Zalanie mieszkania to jeszcze nie koniec świata, o ile wcześniej ubezpieczyliśmy nieruchomość. Ale sama polisa może nie wystarczyć, bo równie ważne jest prawidłowe zgłoszenie szkody do TU. W przeciwnym razie odszkodowanie za zalanie mieszkania może okazać się niewystarczające do pokrycia wszystkich strat.

Jednocześnie w zalaniu upatrujemy główne źródło strat w ubezpieczonych domach i mieszkaniach – wynika z badania ARC Rynek i Opinie „Polak na swoim. Ubezpieczenia nieruchomości w Polsce”. Taką odpowiedź wskazało aż 77 proc. ankietowanych. 18 proc. obawia się największych strat z tytułu włamania, 9 proc. spowodowanych przez pożar, a 7 proc. przez wandalizm. Tylko po 3 proc. wskazało na przepięcie i wichurę.

Zalanie mieszkania – jak ustalić winę?

Źródeł niepożądanej wody w mieszkaniu może być kilka – przebita rura, pęknięty wężyk od pralki, własne niedbalstwo czy szkoda wyrządzona przez sąsiada z góry. Najtrudniej ustalić winę zalania w przypadku awarii instalacji, która znajduje się w podłodze lub w ścianie.

Winnym zalania w mieszkaniu może być:

 • spółdzielni mieszkaniowa,
 • zarządca budynku,
 • sąsiad mieszkający na wyższej kondygnacji,
 • awaria techniczna sprzętu AGD domowych,
 • warunki atmosferyczne,
 • własne niedopatrzenie.

Wskazanie winnego zalania jest istotne w kontekście wypłaty odszkodowania. Za zalanie mieszkania przez sąsiada z góry z powodu jego niedbalstwa TU wypłaci nam odszkodowanie. A dokładnie z polisy sąsiada i jego OC w życiu prywatnym – o ile ma takie ubezpieczenie. Za zalanie przez gwałtowny deszcz, które poprzedziło wybicie szyby, wystarczy własna polisa z ryzykiem zalania.

WAŻNE! 
Kupując polisę mieszkaniową warto sprawdzić, czy takie ubezpieczenie pokrywa koszty poszukiwania przyczyn szkody, w tym właśnie zalania. Wtedy można liczyć na dodatkowe odszkodowania, pokrywające wydatki związane z rozkuciem ściany lub demontażem podłogi.

Co zrobić po zalaniu mieszkania? 

Od tego jak szybko zauważymy wyciek wody zależą rozmiary szkody związane z zalaniem. Zanim wezwiemy odpowiednie służby czy powiadomimy o wszystkim ubezpieczyciela, należy zlokalizować źródło zalania i ograniczyć straty. Oczywiście, o ile jest to możliwe i bezpieczne.

JAK OGRANICZYĆ SKUTKI ZALANIA? 
Przy przeciekaniu sufitu wystarczy, że podłożymy miskę, aby nie doprowadzić do nasiąknięcia parkietu. Przy awarii sprzętu wystarczy zamknięcie zaworów z wodą. Przy awarii rur w ścianie należy jak najszybciej powiadomić zarządcę budynku, aby zgłosił awarię.

Gdy już opanujemy sytuację, liczy się zebranie odpowiednich informacji w odpowiedniej kolejności. Dla ułatwienia zebraliśmy je w punktach.

1. Ustalenie winowajcy (sąsiad, administracja, siła wyższa).

2. Wykonanie zdjęć lub nagranie filmu – pozwoli łatwiej ustalić winnego zalania 

3. Protokół zalania na piśmie – z datą i godziną zdarzenia, adresem mieszkania, danymi właściciela zalanego mieszkania, opisem szkód, wskazaniem przyczyny zalania, danymi winowajcy i świadków, podpisem administratora i właściciela mieszkania.

4.Wezwanie na miejsce straży pożarnej czy policji – w zależności od rozmiarów szkód.

5. Uzyskanie od zawiadomionych służb notatki z miejsca interwencji.

6. Powiadomienie ubezpieczyciela – telefonicznie, mailowo lub za pomocą e-formularza dostępnego na stronie z dołączonymi zdjęciami i protokołem.

Czy ubezpieczenie nieruchomości gwarantuje wypłatę odszkodowania za zalanie?

