Starostę o nabyciu (kupnie) lub zbyciu (sprzedaży) samochodu, trzeba zawiadomić w ciągu 30 dni. Można to zrobić przez internet. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara od 200 do 1000 zł.

Do końca 2020 roku ten termin został wydłużony do 180 dni w wyniku pandemii Covid-19. Jednak od 1 stycznia 2021 roku ponownie czas na zawiadomienie wydziału komunikacji o nabyciu lub zbyciu pojazdu wynosi 30 dni. To bardzo ważne, ponieważ nieświadomie wielu sprzedawców lub kupujących auto naraża się na karę ze strony starosty.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy istnieje obowiązek zgłoszenia zakupu lub sprzedaży samochodu?

Właściciel pojazdu ma obowiązek zgłosić zakup lub sprzedaż samochodu w ciągu 30 dni u starosty (w zdecydowanej większości przypadków wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania). Wynika tak z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego dokładny zapis brzmi:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Przez bardzo długi okres czasu powyższy zapis był martwy, ponieważ osobom, które kupiły lub sprzedały samochód, nic nie groziło za niepoinformowanie o tym urzędu. Jednak od 1 stycznia 2020 roku zmieniono przepisy. W wyniku nowelizacji ustawy, za brak zawiadomienia w ciągu 30 dni starosty o zbyciu (sprzedaży) lub nabyciu (kupnie), grozi kara w wysokości od 200 do 1000 zł.
 

Jednocześnie w wyniku tych samych przepisów, kara w wysokości od 200 do 1000 zł grozi osobom, które będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego do Polski z innego państwa Unii Europejskiej, nie zarejestrują go w ciągu 30 dni w naszym kraju. Tak wynika z art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 pojazdu ust. 2 pkt 1 nie za-wiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jaka kara grozi za niepoinformowanie starosty o zakupie samochodu?

Jak wynika z wyżej wymienionych przez nas przepisów, osoba która kupiła (nabyła) samochód, musi o tym powiadomić starostę (wydział komunikacji) w ciągu 30 dni. Jeżeli nie spełni tego obowiązku, może na nią zostać nałożona kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Jednocześnie taka sama grzywna grozi osobie, która nie poinformuje starosty o zbyciu (sprzedaży) pojazdu.

Uwaga! Według tego samego przepisu, pod pojęciem zbycia pojazdu nie należy rozumieć tylko jego sprzedaż, lecz także przekazanie samochodu innej osobie w formie darowizny. O tym również należy poinformować starostę w ciągu 30 dni. Za niedopeł-nienie tego obowiązku grozi nam kara w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jaka kara grozi za niezarejestrowanie samochodu sprowadzonego z innego kraju UE?

Po nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, kara w wysokości od 200 do 1000 zł grozi również osobie, która w ciągu 30 dni nie zarejestruje samochodu sprowadzonego do Polski z innego kraju Unii Europejskiej. Do niedawna ten przepis budził duże wątpliwości wśród indywidualnych sprzedawców oraz komisów zajmujących się handlem używanymi autami. Jednak zostały rozwiane w odpowiedzi na interpelacje poselską nr 1175. 

W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury wskazało, że nie ma przeszkód, aby osoba zajmująca się handlem samochodami sprzedała go przed upływem 30 dni od sprowadzenia z innego kraju Unii Europejskiej bez zarejestrowania w Polsce.

Zgłoszenia zakupu i rejestracja samochodu, a Covid-19

Z powodu pandemii koronawirusa, termin określony w art. 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym o obowiązku zawiadomienia starosty o zakupie lub sprzedaży pojazdu, został wydłużony o 180 dni. Ten wyjątek obowiązywał do końca 2020 roku. Oznacza to, że osoba, która zbyła (sprzedała) lub nabyła (kupiła) samochód, miała 180 dni na poinformowanie o tym urzędu zamiast 30 dni.

Przykład: 18 grudnia 2020 roku pan Mariusz sprowadził do Polski używany samochód z Niemiec. Jego znajomy, pan Bartosz również kupił auto za naszą zachodnią granicą 10 stycznia 2021 roku. Pan Mariusz w przyjacielskiej rozmowie stwierdził, że nie spieszy się z rejestracją pojazdu w Polsce, ponieważ ma na to kilka miesięcy. Tymczasem Bartosz był pewny, że on na tę samą czynność ma zaledwie 30 dni. Okazało się, że obaj mają rację, a odmienne zdania obu panów wynikają z różnic w przepisach obowiązujących w 2020 i 2021 roku.

Od 1 stycznia 2021 roku ponownie termin na powiadomienie starosty o zbyciu (sprzedaży) lub nabyciu (zakupie) pojazdu wynosi 30 dni, zamiast 180 dni. W efekcie pan Mariusz, ponieważ sprowadził do Polski samochód przed 31 grudnia 2020 roku, ma 180 dni na jego zarejestrowanie w Polsce. Natomiast pan Bartosz tylko 30 dni, gdyż kupił auto w Niemczech już w tym roku.

