Wartość odtworzeniowa - wycena mienia w sposób, który pozwoli na przywrócenie go do stanu sprzed wystąpienia szkody, czyli nowego, ale nie ulepszonego. Wysokość odszkodowania powinna zapewnić skuteczne odtworzenie elementów stałych i/lub ruchomych lub zastąpienie ich nowymi o takich samych, ewentualnie podobnych parametrach.