Wrak samochodu można naprawić, sprzedać lub zezłomować. Właściciel pojazdu może stanąć przed taką koniecznością, gdy ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą. W efekcie w ocenie towarzystwa ubezpieczeniowego naprawa auta będzie nieopłacalna.

Zezłomowanie wraku samochodu jest związane z kilkoma formalnościami. Można to zrobić jedynie w stacji demontażu, która ma odpowiednie uprawnienia. Sprawdziliśmy krok po kroku, w jaki sposób najbardziej opłaca pozbyć się nienadającego się do dalszego użytku auta.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jak zezłomować samochód krok po kroku?

Zezłomowanie samochodu wymaga spełnienia wielu formalności. Krok po kroku wyjaśniamy w 7 punktach, co musisz zrobić, aby legalnie pozbyć się wraku auta:

1. Porównaj ze sobą stawki oferowane przez kilka stacji demontażu. Warto zapytać o dodatkowe opłaty za każdy brakujący kilogram pojazdu pod względem masy wpisanej w dowodzie rejestracyjnym.

2. Skontaktuj się ze stacją demontażu, która ma zgodę na działalność wydaną przez marszałka województwa.

3. Wybierz metodę transportu wraku. Możesz dostarczyć uszkodzony samochód do stacji demontażu na lawecie (to dodatkowy wydatek), bądź pracownik firmy zajmującej się złomowaniem pojazdu może odebrać go samodzielnie.

4. Przygotuj niezbędne dokumenty (ich listę znajdziesz w dalszej części artykułu).

5. Sprawdź, czy od pracownika stacji demontażu otrzymałeś wszystkie potrzebne dokumenty. Należą do nich zaświadczenie o przyjęciu pojazdu na złom, unieważnienie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych.

6. W ciągu 30 dni wyrejestruj samochód we właściwym dla miejsca zamieszkania wydziale komunikacji.

7. Poinformuj towarzystwo ubezpieczeniowe o zezłomowaniu i wyrejestrowaniu pojazdu. Następnie złóż wniosek o zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony.

W dalszej części artykułu szczegółowo wyjaśniamy, jak dokładnie przebiega każda czynność związana ze złomowaniem wraku samochodu.

Kiedy samochód zostaje wrakiem?

Towarzystwa ubezpieczeniowe określają szkodę całkowitą, gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu. Jednak nie zawsze samochód nie nadaje się do jazdy. Można go naprawić, gdy przejdzie badanie techniczne i ponownie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego. Czym więc charakteryzuje się wrak? 

Nieużytecznością i brakiem możliwości dalszego użytkowania. Może o tym świadczyć wiek pojazdu, brak aktualnego przeglądu, a co za tym idzie zły stan techniczny, czy zniszczone wnętrze. W przypadku porzucenia auta także brak tablic rejestracyjnych i otwarte drzwi. 

Co można zrobić z wrakiem samochodu?

W zależności od stanu technicznego samochodu i możliwości naprawy trzeba podjąć decyzję, co zrobić ze starym autem. Jeżeli istnieje szansa na ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu, możesz przeprowadzić remont i sprzedać go, a następnie wliczyć w cenę transakcji koszty przeprowadzonych prac. Nabywca powinien zostać poinformowany o historii samochodu i przeprowadzonych naprawach. 

W przypadku, gdy nie chcesz samodzielnie naprawiać samochodu, którym i tak nie zamierzasz jeździć, możesz go sprzedać w uszkodzonym stanie. Być może znajdzie się nabywca, który będzie chciał go naprawić. Często są to komisy, które skupują niesprawne auta, aby je wyremontować i odsprzedać z zyskiem.

Jeżeli samochodu nie opłaca się naprawić, trzeba go zezłomować. W tym celu należy udać się do stacji demontażu, która ma zezwolenie wydane przez marszałka województwa na taką działalność. 

Jakie formalności należy spełnić, aby zezłomować auto?

Aby oddać samochód do kasacji, musisz samodzielnie dowieźć wrak do stacji demontażu albo umówić się na odbiór z wyznaczonego przez ciebie miejsca. Musisz okazać następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny, 
 • dowód tożsamości, 
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana, 
 • umowę kupna-sprzedaży, jeżeli samochód nie był na ciebie przerejestrowany.

Tablice rejestracyjne zostaną wymontowane i musisz je zwrócić w wydziale komunikacji. Po zwrocie wraku otrzymasz zaświadczenie o demontażu, unieważnienie dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana. Następnie z tymi dokumentami w ciągu 30 dni należy udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania i złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. W ostatnim kroku urząd wyda decyzję o wyrejestrowaniu samochodu. 

Czy można zezłomować auto bez karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego?

Jeśli zgubiłeś, zniszczyłeś lub dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany przez policję, do zezłomowania samochodu będziesz potrzebował zaświadczenia wydanego przez wydział komunikacji. Podczas wizyty w urzędzie okaż następujące dokumenty:

 • oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży,
 • dowód osobisty,
 • dokument stwierdzający własność samochodu, jeśli pojazd nie jest zarejestrowany na Ciebie (umowa kupna-sprzedaży lub faktura),
 • wydruk z KRS-u, jeśli auto jest zarejestrowane na firmę,
 • pełnomocnictwa wystawione przez pozostałych współwłaścicieli auta, jeśli nie mogą oni osobiście stawić się w wydziale komunikacji.

Następnie wydane przez urząd dokumenty musisz okazać w stacji demontażu, aby legalnie zezłomować wrak samochodu.

Czy można zezłomować auto bez zgody lub po śmierci współwłaściciela?

Każdy współwłaściciel musi być obecny podczas złomowania samochodu. Jeśli któryś z nich nie może osobiście stawić się w stacji demontażu, musi udzielić pozostałym pisemne upoważnienie, które będzie zawierać dane z dowodu osobistego oraz własnoręczny i czytelny podpis.

Jeśli właściciel samochodu zmarł, spadkobierca może zezłomować auto pod warunkiem otrzymania go w spadku w ramach testamentu lub postanowienia sądu. Jednak najpierw musi przerejestrować auto na siebie. Dopiero później może przekazać pojazd do kasacji w stacji demontażu, a następnie go wyrejestrować. Jeżeli spadkobierców jest kilku, mogą upoważnić jedną osobę do załatwienia wszelkich formalności.

Co z ubezpieczeniem OC po złomowaniu lub sprzedaży wraku?

W momencie wyrejestrowania pojazdu właściciel jest zwolniony z obowiązku posiadania ważnej polisy OC. Następnie powinien zgłosić ubezpieczycielowi ten fakt. Przysługuje mu zwrot części składki OC za niewykorzystany okres ochrony.

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Jeżeli sprzedasz wrak komuś, kto chce go jeszcze naprawić zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczyciel Komunikacyjnych musisz przekazać mu ważną polisę OC. Wtedy nie otrzymasz zwrotu składki. Jest to możliwe tylko, jeśli nowy właściciel wypowie umowę ubezpieczenia pojazdu.

Jak uzyskać zwrot składki OC po zezłomowaniu auta?

Wniosek o zwrot składki OC możesz złożyć osobiście w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego, wysłać pocztą tradycyjną lub skan mailem. Niekiedy ubezpieczyciele przygotowują gotowe druki do wypełnienia, nie jest to jednak regułą. Do wniosku należy dołączyć dokument o wyrejestrowaniu pojazdu oraz następujące dokumenty:

 • dane pojazdu (numer rejestracyjny, VIN, marka, model), 
 • numer polisy OC, 
 • twoje dane (imię, nazwisko, PESEL, adres), 
 • numer konta, na który zostanie przelany zwrot niewykorzystanej części składki. 

Dokument musi zawierać własnoręczny podpis. 

Przykład: Pani Agata musiała zezłomować stary samochód, który uległ szkodzie całkowitej po zderzeniu z sarną. Udała się do stacji demontażu, a potem do wydziału komunikacji i dopełniła wszystkich formalności. Zgłosiła się do ubezpieczyciela o zwrot składki. Umowa ubezpieczenia pojazdu obowiązywała do 13 sierpnia, a wyrejestrowanie nastąpiło 12 lutego. W efekcie towarzystwo ubezpieczeniowe zwróciło niewykorzystaną połowę części składki OC.

Dlaczego warto zezłomować auto?

Każdy zarejestrowany pojazd mechaniczny w Polsce musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Nieważne, w jakim jest stanie i czy da się nim jeździć po drogach publicznych. Jeżeli pozostawisz wrak i nic z nim nie zrobisz, będziesz musiał opłacać składki OC aż do momentu wyrejestrowania auta.

Złym pomysłem jest także nieopłacanie składek OC – najpierw towarzystwo ubezpieczeniowe rozpocznie windykację należności, a następnie nieopłacona polisa nie wznowi się automatycznie na kolejny okres. Spowoduje to przerwę w ciągłości ubezpieczenia pojazdu. Kary za brak OC są bardzo dotkliwe – w 2021 r. dla właściciela samochodu osobowego wynoszą:

 • do 3 dni - 1120 zł,
 • do 14 dni – 2800 zł, 
 • powyżej 14 dni – 5600 zł. 

kara za brak OC

Nie warto więc zwlekać z decyzją co zrobić z wrakiem. Pamiętaj, że przerwa w ciągłości ubezpieczenia samochodów ciężarowych jest jeszcze wyższa.

Jak nie dać się oszukać przy złomowaniu auta?

Warto sprawdzić stację demontażu, w której chcesz zezłomować auto. Niekiedy, zamiast zaświadczenia możesz otrzymać klasyczną umowę kupna-sprzedaży. Wówczas nie będziesz mógł wyrejestrować pojazdu ani otrzymać zwrotu składki OC. Jak to możliwe?

Kupujący wrak często rozbierają samochód na części celu ich sprzedaży. W efekcie możesz dopłacić do złomowania pojazdu. Jeżeli masa złomu jest niższa niż 90% masy całkowitej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym, za każdy brakujący kilogram musisz zapłacić 1 zł. 

Czy można zezłomować auto za pośrednictwem ubezpieczyciela?

Po stwierdzeniu szkody całkowitej ubezpieczyciel nie ma obowiązku odkupienia od Ciebie auta. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku. Następnie niesprawny samochód możesz sam sprzedać lub zezłomować.

Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na przejęcie uszkodzonego auta i odsprzedanie wraku na specjalnej platformie, jednak nie jest to ich obowiązek.

Czy można porzucić uszkodzony samochód?

Niekiedy widać na parkingach lub przy drogach zaparkowane samochody, które stoją nieużywane nawet kilka lat. Czy można tak zostawić auto? Absolutnie nie jest to dobry pomysł. Możesz otrzymać mandat za porzucenie pojazdu w miejscu publicznym oraz grzywnę, jeżeli wrak stwarza zagrożenie dla otoczenia. Jeśli samochód zostanie odholowany na policyjny parking, to poniesiesz dodatkowe koszty.

Jak już wspominaliśmy powyżej, jeśli przestaniesz opłacać składki za porzucony, ale wciąż niewyrejestrowany samochód polisa OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Wówczas UFG może nałożyć na Ciebie wysokie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Co warto wiedzieć?

 1. Wrak auta można naprawić, sprzedać lub zezłomować. 
 2. Legalnie zezłomować auto można w stacji demontażu.
 3. Nieużywane i uszkodzone auto, jeśli nie zostanie wyrejestrowane, musi posiadać ważną polisę OC.
 4. Po stwierdzeniu przez ubezpieczyciela szkody całkowitej, auto jest wrakiem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o złomowanie wraku samochodu

 1. Dlaczego zezłomowanie wraku może być bardziej opłacalne niż sprzedaż?

  Jeśli zezłomujesz samochód w legalnej stacji demontażu, to otrzymasz dokumenty uprawniające do jego wyrejestrowania. Po okazaniu ich ubezpieczycielowi zwrócona zostanie Ci część składki OC za niewykorzystany okres ochrony. Natomiast jeśli sprzedasz wrak, musisz przekazać polisę OC nabywcy uszkodzonego auta.
 2. Co grozi za zezłomowanie wraku w nielegalnej stacji demontażu?

  Przede wszystkim nie otrzymasz dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania samochodu w wydziale komunikacji. W efekcie nie będzie przysługiwał Ci zwrot części składki OC za niewykorzystany okres ochrony.
 3. Czy można zezłomować samochód bez silnika lub innych części?

  Tak, jak najbardziej. Standardowo samochód musi być kompletny, czyli ważyć co najmniej 90% masy zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. Jeśli wrak nie spełnia tej normy, stacja demontażu pobiera drobną opłatę za każdy brakujący kilogram.