Ubezpieczenie opon dokupione do polisy OC lub AC może kosztować Cię zaledwie kilka złotych. To bardzo skromny wydatek, szczególnie gdy porównasz go z kosztami samodzielnej organizacji pomocy drogowej. Zanim jednak kupisz ten produkt, dokładnie sprawdź szczegóły ubezpieczenia.

Awaria silnika, rozładowany akumulator oraz problemy z ogumieniem samochodu, to według Europ Assistance trzy najczęstsze awarie, które skłaniają kierowców do wezwania pomocy drogowej. Przy ostatniej usterce pomóc może nie tylko standardowa polisa ASS, lecz także dodatkowe ubezpieczenie opon.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest ubezpieczenie opon?

Dodatkowego produktu jakim jest ubezpieczenie opon nie należy mylić z usługą gwarantowaną w ramach podstawowego assistance. Choć w każdym przypadku mamy do czynienia z ochroną kierowcy podczas podróży i zapewnieniem mu szybkiej pomocy w momencie unieruchomienia pojazdu, docelowo otrzyma on nieco inne świadczenie.

Wypowiedź eksperta

Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Oferty ubezpieczenia opon, które znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych towarzystw, wydają się być identyczne i zawierają powyższy lub podobny opis produktu. Pamiętaj jednak, że to tylko informacje ogólne.

Sięgnęliśmy po szczegóły do OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) wybranych ubezpieczycieli i znaleźliśmy kilka elementów ubezpieczenia opon, o których warto wiedzieć przed zawarciem umowy.

Zobacz też: Ogólne Warunki Ubezpieczenia - o czym warto wiedzieć

Czy ubezpieczenie opon działa tylko w Polsce?

Zdecydowana większość towarzystw udziela pomocy na drodze tylko wtedy, gdy do uszkodzenia opon samochodowych dojdzie na terenie Polski. Nawet te firmy, które rozszerzają zakres terytorialny poza granice naszego kraju, wskazują państwa wyłączone z ich odpowiedzialności.

Gdzie działa ubezpieczenie opon samochodowych?

Ubezpieczyciel

Produkt

Zakres terytorialny

Beesafe

Ubezpieczenie Opon

(tylko w pakiecie z OC i AC!)

Polska i Europa
CompensaUbezpieczenie OponPolska, państwa należące do Unii Europejskiej oraz Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Islandia, Lichtenstein, Macedonia, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (część europejska), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja (część europejska), Ukraina i Watykan
Link4Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance OponyPolska
PZUAuto OponyPolska
UniqaAssistance OponyPolska
WartaOpony AssistancePolska
WienerAuto Assistance Opony (w Pakiecie Auto)Polska
* oferta aktualna 12.07.2022 r.

Jaką pomoc otrzymamy w ramach ubezpieczenia opon?

Każde towarzystwo gwarantuje organizację i pokrycie kosztów wymiany koła lub kół na miejscu zdarzenia, a jeśli nie jest to możliwe – holowanie do warsztatu i sfinansowanie naprawy.

Z reguły, kierowca ubezpieczonego pojazdu może także otrzymać informacje o danych teleadresowych zakładów wulkanizacyjnych, sklepów z oponami i punktów przechowywania opon. Pamiętaj jednak, że z powyższych usług nie można korzystać bez ograniczeń.

 • W warunkach umowy ubezpieczenia opon poszukaj zapisów dotyczących maksymalnej kwoty przeznaczonej na wszystkie zdarzenia (sumy ubezpieczenia).
 • Zwróć uwagę na limity dotyczące poszczególnych usług (np. do jakiej kwoty ubezpieczyciel sfinansuje naprawę opon na miejscu zdarzenia, na jaką odległość odholuje bezpłatnie Twój samochód do warsztatu).
 • Sprawdź, ile zdarzeń będzie objętych ochroną (niektóre firmy gwarantują pomoc tylko w przypadku pierwszego uszkodzenia opony).
 • Zorientuj się, w jakich okolicznościach możesz wezwać pomoc (np. w Wiener ubezpieczenie opon nie działa po kolizji z innym pojazdem).
 • Sprawdź w OWU wybranego towarzystwa pojęcie uszkodzenia opony, bo każdy zakład ubezpieczeń może definiować to w nieco inny sposób.