Wypłata odszkodowania za zalanie w mieszkaniu zależy od kilku czynników, w tym od sprawcy szkody i od zawartości polisy. Aby to łatwo wyjaśnić, posłużyliśmy się kilkoma praktycznymi przykładami:

 • zalaliśmy własne mieszkanie – dostaniemy odszkodowanie za zniszczone ściany, stałe elementy i wyposażenie, jeśli nasza polisa zawiera ryzyko zalania na wymienione przedmioty oraz uwzględnia rażące niedbalstwo lokatorów;
   
 • zalaliśmy wynajmowane mieszkanie – odszkodowanie za zalane ściany i stałe elementy trafi do właściciela mieszkania, więc dla najemcy najlepszym rozwiązaniem będzie wykupienie ochrony tylko z zakresu wyposażenia oraz OC w życiu prywatnym;
   
 • zalaliśmy mieszkania sąsiada – kluczowym składnikiem naszej polisy będzie OC w życiu prywatnym, taką ochronę dokupimy do podstawy, a TU pokryje szkody nawet do 200 000 zł, należy wybrać tylko odpowiednią sumę ubezpieczenia w takim OC;
   
 • sąsiad zalał nasze mieszkanie – tu podobnie odszkodowanie zostanie wypłacone z OC w życiu prywatnym, tyle że polisy należącej do sąsiada, a jeśli nie posiada on ubezpieczenia, możemy domagać się pokrycia szkód na drodze porozumienia lub w sądzie;
   
 • pękła rura w ścianie – jeśli szkoda nie była spowodowana nasza ingerencją (remont), odszkodowanie będzie wypłacone z naszej polisy lub polisy zarządcy budynku;
   
 • sprzęt AGD uległ awarii – odszkodowanie wypłacone z naszej polisy, jeśli mamy ochronę od zalania w odniesieniu do ruchomości domowych i stałych elementów, dodatkowo możemy liczyć na pomoc fachowca przy naprawie z pakietu Home Assistance;
   
 • straż pożarna zalała mieszkanie podczas interwencji – TU wypłaci nam odszkodowanie dodatkowo za tzw. usuwanie szkody, taka sytuacja może dotyczyć mieszkania naszego, jak i sąsiedniego, w którym doszło np. do pożaru;
   
 • mieszkanie zostało zalane przez powódź – odszkodowanie dostaniemy, jeśli mamy wykupione ryzyko powodzi, które nie jest tym samym co zalanie, na powódź obowiązuje często karencja do 30 dni, która oznacza, że ochrona od powodzi zadziała po wskazanym czasie od wykupienia ryzyka.

Ile wyniesie odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Każde zalanie mieszkania to straty w innym rozmiarze, więc TU nie przyzna jednej, ustalonej kwoty. Odszkodowanie może wynieść od kilkuset złotych, jeśli szkoda jest niewielka i wymaga np. odmalowania ściany. W przypadku większych strat suma odszkodowania rośnie aż do całkowitej szkody, za którą TU przyzna 100% sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia to inaczej maksymalna kwota, jaką otrzymamy za dane zdarzenie. Ubezpieczając mieszkanie warte łącznie 500 000 zł (ściany, stałe elementy i wyposażenie), należy podać właśnie taką SU w polisie. Dzięki temu w razie szkody całkowitej otrzymane środki pozwolą z finansowego punktu widzenia przywrócić mieszkanie do stanu sprzed szkody. Lub pozwolić na zakup innego lokalu, gdyby budynek, w którym doszło do zalania nie nadawał się do zamieszkania z uwagi na naruszenie jego konstrukcji.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za zalane mieszkanie?

Wysokość odszkodowania za zalane mieszkanie będzie zależała głównie od skali zniszczeń. Przy poważniejszych wypadkach na miejsce zalania TU przyśle rzeczoznawcę. Możemy też sami wyznaczyć taką osobę, ale musi to być ustalone z ubezpieczycielem.

Rzeczoznawca wykonuje kosztorys szkód, w czym pomocne są przedstawione przez nas dowody zakupu, faktury czy lista posiadanych przedmiotów z oszacowaną wartością. Taką listę warto sporządzić już na etapie zakupu polisy mieszkaniowej.

Odszkodowanie zależy także od zakresu ochrony. W podstawie ubezpieczenie chroni na wypadek zalania ściany i stałe elementy (instalacje, podłogi, tynk, meble w zabudowie itp.). W rozszerzeniu ochrona dotyczy także wyposażenia (meble wolnostojące, dywany, książki, ubrania, sprzęt RTV i AGD), które również łatwo zniszczyć przez zalanie. 

Zostaje jeszcze kwestia sumy ubezpieczenia. Warto prawidłowo określić SU, aby odpowiadała wartości mieszkania. Jeśli wskażemy zbyt niską sumę, wtedy zapłacimy niższą składkę za ubezpieczenie, ale w razie zalania czy innej zdarzenia odszkodowanie nie wystarczy do pokrycia zniszczeń. A jeśli podamy zawyżoną sumę licząc na wyższe odszkodowanie, to i tak TU wypłaci maksymalnie tyle, ile jest warte mieszkanie w chwili zdarzenia – biorąc pod uwagę lokalne stawki, wartość wyposażenie i standard wykończenia.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci pieniądze, a kiedy nie?

Ubezpieczyciel wypłaci nam pieniądze za zalane mieszkanie, jeśli to zdarzenie mieści się w definicji. Przykładowo, Generali uznaje za zalanie wydostanie się wody, cieczy lub pary na skutek:

 • awarii lub uszkodzenia przewodów, instalacji lub urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej, grzewczej, przeciwpożarowej lub pomp wodnych;
 • samoczynnego włączenia się instalacji tryskaczowej, zraszaczowej, mgły wodnej;
 • przerwy w dopływie prądu, awarii lub uszkodzenia urządzeń gospodarstwa domowego (pralki, wirówki, zmywarki, suszarki, urządzeń chłodniczych);
 • cofnięcia się cieczy z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej;
 • pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej;
 • zalania cieczą przez osoby trzecie z innego lokalu lub w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej;
 • awarii, uszkodzenia, zniszczenia łóżka wodnego;
 • rozbicia, stłuczenia, pęknięcia akwarium lub awarii jego urządzeń;
 • opadów atmosferycznych, topniejącego śniegu lub lodu;
 • zamarzania lub rozmarzania cieczy w urządzeniach i instalacjach;

Odszkodowanie za zalanie to kwestia także wyłączeń odpowiedzialności obecnych w dokumencie OWU każdej polisy mieszkaniowej.

Za zalanie nie będzie odszkodowania, jeśli do szkody doszło w wyniku:

 • umyślnego działania ubezpieczonego;
 • umyślnego działania lokatora w ubezpieczonym mieszkaniu;
 • działań wojennych, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajków, lokautu, aktów sabotażu, terroryzmu, zamieszek wewnętrznych,
 • pozostawania ubezpieczonego w stanie nietrzeźwości,
 • prowadzenia robót ziemnych,
 • braku bieżącej konserwacji mienia,
 • długotrwałego odziaływania wody.

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia – ile to kosztuje? 

Zalanie mieszkania prawie zawsze oznacza wydatki dla lokatorów. Im później odkryjemy zalanie, tym wyższy rachunek trzeba będzie pokryć za remont mieszkania. W skrajnych przypadkach może to być ponad 10 000 zł. Wszystko zależy od skali zniszczeń ścian, sufitów, sprzętu RTV i AGD, podłóg czy mebli.  

Warto pamiętać, że zalanie w mieszkaniu może powodować dalsze zniszczenia, jak przepięcie sieci elektrycznej. 

Jeśli nie mamy polisy mieszkaniowej od zalania, nie możemy liczyć na odszkodowanie. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest pokrycie szkód z własnej kieszeni lub co najmniej usunięcie zniszczeń, przez co nasz komfort życia z pewnością ulegnie pogorszeniu. Z drugiej strony możemy wykupić roczne ubezpieczenie na wypadek zalania. Ceny są różne i zależą od zakresu ochrony, wartości mieszkania i firmy ubezpieczeniowej. Najtańsze oferty zaczynają się od ok. 100 zł za 12 miesięcy.

Wybrane koszty w zalanym mieszkaniu

Straty z powodu zalaniaSzacunkowy kosztRoczny koszty polisy mieszkaniowej z ochroną od zalania i OC w życiu prywatnym

Meble kuchenne na wymiar 

7000 złod 290 zł

Sprzęt AGD

5000 zł

Tynki na ścianach

1000 zł

Skucie i położenie płytek 20 m2

2600 zł

Malowanie ścian i sufitów

2000 zł

Położenie paneli

30 zł/m2

Źródło: opracowanie własne rankomat.pl. Dotyczy mieszkania 50 m2 o wartości ok. 500 000 zł. 

