W najlepszym wypadku 100 zł, w najgorszym grubo powyżej tysiąca i przykra niespodzianka w postaci poszukiwania samochodu. Mandaty za złe parkowanie należą do jednych z częściej nakładanych i mocno drenują kieszenie polskich kierowców.

Tłumaczenie, że zatrzymaliśmy się tylko na chwilę, które zazwyczaj słyszą policjanci i strażnicy miejscy, na ogół niewiele pomagają, a kara za nieprawidłowe parkowanie jest niestety dość bolesna. Ile i za co zapłacimy? Czy da się uniknąć mandatu? Jakie wykroczenie może nas zaskoczyć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Ile mandatów za złe parkowanie dostają kierowcy?

By zobrazować, jak częstym wykroczeniem jest nieprawidłowe parkowanie, o dane poprosiliśmy policję. Okazuje się, że w 2020 roku ujawniono 94 525 nieprawidłowych zatrzymań lub postojów pojazdów, w 2019 r. – 124 912, a w 2018 r. – 99 591. To jednak nie wszystko.

- Liczba wykroczeń ujawnionych przez policjantów dotyczących skali nieprawidłowego parkowania jest tylko wycinkiem zjawiska, gdyż wykroczenia te ujawnianie są również przez straże miejskie i gminne na terenie kraju

– informuje Rankomat.pl komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

W ubiegłym roku wykroczeń dotyczących złego parkowania było w sumie znacznie powyżej 100 tys. Warto uwzględnić, że najprawdopodobniej byłoby ich jeszcze więcej, gdyby nie pandemia koronawirusa, która znacznie ograniczyła poruszanie się Polaków samochodami.

Skala wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem jest bardzo duża m.in. dlatego, że niektórzy kierowcy nie wiedzą gdzie i kiedy nie wolno im się zatrzymać.

Czym różni się zatrzymanie od postoju pojazdu?

Przepisy ruchu drogowego w Polsce rozróżniają „zatrzymanie” oraz „postój” pojazdu. Jaka jest różnica? Mówi o tym art. 2 Kodeksu Drogowego. Zgodnie z nim:

Zatrzymanie pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Postój pojazdu to unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Dla ułatwienia i w zgodzie z przepisami najlepiej przyjąć, że zatrzymanie pojazdu może wynikać z jakiejś sytuacji na drodze (np. korek),  z kolei postój jest już samodzielną decyzją kierowcy (np. w celu pozostawienia pojazdu i załatwienia jakiejś sprawy). W przypadku parkowania samochodu, częściej mówimy więc o postoju.

Kiedy można zapłacić karę za nieprawidłowe parkowanie?

Rzućmy teraz okiem na zakazy dotyczące postoju pojazdu. Znajdujemy je w art. 49 Kodeksu Drogowego. Co mówią? Zabrania się postoju:

1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;

4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

5) na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Poza tym zabrania się zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli jednak unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Należy również pamiętać, że w przypadku parkowania musimy stosować się także do znaków drogowych, które zakazują postoju i zatrzymywania się w danym miejscu (najpopularniejszy to znak B-35 „zakaz postoju”, czyli ukośna czerwona linia na niebieskim tle oraz Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się”, czyli dwie krzyżujące się czerwone linie na niebieskim tle).

Kierowcy muszą również zwracać uwagę na znaki, które informują kto i w jaki sposób na danym miejscu może parkować (np. miejsca parkingowe przeznaczone tylko dla niepełnosprawnych).

Ile wynosi mandat za nieprawidłowe parkowanie?

Postanowiliśmy sprawdzić, ile pieniędzy Polacy wydali z powodu nieprawidłowego parkowania. Pierwsze kroki skierowaliśmy więc do policjantów.

- Należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia znajdują się w gestii 1 Urzędu Skarbowego w Opolu – pokierował nas komisarz Opas.

Niestety, w Urzędzie Skarbowym nie udało nam się dowiedzieć, jak mocno nieprawidłowe parkowanie wydrenowało kieszenie polskich kierowców.

- Informuję, że nie mamy danych o rodzajach wykroczeń. Dlatego też nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na pytania w zakresie mandatów za nieprawidłowe parkowanie – przekazała nam Agnieszka Jóźwin-Dalecka, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Opolu.

Na szczęście ogólnodostępny jest taryfikator mandatów, z którego wynika, że:

Co najmniej 100 zł zapłacimy za:

 • Niestosowanie się do takich znaków jak: B-35 „zakaz postoju” ; B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” , B-39 „strefa ograniczonego postoju”, D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”, D-19 „postój taksówek”;
 • parkowanie w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek;
 • parkowanie w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki;
 • tarasowanie drogi dla rowerów;
 • parkowanie w sposób utrudniający dostęp do pojazdu innemu kierowcy;
 • parkowanie nierównolegle do krawędzi (chyba, że inaczej nakazuje znak);
 • niezastosowanie do tabliczki T-30 wskazującej sposób parkowania.

300 złotych zapłacimy za:

 • parkowanie pojazdu bliżej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych.

400 zł zapłacimy za:

 • posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową wydaną dla osoby niepełnosprawnej (mowa o niej w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”.

500 zł zapłacimy za:

 • niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b.

800 zł zapłacimy za:

 • posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b”,
 • posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych i niestosowanie się do znaków drogowych D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 (informującą o miejscu dla niepełnosprawnych), albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29.

Reasumując:

W większości przypadków za nieprawidłowe parkowanie grozi mandat od 100 do 300 zł, jeszcze wyższą karę można otrzymać za parkowanie pojazdu na miejscu dla niepełnosprawnych (500 zł), a jeszcze większą za zaparkowanie w takim miejscu i posługiwanie się kartą dla niepełnosprawnych, do której kierowca nie jest uprawniony (800 zł).

Kiedy źle zaparkowany pojazd może zostać odholowany?

Wbrew pozorom nawet najwyższy mandat może nie być najdotkliwszą karą za złe zaparkowanie pojazdu. Policja lub straż miejska mają bowiem prawo odholować pojazd, a wówczas musimy zapłacić za mandat, a także za usługę lawety (kilkaset złotych) oraz postój pojazdu na specjalnym parkingu (kilkadziesiąt złotych za dobę). Łącznie całość może wynieść więc grubo powyżej tysiąca złotych!

- Zgodnie z art. 130a Prawa o ruchu drogowym pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela m.in. w przypadku, gdy został pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu

- mówi Stefania Stuglik, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Kiedy pojazd może zostać odholowany? Funkcjonariusze na wezwanie lawety mogą się zdecydować, jeśli auto utrudnia ruch i zagraża bezpieczeństwu. W praktyce oznacza to, że odholowane może zostać nawet auto pozostawione np. za blisko skrzyżowania, przejścia dla pieszych lub zagradzające pieszym przejście (za to wykroczenie grozi mandat do 300 zł).

Czy od mandatu można się odwołać?

Tak, jeśli uważasz, że kara została nałożona niesłusznie, to możesz się od niej odwołać. Jest na to 7 dni od wystawienia mandatu, a wniosek składa się do najbliższego sądu rejonowego, właściwego dla miejsca wystawienia mandatu.

Wzór wniosku można pobrać z internetu lub napisać samodzielnie. Należy jednak pamiętać, aby wniosek zawierał:

 • imię, nazwisko;
 • numer PESEL;
 • miejsce zamieszkania;
 • serię i numer mandatu, a jako załącznik jego kserokopię;
 • opis zdarzenia, z twojego punktu widzenia wyjaśniający sytuację i uzasadniający odwołanie od mandatu.

Co warto wiedzieć

 • W 2020 r. tylko policja wystawiła blisko 100 tys. mandatów za nieprawidłowe parkowanie.
 • Mandat za złe parkowanie wynosi od 100 do 800 zł, w zależności od przewinienia.
 • W niektórych przypadkach pojazd może również zostać odholowany, co kosztuje dodatkowych kilkaset złotych.
 • Od mandatu za złe parkowanie można odwołać się w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy za nieprawidłowe parkowanie oprócz mandatu otrzymam również punkty karne?

  Tak, za to wykroczenie grozi od 1 do 7 punktów karnych.
 2. Czy za odwołanie się od mandatu trzeba zapłacić?

  Nie, przeprowadzenie postępowania w sądzie jest bezpłatne.
 3. Ile czeka się na decyzję sądu o uchyleniu mandatu?

  Nie ma określonego terminu rozpatrzenia wniosku o uchylenie mandatu drogowego. Sądy starają się jednak, żeby czas oczekiwania był jak najkrótszy. Odwołujący się dostaje list, z którego dowiaduje się o terminie posiedzenia w swojej sprawie.
 4. Czy mandat za złe parkowanie może wystawić tylko policja?

  Nie, może to również zrobić straż miejska oraz gminna.
 5. Ile zapłacę za odholowanie samochodu i parking?

  Nie ma jednej stawki dla całego kraju, ale ustawowo usunięcie samochodu osobowego może maksymalnie kosztować 523 zł, a doba przechowywania na parkingu – 44 zł.