Przykłady:

W Link4 uszkodzenie opony oznacza: przebicie, pęknięcie, wybuch opony, brak powietrza w oponie, które uniemożliwiają jazdę po drogach publicznych w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami ruchu drogowego i które są wynikiem: a) najechania na ostre przedmioty, np. gwoździe, szkło, ubytki w drodze, b) kolizji z przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz Pojazdu lub wybuchu.

Uszkodzeniem opony nie jest przebicie, pęknięcie lub wybuch opony albo brak powietrza, jeśli powstały w wyniku Wypadku (w tym zderzenia ubezpieczonego Pojazdu z innym pojazdem).

W Uniqa przez uszkodzenie ogumienia rozumie się: brak powietrza w oponie lub oponach z przyczyn takich jak przebicie lub wystrzelenie opony lub dętki, niesprawne wentyle, inne przyczyny, z powodu których uchodzi powietrze z opony lub dętki.

Jaki zakres ubezpieczenia opon proponują poszczególni ubezpieczyciele?

Ubezpieczyciel / wariant ochrony

Zakres ochrony

Suma ubezpieczenia oraz stosowane limity

Uniqa

Assistance Opony

 • Wymiana koła lub kół na miejscu, gdy zostały uszkodzone opony lub dętki na sprawne koło lub koło zapasowe będące na wyposażeniu pojazdu

 • Holowanie do wskazanego przez Centrum Alarmowe  warsztatu, jeśli wymiana na miejscu nie jest możliwa

 • Naprawa w warsztacie wskazanym przez Centrum Alarmowe (pokrycie kosztów robocizny)

 • Telefoniczna pomoc informacyjna

Tylko pokrycie kosztów dojazdu pomocy drogowej, holowania i robocizny

Beesafe

Ubezpieczenie Opon

 • Wymiana koła na koło zapasowe w miejscu zdarzenia,

 • Holowanie do warsztatu, gdy: nie ma koła zapasowego, zestawu naprawczego, odkręcenie uszkodzonego koła jest niemożliwe na drodze, uszkodzeniu uległa więcej niż jedna opona,

 • Naprawa każdej opony w warsztacie, do którego zostanie skierowany kierowca

Koszty napraw do 300 zł w Polsce i 80 euro na terenie reszty Europy

Compensa

Ubezpieczenie Opon

 • Wymiana na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe będące na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu lub tymczasowa naprawa uszkodzonej opony przy pomocy zestawu naprawczego będącego na wyposażeniu pojazdu

 • Jeżeli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie jest możliwa – holowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu świadczącego usługi

Tylko koszty realizowanych usług (wymiana koła, naprawa opony, holowanie)

Suma ubezpieczenia: 300 zł w Polsce;

80 euro za granicą

PZU

Auto Opony

 • Wymiana na miejscu kół

 • Holowanie do warsztatu wulkanizacyjnego

 • Przewóz kierowcy i pasażerów do warsztatu

 • Pokrycie kosztów naprawy w warsztacie

 • Pokrycie kosztów zakupu nowej opony

 • Telefoniczna pomoc informacyjna

Pokrycie w całości koszty usług, części i materiałów eksploatacyjnych w przypadku pierwszej i drugiej awarii opony lub pokrycie 10% kosztów usług, w przypadku trzeciej lub kolejnej awarii opony

Link4

Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony

 • Wymiana koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu albo holowanie do warsztatu w przypadku, jeżeli ubezpieczony nie posiada koła zapasowego, zestawu naprawczego, odkręcenie uszkodzonego koła nie jest możliwe na drodze lub uszkodzeniu uległa więcej niż jedna opona

