Przerejestrowanie auta zarejestrowanego już w Polsce z zachowaniem dotychczasowego numeru i bez wydania pozwolenia czasowego kosztuje zaledwie 66,50 zł. Rejestracja samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy oznacza natomiast wydatek 160 złotych. Tak niskie opłaty rejestracyjne to wynik zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym - od 4 września 2022 roku kierowcy nie płacą już za wydanie karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej, a od 1 lipca 2023 r. zniesiono opłatę ewidencyjną.

Kupiłeś samochód i zamierzasz go zarejestrować na siebie? Podpowiemy Ci, jak po zmianach przepisów niedrogo i bezproblemowo przejść cały proces. W naszym poradniku znajdziesz aktualne cenniki obowiązujące w wydziałach komunikacji, listy potrzebnych dokumentów oraz szczegółowe wskazówki dotyczące zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia samochodu przed jego rejestracją.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co zmienia się w przepisach o rejestracji pojazdów w 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. wraca obowiązek przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce w ciągu 30 dni (dłuższy termin przewidziano dla niektórych przedsiębiorców - o tym poniżej). Nabywcy pojazdów powinni pamiętać, że tylko do końca 2023 r. mogą zgłosić do urzędu wyłącznie fakt nabycia samochodu. Wraz z nadejściem 2024 roku są zobowiązani do rejestracji pojazdu.

Zgodnie z art. 73aa ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu jest obowiązany:

 • złożyć wniosek o rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu w Polsce lub dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej lub sprowadzenia pojazdu do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • zarejestrować pojazd nabyty w drodze spadku w ciągu 30 dni od dnia prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni, jeśli jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami.

Jednocześnie, zbywca pojazdu wciąż jest zobowiązany do zgłoszenia transakcji do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni. Jeśli samochód należy do kilku osób, wystarczy informacja przekazana do urzędu przez jednego ze współwłaścicieli.

Co zmieniło się w przepisach dotyczących rejestracji pojazdów do 2023?

Od 1 lipca 2023 r. osoby składające wniosek o rejestrację pojazdu nie wnoszą już opłaty ewidencyjnej (0,50 zł za każdą czynność związaną z rejestracją). To ostatni (jeśli chodzi o oszczędności), choć nie największy krok w kierunku kierowców - znacznie więcej pieniędzy zostało w ich kieszeniach po wcześniejszych zmianach (nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym).

 • Od 4 września 2022 roku zniesiono obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej. Jeśli sprowadziłeś samochód z zagranicy po tej dacie, oszczędzasz dzięki niej 94,50 zł.
Od 4 września 2022 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Znoszą one obowiązek wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na przednią szybę. Osoby rejestrujące m.in. samochody osobowe, po 4 września 2022 r. nie są zobowiązane do:
 • dołączania do wniosku o jego rejestrację karty pojazdu,
 • umieszczania nalepki kontrolnej na przedniej szybie nowo zakupionego pojazdu,
 • wnioskowania o wydanie wtórnika karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej dla już posiadanego samochodu.
Dzięki zmianie przepisów koszty rejestracji pojazdu są niższe:
 • o 94,50 zł w przypadku samochodu osobowego sprowadzonego z zagranicy (karta pojazdu - 75 zł, nalepka kontrolna - 18,5 zł, opłata ewidencyjna - 1 zł),
 • o 19 zł w przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego w Polsce, bez zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych (nalepka kontrolna - 18,50 zł, opłata ewidencyjna - 0,50 zł).
Uwaga! Przy odbiorze stałego dowodu rejestracyjnego kartę pojazdu można zachować lub zostawić w starostwie w celu jej unieważnienia.
 • Znacznie wcześniej, bo od 31 stycznia 2022 r. wprowadzono możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych, nawet jeśli pojazd jest zarejestrowany w innym mieście/powiecie oraz czasowego wycofania samochodu osobowego z ruchu.

Kupiłeś samochód używany zarejestrowany już w Polsce? Od lutego 2022 r. rezygnacja z wymiany tablic rejestracyjnych pozwalała na oszczędności rzędu 80 zł. Od 4 września 2022 r., czyli od momentu kiedy nie musisz także płacić za nalepkę kontrolną, w Twojej kieszeni może zostać w sumie (razem z opłatą ewidencyjną) 99,50 złotych.

