Od 2020 r. za niepoinformowanie starosty o sprzedaży lub kupnie samochodu, grozi kara od 200 do 1 000 zł. Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu to nie jest to samo co przerejestrowanie go. Jeśli kupiłeś lub sprzedałeś niedawno auto, przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakie masz obowiązki, żeby uniknąć mandatu.

Czy i kiedy trzeba przerejestrować samochód? 

O przerejestrowaniu samochodu mówimy, kiedy zmienia on właściciela. Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy “całość” pojazdu przechodzi w inne ręce, jak i po wyodrębnienia udziału w aucie i przekazaniu lub sprzedaniu go innej osobie. 

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Prawna zmiana właściciela samochodu może mieć miejsce zatem na podstawie:

Przykład: pan Henryk sam nie jest już czynnym kierowcą i chce oddać samochód wnukowi. Zdaje sobie jednak sprawę, że wnuk jako młody kierowca zapłaci wysokie OC. Pan Henryk może podarować wnukowi np. 20% udziałów w samochodzie. Obniży to jego składkę na ubezpieczenie, ponieważ towarzystwo uwzględni zniżki uzbierane przez starszego pana, który będzie współwłaścicielem. Po spisaniu aktu darowizny, wnuk będzie musiał przerejestrować samochód na siebie (a dokładniej dopisać siebie jako drugiego współwłaściciela).

Czym się różni przerejestrowanie od zgłoszenia zakupu lub sprzedaży auta? 

W internecie można przeczytać artykuły, w których określeń “przerejestrowanie samochodu” i “zgłoszenie nabycia (zbycia) samochodu” używa się naprzemiennie. To nie są jednak synonimy, ale zupełnie oddzielne obowiązki, czekające sprzedawców i kupujących auto.  

Rejestracji pojazdu i zgłoszenia zbycia (nabycia) pojazdu dokonuje się na podstawie innych przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. W przypadku rejestracji jest to art. 73 ust. 1 wspomnianej ustawy, a w przypadku zbycia (nabycia) - art. 78 ust. 2 pkt 1. 

Gdy ktoś sprzedaje samochód, zobowiązany jest zgłosić jego zbycie (sprzedaż). Natomiast kupiec musi zgłosić, że nabył (kupił) pojazd i go przerejestrować.  Sprzedawca ma zatem jeden obowiązek do spełnienia, a kupiec - dwa. 

Zgłoszenie nabycia nie jest równoznaczne z rejestracją auta. W tym artykule napisaliśmy, jak zarejestrować samochód krok po kroku.

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu w każdym przypadku można zrobić przez internet. Natomiast przerejestrowania samochodu większość kierowców musi dokonać osobiście w Wydziale Komunikacji. To dlatego, że tylko niektóre Wydziały Komunikacji w Polsce umożliwiają realizację tego obowiązku online.

Konieczność osobistego przerejestrowania samochodu nie oznacza, że nowy właściciel musi się stawić w urzędzie osobiście w dosłownym znaczeniu tego słowa. Ma prawo wysłać pełnomocnika, który załatwi za niego formalności. Pełnomocnikiem może być dowolna, pełnoletnia osoby, nie musi to być krewny właściciela samochodu. Pełnomocnictwo kosztuje 17 zł, ale z opłaty są zwolnieni członkowie najbliższej rodziny.

Jaka kara grozi za nieprzerejestrowanie samochodu?

Na przerejestrowanie samochodu jest 30 dni od zmiany jego właściciela, czyli od zakupu lub wejścia w posiadanie auta na podstawie aktu darowizny, spadku (art. 74a ust. 4 pkt 2 ustawy prawo drogowe). Za niedopełnienie obowiązku przepisy nie przewidują żadnej kary. Powyższe dotyczy wyłącznie samochodów zarejestrowanych w Polsce, dla sprowadzonych są inne zasady.

Jaka kara grozi za niepoinformowanie starosty o zakupie samochodu?

Mandat w wysokości od 200 do 1 000 zł mogą otrzymać osoby, które zignorują obowiązek zgłoszenia nabycia, czyli poinformowania o kupnie pojazdu. Przez to, że zgłoszenie nabycia niektórzy mylnie traktują jako to samo co przerejestrowanie samochodu, to w sieci można znaleźć wiele błędnych informacji dotyczących ewentualnych mandatów. Za nieprzerejestrowanie samochodu zakupionego w Polsce nie grozi żaden mandat, natomiast za niepoinformowanie o tym zakupie starosty już można otrzymać grzywnę - od 200 do 1 000 zł.

Jaka kara grozi za niepoinformowanie starosty o sprzedaży samochodu?

Podobnie jak kupcy samochodów, którzy nie zgłoszą tego faktu staroście, mogą być ukarani mandatem, tak i zbywcy, czyli sprzedawcy. Za niezgłoszenie zbycia auta grozi mandat w tej samej wysokości, czyli od 200 do 1 000 zł. 

Jaka kara grozi za niezarejestrowanie samochodu sprowadzonego z zagranicy? 

Wiemy już, że za nieprzerejestrowanie samochodu z Polski przepisy nie przewidują żadnych kar. Niestety, prawo w tej kwestii nie jest spójne, jeśli chodzi o rejestrowanie samochodów sprowadzonych z zagranicy. Za brak rejestracji samochodu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej grozi mandat w wysokości od 200 do 1 000 zł. Wynika to wprost z prawa drogowego - art. 140mb.

Swego czasu ten przepis wywołał kontrowersje wśród handlarzy ściągających do Polski auta zagraniczne. Uważali oni, że nie powinni podlegać karze, skoro sprowadzają samochody nie dla siebie (nie oni będą właścicielami), ale na dalszą odsprzedaż. Wypowiedział się na ten temat resort infrastruktury (w odpowiedzi na interpelację nr 1175), który potwierdził, że przepisy są obowiązujące, tzn. za brak rejestracji w ciągu 30 dni samochodu sprowadzonego z UE można dostać mandat od 200 do 1 000 zł.

Jak zgłosić zakup (nabycie) samochodu?

Zgłoszenie nabycia (czyli zakupu lub otrzymania w formie darowizny) samochodu można zrobić osobiście lub przez internet. W przypadku zgłoszenia osobistego należy udać się do Wydziału Komunikacji z:

 • wypełnionym zawiadomieniem o nabyciu pojazdu (do dostania w urzędzie),
 • dowodem osobistym,
 • dokumentem potwierdzającym nabycie pojazdu (tj. umową kupna sprzedaży lub aktem darowizny),
 • kartą pobytu - jeśli zgłaszający jest obcokrajowcem.

Ten sam obowiązek łatwiej jest jednak spełnić przez internet. W tym celu należy wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne i kliknąć okno Start. Następnie wybrać zgłoszenie Nabycia pojazdu -> Wyślij zgłoszenie. System przeniesie do potwierdzenia tożsamości, co można zrobić np. przez Profil Zaufany. 

Po uwierzytelnieniu trzeba odpowiedzieć na kilka pytań, m.in.o:

 • markę, typ, model zgłaszonego pojazdu,
 • numer identyfikacyjny VIN,
 • dotychczasowy nr rejestracyjny,
 • datę nabycia samochodu,
 • o, czy zgłaszający jest jedynym właścicielem pojazdu.

System sam zaciągnie dane wnioskującego. Trzeba je potwierdzić i następnie dodać jako załącznik skan (zdjęcie) umowę sprzedaży lub aktu darowizny. Na końcu wystarczy wybrać właściwy Wydział Komunikacji i wysłać zgłoszenie.

Zgłoszenie nabycia samochodu jest bezpłatne.

Jak zgłosić sprzedaż (zbycie) samochodu?

Poinformowanie o sprzedaży samochodu, czyli zgłoszenie zbycia też można załatwić online lub osobiście. Do Wydziału Komunikacji należy zabrać te same dokumenty, co przy zgłaszania nabycia, tj. dowód osobisty, umowę kupna sprzedaży, wypełniony wniosek i kartę pobytu (w przypadku cudzoziemców)

Ścieżka postępowania przez internet również jest taka sama jak przy zgłaszaniu zakupu. Tzn. trzeba wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne wybrać Zgłoszenie zbycia a później Wyślij zgłoszenie. Następnie należy potwierdzić tożsamość Profilem Zaufanym i wypełnić krótki formularz. 

