Wartość rynkowa pojazdu - wartość pojazdu ustalana przez zakłady ubezpieczeń na podstawie notowań dostępnych w profesjonalnych katalogach – Info-Ekspert lub Eurotax. Wartość rynkowa auta jest podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia autocasco oraz wysokości składki. Na wartość rynkową auta wpływają parametry pojazdu i jego podzespołów, wyposażenie, stan techniczny, kraj i rok produkcji oraz przebieg samochodu.