Wprowadzamy ułatwienia dla kierowców i właścicieli pojazdów, kończymy z barierami administracyjnymi, które dotąd utrudniały życie wielu Polakom. Dzięki tym zmianom wprowadzamy także realne oszczędności związane z rejestracją pojazdów.

minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Więcej o czasowym wycofaniu samochodu osobowego z ruchu przeczytasz w artykule Czasowe wyrejestrowanie pojazdu 2024 - na czym polega

Gdzie zarejestrować samochód?

Wniosek o rejestrację samochodu powinieneś złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, czyli w:

 • urzędzie starostwa powiatowego,
 • urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Auto firmowe trzeba zarejestrować w starostwie właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa.

Jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych, rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki (zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Od 4 grudnia 2020 r. rejestracji pojazdu może także dokonać starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

Rejestracja samochodu w miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Przepisy mówią wyraźnie, że samochód należy zarejestrować w miejscu zamieszkania. Jest to lokalizacja, w której przebywasz przez większość roku. Często się jednak zdarza, że jest ona inna niż miejsce zameldowania. Co zrobić w takiej sytuacji?

Przykład: Jacek od roku pracuje i wynajmuje mieszkanie w Krakowie. Jednak nadal jest zameldowany w rodzinnym domu w Jarocinie. Niedawno kupił auto i postanowił je zarejestrować w stolicy Małopolski. Urząd poprosił go o udowodnienie, że na stałe mieszka w tym mieście. W tym celu Jacek przyniósł do wydziału komunikacji umowę najmu mieszkania oraz umowę o pracę, w których znajduje się krakowski adres. W efekcie samochód został zarejestrowany w Krakowie.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu w 2024 r.?

Podstawowy zestaw dokumentów, który będzie Ci potrzebny podczas rejestracji samochodu to:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu – możesz pobrać wzór dokumentu ze strony właściwego urzędu;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dokument również pobierzesz ze strony internetowej urzędu;
 • Dowód własności pojazdu – może nim być np. faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, darowizny czy dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności czy też umowa przewłaszczenia;
 • Zaświadczenie o ważności badania technicznego – jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma zapisu o aktualnym przeglądzie lub sprowadziłeś samochód z zagranicy i jesteś zobowiązany do przeprowadzenia tzw. przeglądu zerowego;
 • Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa pełnomocnik (opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnictwa wynosi 17 zł, jeżeli nie jest nim członek najbliższej rodziny);
 • Dokument tożsamości (do okazania) – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (jeśli właściciel jest osobą fizyczną) lub odpis z KRS (jeżeli właściciel jest osobą prawną).
Pamiętaj, że organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów mogą sprawdzić, czy spełniłeś obowiązek zawarcia umowy OC. Brak obowiązkowego ubezpieczenia nie wpłynie na pozytywne załatwienie sprawy dotyczącej rejestracji Twojego auta, może jednak skutkować powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu polisy OC.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu używanego kupionego w Polsce?

Jeśli kupiłeś używany samochód zarejestrowany w Polsce, poza wnioskiem o rejestrację i dowodem własności (oraz ww. załącznikami) w urzędzie powinieneś przedstawić:

 • Dowód rejestracyjny (jeżeli ten dokument został zagubiony lub zniszczony, to możesz przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie);
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności - tylko jeżeli dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym;
 • Tablice rejestracyjne.
Możesz zaoszczędzić i złożyć wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych, jeśli samochód był już zarejestrowany w Polsce i ma tablice rejestracyjne białe z unijnymi gwiazdkami.
Pamiętaj, że tablice muszą być czytelne i utrzymane w należytym stanie. Jeżeli nie spełniają one powyższych wymogów, będą podlegać wymianie – Twój samochód zostanie wówczas przerejestrowany i otrzymasz nowe numery.

Jeżeli wnioskowałeś o zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych, starosta wyda decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokona legalizacji dotychczasowych tablic.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji nowego samochodu zakupionego w Polsce?