Jak zgłosić zakup (nabycie) samochodu?

O kupnie (nabyciu) pojazdu należy poinformować właściwy dla miejsca zamieszkania wydział komunikacji, a w przypadku Warszawy urząd dzielnicy. Można to również zrobić zdalnie przez internet. Wystarczy mieć Profil Zaufany. Jeśli go nie mamy, można go szybko założyć poprzez internetowe konto w banku, który posiada zgodę na potwierdzenie Profilu Zaufanego.

W tym celu wystarczy wejść na stronę www.gov.pl, a następnie w zakładkę „Mój GOV”. W kolejnych krokach należy klikać w „usługi dla obywatela”, „kierowcy i pojazdy”, „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę  (usługa online)”, a na końcu w „Wyślij zgłoszenie”. Aby poinformować o nabyciu pojazdu przez internet, musimy podać następujące dane:

 • marka, model, typ pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu (VIN),
 • numer rejestracyjny,
 • dane osobowe
 • dane sprzedawcy (zbywcy pojazdu).

Oprócz tego do zgłoszenia nabycia (zakupu) pojazdu, należy dołączyć skan bądź zdjęcie umowy kupna-sprzedaży. Następnie należy wybrać wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania.

Uwaga! Zgłoszenia nabycia (zakupu) pojazdu przez internet jest całkowicie bezpłatne, ale nie jest równoznaczne z rejestracją auta, która odbywa się na innych zasadach. W tym artykule podpowiadamy, jak zarejestrować samochód w 2021 roku.

Jak zgłosić sprzedaż (zbycie) samochodu?

Zawiadomić w ciągu 30 dni wydział komunikacji musi nie tylko nabywca (kupujący) samochodu, lecz także jego zbywca (sprzedawca). Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Można to zrobić osobiście w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania lub przez internet.

Aby zgłosić zbycie (sprzedaż) samochodu, wystarczy wejść na stronę www.gov.pl. Po zalogowaniu należy kolejno wejść w następujące zakładki: „usługi dla obywatela”, „kierowcy i pojazdy”,  „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę  (usługa online)”, „Wyślij zgłoszenie”. Następnie w formularzu trzeba podać dane pojazdu oraz nabywcy, a także dołączyć skan lub zdjęcie umowy kupna-sprzedaży. W ostatnim kroku musimy wybrać wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania. Poinformowanie urzędu online o sprzedaży auta jest całkowicie bezpłatne.

Jaka kara grozi za brak ubezpieczenia OC?

Podobnie, jak za niezawiadomienie wydziału komunikacji o nabyciu (zakupie) lub zbyciu (sprzedaży) samochodu, za brak ważnego ubezpieczeniaOC właścicielowi pojazdu grozi kara. Może ją nałożyć Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W 2021 roku wysokość kar wygląda następująco:

– Właścicielowi samochodu osobowego za brak OC powyżej 14 dni grozi kara w wysokości 5600 zł. Tymczasem średnia cena zakupu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 617 zł – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl. 

Co warto wiedzieć?

 1. Kara za niepowiadomienie starosty w ciągu 30 dni o nabyciu (zakupie) lub zbyciu (sprzedaży samochodu wynosi od 200 do 1000 zł.
 2. Kara za niepoinformowanie starosty w ciągu 30 dni o sprowadzeniu samochodu z innego kraju UE wynosi od 200 do 1000 zł.
 3. Kara za brak OC powyżej 14 dni w 2021 roku dla właścicieli samochodów osobowych wynosi 5600 zł.
 4. Powiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu można poprzez stronę www.gov.pl.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o karę za nieprzerejestrowanie samochodu

 1. Pod jakim adresem zarejestrować samochód?

  Samochód należy zarejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.
 2. Ile kosztuje rejestracja samochodu w Polsce?

  Suma wszystkich opłat za rejestrację samochodu w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania wynosi 180,50 zł.
 3. Jak założyć Profil Zaufany?

  Profil Zaufany można założyć poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. Wystarczy odpowiedzieć na kolejne pytania, a także mieć konto w banku, który posiada zgodę na potwierdzenie Profilu Zaufanego. Obecnie należą do nich: PKO BP, Pekao, Santander, mBank, ING Bank Śląski, Envelo, Bank Millennium, Alior Bank i Spółdzielcza Grupa Bankowa.
 4. Jakie dokumenty trzeba tłumaczyć po sprowadzeniu auta z innego kraju UE?

  Jeśli sprowadzamy auto z innego kraju UE, nie musimy tłumaczyć na język polski dowodu rejestracyjnego. Natomiast przetłumaczenia wymaga umowa kupna-sprzedaży pojazdu.
 5. Skąd najczęściej Polacy sprowadzają samochody?

  W 2020 r. Polacy sprowadzili z Niemiec 489,1 tys. używanych aut. Wśród najczęściej importowanych modeli dominują Audi A4, Volkswagen Golf i Opel Astra.