Po zakupie samochodu trzeba go zarejestrować. Jeżeli twoje miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania, możesz zarejestrować samochód tam gdzie mieszkasz. Zobacz jak wygląda rejestracja samochodu poza miejscem zameldowania w naszym poradniku.

Dla osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania rejestrowanie nowych samochodów w miejscu zameldowania byłoby uciążliwie, ponieważ musieliby specjalnie jeździć do tamtejszego Wydziału Komunikacji. Dlatego możliwe jest, aby mieszkańcy danej miejscowości mimo braku zameldowania, mogli rejestrować samochody.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co jest potrzebne do zarejestrowania samochodu?

Po zakupie samochodu trzeba go zarejestrować. Dokumenty, jakie musisz zabrać ze sobą do Wydziału Komunikacji to:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dowód osobisty właściciela lub odpis z KRS, jeżeli właścicielem jest firma,
 • dowód własności pojazdu (umowa kupna-sprzedaży lub faktura),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • wniosek o rejestrację samochodu.

Warto przed wizytą w urzędzie pobrać wniosek o rejestrację i wypełnić go wcześniej, aby pobyt w urzędzie się nie przedłużał. 

Jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne do zarejestrowania auta w miejscu zamieszkania?

Jeżeli chcesz zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania oprócz ww. dokumentów warto mieć ze sobą dokument potwierdzający mieszkanie w tym mieście np. umowa najmu, umowa o pracę czy deklaracja PIT potwierdzające odprowadzanie podatków w tym mieście.

Na jakiej podstawie można zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania?

Mimo że przepisy wyraźnie wskazują na obowiązek rejestracji pojazdu w miejscu zamieszkania, niektórzy urzędnicy mogą odmówić rejestracji w miejscu zamieszkania i odesłać do Wydziału Komunikacji w miejscu zameldowania. Jednak nie mają racji. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym oraz art. 25 Kodeksu Cywilnego samochód rejestruje się w miejscu zamieszkania.

Od decyzji urzędnika zawsze można się odwołać w formie pisemnej u kierownika wydziału. Jeżeli  i ta odpowiedź będzie utrzymywała, że urzędnicy nie chcą zarejestrować samochodu w miejscu zamieszkania, należy odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Czy do zarejestrowania samochodu poza miejscem zameldowania wymagane jest oświadczenie?

Niektórzy urzędnicy oprócz standardowo wymaganych dokumentów, a nawet dokumentów potwierdzających zamieszkanie w danej miejscowości, wymagają specjalnego oświadczenia, które musisz podpisać. Oto, co znajduje się na takim oświadczeniu:

 • podstawa prawna, czyli zdanie z art. 25 Kodeksu Cywilnego „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której ta osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu”,
 • pouczenie o odpowiedzialności karnej za zeznanie niezgodne z prawdą,
 • imię, nazwisko, PESEL właściciela samochodu,
 • adres zamieszkania właściciela samochodu,
 • oświadczenie właściciela samochodu, że w danej miejscowości jest jego centrum życiowe oraz ma zamiar stałego pobytu,
 • data i podpis właściciela samochodu.

Dzięki podpisaniu tego dokumentu, właściciel samochodu będzie mógł go zarejestrować w miejscu zamieszkania.

Ile czasu jest na przerejestrowanie samochodu?

Prawo sugeruje przerejestrowanie samochodu w ciągu 30 dni od jego nabycia. Niemniej jednak za zaniechanie tego obowiązku nie są przewidziane żadne sankcje. Faktem jest, że wielu nabywców jeździ z umową kupna-sprzedaży po zakupie samochodu, by opóźnić konieczność zapłaty za rejestrację samochodu. 

Trzeba koniecznie zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu w ciągu 30 dni od tego zdarzenia. Wynika to z ustawy art. 78 ust.2 Prawo o ruchu drogowym. Jeżeli nie spełnisz obowiązku Starosta może nałożyć karę od 200 do 1000 zł. Podobną karę zapłacisz za nieprzerejestrowanie samochodu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej. W czasie pandemii koronawirusa termin ten był przedłużany ze względu na bezpieczeństwo oraz długie kolejki w urzędach. Od 1 stycznia 2021 roku powrócono do pierwotnego terminu 30 dni. 