 • Naprawa opony lub opon we wskazanym przez Link4 warsztacie

 • Telefoniczna pomoc informacyjna

 • Przekazanie pilnej wiadomości na zlecenie kierowcy osobie na terenie Polski w związku z zaistnieniem zdarzenia

Suma ubezpieczenia:

Łącznie 2 000 zł na wszystkie uszkodzenia opon pojazdu, bez względu na liczbę zdarzeń

Warta

Opony Assistance

 • Wymiana kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe będące na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu

 • Holowanie ubezpieczonego pojazdu do najbliższego serwisu, jeżeli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia w ocenie przedstawiciela Warty nie jest możliwa

 • Pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia/wymiany koła

 • Telefoniczna pomoc informacyjna w zakresie przekazania danych teleadresowych: zakładów wulkanizacyjnych, sklepów z oponami, punktów przechowywania opon

Pokrycie wszystkich kosztów usług

Pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia/wymiany koła do 150 zł (koszty robocizny i materiałów, z wyłączeniem opon i dętek)

Wiener

Auto ASS Opony

 • Zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany koła

 • Holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia, jeżeli wymiana koła w miejscu zdarzenia nie będzie możliwa

 • Pokrycie kosztów naprawy w serwisie wskazanym przez Centrum Alarmowe

 • Telefoniczna pomoc informacyjna

Tylko koszty realizowanych usług (wymiana koła, naprawa opon, holowanie)

*oferta ważna 12.07.2022 r.

Warto zauważyć, że żadne z towarzystw nie pokrywa kosztów zakupu materiałów niezbędnych do naprawy lub wymiany opon. Nie należy więc liczyć na to, że ubezpieczyciel zapłaci za nowe opony, dętki, uszkodzone felgi czy zestaw naprawczy koła. W żadnej firmie ochronie nie podlega również kradzież ogumienia

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Kiedy zgłosić szkodę z ubezpieczenia opon?

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy udzielanej w ramach ubezpieczenia opon, pamiętaj koniecznie, aby po wystąpieniu zdarzenia porozumieć się z Centrum Alarmowym Twojego ubezpieczyciela. Jeśli samodzielnie zorganizujesz pomoc drogową, może on odmówić zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów.

Od powyższej reguły istnieją tylko nieliczne wyjątki i dotyczą sytuacji, w których kierowca nie mógł zgłosić szkody do centrum alarmowego lub zbyt długo czekał na przyjazd przedstawiciela towarzystwa. Zazwyczaj rozpatruje się je indywidualnie, w zależności od zaistniałych okoliczności.

Niektórzy ubezpieczyciele zamieszczają w swoim OWU szczegółowe instrukcje na temat postępowania w takich przypadkach.

Przykładowo, Wiener informuje, że:

 • jeżeli przedstawiciel Centrum Alarmowego nie dojedzie na miejsce zdarzenia w czasie do dwóch godzin od chwili zawiadomienia Centrum o unieruchomieniu pojazdu na drodze, wówczas kierowca jest uprawniony do zorganizowania usług assistance we własnym zakresie, przy czym jest zobowiązany do ich udokumentowania oryginałami faktur;
 • jeżeli Ubezpieczony ze względu na swój stan zdrowia nie mógł dopełnić obowiązku zawiadomienia Centrum Alarmowego, przysługuje mu zwrot kosztów usług assistance, pod warunkiem ich udokumentowania oryginałami faktur oraz przedstawienia stosownej dokumentacji medycznej,
 • w sytuacjach wskazanych powyżej ubezpieczyciel dokona zwrotu poniesionych kosztów, ale w wysokości nie wyższej niż koszty, które w zwykłych warunkach poniosłoby na danym terenie Centrum Alarmowe Wiener TU S.A. za wykonanie danej usługi,
 • jeśli świadczenie polegało na holowaniu ubezpieczonego pojazdu, Wiener dokonuje zwrotu kosztów tej usługi do kwoty 800 zł,
 • towarzystwo ma czas na wypłatę należności do 30 dni od przedłożenia przez ubezpieczonego oryginałów faktur.

