stosunek mocy do masy własnej (dotyczy motocykli i motorowerów) [w kW/kg],
 • S.1 – liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy,
 • S.2 – liczba miejsc stojących (jeżeli występuje).

Oczywiście nie wszystkie pola w dowodzie rejestracyjnym będą wypełnione. Np. pole F1 pozostanie puste, jeśli rejestrowanym pojazdem jest motocykl lub motorower. Podobnie np. pole S2 w przypadku rejestracji auta osobowego, które nie posiada miejsc stojących.

Co warto wiedzieć?

 1. Każde oznaczenie kodem w dowodzie rejestracyjnym dotyczy informacji na temat właściciela i danych pojazdu.
 2. Posiadacz samochodu nie musi być jednocześnie jego właścicielem.
 3. Wyrobienie stałego dowodu rejestracyjnego kosztuje 54,50 zł.
 4. Od 1 października 2018 r. podczas jazdy nie trzeba posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego.