Od 4 września 2022 roku karta pojazdu przestaje być obowiązkowa dla nowych pojazdów. Niemniej jednak wielu właścicieli aut w Polsce nie będzie mogło się jej pozbyć. Sprawdź, kto musi mieć kartę pojazdu, i co robić w przypadku jej zagubienia. 

Czym jest karta pojazdu?

Karta pojazdu to prekursor bazy CEPIK 2.0, dokument indywidualny dla każdego pojazdu. Polski ustawodawca wprowadził kartę pojazdu 30 czerwca 1999 r. w odpowiedzi na liczne, nieuczciwe praktyki osób handlujących samochodami. Podstawą prawną dla funkcjonowania tego dokumentu jest art. 77 Ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi:

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

1. Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Karta pojazdu jest przekazywana właścicielowi pojazdu.

3. Kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego, innego niż określony w ust. 1, wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pojazdów zabytkowych i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 2a, 2b i 4.

3a. Wtórnik karty pojazdu wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, właściwy starosta. [...].

Wzór karty pojazdu i tryb jej wydawania określił Minister Infrastruktury rozporządzeniem z dnia 20 października 2003 r. Według rozporządzenia karta pojazdu powinna wyglądać tak:

karta pojazdu wzór okładka

Karta pojazdu wzór wewnętrzna część okładki i 1 strona

karta pojazdu wzór ostatnia strona

Dowód rejestracyjny z racji swej konstrukcji oferuje dość ograniczone możliwości umieszczania w nim dodatkowych informacji. Najczęściej wpisujemy tam zamontowanie haka holowniczego lub instalacji LPG. Brakuje danych na temat poprzednich właścicieli czy innych istotnych zmian konstrukcyjnych. 

Karta pojazdu jest jednym z podstawowych dokumentów jakie posiada samochód i jakie powinny być przekazywane każdemu kolejnemu właścicielowi. Pamiętaj o tym kupując auto, ponieważ fakt jej posiadania jest odnotowywany w dowodzie rejestracyjnym - informacje na ten temat znajdują się pod określeniem rodzaju pojazdu.

Bez karty pojazdu będziesz mieć spore problemy przy próbie zarejestrowania auta na siebie (istnieje podejrzenie, że samochód jest kradziony!) lub sprzedaży. 

Lata temu był popularny pewien proceder. Właściciele pojazdów, którzy mieli coś do ukrycia, "gubili" karty pojazdu, a następnie występowali o wydanie wtórnika. Wtórnik karty pojazdu nie zawiera danych poprzednich właścicieli. Dzisiaj mamy CEPIK 2.0 i takie "akcje" nie mają już sensu. 

Czy karta pojazdu jest niezbędna?

Współczesny świat odchodzi od papierologii w stronę digitalizacji i przechowywania informacji w chmurze. Ma to uzasadnienie praktyczne, jak i ekologiczne. Dostęp do informacji zawartych w bazach danych online jest prostszy, szybszy i bardziej efektywny niż przerzucanie dokumentów. Policjant potrzebuje kilku minut, aby uzyskać informacje na temat kierowcy i pojazdu tylko na podstawie numeru rejestracyjnego bądź PESEL. 

Podobnie wygląda aktualizacja danych. Wystarczy zalogować się na konto z odpowiednimi uprawnieniami, aby wprowadzić aktualne dane np. na temat przebiegu samochodu, kradzieży czy demontażu. 

Od 1 stycznia 2016 roku wszystkie informacje na temat pojazdów i kierowców są wprowadzane do bazy CEPIK 2.0. Stąd karta pojazdu straciła rację bytu. Jednym z postanowień ogłoszonego w 2020 r. pakietu deregulacyjnego rząd wycofał obowiązek wydawania kart pojazdu. Od 4 września 2022 roku karta pojazdu nie będzie wydawana. 

Po 4 września 2022 roku zgodnie z postanowieniami pakietu deregulacyjnego karta pojazdu nie będzie wydawana. Jednak średni wiek auta w Polsce to 14 lat, więc karty pojazdu dla wielu aut i motocykli jeszcze przez wiele lat pozostaną w obiegu. Zbywca pojazdu jest prawnie obowiązany do przekazania wszystkich dokumentów pojazdu, w tym karty pojazdu, jeśli została wydana. Dlatego zalecamy pilnowanie tego dokumentu, aby nie narażać się na niepotrzebne koszty. 

