Rejestracja samochodu kojarzy się wielu osobom z biurokracją i formalnościami. Niejeden petent złorzeczy urzędnikom z powodu błędów proceduralnych. Wielu błędów można uniknąć, wiedząc, jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu. Sprawdź aktualną listę dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu w naszym artykule.

Po zakupie samochodu masz 30 dni na zgłoszenie nabycia. Niezgłoszenie w terminie skutkuje karą w wysokości od 200 do 1000 zł. Jeżeli sprowadziłeś samochód z zagranicy, musisz także zarejestrować auto w terminie do 30 dni pod groźbą tej samej kary.  

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Podstawowe dokumenty wymagane przy rejestracji samochodu

Urzędnik podczas rejestracji Twojego pojazdu musi ustalić i zweryfikować kilka istotnych faktów:

 • o jaki samochód chodzi, 
 • czy samochód należy do Ciebie, 
 • czy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, 
 • czy można go bezpiecznie dopuścić do ruchu. 

Dokumenty, jakie musisz dostarczyć w każdym przypadku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj pojazdu 

Nowy

 

Używany kupiony w PL

 

Używany kupiony za granicą w UE

 

Używany kupiony za granicą w kraju spoza UE

 

Zabytkowy

 

SAM

 

Bez tablic rejestracyjnych

Rodzaj dokumentu

Wniosek o rejestrację

X

X

X

X

X

X

X

Dowód własności pojazdu

X

X

X

X

X

X

Dokument tożsamości

X

X

X

X

X

X

X

Dowód rejestracyjny

X

X

X

X

Karta pojazdu (jeśli wydano)

X

X

X

X

X

Polisa OC

X

X

X

X

X

X

X

Zaświadczenie z SKP

X

X

X

X

X

X

Tablice rejestracyjne

X

X

X

X

Dowód opłacenia akcyzy

X

Dowód opłacenia PCC

X

X

X

X

x*

X

Dowód odprawy celnej

X

X

Biała karta

X

Tłumaczenie

X

X

Oświadczenie o własności materiałów

X

Świadectwo homologacji

X

X

* jeżeli kupujesz pojazd zabytkowy od innej osoby fizycznej, musisz zapłacić PCC. Jeśli rejestrujesz swój własny pojazd jako zabytek - nie musisz. 

Źródło: opracowanie własne rankomat.pl na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Oprócz tego należy dostarczyć dokument pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo, jeśli właściciel pojazdu postanowił kogoś upoważnić. Pełnomocnictwo jest bezpłatne, jeśli osoba upoważniona to krewny właściciela w I linii (dziecko, rodzic, dziadek). 

Wniosek o zarejestrowanie samochodu musimy złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela auta

Wniosek o rejestrację pojazdu - wzór

Wzór wniosku o zarejestrowanie pojazdu jest określony rozporządzeniem ministra. Znajdziesz go pod tym adresem:

Wzór wniosku w .docx

Wzór wniosku w .pdf

Wniosek o rejestrację wygląda tak:

wniosek o rejestrację pojazdu rankomat

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu nowego?

Rejestracja samochodu nowego to najprostsza procedura rejestracji auta. Dowodu rejestracyjnego jeszcze nie ma, karty pojazdu już się nie wydaje, a pierwszy przegląd wykonasz dopiero 3 lata po zakupie. Jedyne dokumenty, jakich potrzebujesz do rejestracji nowego auta, to:

 1. Dowód zakupu. 
 2. Dowód opłacenia podatku PCC. 
 3. Polisa OC - do wglądu, 
 4. Dokument potwierdzający tożsamość. 
 5. Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE. 
Ważne! W sytuacji, gdy bierzesz auto nowe ze współfinansowaniem i własność samochodu jest przeniesiona na instytucję finansującą (np. bank lub leasing), możesz wystawić przedstawicielowi tej instytucji pełnomocnictwo do rejestracji samochodu w Twoim imieniu.

Jakich dokumentów potrzebujesz do rejestracji samochodu używanego kupionego w Polsce?

Z samochodem używanym jest nieco więcej formalności niż z nowym, ponieważ w odróżnieniu od auta prosto z salonu, pojazd używany ma tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Transakcja pomiędzy dwiema osobami fizycznymi oznacza również opłacenie podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) oraz podatku od darowizny, jeśli podstawą przekazania prawa własności była umowa darowizny. 

Ważne! Podatek od darowizny nie zawsze jest obowiązkowy. Darowizny w rodzinie do pewnej kwoty są zwolnione z obowiązku zapłaty PCC. Więcej: Podatek od kupna samochodu 2021 - kto i kiedy musi zapłacić? 

