Nabywca używanego samochodu po jego zakupie nie ma obowiązku jego przerejestrowania w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub darowizny. Musi jednak w tym terminie poinformować wydział komunikacji o zmianie właściciela pojazdu. Inaczej może zostać ukarany mandatem w wysokości od 200 do 1000 zł.

Obecnie takie stanowisko zajmują sądy w sporze nabywców używanych pojazdów z urzędami. Wcześniej często wydziały komunikacji twierdziły, że nowy właściciel ma obowiązek przerejestrować auto w ciągu 30 dni, a nie jedynie poinformować o jego zmianie. W efekcie kierowcy musieli ponosić dodatkowe opłaty lub byli karani mandatami. Wyjaśniamy w poniższym artykule, jak zmieniła się ta kwestia.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Przerejestrowanie samochodu – czy trzeba to zrobić i jaki jest termin na zgłoszenie zmiany właściciela?

Nabywca używanego pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce, musi zgłosić zmianę właściciela w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub darowizny w wydziale komunikacji. Jednocześnie zbywca auta również musi poinformować starostę o sprzedaży auta w tym samym terminie, na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Jednocześnie zgłoszenie zakupu używanego auta w urzędzie nie oznacza jego przerejestrowania na nowego właściciela. Od 1 stycznia 2020 r. posiadacz samochodu z drugiej ręki, ma obowiązek w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zgłosić jego nabycie w wydziale komunikacji. Natomiast przerejestrowanie może nastąpić później. Obecnie przepisy nie regulują dokładnego terminu, w jakim terminie powinna nastąpić rejestracja.

Inaczej wygląda zakup używanego samochodu za granicą. W przypadku zakupu auta z drugiej ręki w jednym z krajów Unii Europejskiej, nowy właściciel musi zarejestrować je w Polsce w ciągu 30 dni od sprowadzenia pojazdu.

Co grozi za niepowiadomienie urzędu o zmianie właściciela używanego samochodu?

Od 1 stycznia 2020 r. za niepoinformowanie wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania o zmianie właściciela używanego pojazdu w ciągu 30 dni (od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży lub darowizny auta), grozi grzywna od 200 do 1000 zł. Jest to kara administracyjna. W efekcie łatwiej go wyegzekwować niż np. mandat drogowy – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Uwaga! W sieci można znaleźć informacje, że czas na przerejestrowanie samochodu wynosi 180 dni. Tak było w 2020 r., kiedy to rząd z racji pandemii wydłużył termin z 30 na 180 dni. Najpierw od 1 stycznia 2021 r. powrócono do starych zasad i ponownie obowiązywał termin 30 dni. Jednak od 1 lipca 2021 r. z powodu ciągle trwającej epidemii koronawirusa oraz kolejek w urzędach, termin na razie wyjątkowo wydłużono z 30 do 60 dni.

W pierwszej połowie 2020 r. urzędy często stały na stanowisku, że nabywcy używanych pojazdów muszą je przerejestrować w ciągu 30 dni, a nie tylko poinformować o zmianie właściciela. Jednak sądy w ostatnim czasie są innego zdania, jak np. w wyroku WSA w Szczecinie z 7 maja ubiegłego roku o sygnaturze akt II SA/Sz 229/20.

W Szczecinie jedna z firm kupiła od innego przedsiębiorstwa używany samochód zarejestrowany w Polsce. Następnie chciała poinformować urząd o zmianie właściciela. Jednak prezydent miasta się nie zgodził, ponieważ domagał się jednoczesnego przerejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni. Ale sąd nie przyznał mu racji.

Gdzie można znaleźć wniosek o przerejestrowanie samochodu i jak go wypełnić?

Przerejestrować samochód należy w Wydziale Komunikacji urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Papierowe wnioski można otrzymać w urzędzie albo ściągnąć ze strony internetowej. Zasadniczo w każdym urzędzie wzór wniosku o przerejestrowanie pojazdu wygląda tak samo. Na pewno trzeba będzie w nim podać:

 • dane właściciela (imię i nazwisko, adres, nr PESEL),
 • dane pojazdu (marka, model, rok produkcji, nr VIN, nr karty pojazdu, dotychczasowy nr rejestracyjny).
 • Oprócz wypełnionego wniosku w urzędzie trzeba mieć ze sobą:
 • dowód osobisty,
 • umowę kupna-sprzedaży lub darowizny,
 • tablice rejestracyjne, które samochód miał do tej pory,
 • dowód rejestracyjny i kartę pojazdu,
 • ważną polisę OC,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty.