Kto wypłaci odszkodowanie za zalanie mieszkania sąsiadowi z dołu? 

Zalanie w budynku wielorodzinnym rzadko dotyczy tylko jednego mieszkania. Cierpią na tym sąsiedzi z dołu i ich mienie, w tym ściany, elementy zamontowane na stałe i wyposażenie. Z pewnością sąsiad z zlanego mieszkania będzie domagał się od nas finansowego zadośćuczynienia.

Wtedy polisa zawierająca ryzyko zalania może nie wystarczyć. Przyda się za to OC w życiu prywatnym. W ramach tego dodatku nasz ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym lokatorom odszkodowanie do sumy, na jaką wykupiliśmy OC. Dostępne warianty najczęściej dotyczą kwoty 20 000 zł – 200 000 zł. Oczywiście, im wyższa suma OC w życiu prywatnym, tym wyższa składka.

Bez polisy mieszkaniowej grozi nam pokrycie szkód z własnej kieszeni, a w skrajnych sytuacjach musimy liczyć się z wytoczeniem procesu sądowego.

Co zrobić, jeśli odszkodowanie za zalane mieszkanie jest za niskie?

Często zdarza się, że kwota odszkodowania zaproponowana przez ubezpieczyciela nie odpowiada naszym oczekiwaniom. W tej sytuacji zawsze pozostaje nam prawo do odwołania się od tej decyzji i złożenia reklamacji. Do tego najlepiej wykorzystać dane lub gotowy formularz dostępny na stronie ubezpieczyciela, u którego mamy wykupioną polisę.

Jeśli reklamacja będzie odmowna, możemy zgłosić sprawę do Rzecznika Finansowego, a ostatecznie do sądu.

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania od zalania?

Ubezpieczenie mieszkania od zalania oferuje praktycznie każda firma ubezpieczeniowa. Jednak polisa z tym samym zakresem ochrony może kosztować nawet kilkaset złotych mniej lub więcej w zależności od TU. Dlatego przez zakupem polisy mieszkaniowej warto obliczyć składkę w kalkulatorze ubezpieczeń online.

PORÓWNAJ CENY

W porównywarce obecnie dostępnych jest ponad 20 ofert kilku ubezpieczycieli, w tym Generali, PZU, Link4, Proama, Inter Polska, Benefia, Europa, mtu24.pl i Wiener. Wystarczą 3 minuty na uzupełnienie krótkiego formularza, a ubezpieczenie od zalania będzie chronić mieszkania już na następny dzień od opłacenia składki – z góry lub w kilku ratach. 

Ważne informacje

1. Ryzyko zalania jest dostępne już w podstawowej wersji ubezpieczenia mieszkania

2. Jeśli obawiamy się zalania warto dokupić także OC w życiu prywatnym

3. Wysokość odszkodowania za zalanie zależy m.in. od zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia i rzeczoznawcy

4. Za umyśle zalanie TU nie wypłaci odszkodowania, ale niektóre dopuszczają tzw. rażące niedbalstwo

FAQ - najczęściej zadawane pytania o odszkodowanie za zalanie mieszkania

 1. W jakiej formie TU wypłaci odszkodowanie?

  Pieniądze od firmy ubezpieczeniowej dostaniemy przelewem na wskazane w polisie konto bankowe. Wyjątkiem jest usługa z zakresu Home Assistance, która jest realizowana bezgotówkowo.

 2. Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie z polisy?

  Standardowo ubezpieczyciel ma 30 dni na decyzję o przyznaniu i wypłacie odszkodowania od chwili zgłoszenia zalania w TU. Niektóre sytuacje wymagają jednak przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz i z tego powodu TU przysługuje dalsze 15 dni na wypłatę pieniędzy za tzw. sporną część odszkodowania.

 3. Czy zalanie dotyczy tylko wody?

  Nie, zalanie dotyczy dowolnej cieczy, która nie jest zakazana. Przykładowo, za zalanie z powodu wybuchu w domowym laboratorium nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Zalanie może dotyczyć tez błota w przypadku osunięcia się ziemi na terenach wyżynnych.

 4. Czy za zalanie mieszkania przez straż pożarną też dostanę odszkodowanie?

  Tak, można dostać dodatkowe odszkodowanie z tego tytułu pod warunkiem, że zdarzenie to znajduje się w wykupionej polisie mieszkaniowej.