Od 31 stycznia 2022 r. właściciele poważnie uszkodzonych samochodów osobowych mogą czasowo wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Jednak tymczasowe wyrejestrowanie auta nie zwalnia z obowiązku opłacania składek ubezpieczenia OC. Czy można czasowo wyrejestrować samochód? Zobacz jak krok po kroku przeprowadzić czasowe wyrejestrowanie pojazdu.

Czasowe wyrejestrowanie samochodu w okresie od 3 do 12 miesięcy ma zapewnić właścicielom poważnie uszkodzonych samochodów osobowych komfort naprawy. Następnie auto powinno zostać ponownie przywrócone do ruchu, ponieważ przedłużenie tego terminu nie będzie możliwe. Wyjaśniamy, jak można czasowo wycofać pojazd z ruchu i ile to kosztuje, oraz w jaki sposób w tym okresie znacznie obniżyć wysokość składki OC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu drogowego – czy jest możliwe?

Ponad dwa lata temu, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, czasowo można było wycofać z ruchu jedynie cztery następujące rodzaje pojazdów:

 • samochody ciężarowe i przyczepy, których waga przekracza 3,5 t,
 • autobusy,
 • ciągniki samochodowe,
 • pojazdy specjalne.

Jednak w wyniku zmiany przepisów od 31 stycznia 2022 r. na podstawie art. 78a ust. 2, czasowo można również wycofać z ruchu poważnie uszkodzone samochody osobowe, których naprawa jest czasochłonna.

Na jak długo można tymczasowo wycofać z ruchu samochód osobowy?

Zgodnie z art. 78a ust. 4a, poważnie uszkodzony samochód osobowy można czasowo wycofać z ruchu drogowego na okres od 3 do 12 miesięcy (bez możliwości przedłużenia tego czasu). Jednocześnie kolejne tymczasowe wyrejestrowanie pojazdu będzie możliwe dopiero po upływie 3 lat od dnia w którym okres czasowego wycofania z ruchu upłynął.

Aby czasowe wycofanie pojazdu z ruchu było możliwe, auto musi mieć poważnie uszkodzone najważniejsze elementy konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy (np. w wyniku wypadku drogowego). Można to również zrobić, jeśli ich naruszenie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W czasie czasowego wyrejestrowania pojazdu właściciel ma czas na wykonanie niezbędnych napraw.

Natomiast samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t; ciągniki samochodowe; pojazdy specjalne i autobusy, można tymczasowo wycofać z ruchu od 2 do 24 miesięcy. Jednocześnie można przedłużyć ten okres łącznie do 48 miesięcy.

Jakie są obowiązki właściciela pojazdu czasowo wyrejestrowanego z ruchu?

Jeśli właściciel tymczasowo wycofuje pojazd z ruchu, to nie może poruszać się nim po drogach. Zwłaszcza, że czasowo wyrejestrowany samochód nie ma tablic i dowodu rejestracyjnego, które zatrzyma urząd (pozostaną one w depozycie). Poza tym, auto należy odpowiednio zabezpieczyć, aby osoby trzecie nie mogły uruchomić silnika.

Uwaga!

Czasowo wyrejestrowany samochód należy przechowywać poza strefą ruchu. Tak, aby nie powodował zagrożenia kolizji lub wypadku dla innych uczestników.

Jak czasowo wyrejestrować pojazd z ruchu w 2024 r.?

Aby czasowo wycofać pojazd z ruchu, należy udać się do wydziału komunikacji, w którym jest on zarejestrowany. Następnie trzeba złożyć wniosek. Formularz można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić podczas wizyty w urzędzie. Oprócz tego, by dopełnić tymczasowe wyrejestrowanie należy złożyć:

 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu,
 • potwierdzenie wniesienia opłat skarbowych.

Do urzędu zabierz swój dowód tożsamości i pełnomocnictwo (jeśli występujesz w sprawie jako pełnomocnik). Urzędnik może poprosić Cię również o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uwaga!

