Dwa ubezpieczenia mieszkania mogą okazać się niezbędne. Zwłaszcza przy kredycie hipotecznym i wynajmie mieszkania. Są też jednak pułapki związane z podwójnym ubezpieczeniem. Analizujemy, kiedy i czy warto ubezpieczyć nieruchomość z dwóch różnych polis mieszkaniowych.

Ile odszkodowania z polisy majątkowej?

Polisa mieszkaniowa należy do ubezpieczeń majątkowych, razem z autocasco czy OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. To bardzo ważne w kontekście wypłaty odszkodowania. Jeśli masz ubezpieczoną nieruchomość (dom, mieszkanie, sprzęty), to odszkodowanie za straty materialne nie może być wyższe od wartości poniesionej szkody.

W praktyce za mieszkanie, które spłonęło, a było ubezpieczone na 500 000 zł, tyle maksymalnie otrzymasz od ubezpieczyciela.

Odszkodowanie z polisy osobowej (ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, NNW, ubezpieczenie podróży) może być nawet wyższe niż zadeklarowana w polisie suma ubezpieczenia. Pod warunkiem, że masz dwa lub więcej takich ubezpieczeń i każde z nich zawiera ryzyko, które ci się przytrafiło, np. złamanie palca u nogi czy dłuższy pobyt w szpitalu. Wtedy możesz otrzymać skumulowane odszkodowanie.

PAMIĘTAJ!
Posiadanie więcej niż jednej polisy jest jak najbardziej legalne. Próba wyłudzenia odszkodowania zdecydowanie nie. W świetle prawa ubezpieczenie majątkowe nigdy nie może doprowadzić do wzbogacenia się ubezpieczonego, a jedynie do wyrównania poniesionych przez niego strat.

Kiedy przydadzą się dwa ubezpieczenia mieszkania?

Formalnie nie ma żadnych przeszkód, abyś miał dwie i więcej polisy mieszkaniowe. Kluczowa jest tylko wypłata odszkodowania, które nie może przekroczyć wartości poniesionej straty materialnej.

Dwa ubezpieczenia nieruchomości przydadzą się w niektórych sytuacjach, jak zakup mieszkania z częściowym finansowaniem za pomocą kredytu hipotecznego i większym niż bank tego wymaga wkładem własnym. A także w przypadku mieszkania na wynajem, kiedy polisę mieszkaniową powinien mieć zarówno właściciel lokalu, jak i najemca, tyle że z innym zakresem ochrony. 

Dwa ubezpieczenia a kredyt hipoteczny

Załóżmy, że bierzesz kredyt hipoteczny w banku. Jednak część inwestycji finansujesz z własnych środków, np. 200 000 zł. Na pozostałą kwotę, która brakuje do zakupu mieszkania wartego 500 000 zł zaciągasz kredyt na sumę 300 000 zł. Bank będzie wymagał od ciebie ubezpieczenia i najpewniej cesji, czyli praw do przeniesienia kwoty odszkodowania.

Co możesz teraz zrobić? Kupujesz polisę wymaganą przez bank z sumą ubezpieczenia 300 000 zł. W razie szkody całkowitej, gdy ustanowiłeś cesję, bank otrzyma od TU resztę zobowiązania. Ty zostajesz co prawda bez mieszkania, ale i bez kredytu. Ale co stanie się z zainwestowanymi już 200 000 zł? Przepadną, chyba że odpowiednie wcześniej weźmiesz drugą polisę mieszkaniową, ale tym razem na siebie, bez cesji i bez porozumienia z bankiem. 

Dwa ubezpieczenia a wynajem mieszkania

Masz mieszkanie, na którym chcesz zarobić przez wynajem. Przede wszystkim jako właściciel mieszkania powinieneś zadbać o polisę mieszkaniową obejmującą ściany i elementy stałe, a opcjonalnie także wyposażenie, jeśli jego część należy do ciebie. Z kolei osoba, której podnajmiesz mieszkanie powinna mieć polisę uwzględniającą OC w życiu prywatnym w razie wyrządzonych szkód w nie swoim mieszkaniu. 

Dwie polisy dla jednego mieszkania mają też sens wtedy, kiedy jedną wykupuje właściciel nieruchomości, a drugą osoba najmująca lokal, chociaż oczywiście ich zakres powinien być nieco inny.    

Czy z dwóch ubezpieczeń dostanę dwa odszkodowania?

Jeśli masz dwie polisy mieszkaniowe lub nawet więcej, to z każdej możesz wnioskować o wypłatę odszkodowania. Tyle że łączna kwota rekompensaty nie może przekroczyć wartości mienia.

Teoretycznie możliwe jest też wypłacenie odszkodowania za różne zdarzenia, np. przewrócone drzewo na dom, które przy okazji uszkodziło płot, bramę i elementy posesji. Jednak wtedy najprawdopodobniej przepłacisz, mając dwa ubezpieczenia.