Właściciel samochodu może załatwić sprawę osobiście lub przez pełnomocnika.

Jak zgłosić zmianę właściciela używane samochodu w urzędzie?

W odróżnieniu od przerejestrowania, poinformowanie wydziału komunikacji w ciągu 30 dni o zmianie właściciela używanego samochodu jest bezpłatne.Można to zrobić za pomocą:

 • osobistej wizyty w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania,
 • elektronicznej platformy ePUAP,
 • listownie za pośrednictwem poczty polskiej.

W takim przypadku w bazie CEPiK zostaną umieszczone dane nowego właściciela używanego auta. Jednocześnie dowód rejestracyjny nadal będzie wystawiony na zbywcę pojazdu. Dopiero po przerejestrowaniu przez nas samochodu, nasze dane zmienią się również w dowodzie. 

W Polsce nie trzeba obecnie wozić w samochodzie fizycznego dowodu rejestracyjnego, więc podczas kontroli drogowej wystarczą dane zawarte w CEPiK. Jednak jeśli planujemy podróż autem za granicę, powinniśmy je przerejestrować. 

Jeżeli za granicą w dowodzie rejestracyjnym będą znajdować się dane innego kierowcy niż zatrzymanego do kontroli drogowej, powinniśmy posiadać przy sobie upoważnienie właściciela do prowadzenia auta. Bardzo trudno może być je uzyskać od osoby, która wcześniej sprzedała samochód.

Ile trzeba zapłacić za przerejestrowanie samochodu?

Niestety, przerejestrowanie samochodu nie jest darmowe. Za pojazd, który wcześniej był zarejestrowany w Polsce, trzeba łącznie zapłacić 180,50 zł. Na ten koszt składa się:

 • stały dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych, nalepka kontrolna na szybę: 85 zł,
 • pozwolenie czasowe: 13,50 zł,
 • tablice rejestracyjne: 80 zł,
 • opłata ewidencyjna: 2 zł.

W przypadku, kiedy samochód był wcześniej zarejestrowany w tym samym powiecie, nie trzeba wymieniać tablic, więc odpada koszt 80 zł. Jednocześnie, jeżeli samochód jest sprowadzony z zagranicy, to trzeba będzie zapłacić jeszcze 75 zł za kartę pojazdu. Ponadto, jeżeli korzystasz z pełnomocnictwa, musisz za nie zapłacić dodatkowe 17 zł.

Jak przerejestrować samochód z zagranicy?

Gdy zdecydujesz się kupić samochód z zagranicy jeszcze przed finalizacją transakcji dowiedz się, jakie dowody rejestracyjne obowiązują w tym kraju. Np. w Niemczech, Austrii i krajach skandynawskich obowiązują dowody dwuczęściowe. Aby nie mieć problemów z przerejestrowaniem samochodu w Polsce, musisz mieć obie części dowodu.
Kolejna ważna kwestia to ubezpieczenie. Jeśli sprowadzany samochód nie ma polisy, kup OC krótkoterminowe. Jest to specjalny rodzaj OC, które wygasa automatycznie po 30 dniach i kosztuje proporcjonalnie mniej od długookresowych polis.

Kiedy samochód będzie już w Polsce, w pierwszej kolejności należy zająć się:

 • przetłumaczeniem dokumentów,
 • opłaceniem akcyzy w ciągu 30 dni.
 • Jeżeli samochód pochodzi z terenu UE, należy przetłumaczyć tylko umowę kupna-sprzedaży, inne dokumenty można pominąć. W sytuacji, kiedy samochód jest spoza UE, trzeba mieć tłumaczenia wszystkich dokumentów, z którymi wjechał (dowód rejestracyjny, karta pojazdu itd.). Wydziały Komunikacji honorują wyłącznie tłumaczenia przeprowadzone przez tłumaczy przysięgłych. Koszt przetłumaczenia dokumentów to ok. 200 zł.