Dokumenty, jakich potrzebujesz do rejestracji auta używanego kupionego w Polsce to:

 1. Wniosek o rejestrację.
 2. Dokument zakupowy - umowa k/s, umowa darowizny, faktura VAT etc.
 3. Dokument tożsamości.
 4. Dowód rejestracyjny.
 5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu.
 6. Karta pojazdu. 
 7. Aktualna polisa OC - do wglądu. 
 8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. 

Po zakupie auta używanego w Polsce, musisz zgłosić jego nabycie w ciągu 30 dni od zakupu. Jeżeli tego nie zrobisz, zapłacisz karę od 200 do 1000 zł.  

Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji auta z zagranicy?

W 2020 roku do Polski sprowadzono blisko milion aut używanych z zagranicy. Prawie 60% z nich pochodziło z Niemiec. Procedura rejestracji auta z zagranicy różni się nieznacznie od procedury rejestracji samochodu używanego kupionego w Polsce. 

Samochód sprowadzony z kraju UE

Obrót samochodami używanymi w Unii Europejskiej jest regulowany przez wspólnotowe przepisy, co ma na celu ułatwienie w handlu. Dzięki temu na przykład nie ma obowiązku opłacania cła, jeżeli samochód został zakupiony wewnątrz UE. W przypadku auta sprowadzonego z zagranicy z kraju UE, proces rejestracji pojazdu różni się tylko w dwóch miejscach:

 • Konieczność opłacenia akcyzy. 
 • Konieczność przetłumaczenia dokumentów samochodu, jeżeli nie został w nich użyty jednolity kod. 

Stąd pełna lista dokumentów potrzebnych do zarejestrowania auta sprowadzonego z UE wygląda tak:

 1. Wniosek o rejestrację.
 2. Dokument zakupowy - umowa k/s, umowa darowizny, faktura VAT etc.
 3. Dokument tożsamości.
 4. Dowód rejestracyjny.
 5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu.
 6. Karta pojazdu (jeśli wydano). 
 7. Aktualna polisa OC - do wglądu. 
 8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.  
 9. Tłumaczenie dokumentów. 
 10. *Dowód opłacenia akcyzy.

*Proces rejestracji możesz rozpocząć przed opłaceniem podatku akcyzowego a w uwagach we wniosku zawrzeć informację, że potwierdzenie jego opłacenia dostarczysz w późniejszym terminie. 

Samochód sprowadzony spoza UE 

Sprowadzenie auta z kraju spoza UE jest importem towaru lub środka trwałego. Abyś mógł wprowadzić auto do obrotu na rynku UE, musi przejść odprawę celną. Gdy sprowadzasz samochód osobowy, masz obowiązek zapłacić cło, podatek VAT i akcyzę. Za podstawę do obliczenia cła służy wartość celna pojazdu, czyli koszt zakupu pojazdu plus koszt doprowadzenia go do granicy. Wartość celna plus kwota cła to podstawa do obliczenia akcyzy. Z kolei wartość celna plus cło, plus akcyza to podstawa do obliczenia podatku VAT. 

Cło za samochód osobowy dla krajów nieobjętych umowami preferencyjnymi wynosi zawsze 10%.

Dowodem przejścia odprawy celnej jest dokument SAD - Jednolity Dokument Administracyjny. Aby go uzyskać podczas odprawy celnej, należy okazać:

 1. Fakturę handlową. 
 2. Świadectwo pochodzenia sporządzone przez eksportera. 
 3. Packing List (gdy wagi pojazdu nie wskazano w fakturze). 
 4. Konosament morski - w sytuacji, gdy pojazd sprowadzono okrętem. 
 5. Sea Waybill przy spedycji morskiej, Air Waybill przy spedycji powietrznej lub list przewozowy CIM/SMGS dla spedycji kolejowej.
 6. Deklaracja wartości celnej dla aut o wartości celnej powyżej 20 tys. Euro. 

Jak widzisz, jego uzyskanie nie jest łatwe, dlatego w znakomitej większości przypadków nabywcy samochodów spoza UE korzystają z usług agencji celnych, które zajmują się formalnościami. 

Dla rejestracji pojazdu sprowadzonego spoza UE w wydziale komunikacji musisz przedstawić następujące dokumenty:

 1. Wniosek o rejestrację.
 2. Dokument zakupowy - umowa k/s, umowa darowizny, faktura VAT etc.
 3. Dokument tożsamości.
 4. Dowód rejestracyjny.
 5. Dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu.
 6. Karta pojazdu (jeśli wydano). 
 7. Aktualna polisa OC - do wglądu. 
 8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. 
 9. Dowód opłacenia akcyzy i podatku PCC. 
 10. Tłumaczenie dokumentów.
 11. Dokument SAD (dowód odprawy celnej). 