Aby zarejestrować nowy samochód, poza podstawowymi dokumentami będziesz potrzebować także świadectwa zgodności WE (to dokument wystawiony przez producenta pojazdu, który powinieneś otrzymać od sprzedawcy auta) albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu. 

Wolisz bez troski przejść proces rejestracji nowego samochodu? Formalności możesz powierzyć dilerowi samochodowemu. 

Od 4 czerwca 2021 r. wniosek o rejestrację pojazdu nowego może złożyć uprawniony przedstawiciel salonu sprzedaży, w którym samochód został kupiony (salon powinien mieć konto firmowe ePUAP). Diler samochodowy zajmie się procedurą rejestracji Twojego auta, jeżeli przekażesz mu pisemne upoważnienie. W celu odbioru tablic rejestracyjnych i dokumentów nie musisz iść do urzędu. Wystarczy, że we wniosku zaznaczysz prośbę o ich przesłanie do salonu lub na Twój adres.

Uwaga! Pamiętaj, że zmiana dotyczy tylko salonów sprzedaży i nowych pojazdów. Jeśli kupujesz samochód w leasingu lub pojazd używany, nadal konieczna jest jego rejestracja w urzędzie.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji nowego samochodu sprowadzonego z zagranicy?

W przypadku nowego samochodu sprowadzonego z zagranicy, do standardowego zestawu dokumentów dołącz:

 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli samochód został sprowadzony z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku.

Jeśli nie posiadasz dowodu odprawy celnej lub potwierdzenia zapłaty akcyzy, samochód może zostać zarejestrowany warunkowo – wystarczy tylko złożyć stosowne oświadczenie i uzupełnić braki przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Jeżeli składasz w urzędzie świadectwo zgodności WE, dołącz do niego oświadczenie producenta/importera pojazdu lub zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z danymi technicznymi niezbędnymi do rejestracji pojazdu.

Może być także niezbędne złożenie oświadczeń, np. o sprowadzeniu pojazdu z zagranicy oraz o braku tablic rejestracyjnych - jeśli zajdzie taka potrzeba, poinformuje Cię o tym pracownik urzędu.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Poza standardowymi dokumentami, w przypadku używanego samochodu sprowadzonego z zagranicy, w wydziale komunikacji należy okazać:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu

Jeżeli Twój samochód został sprowadzony z państwa niebędącego członkiem UE, zamiast dowodu rejestracyjnego możesz przedstawić inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą.

Z kolei w przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą możesz przedstawić wtórnik dowodu rejestracyjnego.

 • Tablice rejestracyjne lub oświadczenie o ich braku
 • Dowód odprawy celnej przywozowej (jeżeli samochód został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE)
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo dokument potwierdzający brak tego obowiązku.
Zanim zgłosisz się na badanie techniczne, zapytaj w urzędzie czy na pewno jest ono konieczne. Jeśli nie będziesz musiał płacić za przegląd, w Twojej kieszeni zostanie ok. 100 zł.
Z reguły badanie nie jest wymagane, gdy samochód został sprowadzony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a z jego dokumentów wynika, że:
 • jest zarejestrowany za granicą i ma aktualny termin następnego badania technicznego, zgodnego z przepisami obowiązującymi w Polsce,
 • zamieszczone zostały w nich wszystkie dane pojazdu niezbędne do rejestracji.
 • Tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula - nie musisz tłumaczyć dowodu rejestracyjnego wydanego w UE, który zawiera oznaczenia kodów zgodne z kodami określonymi w aktualnym wzorze krajowego dowodu rejestracyjnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu zabytkowego?

Poza standardowymi dokumentami (m.in. wniosek o rejestrację, dowód własności), aby zarejestrować samochód zabytkowy, w wydziale komunikacji przedstaw:

 • Uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
 • Zaświadczenie z przeprowadzonego badania pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie o nieposiadaniu dowodu rejestracyjnego,
 • Tablice rejestracyjne.

Jeśli samochód został sprowadzony z zagranicy, dodatkowo dołącz:

 • Dowód odprawy celnej przywozowej (jeżeli został sprowadzony spoza UE)
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub zaświadczenie potwierdzające brak tego obowiązku
 • Tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w 2024 r.?

Bez względu na to czy rejestrujesz pojazd nowy, czy też używany, w większości przypadków zapłacisz 160 zł. Na całkowity koszt rejestracji składają się opłaty za wydane druki (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepki legalizacyjne) oraz tablice.

Opłata komunikacyjnaSamochód używany zarejestrowany w PolsceSamochód używany sprowadzony z zagranicy oraz samochód nowy kupiony w Polsce lub za granicąSamochód zabytkowy
Tablice rejestracyjne zwyczajne80 zł80 zł100 zł
Tablice rejestracyjne indywidualne1000 zł1000 zł-
Dowód rejestracyjny54 zł54 zł54 zł
Pozwolenie czasowe13,50 zł13,50 zł13,50 zł
Nalepka legalizacyjna12,50 zł12,50 zł12,50 zł
RAZEM (w przypadku zwyczajnych tablic rejestracyjnych)160,00 zł160,00 zł180,00 zł
RAZEM (w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej. z wydaniem pozwolenia czasowego)80 zł--
RAZEM (w przypadku indywidualnych tablic rej.)1080,00 zł1080,00 zł-
Przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego66,50 zł--

Jakie są dodatkowe opłaty przy rejestracji samochodu?

 • Ustanowienie pełnomocnictwa (jeśli właściciel nie może osobiście stawić się w urzędzie) – 17 zł,
 • Dodatkowe badanie techniczne samochodu sprowadzonego z zagranicy (wymagane tylko w niektórych przypadkach) – 98 zł

Ile wynosi całkowity koszt rejestracji samochodu?

 • Ze standardowymi tablicami rejestracyjnymi – 160 zł
 • Z indywidualnymi tablicami rejestracyjnymi – 1080 zł
 • Samochód używany zarejestrowany w Polsce, w przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rej., z wydaniem pozwolenia czasowego – 80 zł
 • Przerejestrowanie samochodu używanego zarejestrowanego w Polsce, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, bez wydania pozwolenia czasowego – 66,50 zł
 • Samochód zabytkowy – 180 zł
 • Samochód z zagranicy z dodatkowym badaniem technicznym – 250 zł.

Rejestracja samochodu a ubezpieczenie OC

Opłaty związane z rejestracją samochodu to nie jedyne koszty jakie ponosi nabywca pojazdu. Jeśli nie korzystasz z OC zbywcy samochodu, konieczny będzie zakup obowiązkowego ubezpieczenia. Jak zrobić to najszybciej i niedrogo?

Rejestracja samochodu używanego kupionego w Polsce a ubezpieczenie OC

Kupiłeś używany samochód w Polsce? Najprawdopodobniej otrzymałeś polisę OC od jego zbywcy. W takim przypadku wystarczy upewnić się, że umowa obowiązkowego ubezpieczenia jest ważna i dopytać, czy obecne towarzystwo będzie wymagało dopłaty w związku z tzw. rekalkulacją (ponownym obliczeniem składki na podstawie danych nowego właściciela).

wykrzyknik rankomat.pl

Kupiłeś samochód osobowy? Przejmujesz OC od sprzedającego? Pamiętaj, że OC zbywcy nie przedłuża się automatycznie. Gdy polisa wygaśnie i powstanie przerwa w OC, zapłacisz w 2024 r. nawet 8600 zł kary! Jeśli do końca umowy OC zbywcy zostało niewiele czasu, lepiej będzie zrzec się jej i kupić OC na cały rok. Tym sposobem unikniesz kary za brak OC, gdybyś przegapił termin końca polisy.

Kup OC teraz i śpij spokojnie

Pamiętaj, że pozostanie przy dotychczasowej firmie (ubezpieczycielu zbywcy auta) nie zawsze jest opłacalne. Jeśli do końca umowy pozostało kilka miesięcy, towarzystwo może przeliczyć ponownie składkę OC na Twoją niekorzyść. Najlepszym wyjściem z takiej sytuacji może być wypowiedzenie umowy i przejście do tańszego ubezpieczyciela.

Zastanawiasz się, w której firmie zapłacisz najmniej za ubezpieczenie Twojego auta? Pomożemy Ci znaleźć najtańszą polisę! W naszej porównywarce sprawdzisz szybko i bezproblemowo oferty kilkunastu ubezpieczycieli.

Porównaj ceny OC i AC

Rejestracja samochodu nowego lub sprowadzonego z zagranicy a ubezpieczenie OC

Pamiętaj, że nowy samochód powinien być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem najpóźniej w dniu rejestracji lub przed wprowadzeniem do ruchu.

Pojazd zarejestrowany za granicą może z kolei:

 • mieć całoroczne OC obowiązujące w UE - jeśli samochód został kupiony za granicą, ma ważne tablice rejestracyjne i przegląd techniczny, możesz nim poruszać się po Polsce przez 30 dni. W tym czasie należy go zarejestrować i wykupić polskie OC.

Przykład: Pan Robert kupił samochód od swojego przyjaciela mieszkającego na stałe w Niemczech. Auto nie zostało wyrejestrowane w kraju pochodzenia. Zbywca pojazdu przekazał nabywcy wszystkie dokumenty, w tym ważny niemiecki przegląd techniczny i aktualną polisę OC. Dzięki temu pan Robert może wyjechać do Polski kupionym autem i poruszać się nim po kraju przez 30 dni (bez konieczności wykupienia tablic wjazdowych i polisy OC). W tym czasie kierowca zamierza załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją auta. W dniu rejestracji odda zagraniczne tablice rejestracyjne do wydziału komunikacji. 

 • mieć OC graniczne – taka polisa obowiązuje zwykle maksymalnie do 30 dni. Po tym okresie wygasa. Pamiętaj więc o zawarciu kolejnej umowy OC odpowiednio wcześniej.
 • być nieubezpieczony – jeśli Twój samochód został przywieziony z zagranicy na lawecie, najprawdopodobniej nie ma ważnego ubezpieczenia. Polisę OC trzeba wówczas wykupić najpóźniej w dniu rejestracji, oczywiście pod warunkiem, że wcześniej nie zamierzasz wyjechać nim na drogę. Przed rejestracją w Polsce możliwy jest także zakup OC krótkoterminowego.

Jaka kara grozi za brak OC w 2024 roku?

Pamiętaj, że nawet za jeden dzień bez OC grozi wysoka kara finansowa nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W 2024 roku, dla samochodów osobowych wynosi ona maksymalnie 8600 złotych (od lipca do grudnia).

Kary za brak OC 2024 styczeń-czerwiec

Kara za brak OC w 2024 r. (lipiec-grudzień)

Jaka kara grozi za niezarejestrowanie samochodu w terminie w 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 r. zmianie uległa także wysokości opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu.

Do końca 2023 roku kara za niezarejestrowanie auta wynosiła od 200 zł do 1000 zł (decyzję o wysokości opłaty podejmował starosta). A jak to wygląda w 2024 r.?

Co mówi prawo?

W 2024 r. właściciel pojazdu, który nie złoży wniosku o rejestrację w odpowiednim terminie zapłaci karę:

 • 500 zł – nabywca pojazdu zarejestrowanego w Polsce lub sprowadzonego z zagranicy,
 • 1000 zł – przedsiębiorca zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży.

Jeśli wniosek o rejestrację nie zostanie złożony w ciągu 180 dni, kara wzrośnie do 1000 zł lub 2000 zł.

Z kolei zbywca pojazdu, który nie złoży do starosty odpowiedniego zawiadomienia w ciągu 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Co warto wiedzieć?

 • W 2024 roku ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje Cię do przerejestrowania samochodu zarejestrowanego w Polsce lub rejestracji auta kupionego za granicą w ciągu 30 dni. Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami, na rejestrację masz 90 dni.
 • W większości przypadków, całkowity koszt rejestracji samochodu zamyka się w kwocie 160 zł.
 • Opłaty mogą być niższe, jeśli kupiłeś samochód zarejestrowany w Polsce i postanowisz zachować obecne tablice rejestracyjne.
 • Od 4 września zmiana w ustawie Prawo o ruchu drogowym zniosła opłaty związane z wydawaniem karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej, a od 1 lipca 2023 r. nie obowiązuje opłata ewidencyjna.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy każdy ze współwłaścicieli pojazdu musi być obecny przy rejestracji?

  Nie. Jeżeli nie możesz osobiście udać się do urzędu, to rejestracji samochodu może dokonać Twój współwłaściciel lub osoba przez Ciebie upoważniona. Potrzebne jej będzie jednak pełnomocnictwo wystawione przez Ciebie. Jeśli nie jesteście ze sobą spokrewnieni, za pełnomocnictwo trzeba zapłacić 17 zł.