Poinformowanie urzędu o sprzedaży samochodu jest darmowe.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu? 

Standardowa opłata za przerejestrowanie samochodu to 161,50 zł.  Można jednak zapłacić o 80 zł mniej, jeśli wnioskujący zachowa dotychczasowe tablice rejestracyjne. Od 2022 r. można bowiem zatrzymać stare numery rejestracyjne, bez względu na to, gdzie samochód zarejestrowany był wcześniej. Do czasu zmiany przepisów taki przywilej dostępny był tylko dla nowych właścicieli samochodów zarejestrowanych poprzednio w tym samym powiecie. 

Obecnie nie ma już znaczenia miejsce rejestracji, tzn. kierowca z Łodzi ma prawo przerejestrować samochód zarejestrowany wcześniej np. w Szczecinie i zachować stare numery. Nie poniesie wtedy kosztu wyrobienia nowych tablic i za przerejestrowanie zapłaci tylko 80 zł. Z kolei za wydanie indywidualnych tablic (tzn. z własnym wyróżnikiem) trzeba być przygotowanym na dodatkowy wydatek w wysokości 1 000 zł. 

Czy trzeba przerejestrować samochód, aby kupić polisę OC? 

Warto wiedzieć, że po zakupie używanego samochodu często nie ma potrzeby kupowania polisy OC. Po sprzedaży OC przechodzi na nowego właściciela automatycznie wraz z pojazdem. Może on je zatrzymać (tj. poczekać do końca umowy) lub w każdej chwili wypowiedzieć. Jeśli zdecyduje się na złożenie wypowiedzenia, musi od razu kupić nową polisę, ponieważ samochód nie może pozostać bez ubezpieczenia nawet 1 dzień. 

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Kary, które nakłada UFG za brak OC są wysokie, a od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejna podwyżka. Za samochód osobowy wynoszą:

kara za brak OC

kary za brak OC

A czy może to zrobić jeszcze przed przerejestrowaniem pojazdu w Wydziale Komunikacji? Tak. Ponieważ o prawie własności auta świadczy umowa sprzedaży, a nie wpis w dowodzie rejestracyjnym. Zakup nowej polisy często jest korzystny, gdyż towarzystwo ma prawo rekalkulować składkę (tzn. przeliczyć ją po zmianie właściciela od nowa) i zażądać dopłaty. 

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu – co warto wiedzieć?

 1. Samochód należy przerejestrować po zakupieniu go albo wejściu w posiadanie auta na drodze spadkowej lub darowizną.
 2. Po sprzedaży samochodu sprzedawca ma obowiązek zgłosić fakt sprzedaży, a kupujący zgłosić fakt nabycia i przerejestrować pojazd. Są to trzy różne obowiązki, które załatwia się innymi formalnościami.
 3. Za niezgłoszenie nabycia lub zbycia samochodu grozi mandat w wysokości od 200 do 1 000 zł.
 4. Za nieprzerejestrowanie samochodu zarejestrowanego wcześniej w Polsce nie grozi żadna kara. Natomiast za niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej można dostać grzywnę od 200 do 1 000 zł.
 5. Standardowy koszt przerejestrowania auta to 161,50 zł. Można go obniżyć o 80 zł, jeśli nowy właściciel zostawi stare (poprzednie) tablice rejestracyjne. Od 2022 r. można zatrzymać starą rejestrację bez względu na to, gdzie wcześniej samochód był zarejestrowany.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o karę za nieprzerejestrowanie samochodu

 1. Co w sytuacji, kiedy nie możesz zarejestrować auta w terminie z uwagi na stan techniczny?

  Samochód sprowadzony z UE musi zostać zarejestrowany w Polsce w ciągu 30 dni, bo inaczej właścicielowi grozi kara. Jeśli stan techniczny pojazdu nie pozwala na rejestrację, to właściciel nie może nic zrobić poza pogodzeniem się z ewentualnym mandatem. Niestety, przepisy w tej kwestii nie przewidują żadnych wyjątków, nawet wtedy gdy niemożność rejestracji wynika niezależnie od kierowcy (właściciela).
 2. Pod jakim adresem zarejestrować samochód?