Jak zarejestrować samochód bez tablic rejestracyjnych?

Tablice tymczasowe kupowane za granicą kosztują ok. 80 Euro. Za te pieniądze można z powodzeniem zarejestrować samochód w Polsce. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na sprowadzenie samochodu z zagranicy bez tablic rejestracyjnych. Ewentualnie osoba sprzedająca pojazd za granicą chce go od razu wyrejestrować i w tym celu musi zdać dotychczasowe tablice rejestracyjne w tamtejszym odpowiedniku wydziału komunikacji. 

Uwaga! Samochodem bez tablic rejestracyjnych pod żadnym pozorem nie można jeździć. W razie kontroli drogowej dostaniesz mandat 500 zł, a samochód zostanie odholowany na parking policyjny.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie samochodu bez tablic – czy to możliwe? 

Rejestracja pojazdu zabytkowego – dokumenty

Oprócz typowych dokumentów potrzebnych do rejestracji samochodu, musisz mieć także dokumenty potwierdzające zabytkowość Twojego pojazdu. W Polsce za zabytek może zostać uznany pojazd, który:

 • ma co najmniej 25 lat, 
 • jest wycofany z produkcji od co najmniej 15 lat,
 • ma większość oryginalnych części, 
 • został wpisany do wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury. 

W szczególnych przypadkach za pojazd zabytkowy może zostać uznana maszyna, która nie spełnia wszystkich tych warunków, ale jest unikatowa ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne, znaczenie historyczne (np. należała do znanej osoby) ewentualnie stanowi dokumentację ważnego etapu w dziejach motoryzacji (prototyp). 

Dokumenty, których dodatkowo potrzebujesz przy rejestracji pojazdu zabytkowego, to:

 1. Zaświadczenie od rzeczoznawcy potwierdzające unikatowość Twojego auta.
 2. Protokół oceny stanu technicznego.  
 3. Uwierzytelniona kopia decyzji o wpisaniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków lub inwentarza muzealiów.

Czytaj więcej: Ubezpieczenie samochodu zabytkowego – co warto wiedzieć? 

Dokumenty potrzebne do rejestracji pojazdu złożonego samodzielnie

Od 2013 roku po dostosowaniu polskich przepisów do przepisów unijnych, żeby zarejestrować pojazd samodzielnie złożony, należy uzyskać świadectwo homologacji. Zarejestrowanie pojazdu złożonego samodzielnie jest żmudne, skomplikowane i drogie. W celu uzyskania świadectwa homologacji, należy wystąpić do instytutu badawczego, który zbada Twój pojazd. 

Kompletna lista dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu samodzielnie złożonego to:

 1. Wniosek o rejestrację.
 2. Dokument tożsamości.
 3. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. 
 4. Świadectwo uzyskania homologacji. 
 5. Oświadczenie o tym, że części użyte w konstrukcji pojazdu są własnością osoby rejestrującej. 

Rejestracja samochodu online – jakie dokumenty?

Rejestracja samochodu przez Internet przebiega zasadniczo tak samo, jak w urzędzie, z tą różnicą, że wszystkie dokumenty musisz mieć w formie elektronicznej. 

Abyś mógł zarejestrować pojazd online, twój wydział komunikacji musi należeć do ESP PiK - Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca. Nie wszystkie urzędy do niego przystąpiły. Żeby sprawdzić, czy Twój urząd do niego należy, wejdź na stronę internetową Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.esp.pwpw.pl) i spróbuj złożyć wniosek. Jeśli Twój urząd pojawi się w polu wyboru placówki, to będzie oznaczało, że należy do systemu.

mówi Stefania Stuglik, ekspert rankomat.plmówi Stefania Stuglik, ekspert rankomat.pl

Czytaj więcej: Jak zarejestrować samochód przez internet? 

Ważne! Zalecamy wykonanie skanów dokumentów, które będą z pewnością wyraźniejsze, niż np. zdjęcie wykonane smartfonem. Nie chcesz, żeby Twój wniosek zwrócono do poprawy z powodu niewyraźnego zdjęcia.

Jak zarejestrować samochód poprzez pośrednika?

Coraz częściej możemy się spotkać z ofertą firmy, która za opłatą zaoferuje się zarejestrować samochód w naszym imieniu. 

Te usługi są szczególnie popularne w przypadku samochodów sprowadzonych z zagranicy, przy których jest więcej formalności niż ma to miejsce po zakupie auta używanego w Polsce. 

