OC mieszkania to zabezpieczenie finansowe na wypadek szkód sięgających nawet 500 000 zł. Wyjaśniamy, jak działa ten dodatek do polisy mieszkaniowej, w jakich sytuacjach ma zastosowanie, ile kosztuje i gdzie go można kupić w atrakcyjnej cenie.

OC mieszkania przyda się wynajmującym i najemcom, rodzicom, miłośnikom zwierząt domowych, pasjonatom podróży czy sportowcom-amatorom. To jeden z ciekawszych dodatków do polisy mieszkaniowej, który ma zastosowanie w wielu codziennych sytuacjach i dzięki któremu możemy pokryć roszczenia osób trzecich sięgające kilkuset tysięcy złotych.

Czym jest OC mieszkania?

Pod pojęciem OC mieszkania należy rozumieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Polisa zabezpiecza finansowo ubezpieczonego przed szkodami na mieniu i zdrowiu osób trzecich, pod warunkiem, że zostały one wyrządzone nieumyślnie. 

OC mieszkaniowe odnosi się nie tyle do nieruchomości, co do lokatora (ubezpieczonego) i zagrożeń, jakie mogą pojawić się podczas wykonywania aktywnością życia prywatnego, czyli np. spacerów z psem, zwykłego użytkowania mieszkania czy rekreacyjnego uprawiania sportu. Ubezpieczenie dotyczy czynności życia prywatnego:

 • właściciela polisy,
 • innych dorosłych domowników,
 • dzieci,
 • zwierząt domowych,
 • pracowników zatrudnionych przez lokatora, np. gosposi czy opiekunki do dzieci.

Odszkodowanie w ramach OC mieszkania wypłacane jest nie ubezpieczonemu, a osobie bądź osobom trzecim, które z jego winy poniosły szkodę. Maksymalną wysokość rekompensaty wyznacza suma ubezpieczenia, która najczęściej mieści się w przedziale od 50 000 zł do 100 000 zł, ale w niektórych przypadkach może dojść do aż 500 000 zł. 

Co obejmuje OC mieszkania?

Na rynku dostępnych jest wiele pakietów OC mieszkania, a każdy z nich ma swoje cechy charakterystyczne. Różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami mogą dotyczyć m. in.:

 • sum ubezpieczenia – od 50 000 zł do 500 000 zł;
 • zdarzeń, których dotyczy ochrona;
 • zasięgów terytorialnych ochrony: Polska, Europa, UE, cały świat lub cały świat z wyłączeniem konkretnych regionów;
 • przeznaczenia – wyróżniamy m. in. OC dla najemców i wynajmujących;
 • ceny – każde towarzystwa nalicza nieco inną składkę;
 • dostępności – najczęściej OC w życiu prywatnym dostępne jest jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej, ale może też wystąpić już w podstawie.

W poniższej tabeli przedstawiliśmy specyfikację wybranych polis zawierających OC mieszkania. 

OC mieszkania – porównanie ofert

 Towarzystwo

 Polisa

Szczegóły ubezpieczenia

PZU

Dom

Pakiet OC można poszerzyć o: szkody na wypożyczonym sprzęcie sportowym, ugryzienie przez psa, przepięcie niszczące sprzęt elektroniczny lokatora, szkody powstałe w hotelu.

Allianz

Bezpieczny Dom

Pakiet OC dostępny w trzech różnych wariantach ubezpieczenia: Komfort, Plus oraz Max.

Benefia

Pakiet Mieszkanie

8 wariantów OC, m. in.: majątek powierzony, usługi turystyczne, szkody podczas jazdy konnej, posiadanie oraz użytkowanie legalnej broni.

Compensa

Rodzina II

Dostępny dodatek do OC: szkody spowodowane gościom w gospodarstwie agroturystycznym.

Concordia

Mój Dom

Zniszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe dotyczą też pszczół z przydomowej pasieki (maksymalnie 5 uli).

Generali

Generali, z myślą o domu

Pakiet OC dotyczy też szkód wynikłych z użytkowania domu letniskowego oraz latania dronem.

Wiener

Pakiet 4 Kąty

Pakiety OC dedykowane najemcom oraz wynajmującym.

HDI

Twój Dom

Maksymalna suma ubezpieczenia dla OC: 100 000 zł

Inter Polska

Inter Lokum

OC dotyczy też szkód powstałych podczas rekreacyjnej i amatorskiej jazdy konnej.

InterRisk

Bezpieczny Dom

Maksymalna suma ubezpieczenia dla OC: 500 000 zł.

Link4

Dom

2 pakiety OC: Podstawowy i Optymalny.

Mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl

Warianty SU dla OC: 200 000 zł, 300 000 zł oraz 500 000 zł.

Proama

Dom

Zakres terytorialny - do wyboru: Polska, Europa oraz cały świat.

Warta

Dom Komfort Plus

8 rozszerzeń dla OC, m. in.: majątek powierzony, usługi turystyczne, szkody podczas jazdy konnej, posiadanie oraz użytkowanie legalnej broni.

