Właściciele pojazdów zabytkowych mogą korzystać z kilku przywilejów. Jeden z nich dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia OC – nie muszą oni kupować polisy na cały rok, ale mogą korzystać z polis krótkoterminowych, np. na 30 dni. Z drugiej strony rejestracja samochodu zabytkowego wcale nie musi się opłacać z uwagi na dodatkowe obowiązki, jakie ciążą na posiadaczach takich aut.

W swoim garażu masz pojazd wyprodukowany w latach 70. lub 80. ubiegłego wieku i rozważasz zarejestrowanie go jako samochód zabytkowy? Sprawdź, czy będzie Ci się to opłacać – prześwietlamy oferty firm ubezpieczeniowych, które proponują ubezpieczenia dedykowane oldtimerom.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie kryteria musi spełnić auto, żeby mogło być zarejestrowane jako zabytkowe?

Aby auto mogło zostać uznane za zabytkowe, musi spełnić szereg ściśle określonych wymogów. Mimo że ustawa prawo o ruchu drogowym nie wskazuje wprost tych kryteriów, to konserwatorzy zabytków przyjmują, że samochód musi:

 • mieć co najmniej 25 lat,
 • od co najmniej 15 lat być wycofany z produkcji,
 • mieć większość oryginalnych części,
 • być wpisany do rejestru zabytków lub ujęty w centralnej ewidencji dóbr kultury.
O wpisaniu pojazdu do rejestru zabytków decyduje konserwator zabytków. Jeżeli na danym terenie jeździ zbyt dużo samochodów tego samego modelu, właściciel może spotkać się z odmową.

Nawet jeżeli pojazd nie spełnia kryterium wieku, nadal istnieje możliwość wpisania go do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wówczas jednak właściciel musi udowodnić, że samochód jest unikalny choćby ze względu na:

 • konstrukcję lub rozwiązania techniczne, 
 • pochodzenie – pochodzi z niskowolumenowej produkcji,
 • użytkowanie przez osoby o wysokiej randze w społeczeństwie.

Korzyści płynących z zarejestrowania pojazdu jako zabytkowego jest sporo – to m.in. podniesienie rangi auta, brak konieczności dostosowywania go do krajowych przepisów (w przypadku pojazdów sprowadzonych z zagranicy) czy zwolnienie z okresowych badań technicznych. Właściciele takich pojazdów muszą jednak pamiętać o wynikających z tego tytułu obowiązkach, m.in.:

 • istnieje ustawowy obowiązek opieki nad zabytkiem, aby utrzymać go w jak najlepszym stanie (za nieprzestrzeganie tego zapisu grożą kary grzywny bądź nawet pozbawienia wolności),
 • przed wprowadzeniem zmian trzeba uzyskać zgodę konserwatora zabytków,
 • w większości przypadków, przed wyjazdem za granicę trzeba otrzymać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W praktyce nie każdemu właścicielowi auta historycznego opłaca się zarejestrowanie go jako pojazdu zabytkowego.

Jak zarejestrować samochód zabytkowy?

Pojazd jako zabytkowy można zarejestrować w 3 etapach. Zaliczamy do nich:

 1. wpisanie samochodu do rejestru zabytków,
 2. dopuszczenie samochodu zabytkowego do ruchu drogowego,
 3. rejestrację pojazdu zabytkowego w wydziale komunikacji.

Uzyskanie wpisu samochodu do rejestru zabytków

Aby uzyskać wpis do rejestru zabytków, na początku musisz zdobyć pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw techniki samochodowej. Ich lista jest dostępna u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Następnie należy pozyskać również kartę ewidencyjną pojazdu, zwaną także białą kartą.

Jeden egzemplarz karty ewidencyjnej zostanie wysłany do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, a drugi do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Następnie przeanalizuje on opinię rzeczoznawcy i samodzielnie oceni stan auta. Jeśli decyzja urzędnika będzie pomyślna, samochód zostanie wpisany do ewidencji zabytków. W ostatnim kroku konserwator wystawi zaświadczenie, z którym musisz się udać do okręgowej stacji kontroli pojazdów.

Badanie techniczne i dopuszczenie do ruchu drogowego zabytkowego samochodu

Badanie techniczne samochodu zabytkowego możesz przeprowadzić w okręgowej stacji kontroli pojazdów lub w Instytucie Transportu Drogowego w Warszawie. Jednak wcześniej musisz złożyć wniosek o przeprowadzenie przeglądu. Dokument jest skomplikowany w wypełnieniu, warto więc zlecić to rzeczoznawcy samochodowemu. Pomoże on uzupełnić informacje o dane techniczne auta. Jeśli badanie techniczne będzie pozytywne, uzyskasz zaświadczenie o dopuszczeniu samochodu zabytkowego do ruchu drogowego. 

Rejestracja samochodu zabytkowego w wydziale komunikacji

Zarejestrować samochód zabytkowy należy we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji. Musisz okazać standardowe dokumenty przy tej procedurze, jak:

 • wniosek o rejestrację – który możesz pobrać ze strony właściwego urzędu,
 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś osobą fizyczną) lub odpis z KRS (jeśli jesteś jest osobą prawną),
 • dowód własności pojazdu – umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, faktura lub orzeczenie sądu,
 • dokumenty rejestracyjne – jeśli pojazd był wcześniej rejestrowany,
 • ubezpieczenie OC,
 • pełnomocnictwo – jeśli w Twoim imieniu wniosek składa pełnomocnik (opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnictwa wynosi 17 zł).

Dodatkowo musisz okazać potwierdzenie wpisania pojazdu do ewidencji zabytków i opinię rzeczoznawcy.

Ile kosztuje wpis do rejestru zabytków i rejestracja samochodu zabytkowego?

Rejestracja samochodu zabytkowego kosztuje 200,50 zł lub nawet mniej (jeśli nie wymieniasz tablic rejestracyjnych). Jednak na wcześniejsze formalności trzeba przeznaczyć znacznie więcej pieniędzy. Całkowity koszt wpisania samochodu do rejestru zabytków, dopuszczenia go do ruchu drogowego i rejestracji może przekroczyć nawet 1000 złotych. 

Do opłat zaliczamy:

 • przygotowanie dokumentacji (w tym wydanie białej karty): z reguły od 300 zł do 600 zł (w zależności od rodzaju pojazdu),
 • wpis do ewidencji zabytków: 5,50 zł,
 • wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji zabytków (opłata skarbowa): 17 zł,
 • przegląd techniczny (samochód osobowy): 305 zł
 • opłaty w wydziale komunikacji podczas rejestracji samochodu osobowego zabytkowego:

- przy wymianie tablic (tablicy) rejestracyjnych: 200,50 zł (opłata rejestracyjna 198,50 zł + opłata ewidencyjna 2,00 zł),

- bez wymiany tablic (tablicy) rejestracyjnych z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego, z wydaniem pozwolenia czasowego - 81,50 zł (opłata rejestracyjna 80,00 zł + opłata ewidencyjna 1,50 zł)

– bez wymiany tablic i pozwolenia czasowego: 67,50 zł (opłata rejestracyjna 66,50 zł + opłata ewidencyjna 1,00 zł).

Jakie są zasady ubezpieczania samochodów zabytkowych?

Właściciele samochodów zabytkowych są uprzywilejowani, gdy mowa o ubezpieczeniu OC. Zaliczając się do jednej z nielicznych grup wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, mogą oni korzystać z ubezpieczenia krótkoterminowego(na okres nie krótszy niż 30 dni). To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla tych właścicieli aut zabytkowych, którzy nie użytkują ich na co dzień, ale jedynie sporadycznie, np. w czasie wakacji czy wybierając się na zloty oldtimerów.

Ubezpieczenie krótkoterminowe zawsze wygasa po okresie, na który zostało zawarte – nie obowiązuje tu zasada automatycznego odnowienia polisy OC.

Przykład:  Pan Tomasz jest właścicielem zabytkowego Mercedesa Benza W115 z 1973 r. Samochód jest użytkowany tylko raz w roku – w sierpniu, gdy jego właściciel wybiera się nim na zlot. Ponieważ pozostałą część roku auto spędza w garażu, pan Tomek kupuje ubezpieczenie OC na początku sierpnia na okres 30 dni.