Kiedy ubezpieczenie opon nie działa?

Pamiętaj, że naprawa lub wymiana koła na miejscu zdarzenia będzie możliwa tylko wtedy, gdy na wyposażeniu pojazdu posiadasz koło zapasowe lub zestaw naprawczy. W przypadku ich braku, większość towarzystw odmówi zorganizowania pomocy na drodze.

W OWU towarzystw ubezpieczeniowych znajduje się szereg zapisów wskazujących okoliczności, w których ubezpieczyciel jest wyłączony od odpowiedzialności za szkodę.

Znajdziemy wśród nich wykluczenia generalne (stosowane zazwyczaj w przypadku każdego ubezpieczenia komunikacyjnego) uszkodzeń powstałych:

 • wskutek rażącego niedbalstwa (chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności) lub spowodowanych umyślnie,
 • w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez kierującego pojazdem przestępstwa podczas prowadzenia pojazdu,
 • wskutek kierowania pojazdem przez kierującego bez wymaganych prawem uprawnień (chyba że nie miało to wpływu na wystąpienie szkody),
 • wskutek kierowania autem przez kierującego będącego w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych,
 • w wyniku działań wojennych, strajków, akcji protestacyjnych, aktów terroryzmu,
 • po użyciu pojazdu podczas wyścigu lub treningu do takiej imprezy, 
 • po katastrofie nuklearnej, działaniu radioaktywności lub na skutek wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, 
 • w wyniku eksploatacji pojazdu niezgodnej z zaleceniami producenta,
 • gdy ubezpieczony pojazd nie był w chwili zdarzenia dopuszczony do ruchu lub nie miał aktualnych badań technicznych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą także odmówić organizacji pomocy drogowej lub zwrotu kosztów, jeśli:

 • koszty zostały poniesione przez kierowcę podczas świadczenia pomocy przez specjalistyczne służby na autostradzie,
 • pojazd został unieruchomiony wskutek obciążenia ponad dopuszczalną masę całkowitą,
 • udzielenie świadczeń zostało uniemożliwione z powodu działania siły wyższej,
 • naprawy opony dokonano poza standardowymi godzinami pracy warsztatu,
 • doszło do kolizji lub wypadku z udziałem innego pojazdu.

Odpowiedzialność towarzystwa może zostać wyłączona także z powodu grubości bieżnika. Przykładowo, Link4 nie pokrywa kosztów związanych z naprawą opony, jeżeli w momencie zajścia zdarzenia posiadała ona bieżnik o grubości mniejszej niż 1,6 mm.

Czy rodzaj drogi ma znaczenie w ubezpieczeniu opon?

Okazuje się, że niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzają wyłączenia od odpowiedzialności, jeśli do uszkodzenia opony dojdzie na drodze nieutwardzonej.

Przykładowo:

 • Compensa i HDI zastrzega w swoim OWU, że ubezpieczeniem opon „nie są objęte zdarzenia, do których doszło na drogach nieutwardzonych”,
 • Wiener informuje, że „Centrum Alarmowe nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczenia pomocy na drogach niebędących drogami twardymi, tj. nie mieszczących się w definicji drogi zgodnie z ustawą – Prawo o ruchu drogowym”,
 • Link4 nie udziela świadczeń „jeśli do zdarzenia assistance dojdzie podczas jazdy po drodze gruntowej – czyli ubitej ziemi, żużlu, gruzie, kamieniach, szutrze”.
Każde z towarzystw oferujących ubezpieczenie opon nie organizuje pomocy, jeśli pojazd znajduje się na drodze, na którą wstęp jest niemożliwy lub niedozwolony przez obowiązujące przepisy prawa.

Ile kosztuje ubezpieczenie opon?