W polisie mieszkaniowej kluczowe jest prawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia, dzięki czemu jedna  polisa mieszkaniowa w zupełności ci wystarczy. W przeciwnym razie grozi ci niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie. Wyjaśnimy to na przykładach:

 • niedoubezpieczenie - mieszkanie ubezpieczasz w dwóch różnych TU. Łączne sumy ubezpieczeń (SU) dla danego zdarzenia wynoszą 50 000 zł (25 000 zł + 25 000 zł). Jeśli strata wyniesie 50 000 zł, to odszkodowanie wypłaci ci tylko jedno towarzystwo. Uzyskasz wówczas tylko 25 000 zł, a drugie tyle będziesz stratny;
   
 • nadubezpieczenie - wartość mieszkania to 400 000 zł. W obu polisach ustalasz SU na poziomie 450 000 zł licząc na to, że na szkodzie zyskasz dodatkowe 50 000 zł, jednak nic z tego, bo TU wypłaci kwotę równą wartości mienia w chwili zdarzenia, czyli z jednej lub dwóch polis uzyskasz 400 000 zł, ale okaże się, że niepotrzebnie płaciłeś dwie składki.
CO GROZI ZA WYŁUDZENIE ODSZKODOWANIA
Za oszustwo ubezpieczeniowe grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Chodzi tutaj np. o celowe podpalenie mieszkania lub zniszczenie samochodu. Cięższym przestępstwem jest natomiast samo oszustwo, za które możemy odsiedzieć od 6 miesięcy do 8 lat. Przykładem takiego czynu jest sfingowanie kradzieży z włamaniem (sytuacja, w której deklarowane zdarzenie w ogóle nie miało miejsca).

Gdzie kupię dwa ubezpieczenia?

Posiadanie dwóch polis mieszkaniowych może być korzystne, ale prościej jest jednak wykupić jedną, która zapewni nam kompleksową ochronę. Konfigurując taki produkt warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • zakres ubezpieczenia – jakie elementy chcemy chronić z polisy i przed jakimi zdarzeniami? Zależy to od specyfiki nieruchomości, znajdującego się na jej terenie majątku (ruchomości) i ochrony, jaką chcemy objąć lokatorów (OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NWW itp.)
 • suma ubezpieczenia – adekwatna do realnej wartości mieszkania i ruchomości
 • wyłączenia i limity odpowiedzialności – każdy ubezpieczyciel jasno określa sytuacje, w których nie wypłaci nam odszkodowania i górne granice poszczególnych świadczeń (dotyczy to również pakietu assistance). Chcąc się z nimi zapoznać – a powinniśmy to zrobić przed podpisaniem umowy – wnikliwie przeanalizujmy odpowiednie działy OWU

PORÓWNAJ CENY

Przy wyborze ubezpieczenia pamiętaj o określeniu swoich oczekiwań i możliwości finansowych. Tak, aby cena polisy mieszkaniowej nie obciążała domowego budżetu. W zaoszczędzeniu na składce pomoże ci porównywarka dostępna online bez rejestrowania się na stronie.

Ważne informacje

1. Posiadanie dwóch polis mieszkaniowych dla jednej nieruchomości jest w pełni dopuszczalnie

2.Dwa ubezpieczenia mieszkania mogą być niezbędne przy zaciąganiu kredytu hipotecznego i wynajmie mieszkania

3. Za oszustwo ubezpieczeniowe grozi do 5 lat więzienia, a za zwykłe oszustwo do 8

4. Ustalenie sumy ubezpieczenia na właściwym poziomie uchroni nas przed niedoubezpieczeniem i nadubezpieczeniem

FAQ Najczęściej zadawane pytania o podwójne ubezpieczenie mieszkania

 1. Czy dwa ubezpieczenia mieszkania są legalne?

  Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby posiadać więcej niż jedno ubezpieczenie mieszkania dla tego samego lokalu. Co innego z odszkodowaniem, które łącznie ze wszystkich polis nie może wynosić więcej niż warte jest skradzione bądź zniszczone mienie.

 2. Czy dwa ubezpieczenia mieszkania to dwa odszkodowania?

  Tak, ale niekoniecznie na to samo zdarzenie. Przykładowo, gdy dojdzie do kradzieży w wynajmowanym mieszkaniu, to odszkodowanie może dostać zarówno właściciel lokalu, jak i najemca. O ile obie strony umowy posiadają ubezpieczenie mieszkania z ryzykiem kradzieży. 

 3. Czy jedno ubezpieczenie obejmuje dwa mieszkania?

  Jedno ubezpieczenie mieszkania jest przypisane do konkretnego adresu nieruchomości, więc nie może obejmować kilku lokali. W wyjątkowych sytuacjach zdarza się, że mieszkania są połączone i zajmowane przez jednego właściciela, ale należy o tym fakcie uprzedzić TU przez zakupieniem polisy mieszkaniowej. Tym samym unikamy niepotrzebnych kłopotów w podczas wyceny odszkodowania.

 4. Czy mogę dokupić drugie ubezpieczenie mieszkania w trakcie trwania pierwszego?

  Tak, można dokupić drugie ubezpieczenie mieszkania w trakcie trwania pierwszego zarówno w tym samy TU, jak i w innym. Wyjątkiem jest rozszerzenie już zawartej polisy mieszkaniowej o dodatkowe ryzyka. Wtedy trzeba poczekać do końca trwania polisy. Ewentualnie wykupić drugą z brakującym rozszerzeniem, co jednak może nie być do końca opłacalne.