 2. Czy można kupić ubezpieczenie OC po rejestracji?

  Nie. Właściciel pojazdu powinien okazać ważną polisę OC najpóźniej w dniu odbioru stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli Twój samochód nie będzie ubezpieczony, urzędnik nie może odmówić jego rejestracji. Równocześnie jednak, jest on zobowiązany do powiadomienia UFG o nieokazaniu przez Ciebie ważnej polisy OC.

 3. Czy podczas zakupu ubezpieczenia OC i AC mogę podać adres zameldowania?

  W trakcie zakupu polisy powinieneś podać zarówno adres zameldowania, jak i zamieszkania. Miejscowość, w której aktualnie mieszkasz i gdzie parkujesz najczęściej swój samochód, jest wskazówką dla towarzystwa ubezpieczeniowego do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Cenę polisy wyznacza się bowiem m.in. na podstawie cenników obowiązujących dla wybranych miejscowości. Niewłaściwie podane informacje mogą skutkować rekalkulacją składki po wystąpieniu szkody.

 4. Czy można zarejestrować samochód online?

  Jeśli chcesz zarejestrować samochód online, informacji o tym, czy jest to możliwe powinieneś szukać na stronach BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) starostwa, urzędu miejskiego lub urzędu dzielnicy. Znajdziesz tam instrukcje jakie załączniki trzeba złożyć. Zwykle zamiast fizycznych dokumentów wypełnia się wniosek elektroniczny oraz wysyła załączniki w postaci skanów.

 5. Czy dealer może zarejestrować nowy samochód w imieniu klienta?

  Tak. Od 4 czerwca 2021 r. nabywca nowego samochodu może skorzystać z pomocy salonu. W tym celu właściciel pojazdu musi upoważnić do rejestracji dealera. Pamiętaj, że leasingodawcy i firmy trudniące się wynajmem długoterminowym nie są do tego uprawnione.

 6. Czy mogę czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy?

  Tak. Jeżeli konieczność naprawy samochodu (np. po wypadku) wynika z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji, możesz wnioskować o wycofanie auta z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy (nie wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od daty poprzedniego wycofania z ruchu). Pamiętaj jednak, że przywrócenie takiego pojazdu do ruchu wiąże się z przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego po naprawie.

 7. Czy muszę wymienić dowód rejestracyjny, gdy skończy się miejsce na pieczątki?

  Nie. Od grudnia 2020 r. nie trzeba już wymieniać dowodu rejestracyjnego, gdy zabraknie w nim miejsca na pieczątki potwierdzające wyniki badania technicznego. Obecnie nie musisz nawet wozić ze sobą tego dokumentu (oczywiście na terenie naszego kraju). Podobnie wygląda kwestia posiadania przy sobie prawa jazdy oraz polisy OC.

 8. Kiedy poza opłatami rejestracyjnymi trzeba uwzględnić koszty podatkowe?

  Zakup używanego samochodu może wiązać się z opłatą podatku, choć nie dotyczy to wszystkich nabywców pojazdów.

  Jeśli kupiłeś auto w Polsce od osoby fizycznej/prywatnej i:

  • zawarłeś umowę sprzedaży,
  • samochód w chwili transakcji znajdował się w naszym kraju lub
  • pojazd był za granicą, ale umowa została zawarta w Polsce (Twoje miejsce zamieszkania lub siedziba również są w Polsce)

  jesteś zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3 i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (2% wartości pojazdu). Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych, które kupiły pojazd na własny użytek oraz aut wartych mniej niż 1000 zł. PCC nie opłacają oczywiście osoby, które nabyły samochód na fakturę VAT lub VAT-marża.

  Z kolei, po sprowadzeniu samochodu z zagranicy (pojazd nie jest zarejestrowany w Polsce i umowa została zawarta za granicą) należy zapłacić podatek akcyzowy: 3,1% wartości pojazdu, jeśli auto ma silnik o poj. do 2,0 l lub 18,6% wartości pojazdu, gdy samochód ma silnik o pojemności powyżej 2,0 l.