Natomiast podatek akcyzowy wynosi 18,6% wartości samochodu o pojemności silnika większej niż 2000 cm3 i 3,1% w przypadku pozostałych pojazdów. Akcyzę można opłacić w urzędzie skarbowym albo skorzystać z platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych: https://www.puesc.gov.pl/. Jeżeli zamierzasz zapłacić online, nie zapomnij pobrać dokumentu poświadczającego dokonanie zapłaty.

Sama procedura przerejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy jest taka sama, jak auta z Polski. Udajesz się do właściwego Wydziału Komunikacji, wypełniasz taki sam wniosek, jak na samochód z Polski i dajesz do wglądu przetłumaczone dokumenty wraz z zaświadczeniem zapłacenia akcyzy. Całkowity koszt przerejestrowania pojazdu zagranicznego to 256 zł.

Co się dzieje z OC po przerejestrowaniu samochodu?

Jeżeli kupione auto ma ważną polisę OC, to ubezpieczenie przechodzi automatycznie na nowego właściciela. Przerejestrowanie samochodu nie wpływa w żaden sposób na ważność polisy. Nowy właściciel może zostać przy tym ubezpieczeniu, ale musi liczyć się z tym, że towarzystwo dokona rekalkulacji składki i być może trzeba będzie dopłacić. Można też wypowiedzieć dotychczasowe OC i zawrzeć korzystniejszą umowę z innym ubezpieczycielem.

Gdy samochód nie posiada polisy, nowy właściciel musi je kupić, ponieważ OC to ubezpieczenie obowiązkowe, a nie dobrowolne. Wygodnie jest wtedy skorzystać z kalkulatora rankomat.pl, porównać oferty kilkunastu ubezpieczycieli i zawrzeć umowę online.

Co warto wiedzieć?

 1. Od 1 stycznia 200 r. za niepoinformowanie urzędu o zmianie właściciela używanego samochodu w ciągu 30 dni grozi mandat od 200 do 1000 zł. 
 2. Przerejestrować samochód można we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji.
 3. Przerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce kosztuje 180,50 zł.
 4. Przerejestrowanie samochodu kupionego za granicą kosztuje 256 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przerejestrowanie samochodu

 1. Czy sprzedawca używanego samochodu musi przekazać mi polisę OC?

  Tak. Podobnie, jak dowód rejestracyjny, kluczyki i kartę pojazdu (jeśli została wydana). Zwykle w takim przypadku ubezpieczyciel może przeprowadzić rekalkulację składki, czyli ponownie przeliczyć jej wysokość.

 2. Czy mogę zrezygnować z OC sprzedawcy używanego samochodu?

  Tak, w dowolnym momencie możemy pisemnie wypowiedzieć umowę OC sprzedawcy używanego samochodu. Pamiętajmy, aby zachować ciągłość obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu przed zakupem polisy OC w innym towarzystwie.

 3. Czy OC sprzedawcy używanego samochodu przedłuża się automatycznie na kolejny rok?

  Nie. Musimy samodzielnie zadbać o ciągłość obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. W tym celu należy przedłużyć OC w dotychczasowym towarzystwie na kolejny rok lub kupić polisę z odpowiednim wyprzedzeniem w innej firmie ubezpieczeniowej.

 4. Czy do przerejestrowania samochodu potrzebne jest ważne ubezpieczenie OC?

  Tak. Aby urzędnik przyjął wniosek o przerejestrowanie samochodu, należy mieć ważne ubezpieczenie OC. Może to być polisa przejęta po poprzednim właścicielu auta lub kupiona przez nas samodzielnie.

 5. Czy sprzedawca używanego samochodu musi poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela?

  Zbywca używanego samochodu powinien powiadomić ubezpieczyciela o zmianie właściciela. Inaczej, gdy dojdzie do np. wypadku spowodowanego przez nabywcę, jeśli polisa OC przedłuży się automatycznie na kolejny rok, z powodu braku informacji o zmianie obaj będą odpowiadać solidarnie za niedopełnienie obowiązków.