Uniqa

Twój Dom Plus

Maksymalna SU dla OC: 100 000 zł.

Aegon

Aegon dla domu

Zakres obowiązywania OC może dotyczyć całego świata z wyłączeniem: USA, Kanady, Meksyku i Japonii.

Europa

My Flat

Pakiety OC dedykowane najemcom oraz wynajmującym; maksymalna SU dla OC: 100 000 zł.

Ergo Hestia

Mój Dom

Pakiety OC dedykowane najemcom oraz wynajmującym.

Nationale-Nederlanden

Dom i majątek

Pakiety OC dedykowane najemcom oraz wynajmującym; ochrona dotyczy również szkód spowodowanych przez pszczoły (maksymalnie 10 uli).

TUZ Ubezpieczenia

Ubezpieczenie domów jednorodzinnych i mieszkań

Pakiety OC dedykowane najemcom oraz wynajmującym; maksymalna SU dla OC: 500 000 zł; ochrona obejmuje szkody spowodowane w hotelu.

TUW

Bezpieczna Rodzina

Pakiety OC dedykowane najemcom oraz wynajmującym; maksymalna SU dla OC: 300 000 zł.

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak kupić OC mieszkania?

OC mieszkania, czyli OC w życiu prywatnym, najczęściej dostępne jest w ramach polisy mieszkaniowej jako jedno z rozszerzeń. Rzadziej występuje w postaci osobnego produktu.

W porównywarce ubezpieczeń nieruchomości możemy wybrać OC mieszkania na 2 sposoby:

 • jako rozszerzenie do ubezpieczenia murów, stałych elementów i wyposażenia - jeśli jesteśmy właścicielem domu lub mieszkania;
 • jako rozszerzenie do ubezpieczenia wyposażenia - jeśli jesteśmy lokatorem w wynajmowanym domu lub mieszkaniu.

Odpowiedni wariant wybieramy na etapie kalkulatora ubezpieczeń, kiedy w dołączonym formularzu pojawi się zakres ochrony. Oprócz OC mieszkania (pod nazwą OC w życiu prywatnym), możemy też zdecydować się na ubezpieczenie od stłuczenia przedmiotów szklanych.

Na rynku dostępne są polisy mieszkaniowe dedykowane lokatorom (najemcom) oraz właścicielom (wynajmującym). W obu sytuacjach mogą one posiadać OC. W tym przypadku ochrona w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zabezpieczy finansowo również przed szkodami, jakie spowodujemy na mieniu drugiej strony umowy najmu, o ile oczywiście zniszczenia te nie były spowodowane z premedytacją lub wskutek tzw. rażącego niedbalstwa.

Ile kosztuje OC mieszkaniowe?

Sprawdziliśmy, jaki jest roczny koszt ubezpieczenia 100-metrowego mieszkania o wartości rynkowej 700 000 zł. Wybraliśmy ochronę murów i elementów stałych od zdarzeń losowych oraz pakiet OC.

Najtańszą polisę o opisanym zakresie nabędziemy już za 237 zł, podczas gdy najdroższa kosztuje 497 zł. Poszczególne oferty różnią się od siebie sumami ubezpieczenia dla OC oraz wliczonymi w cenę dodatkami.

Każda z zamieszczonych w poniższej tabeli ofert ma inną cenę, co wynika nie tylko ze zróżnicowanych dodatków i sum ubezpieczenia. To także efekt indywidualnej polityki cenowej poszczególnych towarzystw. Sprawia to, że bardzo podobny produkt możemy mieć i za mniej niż 300 zł, jak i za prawie 500 zł rocznie. Porównywanie ze sobą większej liczby ofert może okazać się więc bardzo opłacalne

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Ubezpieczenie mieszkania z OC – porównanie ofert

Towarzystwo

SU dla OC

W cenie

Roczna składka

Mtu24.pl

50 000 zł

Home Assistance

282 zł

Mtu24.pl

100 000 zł

Home Assistance

297 zł

Europa

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja

326 zł

Proama

60 000 zł

Home Assistance, dewastacja

365 zł

Benefia

50 000 zł

Home Assistance

366 zł

Proama

90 000 zł

Home Assistance, dewastacja

376 zł

Benefia

100 000 zł

Home Assistance

385 zł

Link4

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

432 zł

Generali

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

433 zł

Link4

75 000 zł

Home Assistance, dewastacja

443 zł

Generali

200 000 zł

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

453 zł

Wiener

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

459 zł

Inter Polska

50 000 zł

Home Assistance, dewastacja

491 zł

Wiener

100 000 zł

Home Assistance, dewastacja

497 zł

 Źródło: rankomat.pl (stan na: 11.08.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie ubezpieczenia od ryzyk nazwanych.

PORÓWNAJ CENY

Kiedy OC mieszkania nie działa?

