CUR_URL:https://rankomat.pl/slownik/niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie - sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest niższa niż faktyczna wartość ubezpieczonego mienia. W przypadku powstania szkody wypłata odszkodowania uzależniona jest od stosunku sumy ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia lub odpowiada wartości szkody, w ramach sumy ubezpieczenia.