W 2020 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 2 540 wypadkach drogowych (10,8% ogółu wypadków). Śmierć w nich poniosło 327 osób (13,1% ogółu zabitych), a 2 723 osoby odniosły obrażenia (10,3% ogółu rannych) - wynika z policyjnych statystyk. Niestety, ale alkohol to wciąż jeden z największych problemów polskich kierowców.

Nikomu chyba nie trzeba przybliżać sytuacji, do których może dojść podczas prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Narażone jest życie i zdrowie nie tylko kierowcy, ale i jego pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest jazda pod wpływem alkoholu?

Liczba promili zależy od tego, co pijemy, jak dużo i ile czasu upłynęło od spożycia. Nie bez znaczenia jest również nasza waga i metabolizm. Jest to bardzo ważna informacja, gdyż karę za jazdę na podwójnym gazie określa poziom stężenia alkoholu we krwi - mówi Kamil Sztandera, specjalista ds. ubezpieczeń omunikacyjnych w rankomat.pl

Wyróżniamy dwie klasyfikacje jazdy po alkoholu:

Stan po spożyciu alkoholu:

 • Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obecność w wydychanym powietrzu do 0,25 mg/l ( do 0,5 promila) oznacza stan „po użyciu alkoholu”, nie zaś „stan nietrzeźwości” w rozumieniu art. 115 § 16 k.k.

Stan nietrzeźwości:

 zawiera art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem zachodzi on, gdy:

 • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
 • zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 Z jakimi konsekwencjami musimy liczyć się w takich przypadkach?

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

W polskim prawie kary za jazdę pod wpływem alkoholu określone są w trzech kategoriach.

 • Kara za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń (k.w.), za prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu, grozi:

 1. grzywna od 50 zł do 5000 zł lub areszt do 30 dni;
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat;
 3. 10 punktów karnych.
 • Kara za jazdę w stanie nietrzeźwości

Zgodnie z prawem, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, grozi:

 1. grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia;
 2. zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat;
 3. kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł (na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej);
 4. 10 punktów karnych.
 • Kara za ponowną jazdę w stanie nietrzeźwości

Jeśli kierowca był karany za jazdę po alkoholu i ponownie zasiądzie za kółkiem w stanie nietrzeźwym, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponadto osoba, która drugi raz prowadziła pod wpływem alkoholu, zostaje zobowiązana do większego świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Kara ta wynosi 10 tys. zł, a minimalna długość zakazu poruszania się pojazdem zostaje zwiększona do 3 lat. 

 • Kara za potrójną jazdę w stanie nietrzeźwości
 1. Dożywotnio utracone prawo jazdy;
 2. Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat;
 3. Świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł.

Jakie są konsekwencje wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę?

Art. 129k. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym brzmi: 

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.

Jeśli okaże się, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, zostaną wyciągnięte w stosunku do niego adekwatne konsekwencje.

 • Spowodowanie po alkoholu wypadku bez ofiar śmiertelnych

Kara więzienia do 4,5 roku

Zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat

Świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł

 • Spowodowanie po alkoholu wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią

Kara więzienia od 2 do 12 lat

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł

 • Spowodowanie po alkoholu katastrofy w ruchu lądowym z ofiarami śmiertelnymi

Kara więzienia od 3 do 12 lat

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów

Świadczenie pieniężne od 10 tys. do 60 tys. zł

Czy pijanego sprawcę obejmuje ubezpieczenie OC?

Nietrzeźwy stan sprawcy nic nie zmienia w sytuacji poszkodowanego. Nadal przysługuje mu prawo do domagania się likwidacji szkody z OC, tylko procedura wygląda nieco inaczej.

Poszkodowany występuje do ubezpieczyciela sprawcy, a ten z kolei zwróci się do kierowcy z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym, czyli żądaniem zwrotu wypłaconych pieniędzy.

Jak działa alkomat online?

Mogę już prowadzić, czy jeszcze nie? – to pytanie zadaje sobie każdy imprezowicz, który jakiś czas wcześniej korzystał z uroków alkoholu. Zanim jednak sięgniemy do popularnego sposobu odpowiedzi na to pytanie, warto zastanowić się, czy jest on równie skuteczny, co wygodny.

Alkomat online to internetowy kalkulator, który szacuje stężenie alkoholu we krwi po wypiciu określonej ilości alkoholu, na podstawie danych wpisanych przez użytkownika. Trzeba jednak pamiętać, że są to jedynie orientacyjne informacje i absolutnie nie mogą stanowić podstawy do oceny stanu trzeźwości. Każda osoba przetwarza alkohol indywidualnie. Prosty, wirtualny formularz oparty o algorytmy nie jest w stanie uwzględnić indywidualnych predyspozycji każdego organizmu.

Dlatego najbezpieczniej jest sprawdzić poziom stężenia alkoholu we krwi za pomocą tradycyjnego fizycznego alkomatu lub po prostu przeczekać odpowiednią ilość czasu, zanim wsiądzie się za kółko

Co warto wiedzieć?

 1. W 2020 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 2 540 wypadkach drogowych, śmierć w nich poniosło 327 osób, a 2 723 osoby odniosły obrażenia.
 2. Liczba promili zależy od tego, co pijemy, jak dużo i ile czasu upłynęło od spożycia. Nie bez znaczenia jest również nasza waga i metabolizm.
 3. Kara za jazdę na podwójnym gazie określana jest na podstawie poziomu stężenia alkoholu we krwi.
 4. W polskim prawie kary za jazdę pod wpływem alkoholu określone są w trzech kategoriach.
 5. W przypadku zdarzenia drogowego poszkodowany występuje do ubezpieczyciela sprawcy o likwidację szkody z OC, a ten z kolei zwróci się do kierowcy z tak zwanym regresem ubezpieczeniowym, czyli żądaniem zwrotu wypłaconych pieniędzy.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia komunikacyjne

 1. Czy dzieci poszkodowanego w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę mogą domagać się rekompensaty?

  Jeśli w wypadku zginęli rodzice, to dzieci mogą liczyć na przykład na wypłatę jednorazowego zadośćuczynienia z tytułu śmierci rodziców. Dodatkowo będą mogły ubiegać się o wypłatę renty, gwarantującej im utrzymanie na poziomie, jaki zapewniali im rodzice. Ponadto, jeśli poszkodowany w wypadku pozostaje w stanie wegetatywnym, to z OC komunikacyjnego będą pokrywane koszty jego leczenia, rehabilitacji czy codziennej opieki.

 2. Co, jeśli kierowca nie ma ubezpieczenia OC?

  W OC komunikacyjnym towarzystwo ubezpieczeniowe jest zawsze odpowiedzialne za pokrycie szkód i doprowadzenie auta poszkodowanego do stanu sprzed zdarzenia drogowego. Jeśli sprawca wypadku nie miał OC, to pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po wypłaceniu odszkodowania, UFG wystąpi o zwrot kosztów ubezpieczenia do pijanego kierowcy, który spowodował wypadek.  

 3. Co w sytuacji jeśli pasażer jest pijany i zachowuje się agresywnie?

  Występują przypadki, gdy pasażer nie jest winny, ale przyczyni się do wypadku. Zdarza się tak w sytuacji, gdy jeden z pasażerów w trakcie jazdy zaciągnie hamulec ręczny, szarpie kierownicę lub utrudnia kierowcy bezpieczną jazdę. Wówczas ubezpieczyciel procentowo określa przyczynienie się do wypadku (jak w przypadku nietrzeźwego pieszego) i o tyle pomniejszy wypłatę ubezpieczenia.

  PRZYKŁAD: W 2011 r. dwóch pijanych mężczyzn jechało samochodem. Jeden jako kierowca, drugi jako pasażer. Obaj wcześniej wspólnie pili alkohol. Doszło do wypadku, w wyniku którego pasażer doznał wielu obrażeń. Sąd Okręgowy wyliczył, że pasażer „w 30% przyczynił się do powstania szkody, z uwagi na spożywanie alkoholu z osobą, która następnie prowadziła samochód”.

  Pasażerowie, którzy wsiadają do samochodu z pijanym kierowcą, muszą się liczyć z ograniczeniem należnego im w zwykłych warunkach odszkodowania lub świadczenia o 50, a nawet 80 proc. To potrącenie wynika z uznania, że akceptując fakt nietrzeźwości kierowcy, poszkodowany przyczynił się do powstania szkody.