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Kartę pojazdu najlepiej trzymaj w domu, ponieważ nie jest potrzebna do żadnej drogowej kontroli, ani nie przyda się w żaden sposób podczas ubezpieczania auta. To swojego rodzaju zabezpieczenie przed złodziejami, którzy bez niej nie zarejestrują auta na siebie.

Zgubiona karta pojazdu – jak wyrobić nową?

Odpowiedni wniosek znajdziesz w każdym wydziale komunikacji urzędu miasta. Będziesz musiał dołączyć do niego także inne dokumenty. 

Uwaga! Oświadczenia o utracie, zniszczeniu lub kradzieży karty pojazdu składasz pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. 
SytuacjaCo robić
Zgubiona karta pojazdu
 • Złóż wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu.
 • Złóż oświadczenie o jej zagubieniu. 
 • Okaż dowód rejestracyjny.
Zniszczona karta pojazdu
 • Złóż wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
 • Przygotuj oświadczenie o zniszczeniu lub utracie karty pojazdu wraz z opisem okoliczności zniszczenia/utraty.
 • Okaż dowód rejestracyjny. 
Utrata karty pojazdu przed rejestracją
 • Zdobądź zaświadczenie z potwierdzeniem danych pojazdu z urzędu, który poprzednio rejestrował dany pojazd,
 • Złóż oświadczenie o utracie karty pojazdu lub, jeśli to poprzedni właściciel ją zgubił, zdobądź oświadczenie od niego, 
 • Okaż dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne. 
Utrata karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego
 • Zdobądź zaświadczenie z potwierdzeniem danych pojazdu z urzędu, który poprzednio rejestrował dany pojazd. 
 • Złóż oświadczenie o okolicznościach utraty obu dokumentów. 
 • Jeżeli dokumenty skradziono wraz z pojazdem, będziesz potrzebować zaświadczenia z Policji. 

Urząd może także poprosić o przedstawienie dowodu osobistego oraz potwierdzenia obowiązkowego ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej. Na wydanie nowej karty pojazdu będziesz czekać maksymalnie do 30 dni. Pamiętaj o wniesieniu odpowiedniej opłaty w wysokości 75 zł.

Co warto wiedzieć?

Karta pojazdu jest obowiązkowo wydawana dla wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce po 30 czerwca 1999 r. 

Wzór, procedurę wydania i koszt karty pojazdu określa Minister Infrastruktury na drodze rozporządzenia. 

Od 4 września 2022 r. karta pojazdu nie będzie wydawana dla nowych pojazdów. 

Kartę pojazdu (jeśli została wydana) musisz przekazać podczas sprzedaży. Bez karty pojazdu nie sprzedasz ani nie zezłomujesz auta

Jeżeli zgubiłeś, utraciłeś lub zniszczyłeś kartę pojazdu, zgłoś się do urzędu z wnioskiem o wydanie wtórnika. Koszt wtórnika karty pojazdu to 75,50 zł. Oprócz opłaty musisz także załączyć oświadczenie o tym, dlaczego składasz wniosek, i o okolicznościach ewentualnej utraty karty. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zgubioną kartę pojazdu

 1. Ile kosztuje wyrobienie wtórnika karty pojazdu?

  Koszt wyrobienia karty pojazdu to 75,50 zł. Jeżeli w imieniu właściciela czynności w urzędzie podejmuje ktoś inny, powinien mieć pełnomocnictwo, którego koszt to 17 zł. 

 2. Jak długo się czeka na nową kartę pojazdu?

  Okres oczekiwania na wydanie karty pojazdu, tak jak w przypadku dowodu rejestracyjnego, wynosi 30 dni. Jednak kartę pojazdu (podobnie jak dowód) otrzymamy z reguły szybciej. 

 3. Czy mogę sprzedać samochód bez karty pojazdu?

  Tak, jeżeli do danego pojazdu karta pojazdu nie została wydana. Jeżeli została wydana, przed sprzedażą musisz wyrobić wtórnik.