Standardowo rejestracja samochodu kosztuje 180,50 zł. Auto należy zarejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Zwykle należy to zrobić w ciągu 30 dni od daty zakupu, jednak wyjątkiem są pojazdy używane kupione w Polsce.

Wysokość opłat i dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu różni się w zależności od rodzaju pojazdu. Sprawdziliśmy, jak zarejestrować używane lub nowe auto, sprowadzone z zagranicy albo zabytkowe.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Gdzie zarejestrować samochód?

Wniosek o rejestrację samochodu musisz złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Może znajdować się w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub dzielnicy w przypadku Warszawy. Z kolei, auto firmowe trzeba zarejestrować w starostwie właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa.

Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Przepisy mówią wyraźnie, że samochód należy zarejestrować w miejscu zamieszkania. Jest to lokalizacja, w której przebywasz przez większość roku. Często się jednak zdarza, że jest inna niż miejsce zameldowania. Co zrobić w takiej sytuacji?

Przykład: Jacek od roku pracuje i wynajmuje mieszkanie w Krakowie. Jednak nadal jest zameldowany w rodzinnym domu w Jarocinie. Niedawno kupił auto i postanowił je zarejestrować w stolicy Małopolski. Urząd poprosił go o udowodnienie, że na stałe mieszka w tym mieście. W tym celu Jacek przyniósł do wydziału komunikacji umowę najmu mieszkania oraz umowę o pracę, w których znajduje się krakowski adres. W efekcie samochód został zarejestrowany w Krakowie.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu?

Aby zarejestrować samochód, należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania. Podstawowy zestaw dokumentów, który musisz zabrać ze sobą do urzędu to:

 • wniosek o rejestrację pojazdu – można go pobrać ze strony właściwego urzędu,
 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (jeśli właściciel jest osobą fizyczną) lub odpis z KRS (jeżeli właściciel jest osobą prawną),
 • dowód własności pojazdu – umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura lub orzeczenie sądu,
 • dokumenty rejestracyjne – jeżeli pojazd był wcześniej zarejestrowany,
 • zaświadczenie o ważności badania technicznego – jeżeli w dowodzie rejestracyjnym brak zapisu o aktualnym terminie kolejnego przeglądu,
 • ważna polisa OC,
 • pełnomocnictwo – jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa pełnomocnik (opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnictwa wynosi 17 zł, jeżeli nie jest nim członek najbliższej rodziny).

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego?

Jeśli kupiłeś używany samochód, poza wnioskiem o rejestrację i dowodem własności w urzędzie musisz przedstawić:

 • stary dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym, jeśli w dowodzie nie ma ważnego,
 • kartę pojazdu,
 • tablice rejestracyjne.
Uwaga! Jeśli sprzedawca i nabywca pojazdu mieszkają w tym samym powiecie, to możesz zostawić stare tablice rejestracyjne. Ponadto nie będzie też potrzebna nowa naklejka kontrolna. Pamiętaj, że stare tablice należy zanieść do urzędu, żeby wymienić znajdujące się na nich naklejki legalizacyjne z hologramami. Dzięki temu możesz zaoszczędzić około 100 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji nowego samochodu?

Aby zarejestrować nowy samochód, poza podstawowymi dokumentami, które często są dostarczane przez dilera z salonu, potrzebne będą też:

 • karta pojazdu,
 • faktura zakupu,
 • świadectwo homologacji,
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy/cła przez dilera w przypadku zakupu nowego auta za granicą.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Poza standardowymi dokumentami, w przypadku używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy w wydziale komunikacji należy okazać:

 • tłumaczenie umowy kupna-sprzedaży auta, dokonane przez tłumacza przysięgłego. Obecnie nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (jeśli została wydana), gdy samochód jest sprowadzony z kraju Unii Europejskiej, a dokumenty nie zawierają dodatkowych pieczątek i adnotacji,
 • dowód opłacenia akcyzy (dla samochodów sprowadzonych z UE) lub dowód zapłaty cła (dla aut sprowadzonych spoza Wspólnoty).