Wyjeżdżając na drogę publiczną nieubezpieczonym samochodem zabytkowym, jego właściciel naraża się na mandat, a jeżeli spowoduje kolizję lub wypadek, także konieczność naprawienia szkód z własnej kieszeni.

Którzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie dla aut zabytkowych?

Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić klientowi ubezpieczenia OC. Znalezienie korzystnej cenowo polisy wymaga jednak poświęcenia dodatkowego czasu. Ubezpieczyciele niechętnie obejmują ochroną pojazdy zabytkowe, a ponieważ mają taki obowiązek, często proponują zawyżone stawki

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Poniżej prezentujemy propozycje polis OC dla pojazdów zabytkowych od kilku ubezpieczycieli – Link4, Warty, Compensy i PZU.

Towarzystwo

Oferta ubezpieczenia samochodu zabytkowego

Link4Właściciele oldtimerów mogą wybierać wśród ubezpieczeń na 3, 6 i 12 miesięcy. Do każdej polisy ubezpieczyciel dodaje Program Pomocy (assistance opony, samochód zastępczy). W ramach dodatkowego pakietu klient może liczyć m.in. na: wymianę uszkodzonego koła na miejscu lub holowanie do najbliższego warsztatu samochodowego, pomoc informacyjną 24h na dobę, samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży pojazdu.
CompensaOferta jest dostępna zarówno dla właścicieli samochodów z żółtymi, jak i zwykłymi tablicami, które mają co najmniej 25 lat. Compensa proponuje dodatkową zniżkę (oprócz zniżki za historię ubezpieczenia) w wysokości do 70 proc. Na kolejne 20 proc. zniżki mogą liczyć członkowie Polskiego Związku Motorowego. Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o Assistance, NNW, ubezpieczenie opon, BLS i ubezpieczenie utraty zniżki.
PZUFirma ma w ofercie ubezpieczenie dla pojazdów zabytkowych, a składka jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. PZU ciekawą propozycję przygotowało dla właścicieli aut, którzy są członkami Polskiego Związku Motorowego bądź automobilklubu. Mogą oni otrzymać zniżkę na zakup ubezpieczenia OC w wysokości 70%.

Właściciele zabytkowych pojazdów mogą skorzystać również z dodatkowych ubezpieczeń, w tym przede wszystkim AC. Analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia OC, oferta nie jest niestety szczególnie rozbudowana. Autocasco dla oldtimerów ma w ofercie zaledwie kilku ubezpieczycieli, a przykładem może być Warta.

Firma Warta proponuje ubezpieczenie AC Klasyki. Składka jest wyliczana indywidualnie dla każdego pojazdu, przy czym kalkulacji ubezpieczyciel dokonuje na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę. Oferowana polisa jest sprzedawana w formule all risk, co oznacza, że ochroną objęte są wszystkie szkody oprócz wymienionych w OWU. Ubezpieczenie zapewnia ochronę zarówno na terenie Polski, jak i w wielu państwach europejskich.

Ubezpieczenie pojazdu zabytkowego – jak porównać oferty ubezpieczycieli?

Mimo że posiadanie żółtych tablic rejestracyjnych oznacza dla kierowcy dodatkowe profity, to nie zawsze zarejestrowanie pojazdu jako zabytkowego musi się opłacać – wiele firm proponuje zaporowe stawki za ubezpieczenie. To z kolei powoduje, że niektórzy właściciele oldtimerów nie starają się o status auta zabytkowego. Czy to dobre rozwiązanie? Sprawdziliśmy to na przykładzie.

Pan Tadeusz ma 65 lat, prawo jazdy od 45 lat i wzorową historię ubezpieczeniową. W garażu trzyma Mercedesa Benza 190 z 1989 r. (benzyna, pojemność silnika 1977 cm3),  który posiada zwykłe tablice rejestracyjne. Dzięki temu pan Tadeusz może wybierać wśród wielu ofert firm ubezpieczeniowych. Ile będzie go kosztować ubezpieczenie OC? Poniżej propozycje ubezpieczycieli.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
TUZ Ubezpieczenia
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc PrawnaPromocja: Cashback Online
Aviva
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc PrawnaPromocja: Cashback Online
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc PrawnaPromocja: Cashback Online
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc PrawnaPromocja: Cashback Online
Benefia
266,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Trasti
328,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
TUZ Ubezpieczenia
392,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Uniqa
395,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Beesafe
400,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Promocja: Cashback Online
Aviva
430,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Promocja: Cashback Online
Balcia Insurance
484,66 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Promocja: Cashback Online
Wiener
500,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna Promocja: Cashback Online

Kalkulacja dla 65-letniego kierowcy z Kielc, z 02.05.2022 r.

Z powyższego zestawienia wynika, że pan Tadeusz może zakupić całoroczne ubezpieczenie OC już za 266 zł. Dodatkowo może też skorzystać z dodatkowych ubezpieczeń – Assistance czy NNW, zapewniając sobie zwiększoną ochronę.

Jeżeli zdecydowałby się na zarejestrowanie posiadanego pojazdu jako zabytkowego, to oferty poznałby dopiero po osobistym kontakcie z pracownikami poszczególnych firm. W efekcie musiałby poświęcić znacznie więcej czasu na znalezienie polisy w dobrej cenie. To jeden z głównych powodów, dla których warto przemyśleć zalety i wady rejestracji pojazdu jako zabytkowego.

Źródła:

 1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 2. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031241152/U/D20031152Lj.pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110360183/O/D20110183.pdf
 4. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-zabytkow-i-opiece-nad-zabytkami/

Co warto wiedzieć?

 1. Nie każdy samochód, który spełnia kryterium wieku, można zarejestrować jako samochód zabytkowy. Ostateczne słowo w tej kwestii ma konserwator zabytków.
 2. Jednym z przywilejów, które mają właściciele samochodów zabytkowych, jest możliwość zakupienia ubezpieczenia OC na okres nie krótszy niż 30 dni.
 3. Żadna firma ubezpieczeniowa nie może odmówić sprzedaży ubezpieczenia OC, wiele jednak stosuje zaporowe stawki, aby zniechęcić klientów.
 4. Aby sprawdzić, jakie są różnice w cenie między ubezpieczeniem OC dla pojazdu zabytkowego i ze zwykłymi tablicami rejestracyjnymi, trzeba skontaktować się z ubezpieczycielem lub skorzystać z kalkulatora OC (tylko auto na zwykłych tablicach).

FAQ – najczęściej zadawanie pytania o rejestrację samochodów zabytkowych

 1. Czy ubezpieczyciel może odmówić zakupu polisy OC dla zabytkowego auta?

  Nie, ponieważ zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, towarzystwo nie może odmówić ubezpieczenia pojazdu zabytkowego. Jednak niektóre towarzystwa oferują wysokie składki, aby zniechęcić klientów do ubezpieczania u nich oldtimerów.

 2. Czy pozytywne zaliczenie badania technicznego zwalnia auto zabytkowe z okresowych przeglądów?

  Tak. Jeśli samochód po uzyskaniu wpisu do ewidencji zabytków, zaliczy pozytywnie badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów, to zwalnia to jego właściciela w konieczności przeprowadzania okresowych przeglądów. Należy pamiętać, że corocznym badaniom technicznym podlega jednak pojazd wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego.

 3. Czy trzeba tłumaczyć dowód rejestracyjny auta zabytkowego sprowadzonego z zagranicy?

  To zależy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 1 lutego 2011 r., nie trzeba tłumaczyć na język polski dowodu rejestracyjnego, jeśli samochód został sprowadzony z kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Jednak nie jest to tak oczywiste. Dowód rejestracyjny trzeba przetłumaczyć w zakresie, który nie jest zharmonizowany z normami polskich oznaczeń. W efekcie wielu kierowców importujących auta nadal tłumaczy cały dokument.

 4. Jaki jest najstarszy samochód zabytkowy w Polsce?

  W 2020 r. najstarszymi zarejestrowanymi w Polsce samochodami osobowymi były amerykański Maxwell z 1909 roku oraz Ford T z 1915 roku – wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar.