Kartę pojazdu wydaje się obowiązkowo do każdego auta, które zostało zarejestrowane w Polsce po 1 lipca 1999 roku. Oznacza to, że jeśli jeździsz samochodem, który ma nie więcej niż 16 lat - prawdopodobnie posiadasz ten dokument. Co jednak jeśli go zniszczyłeś lub zgubiłeś?

Czy jest karta pojazdu?

Karta pojazdu jest jednym z podstawowych dokumentów jakie posiada samochód i jakie powinny być przekazywane każdemu kolejnemu właścicielowi. Pamiętaj o tym kupując auto, ponieważ fakt jej posiadania jest odnotowywany w dowodzie rejestracyjnym - informacje na ten temat znajdują się pod określeniem rodzaju pojazdu. Bez karty pojazdu będziesz mieć spore problemy przy próbie zarejestrowania auta na siebie (istnieje podejrzenie, że samochód jest kradziony!).

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czy karta pojazdu jest niezbędna?

Kartę pojazdu najlepiej trzymaj w domu, ponieważ nie jest ona potrzeba do żadnej drogowej kontroli, ani nie przyda się w żaden sposób podczas ubezpieczania auta. To swojego rodzaju zabezpieczenie przed złodziejami, którzy bez niej nie zarejestrują auta na siebie. Zgubienie karty pojazdu lub jej zniszczenie nie jest co prawda końcem świata, ale oznacza, że będziesz musiał odwiedzić odpowiedni urząd i sprawę możliwie szybko załatwić. Lepiej tego nie odkładaj, bo nigdy nie wiesz, kiedy karta będzie Ci potrzebna.

Zgubienie karty pojazdu – jak wyrobić nową?

Odpowiedni wniosek znajdziesz w każdym wydziale komunikacji urzędu miasta. Będziesz musiał dołączyć do niego także inne dokumenty. W zależności od tego, jaki jest powód wyrobienia wtórnika, nie zapomnij o:

 • gdy kartę pojazdu zgubiłeś:
  - złożeniu właściwego zaświadczenia o jej utracie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
  - dowodzie rejestracyjnym;
 • gdy karta została zniszczona lub nie ma już w niej miejsca na kolejne wpisy:
  - dotychczasowej karcie pojazdu,
  - dowodzie rejestracyjnym;
 • gdy zgubiłeś kartę przed ponowną rejestracją lub zgubił ją poprzedni właściciel:
  - zaświadczeniu wystawionym przez poprzedni urząd, który rejestrował dany samochód, w którym znajdzie się potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dokumencie (niezbędne do rejestracji),
  - stosownym oświadczeniu o zgubieniu karty pojazdu podpisanym przez Ciebie lub poprzedniego właściciela (w zależności od tego, kto zgubił kartę),pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
  - dowodzie rejestracyjnym,
  - tablicach rejestracyjnych.

Urząd może także poprosić o przedstawienie dowodu osobistego oraz potwierdzenia obowiązkowego ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej. Na wydanie nowej karty pojazdu będziesz czekać maksymalnie do 30 dni. Pamiętaj o wniesieniu odpowiedniej opłaty w wysokości 75 zł.