Mylne jest przekonanie, że OC mieszkania zadziała przy każdej szkodzie, którą wyrządzimy osobom trzecim. Jak w przypadku każdego ubezpieczenia, również w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej występują tzw. wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których odszkodowanie nie zostanie przyznane. Na takiej liście znajdują się m. in.:

 • rażące niedbalstwo;
 • celowe działanie ubezpieczonego i domowników;
 • szkody powstałe w trakcie aktywności zawodowych;
 • profesjonalne uprawianie sportu;
 • działanie pod wpływem używek;
 • szkody powstałe w związku z użytkowaniem samochodu lub motocykla (dotyczą OC kierowcy);
 • zdarzenie mające miejsce poza obszarem obowiązywania OC.
PAMIĘTAJ!
Każde towarzystwo nieco inaczej formułuje wyłączenia odpowiedzialności, a ich lista zawsze jest obecna w OWU polisy.

Gdzie kupię OC mieszkania?

Ubezpieczenie nieruchomości wraz z OC mieszkania najprościej kupić przez Internet. Dostępne są w ten sposób różne warianty polisy, również dedykowane najemcom i wynajmującym. 

Przez zakupem konkretnego produktu warto sprawdzić, jak aktualnie kształtują się ceny polis mieszkaniowych. W tym celu polecamy skorzystanie z kalkulatora ubezpieczeń.

Jak działa to narzędzie? W bardzo prosty sposób:

 1. Wprowadź do formularza podstawowe parametry nieruchomości: metraż, adres, wiek, rodzaj budownictwa, kondygnacja.
 2. Wskaż formę własności, datę urodzenia lokatora, historię szkód z ostatnich lat oraz dzień, w którym polisa ma wejść w życie.
 3. Wybierz, jakie mienie chcesz ubezpieczyć – czy tylko mury i elementy stałe, czy również ruchomości domowe.
 4. Skomponuj własny zakres ochrony – podstawę uzupełnij o wybrane rozszerzenia: powódź, OC, kradzież z włamaniem, stłuczenie przedmiotów szklanych.
 5. Zadeklaruj sumy ubezpieczenia dla poszczególnych rodzajów mienia.
 6. Wskaż posiadane zabezpieczenia antywłamaniowe, jeśli chcesz wykupić ochronę od kradzieży.
 7. Opcjonalnie możesz podać adres mailowy, jeśli chcesz zapisać wyniki kalkulacji i przeanalizować je później.
 8. Wybierz jedną z propozycji od czołowych towarzystw, takich jak: Wiener, Generali, Proama, Link4, Inter Polska, mtu24.pl, Benefia czy TU Europa.
 9. Wprowadź dane osobowe i wybierz metodę płatności – BLIK, przelew online, PayPo, karta płatnicza debetowa, karta kredytowa lub Google Pay.

Ważne informacje

1. OC mieszkania zabezpiecza finansowo przed szkodami na mieniu i zdrowiu, jakie przypadkowo wyrządziliśmy osobie trzeciej

2. OC mieszkania odnosi się wyłącznie do czynności życia prywatnego

3. Dla OC w życiu prywatnym wyznacza się osobną sumę ubezpieczenia, która najczęściej mieści się w przedziale od 50 000 zł do 100 000 z

4. OC mieszkania może mieć różny zasięg: Polska, UE, Europa, cały świat lub cały świat z wyłączeniem konkretnych krajów

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC mieszkania

 1. Czy OC domu i mieszkania obejmuje zalanie?

  Tak, w ramach OC w życiu prywatnym można uzyskać odszkodowanie, jeśli nieumyślnie zaleje się mieszkanie sąsiada lub części wspólne budynku – towarzystwo pokryje straty na majątku tych podmiotów.

 2. Co to jest rażące niedbalstwo w OC mieszkania?

  Ogólnie, za rażące niedbalstwo towarzystwa uznają złamanie podstawowych zasad ostrożności, których wymaga się w określonych okolicznościach. Przykładowo, taką sytuacją może być pozostawienia odkręconego kranu, które spowodowało przelanie się wody w wannie i zalanie mieszkania sąsiada.

 3. Jak długo trwa ochrona z OC mieszkaniowego?

  Ponieważ OC w życiu prywatnym jest zwykle dodatkiem do polisy mieszkaniowej, ochrona w ramach niego trwa tak długo, jak cały okres ubezpieczeniowy. Najczęściej jest to rok, czasem 2 lub 3 lata, rzadko krócej niż pół roku.

 4. Czy na OC mieszkaniowe jest karencja?

  Nie, towarzystwa ubezpieczeniowe raczej nie stosują karencji, więc ochrona wchodzi tutaj w życie wraz z wraz z rozpoczęciem polisy.

 5. Jak zgłosić szkodę w ramach OC mieszkania?

  Procedura zgłoszenia szkody w ramach OC mieszkania jest standardowa. Mamy na to od 3 do 7 dni, a samo zgłoszenie może odbyć się: mailowo, telefonicznie, listownie, SMS-em, przez formularz na stronie lub bezpośrednio w placówce ubezpieczyciela.