Kupiłeś samochód? Przed Tobą ostatnia prosta, po której będziesz już mógł w pełni cieszyć się nowym nabytkiem. Zgodnie z prawem, auto należy zarejestrować, a to oznacza kolejny wydatek. Jak duży?

Jeśli chcesz pełnoprawnie poruszać się po polskich drogach nowo nabytym samochodem, musisz niestety liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jeżeli stroną umowy była osoba fizyczna, będziesz zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Poza tym, w myśl obowiązującego prawa, nowy właściciel samochodu ma 30 dni na jego przerejestrowanie. Okres ten liczony jest od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Wyrobienie nowych dokumentów wiąże się z kolejnymi kosztami.

Ile zapłacisz za rejestrację samochodu?

Bez względu na to, czy rejestrujesz pojazd nowy czy używany, w większości przypadków będziesz musiał zapłacić 180,50 zł. Na całkowity koszt rejestracji składają się opłaty za wydane druki (np. dowód rejestracyjny, nalepki kontrolne), tablice oraz opłaty ewidencyjne.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA REJESTRACJĘ SAMOCHODU

Pozwolenie czasowe, ważne 30 dni

13,50 zł

Dowód rejestracyjny

54 zł

Znaki legalizacyjne

12,50 zł

Nalepka kontrolna

18,50 zł

Tablice rejestracyjne

80 zł

Opłata ewidencyjna

2 zł

Łączna kwota do zapłaty

180,50 zł

*wykaz opłat aktualny na 02.03.2021 r. 

Dowiedz się więcej o kosztach związanych z rejestracją samochodu z naszego e-booka

Jak zaoszczędzić blisko 100 zł?

Jeśli kupujesz samochód używany, który jest zarejestrowany w tym samym powiecie co Twoje miejsce zamieszkania, nie musisz wymieniać tablic rejestracyjnych, a co za tym idzie – naklejki kontrolnej, która znajduje się na szybie.

To z kolei oznacza oszczędność w wysokości 99,50 zł (odpada koszt tablic i naklejki kontrolnej, a opłata ewidencyjna jest mniejsza). Zatem rejestracja kosztuje tylko 81 zł.

Jakie są opłaty niestandardowe podczas rejestracji samochodu?

Koszty całej operacji mogą być jednak wyższe, jeśli:

 • właściciel pojazdu (lub współwłaściciel) nie może stawić się w wydziale komunikacji - musisz przygotować dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł;
 • urzędnik zwróci Ci uwagę na brak karty pojazdu (uwaga! dotyczy aut zarejestrowanych w Polsce po 1 lipca 1999 roku) - należy dopłacić 75,50 zł;
 • na własną rękę sprowadzasz samochód z zagranicy. Nie jest to związane z wyższymi opłatami rejestracyjnymi, ale z wydaniem karty pojazdu (75,50 zł) oraz tłumaczeniem dokumentów. Muszą one bowiem zostać przełożone przez tłumacza przysięgłego, a cena takiej usługi to co najmniej kilkadziesiąt złotych za stronę. Pamiętaj również, że w przypadku rejestrowania samochodu sprowadzanego z zagranicy należy przedstawić dokument stwierdzający opłacenie akcyzy.

Są jednak także tacy, którzy lubią zaszaleć, a jak wiadomo, szaleństwo bardzo często kosztuje. Ile? 1000 zł, bo tyle należy zapłacić za posiadanie indywidualnych tablic rejestracyjnych, czyli takich, w przypadku których to my decydujemy, jakie znajdą się na nich cyfry i/lub litery.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

By zarejestrować samochód, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Jeśli chcesz zarejestrować pojazd używany, zabierz ze sobą:

 • wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w wydziałach komunikacji lub na stronach internetowych urzędów);
 • dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym;
 • dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa kupna/sprzedaży itp.);
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne (jeśli będą zmieniane);
 • dokument tożsamości nowego właściciela (lub odpis z KRS, gdy auto będzie rejestrowane na firmę);
 • polisę OC (do wglądu).
Jeśli rejestrujesz samochód używany zakupiony w Polsce i posiadasz aktualną umowę OC zawartą przez poprzedniego właściciela, wystarczy okazać taki dokument. Polisa nie musi być przypisana imiennie do Ciebie (zgodnie z ustawą, przechodzi ona na nabywcę automatycznie po zakupie auta).

Dodatkowo, w przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy należy przedstawić:

 • potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (wydruk ze strony e-ZEFIR lub oświadczenie salonu o posiadaniu dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy),
 • dokument potwierdzający odprawę celną lub informację o numerze, miejscu i dacie odprawy celnej dla pojazdu sprowadzonego spoza terytorium Unii Europejskiej (wystarczy, że te informacje znajdą się na fakturze sprzedaży).

Przy rejestracji auta zakupionego w salonie, często wymagane jest również świadectwo zgodności WE wraz z "oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji pojazdu i ewidencji pojazdów” (to dokument, który otrzymamy od producenta pojazdu potwierdzający, że pojazd spełnia parametry wymagane przez UE).

Ile może wynieść kara za niezłożenie na czas wniosku o zarejestrowanie lub wyrejestrowanie?

Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie od 1 stycznia 2020 roku, kupujący oraz sprzedający pojazd ma obowiązek poinformowania starosty powiatowego, prezydenta miasta lub burmistrza dzielnicy o fakcie kupna lub sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni. Kara, którą w takim wypadku nałożyć może odpowiedni organ wynieść może do 1000 zł.

Od kiedy liczy się 30 dni, o któch mowa w nowelizacji?

 • W przypadku samochodu nabytego w kraju - od daty zakupu widniejącej na umowie kupna – sprzedaży samochodu.
 • W przypadku pojazdu zbywanego w kraju - od daty sprzedaży widniejącej na umowie kupna – sprzedaży samochodu.
 • W przypadku pojazd sprowadzonego z terytorium dowolnego kraju członkowskiego Unii Europejskiej - od daty sprowadzenia auta do kraju (jest to dzień, w którym zakupiony pojazd dotarł do miejsca przeznaczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – należy je określić w specjalnym oświadczeniu).

Ustawa nie precyzuje co w przypadku aut sprowadzonych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, takich jak Stany Zjednoczone, Kanada czy Rosja. Koniecznym będzie tutaj poczekanie na jasne orzecznictwo w konkretnych przypadkach. W tym momencie przepisy zawarte w ustawie określają jasno, że karze finansowej podlega osoba, która „będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”

Stefania Stuglik

Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Kupiłeś samochód? Nie zapomnij o OC!

Pamiętaj, że obowiązek posiadania ważnej polisy OC spoczywa na Tobie od momentu zakupu samochodu. Jeśli auto nie jest ubezpieczone, powinieneś zawrzeć umowę OC najpóźniej w dniu jego nabycia (auto zarejestrowane w Polsce), rejestracji lub wprowadzenia do ruchu (auto sprowadzone z zagranicy). Nawet jeśli zbywca pojazdu przekazał Ci polisę OC, towarzystwo może wymagać od Ciebie dopłaty do składki (tzw. rekalkulacja), a ta nie zawsze jest korzystna.

Porównaj ceny polis kilkunastu firm ubezpieczeniowych w naszym kalkulatorze. Pomożemy Ci znaleźć najtańsze propozycje ubezpieczenia OC oraz najkorzystniejsze oferty ubezpieczeń dobrowolnych, takich jak AC, ASS, NNW czy Ochrona Szyb.

Co warto wiedzieć

 1. Prawo o Ruchu Drogowym zobowiązuje Cię do przerejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od jego zakupu.
 2. W większości przypadków, całkowity koszt rejestracji zamyka się w kwocie 180,50 zł.
 3. Opłaty mogą być niższe, jeśli kupiłeś samochód zarejestrowany w tym samym powiecie co Twoje miejsce zamieszkania albo wyższe, gdy np. nie możesz osobiście stawić się w urzędzie lub sprowadziłeś auto z zagranicy.
 4. Podczas rejestracji możesz zdecydować, jakie numery będą widnieć na Twojej tablicy rejestracyjnej (indywidualna tablica). Wiąże się to jednak z wysoką dopłatą, bo w wysokości 1000 złotych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy każdy ze współwłaścicieli pojazdu musi być obecny przy rejestracji?

  Nie. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli pojazdu nie może osobiście udać się do urzędu to rejestracji samochodu może dokonać inny współwłaściciel. Niezbędne będą tutaj jednak pełnomocnictwa wystawione przez współwłaścicieli, gdyż w celu dokonania rejestracji pojazdu konieczna jest zgoda wszystkich osób, których własnością jest pojazd.

 2. Czy można kupić ubezpieczenie OC po rejestracji?

  Nie. Pojazd musi posiadać ważną polisę OC w momencie rejestracji. Jeśli zatem pojazd nie posiada polisy przekazanej przez poprzedniego właściciela, to koniecznym jest najpierw zakupienie polisy, a dopiero z ważną polisą należy udać się do odpowiedniego wydziału komunikacji.

 3. Czy podczas zakupu ubezpieczenia OC i AC mogę podać adres zameldowania?

  W trakcie zakupu polisy należy podać adres, przy którym właściciel aktualnie mieszka i gdzie parkowany jest samochód. Właściwy adres jest wskazówką dla towarzystwa ubezpieczeniowego co do wysokości ryzyka przy ubezpieczeniu. Cenę ubezpieczenia wyznacza się na podstawie cenników obowiązujących dla wybranych miejscowości. Niewłaściwie podane informacje mogą skutkować zbyt niską wyceną kosztów szkody, co może powodować problemy przy próbie naprawy szkody.

 4. Czy jeśli kupiłem auto z tego samego powiatu, to muszę brać z sobą tablice do wydziału komunikacji?

  Nie. Jeżeli kupiony samochód ma tablice rejestracyjne z tego samego powiatu co miejsce zamieszkania nabywcy, to nie trzeba ich wymieniać, a więc i zabierać z sobą do urzędu. W takim wypadku koszt przerejestrowania auta w wydziale komunikacji wyniesie 80,50 zł. Oszczędzamy 99,50 na nowych tablicach i nalepce kontrolnej.