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Opłaty za rejestrację pojazdu wszędzie są takie same. Jednak możesz zaoszczędzić, jeżeli rejestrujesz pojazd w tym samym powiecie, w którym go kupiłeś, ponieważ nie będziesz musiał płacić za nowe tablice. Oto szczegółowe opłaty:

 • pozwolenie tymczasowe 13,5 zł,
 • dowód rejestracyjny 54 zł,
 • tablice rejestracyjne 80 zł,
 • komplet znaków legalizacyjnych 12,5 zł,
 • nalepka kontrolna 12,5 zł,
 • opłata ewidencyjna 2 zł.

Możesz także zawnioskować o indywidualne tablice rejestracyjne z własnymi znakami. Jest to koszt 1000 zł.

Gdzie ubezpieczyć samochód?

Miejsce zarejestrowania samochodu ma duże znaczenie przy zakupie obowiązkowej polisy OC. Spośród wielu czynników wpływających na cenę OC  miejsce zamieszkania jest jednym z najbardziej znaczących. Ubezpieczyciel określa ryzyko wystąpienia szkody, a jest ono zdecydowanie wyższe w większym mieście, gdzie na ulicach jest duży ruch.

Dawniej młodzi ludzie wyjeżdżający z małej miejscowości do dużego miasta nie decydowali się na zameldowanie w miejscu zamieszkania z uwagi między innymi na dużo niższe stawki za OC. Dzisiaj to rozwiązanie nie do końca przejdzie, ponieważ ubezpieczyciel ma prawo przeliczenia składki według czynników ryzyka, jeśli odkryje, że pojazd większość czasu spędza w innym miejscu niż wskazane w polisie. 

mówi Stefania Stuglik, ekspert rankomat.plmówi Stefania Stuglik, ekspert rankomat.pl

Zupełnie inaczej jest w mniejszych miejscowościach, gdzie na co dzień przemieszcza się mniej samochodów. Tam składka za polisę OC będzie niższa. Po zakupie pojazdu trzeba sprawdzić polisę OC po zbywcy, a potem wykupić OC już na siebie. Oferty możesz sprawdzić w Internecie oraz w placówkach stacjonarnych ubezpieczycieli. Najszybciej i najwygodniej zrobisz to korzystając z internetowej porównywarki. W jednym miejscu poznasz propozycje wielu ubezpieczycieli. Wybierzesz najlepszą dla siebie opcję w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. 

Co warto wiedzieć?

 • Po zakupie samochodu musisz go zarejestrować w ciągu 30 dni.
 • Samochód należy zarejestrować w miejscu zamieszkania, bez względu na miejsce zameldowania.
 • Od miejsca zarejestrowania zależy cena polisy OC. Warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli.
 • Aby zarejestrować samochód należy udać się do Wydziału Komunikacji lub ustanowić pełnomocnika. 
   

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o rejestrację samochodu poza miejscem zameldowania

 1. Czy urzędnik może odmówić rejestracji pojazdu poza miejscem zameldowania?

  Zgodnie z prawem nie może. Powinien zarejestrować samochód w miejscu zamieszkania, jeżeli przedstawisz odpowiednie dokumenty poświadczające zamieszkanie. W praktyce jednak może się zdarzyć, że odmówi, dlatego warto powołać się na odpowiednie przepisy i odwołać się od tej decyzji.

 2. Czy po zarejestrowaniu samochodu trzeba go ubezpieczyć?

  Po zarejestrowaniu nowego pojazdu lub sprowadzonego z zagranicy trzeba go ubezpieczyć tego dnia, co rejestracja. Natomiast przy zakupie samochodu używanego trzeba zweryfikować polisę zbywcy. Jeżeli jest opłacona, a towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie rekalkulowało składki, możesz jeździć do końca ochrony. 

 3. Czy do ubezpieczyciela trzeba zgłosić zmianę numerów rejestracyjnych?

  Tak. O każdej zmianie powinien dowiedzieć się ubezpieczyciel. Po zarejestrowaniu pojazdu zakupionego w innym powiecie, otrzymasz nowe numery rejestracyjne. Trzeba więc zgłosić to do ubezpieczyciela.

 4. Czy polisa po zbywcy wznawia się automatycznie?

  Nie. Jest to jeden z przypadków, gdy polisa nie wznawia się automatyczne. Ważne jest, aby pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia, ponieważ za przerwę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary. Za brak ubezpieczenia ponad 2 tygodnie kara wynosi 5600 zł.