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu zabytkowego?

Poza standardowymi dokumentami (wniosek o rejestrację, dowód własności, tablice rejestracyjne), aby zarejestrować samochód zabytkowy należy okazać w wydziale komunikacji:

 • uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisaniu pojazdu do rejestru zabytków lub potwierdzenie wpisania pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków lub potwierdzenie wpisania pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • zaświadczenie z badania technicznego pojazdu zabytkowego, a także protokół oceny stanu technicznego samochodu zabytkowego,
 • dowód rejestracyjny lub oświadczenie o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego,
 • kartę pojazdu (jeśli była wydana).

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Bez względu na to, czy rejestrujesz pojazd nowy czy używany, w większości przypadków będziesz musiał zapłacić 180,50 zł. Na całkowity koszt rejestracji składają się opłaty za wydane druki (np. dowód rejestracyjny, nalepki kontrolne), tablice oraz opłaty ewidencyjne.

Wysokość opłat za rejestrację samochodu

Pozwolenie czasowe, ważne 30 dni

13,50 zł

Dowód rejestracyjny

54 zł

Znaki legalizacyjne

12,50 zł

Nalepka kontrolna

18,50 zł

Tablice rejestracyjne

80 zł

Opłata ewidencyjna

2 zł

Łączna kwota do zapłaty

180,50 zł

Dowiedz się więcej o kosztach związanych z rejestracją samochodu z naszego e-booka

Dodatkowe opłaty przy rejestracji samochodu:

 • ustanowienie pełnomocnictwa (jeśli właściciel nie może osobiście stawić się w urzędzie) – 17 zł,
 • wydanie karty pojazdu dla samochodów sprowadzonych z zagranicy – 75,50 zł,
 • dodatkowe badanie techniczne samochodu sprowadzonego z zagranicy (wymagane tylko w niektórych przypadkach) – 98 zł,
 • indywidualne tablice rejestracyjne z wybranym przez siebie napisem – 1000 zł zamiast 80 zł,
 • tablice rejestracyjne dla pojazdu zabytkowego – 100 zł zamiast 80 zł.

Ile wynosi całkowity koszt rejestracji samochodu?

 • ze standardowymi tablicami rejestracyjnymi – 180,50 zł,
 • z indywidualnymi tablicami rejestracyjnymi – 1100,50 zł,
 • samochody zabytkowe – 200,50 zł,
 • samochody sprowadzane z zagranicy – 256 zł,
 • samochody z zagranicy z dodatkowym badaniem technicyzm – 354 zł.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Najpóźniej w dniu rejestracji samochodu musisz wykupić polisę OC. Inaczej zarejestrowanie auta w wydziale komunikacji okaże się niemożliwe. W prosty sposób możesz to zrobić w kalkulatorze rankomat.pl.

Obecnie kara za brak ważnego ubezpieczenia OC dla właścicieli samochodów osobowych powyżej 14 dni wynosi 5600 zł, a w 2022 r. wzrośnie do 6030 zł. Jazda nieubezpieczonym samochodem może być jeszcze bardziej kosztowna, gdy spowodujemy nim wypadek, w którym ucierpią osoby trzecie.

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

kara za brak OC 2021

Jeśli kupiłeś samochód używany poprzedni właściciel ma obowiązek przekazać Ci swoją polisę OC, którą możesz kontynuować do końca umowy. Możesz sprawdzić jego ważność na stronie ufg.pl – wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN samochodu. Pamiętaj, że OC zbywcy pojazdu nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres.

Jaka kara za niezarejestrowanie samochodu w terminie?

Od 1 stycznia 2020 r. weszła w życie zmiana w ustawie Prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami osoby, które nie zgłoszą w ciągu 30 dni w wydziale komunikacji nabycia lub zbycia samochodu, zapłacą karę od 200 do 1000 zł.