Co może dla Ciebie zrobić pośrednik w rejestracji?

 • odbierze dokumenty, 
 • opłaci akcyzę, 
 • opłaci podatek PCC, 
 • załatwi tłumaczenie dokumentów, 
 • wypełni wszystkie formularze, 
 • będzie nas reprezentować w wydziale komunikacji. 

Naturalnie takiej osobie należy wystawić pełnomocnictwo do podejmowania w naszym imieniu wszelkich czynności mających na celu rejestrację pojazdu. 

Kiedy warto powierzyć rejestrację samochodu pośrednikowi? Z pewnością największe znaczenie będzie tu mieć kryterium czasu. Koszt takiej usługi to 100-400 zł, a samo skompletowanie dokumentów zajmie Ci co najmniej kilka godzin. Przelicz swój czas na złotówki, a wówczas łatwo policzysz, czy Ci się to opłaca. 

Uwaga! Uważaj na oszustów. Większość z tych firm będzie stosować własne druki pełnomocnictwa do reprezentowania klienta w urzędzie. Przeczytaj zapisy tego dokumentu.

Gdzie kupić najtańsze OC na samochód?

W każdym przypadku rejestracji samochodu w wydziale komunikacji będzie Ci potrzebna aktualna polisa OC. Za wyjątkiem sytuacji, w której kupowany pojazd jest ubezpieczony, będzie trzeba tę polisę wykupić.  

Ważne! Auto zarejestrowane za granicą nie może być ubezpieczone w Polsce polisą całoroczną. Jedyną możliwością jest ubezpieczenie go na 30 dni (OC krótkoterminowe) i zarejestrowanie na polskie numery w tym czasie. To istotne, ponieważ polisa krótkoterminowa nie wystarczy w wydziale komunikacji.

Porównywarka online to najlepsze wyjście, zwłaszcza wtedy, kiedy rejestrujesz samochód online. Możesz dzięki temu załatwić wszystkie sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.  

Co warto wiedzieć?

 • Każdy pojazd mechaniczny poruszający się po drodze publicznej w Polsce musi być zarejestrowany i ubezpieczony
 • Zarówno nabywca jak i zbywca jest zobowiązany zgłosić zmianę właściciela pojazdu nie później niż 30 dni od dnia przeniesienia własności. Niezgłoszenie zmiany właściciela w terminie skutkuje karą od 200 do 1000 zł. 
 • Aby zarejestrować pojazd, należy do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dostarczyć dokumenty, które potwierdzają: kto jest właścicielem pojazdu, o jaki pojazd chodzi, czy wszystkie opłaty i podatki zostały zapłacone oraz czy pojazd może być dopuszczony do ruchu po drogach publicznych,
 • W zależności od pochodzenia pojazdu, zestaw dokumentów będzie się różnił. Na przykład dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy z państw UE konieczne będzie opłacenie akcyzy, a dla pojazdów sprowadzonych spoza UE - wymagane będzie dokonanie odprawy celnej, 
 • Do rejestracji samochodu konieczne będzie przedstawienie aktualnej polisy OC. Wygaśnięcie umowy OC zbywcy jest najczęstszą przyczyną braku OC i kary z UFG. Żeby zakupić ubezpieczenie OC na świeżo nabyty pojazd, porównaj jego ceny w naszym kalkulatorze, wybierz ofertę i dokonaj zakupu. 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o dokumenty potrzebne do rejestracji auta

 1. Zgubiłem kartę pojazdu. Czy zarejestruję samochód?

  Najpierw należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wtórnika karty pojazdu do właściwego Wydziału Komunikacji. Jeżeli masz dokument zakupu auta i dowód rejestracyjny, procedura powinna przebiec bez problemu. Koszt wyrobienia wtórnika karty pojazdu to 75,50 zł. 

  Czytaj więcej: Zgubiona karta pojazdu - co robić?

 2. Czy mogę zarejestrować samochód bez dowodu rejestracyjnego?

  Podobnie jak w przypadku karty pojazdu, przed rejestracją musisz wyrobić wtórnik dowodu rejestracyjnego. Jedynym wyjątkiem od tej reguł jest rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie, który z definicji nie ma dowodu rejestracyjnego. 

 3. Co się stanie, jeśli nie zapłacę cła?

  Cło jest obowiązkową opłatą przy sprowadzaniu auta spoza Unii Europejskiej, jeśli umowy międzynarodowe pomiędzy Polską i konkretnym krajem tego wymagają. Nieopłacenie cła będzie się wiązało z wezwaniem do zapłaty zobowiązania ze strony Urzędu Skarbowego. Dalsza opieszałość może skutkować konfiskatą samochodu.