  Samochód należy zarejestrować w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy, nie liczy się adres zameldowania. Przepisy nie precyzują w jaki sposób kierowca ma udowodnić, że mieszka w danym mieście. W niektórych urzędach wystarczy oświadczenie o zamieszkaniu na danym terenie, w innych trzeba przedstawić umowę najmu czy potwierdzenie rozliczenia PIT-u w danym mieście.
 3. Ile kosztuje rejestracja samochodu w Polsce?

  Standardowa cena za rejestrację samochodu to 161,50 zł. Można ją obniżyć do 80 zł decydując się na pozostawienia starego numeru rejestracyjnego. Można też ją podwyższyć o 1 000 wybierając tablice rejestracyjne z własnym wyróżnikiem.
 4. Jak założyć Profil Zaufany?

  Profil Zaufany można założyć poprzez bankowość elektroniczną. Procedura zakładania zależy od banku, ale zazwyczaj w zakładce Usługi znajduje się podstrona typu “Załóż Profil Zaufany”. Należy w nią wejść i postępować zgodnie z instrukcją. Profil da się też założyć przez konto w ePUAP, ale w tym przypadku konieczna jest wizyta w urzędzie, aby potwierdzić tożsamość.
 5. Jakie dokumenty trzeba tłumaczyć po sprowadzeniu auta z innego kraju UE?

  Potrzebna jest tylko umowa kupna-sprzedaży przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego (to warunek konieczny). Zatem, aby zaoszczędzić na tłumaczeniu, lepiej od razu sporządzić umowę w dwóch językach, w tym po polsku.
 6. Skąd najczęściej Polacy sprowadzają samochody?

  Największym źródłem importu samochodów do Polski są Niemcy. W 2022 r. sprowadzono stamtąd prawie 416 tys. egzemplarzy, co stanowi 55% ogółu wszystkich ściągniętych aut.
 7. Ile mam czasu na przerejestrowanie samochodu?

  Na przerejestrowanie samochodu jest 30 dni od zmiany stanu faktycznego co do danych właściciela (art. 74a ust. 4 pkt 2 prawa drogowego). Zatem osoba, która kupiła pojazd lub dostała go w darowiźnie ma 30 dni na dopełnienie formalności w Wydziale Komunikacji.
 8. Czy dostanę karę, jeśli nie przerejestruję auta w ciągu 30 dni?

  Obecnie polskie przepisy nie przewidują mandatu ani innej kary za brak rejestracji samochodu w ciągu 30 dni.
 9. Kiedy nie warto zwlekać z przerejestrowaniem samochodu?

  Zasadniczo to nie warto zwlekać w każdym przypadku, gdyż przerejestrowanie leży w interesie nowego właściciela samochodu. Z braku przerejestrowania mogą wyniknąć problemy np. związane z OC, wykroczeniami drogowymi popełnionymi przez poprzedniego właściciela itp. Oczywiście, da się je rozwiązać, ale po co tracić czas i nerwy, jeśli można tego uniknąć jedną wizytą w Wydziale Komunikacji.
 10. Ile mam czasu na zakup polisy OC?

  Po kupnie samochodu OC zbywcy (czyli to kupione przez poprzedniego właściciela) przechodzi na nabywcę. Kupiec może zatrzymać umowę lub ją wypowiedzieć. Jeśli zdecyduje się na zatrzymanie, polisa wygaśnie z datą przewidzianą w umowie (nie przedłuży się automatycznie). Właściciel musi zachować ciągłość ubezpieczenia, tzn. kupić OC najpóźniej przedostatniego dnia obowiązywania umowy.

 11. Jaka jest kara za nieprzerejestrowanie auta z zagranicy?

  Za nieprzerejestrowanie w ciągu 30 dni samochodu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej starosta może nałożyć mandat w wysokości od 200 do 1 000 zł.