Ubezpieczenie gwarantujące pomoc po uszkodzeniu opony samochodowej jest zazwyczaj bardzo tanie. Przykładowo, w Uniqa cena polisy zaczyna się od 19 złotych.

Pamiętaj, że cena nie musi iść w parze z zakresem ochrony i może zdarzyć się tak, że płacąc symboliczną składkę otrzymasz więcej usług niż w przypadku droższego ubezpieczenia.

Co bardzo istotne – ten produkt kupisz tylko z OC, AC lub jako dodatek do rozszerzonego ASS. Zatem powinieneś zwrócić uwagę nie tylko na cenę ubezpieczenia opon, ale koszt całego pakietu ubezpieczeń.

Zanim kupisz polisę, porównaj propozycje wielu firm ubezpieczeniowych i wybierz ochronę pojazdu spełniającą wszystkie Twoje oczekiwania. Oferty większości towarzystw, które wymieniliśmy powyżej, znajdziesz w naszym kalkulatorze OC AC.

Co warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie opon to dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie typu assistance.
 • Towarzystwo w ramach ochrony zapewnia pokrycie kosztów wymiany koła na zapasowe na miejscu zdarzenia, holowania do warsztatu wskazanego przez Centrum Alarmowe oraz naprawy uszkodzonej opony w warsztacie. 
 • Żadne ubezpieczenie opon nie gwarantuje rekompensaty za zakup materiałów potrzebnych do naprawy uszkodzonego koła (np. nowych opon, dętek czy zepsutej felgi).
 • Przed zakupem polisy warto sprawdzić m.in: sumę ubezpieczenia, limity przypadające na poszczególne świadczenia oraz definicję uszkodzenia ogumienia.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy ubezpieczenie opon ogranicza się tylko do jednej szkody?

  Tak, ale tylko wtedy, gdy zapis takiej treści znajduje się w OWU wybranej firmy. Nie jest to jednak regułą. Przykładowo, Compensa zapewnia na swojej stronie, że jej odpowiedzialność nie kończy się na jednej szkodzie. Towarzystwo może jednak odmówić pokrycia kosztów kolejnych zdarzeń, jeśli w przypadku pierwszego dojdzie do wyczerpania sumy ubezpieczenia lub limitu przypadającego na dane świadczenie.

 2. Jaką pomoc informacyjną uzyskam w ramach ubezpieczenia opon?

  Z reguły, towarzystwa ubezpieczeniowe udzielają informacji na temat lokalizacji najbliższych punktów przechowywania opon, zakładów wulkanizacyjnych oraz sklepów z oponami.

 3. Czy można kupić ubezpieczenie opon każdego samochodu?

  Nie. Większość ubezpieczycieli ogranicza się do sprzedaży takiego produktu tylko w przypadku samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i ładowności do 800 kg. Warunkiem objęcia pojazdu ochroną będzie również rejestracja w Polsce.

 4. Co należy do obowiązków kierowcy po uszkodzeniu opony?

  Jeśli kierowca chce skorzystać z pomocy gwarantowanej w ramach ubezpieczenia opon, powinien przede wszystkim skontaktować się z Centrum Alarmowym i postępować zgodnie z dyspozycjami przekazanymi mu telefonicznie. Jest on również zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu w miejscu zdarzenia oraz łagodzących skutki tego zdarzenia. Przykładowo, po kolizji powinien (jeśli jest to możliwe) usunąć samochód z drogi, aby umożliwić przejazd innym pojazdom).

 5. Jak długo ważne jest ubezpieczenie opon?

  Umowa ubezpieczenia opon zawierana jest wraz z umową OC i/lub AC. Obowiązuje więc w tym samym czasie co polisa "podstawowa" - standardowo 12 miesięcy. Z reguły, okres ochrony rozpoczyna się od następnego dnia po zawarciu umowy i kończy wraz z upływem okresu na jaki została ona zawarta (ubezpieczenie opon nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok).