Niedoubezpieczenie - sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest niższa niż faktyczna wartość ubezpieczonego mienia. 

W przypadku zdarzenia odszkodowanie może nie wystarczyć do pokrycia całości strat. 

Niedoubezpieczenie powstaje wskutek działań nieświadomych (błąd w oszacowaniu wartości posiadanego majątku) lub świadomych (chęć płacenia niższej składki, której wysokość zależy m.in. od wartości mienia). 

Odwrotnością niedoubezpieczenia jest nadubezpieczenie, gdzie mimo wyżej sumy ubezpieczenia niż wartość mienia, z polisy zostanie wypłacona kwota zgodna z wartością rzeczywistą, odtworzeniową lub rynkową.

Niedoubezpieczenie w jednej polisie majątkowej można zrekompensować zakupem kolejnej, o ile nie dojdzie do przekroczenia sumy odpowiadającej wartości majątku (nadubezpieczenie). Lepszym rozwiązaniem jest zmiana sumy ubezpieczenia w trakcie trwania polisy. Jest to możliwe w zależności od decyzji towarzystwa i wiąże się najczęściej z korektą składki.