Uwaga! Jednak wyjątkiem jest sytuacja, w której kupiłeś używany samochód w Polsce. W takim przypadku nadal musisz powiadomić wydział komunikacji w ciągu 30 dni o nabyciu auta. Jednocześnie jednak możesz przerejestrować je w późniejszym terminie. Jeżeli urząd będzie twierdził inaczej, możesz powołać się na wyrok WSA w Szczecinie z 7 maja ubiegłego roku o sygnaturze akt II SA/Sz 229/20.

Po zmianie przepisów karane będą również osoby, które nie złożą w ciągu 30 dni wniosku o wyrejestrowanie samochodu (np. w przypadku kradzieży, kasacji czy sprzedaży za granicę).

Co warto wiedzieć?

 1. Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje Cię do przerejestrowania samochodu w ciągu 30 dni od jego zakupu. Wyjątkiem jest auto używane zakupione w Polsce, w przypadku którego można zrobić to później.
 2. W większości przypadków, całkowity koszt rejestracji zamyka się w kwocie 180,50 zł.
 3. Opłaty mogą być niższe, jeśli kupiłeś samochód zarejestrowany w tym samym powiecie co Twoje miejsce zamieszkania albo wyższe, gdy np. nie możesz osobiście stawić się w urzędzie lub sprowadziłeś auto z zagranicy.
 4. Podczas rejestracji możesz zdecydować, jakie numery będą widnieć na Twojej tablicy rejestracyjnej (indywidualna tablica). Wiąże się to jednak z wysoką dopłatą, bo w wysokości 1000 złotych.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy każdy ze współwłaścicieli pojazdu musi być obecny przy rejestracji?

  Nie. Jeżeli któryś ze współwłaścicieli pojazdu nie może osobiście udać się do urzędu to rejestracji samochodu może dokonać inny współwłaściciel. Niezbędne będą tutaj jednak pełnomocnictwa wystawione przez współwłaścicieli, gdyż w celu dokonania rejestracji pojazdu konieczna jest zgoda wszystkich osób, których własnością jest pojazd.

 2. Czy można kupić ubezpieczenie OC po rejestracji?

  Nie. Pojazd musi posiadać ważną polisę OC w momencie rejestracji. Jeśli zatem pojazd nie posiada polisy przekazanej przez poprzedniego właściciela, to koniecznym jest najpierw zakupienie polisy, a dopiero z ważną polisą należy udać się do odpowiedniego wydziału komunikacji.

 3. Czy podczas zakupu ubezpieczenia OC i AC mogę podać adres zameldowania?

  W trakcie zakupu polisy należy podać adres, przy którym właściciel aktualnie mieszka i gdzie parkowany jest samochód. Właściwy adres jest wskazówką dla towarzystwa ubezpieczeniowego co do wysokości ryzyka przy ubezpieczeniu. Cenę ubezpieczenia wyznacza się na podstawie cenników obowiązujących dla wybranych miejscowości. Niewłaściwie podane informacje mogą skutkować zbyt niską wyceną kosztów szkody, co może powodować problemy przy próbie naprawy szkody.

 4. Czy można zarejestrować samochód online?

  Jeśli chcesz zarejestrować samochód online, informacji o tym, czy jest to możliwe musisz szukać na stronach BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) starostwa, urzędu miejskiego lub urzędu dzielnicy. Znajdziesz tam instrukcje jakie załączniki trzeba złożyć. Zwykle zamiast fizycznych dokumentów wypełnia się wniosek elektroniczny oraz wysyła załączniki w postaci skanów.

 5. Czy dealer może zarejestrować nowy samochód w imieniu klienta?

  Tak. Od 4 czerwca 2021 r. nabywca nowego samochodu może skorzystać z pomocy salonu. W tym celu właściciel pojazdu musi upoważnić do rejestracji dealera. Jednak leasingodawcy i firmy trudniące się wynajmem długoterminowym nie są do tego uprawnione.