Właściciel samochodu osobowego musi dodatkowo złożyć oświadczenie, że pojazd jest poważnie uszkodzony i wymaga naprawy. Bez tego dokumentu czasowe wyrejestrowanie pojazdu osobowego z ruchu nie będzie możliwe.

Jak już wspominaliśmy w powyższym artykule, urzędnik zatrzyma dowód i tablice rejestracyjne czasowo wycofanego z ruchu pojazdu do momentu jego ponownej rejestracji.

Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji o czasowym wyrejestrowaniu pojazdu. Jeśli sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, termin może zostać przedłużony do 30 dni.

Ile kosztuje czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu?

To zależy od czasu, na jaki pojazd zostanie wycofany z ruchu. Za minimalny okres czasowego wyrejestrowania na 2 miesiące pobierana jest opłata w wysokości 80 zł. Z kolei, każdy kolejny miesiąc oznacza dopłatę w kwocie:

 • od 3 do 12 miesięcy – 4 zł za każdy miesiąc,
 • od 13 do 24 miesięcy – 2 zł za każdy miesiąc,
 • od 25 do 48 miesięcy – 0,25 zł za każdy miesiąc.

Jeśli właściciel czasowo wyrejestrowuje pojazd za pośrednictwem pełnomocnika, który nie jest członkiem jego najbliższej rodziny, urząd dodatkowo pobierze opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Czy czasowo wycofany pojazd z ruchu musi mieć ważne ubezpieczenie OC?

Zgodnie z ustawą, każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi obowiązkowo mieć wykupione ważne ubezpieczenie OC. Co istotne, również czasowo wycofany z ruchu. Nie ma żadnego znaczenia, czy stoi nieużywany w garażu, „na kołach” przed blokiem, bądź w tym czasie właściciel poważnie uszkodzonego samochodu osobowego przeprowadza naprawę auta.

Warto o tym pamiętać, ponieważ właścicielom nieubezpieczonych pojazdów grożą wysokie kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W 2024 r. za brak OC powyżej 14 dni przypadającym w okresie od 1 stycznia do końca czerwca posiadacz samochodu osobowego może zostać ukarany grzywną w wysokości 8480 zł.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Kary za brak OC w 2024 r. od lipca do grudnia

Kary za brak OC w 2024 r. od stycznia do czerwca

Jedyną możliwością, aby móc przestać opłacać składki OC jest całkowite wyrejestrowanie pojazdu z ruchu drogowego. Można to zrobić w następujących sytuacjach:

 • po sprzedaży pojazdu,
 • po wywozie pojazdu z Polski i jego sprzedaży za granicą,
 • zezłomowaniu pojazdu,
 • kradzieży pojazdu,
 • trwałej utracie pojazdu (np. z powodu pożaru lub powodzi),
 • po zarejestrowaniu jako pojazd historyczny.

Jeśli pojazd zostanie całkowicie wycofany z ruchu drogowego na podstawie któregoś z powyższych powodów, właściciel musi pisemnie powiadomić o tym ubezpieczyciela. Poza tym należy dostarczyć zaświadczenie o wyrejestrowaniu otrzymane w wydziale komunikacji.

Czy można obniżyć składkę OC po czasowym wyrejestrowaniu pojazdu?

Tak, co stanowi pocieszającą informację dla właścicieli pojazdów. W tym celu należy pisemnie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o czasowym wycofaniu z ruchu, a następnie złożyć wniosek o tymczasowe obniżenie składki OC.

Co mówi prawo?

W okresie czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu ubezpieczyciel musi obniżyć wysokość składki OC o co najmniej 95%. Jednak zapewne nastąpi to dopiero po zakończeniu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Wówczas firma będzie w stanie stwierdzić, jak długo auto było wycofane z ruchu i czy w tym okresie nie wystąpiły jakieś szkody.

Dlatego właściciele pojazdów muszą uzbroić się w cierpliwość. Czyli najpierw opłacić całość składki OC, a następnie zaczekać na zwrot po wygaśnięciu umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Jak przywrócić pojazd po czasowym wycofaniu z ruchu?

Jeśli pojazd jest ponownie gotowy do jazdy, należy złożyć wniosek o jego ponowne przywrócenie do ruchu drogowego w wydziale komunikacji. Oprócz tego, do urzędu trzeba dostarczyć następujące dokumenty:

 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli upłynął termin w dowodzie rejestracyjnym,
 • dowód tożsamości.

Uwaga!

Właściciele samochodów osobowych czasowo wycofanych z ruchu na czas naprawy muszą przejść badanie techniczne bez względu na termin wygaśnięcia poprzedniego. Jest to konieczne, ponieważ przed wyrejestrowaniem uszkodzone były kluczowe elementy konstrukcji pojazdu. Przeprowadzenie przeglądu to jedyny sposób, aby stwierdzić, czy auto jest w pełni bezpieczne.

Co warto wiedzieć?

 1. Od 31 stycznia 2022 r. można czasowo wyrejestrować z ruchu poważnie uszkodzony samochód osobowy. 
 2. Czasowe wyrejestrowanie samochodu poważnie uszkodzonego może trwać od 3 do 12 miesięcy. 
 3. Ponownie czasowo wyrejestrować poważnie uszkodzony samochód osobowy z ruchu, można dopiero po upływie 3 lat od upływu poprzedniego tymczasowego wycofania pojazdu.
 4. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu nie zwalnia z obowiązku opłacania składek OC, ale przepisy zobowiązują ubezpieczycieli do obniżenia ich wysokości o co najmniej 95%.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu

 1. Czy każdy samochód osobowy można tymczasowo wyrejestrować?

  Nie. Od 31 stycznia 2022 r. można czasowo wyrejestrować z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy jedynie samochody osobowe, które mają poważne uszkodzenia konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy. Właściciele pozostałych aut nie mogą na jakiś czas wycofać ich z ruchu, ponieważ np. korzystają z pojazdu tylko przez część roku.

 2. Czy mogę przedłużyć okres czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego po upływie 12 miesięcy?

  Nie. Jeśli w ciągu 12 miesięcy poważnie uszkodzony samochód osobowy nie zostanie naprawiony, to nie można przedłużyć okresu czasowego wyrejestrowania pojazdu z ruchu. Będzie to możliwe dopiero po upływie kolejnych 3 lat.

 3. Czy mogę wypowiedzieć umowę OC, gdy czasowo wyrejestrowałem pojazd?

  Nie. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu nie zwalnia właściciela z obowiązku opłacania składek OC. W efekcie nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy z ubezpieczycielem. Jednak w okresie tymczasowego wycofania auta z ruchu towarzystwo musi obniżyć wysokość składki o co najmniej 95%.

 4. Co, jeśli nie powiadomię ubezpieczyciela o przywróceniu pojazdu do ruchu?

  Jeśli właściciel nie powiadomi ubezpieczyciela od razu o przywróceniu pojazdu do ruchu, towarzystwo po zakończeniu umowy zapewne przeprowadzi rekalkulację składki. Czyli ponownie przeliczy jej wysokość do stopnia ryzyka za okres, w którym samochód poruszał się już po drogach. W efekcie możemy stracić wypłatę zwrotu obniżonej części składki, gdy auto było czasowo wyrejestrowane.

 5. Czy mogę czasowo wyrejestrować samochód osobowy, jeśli korzystam z auta tylko przez część roku?

  Nie. Jeśli samochód osobowy nie jest poważnie uszkodzony i nie wymaga przeprowadzenia naprawy, nie można czasowo wyrejestrować auta z ruchu drogowego. Jeżeli z tego powodu właściciel pojazdu przestanie opłacać składki OC, grozi mu wysoka kara ze strony UFG. Dlatego pamiętaj, że czasowe wyrejestrowanie samochodu nie działa w dowolnej sytuacji.