Ochrona domu z polisy nie musi oznaczać wysokich wydatków. Takie ubezpieczenie ważne przez cały rok kosztuje już od kilkudziesięciu złotych. Ale jakość jak zwykle tkwi w szczegółach, więc warto pomyśleć o szerszym zakresie – to może się opłacać.

Obliczenie składki ubezpieczenia dla domu jednorodzinnego jest proste, ale wymaga wskazania kilku danych. Informacje o nieruchomości, lokatorach i samej polisie będą przydatne na etapie kalkulacji ubezpieczenia online.

Ubezpieczenie domu to nie konieczność, ale przywilej

Liczba domów w Polsce wynosi nieco ponad 5 mln, z czego większość to domy wolnostojące. Mimo że budowa czy kupno domu to często inwestycja całego życia, na ubezpieczenie tego typu nieruchomości decyduje się tylko część lokatorów.

Powód jest dość prozaiczny – ubezpieczenie domu nie jest obowiązkowe, tak jak w przypadku samochodu i polisy OC. Wyjątek od tej reguły stanowi zakup domu na kredyt – wtedy bank wymaga polisy mieszkaniowej – oraz dom wchodzący w skład gospodarstwa rolnego, ale tylko takiego, które zajmuje więcej niż 1 ha.

Od czego zależy ile zapłacimy za polisę?

Aby obliczyć wysokość rocznej składki dla domu, trzeba precyzyjnie określić w kalkulatorze m.in. zakres ochrony – czy polisa ma finansowo chronić tylko mury, a może również stałe elementy i ruchomości.

Ubezpieczenie domu pod względem zakresu ochrony to 2 warianty do wyboru: sama podstawa i podstawa z rozszerzeniami. Podstawa pokrywa szkody na murach i stałych elementach. Rozszerzeń może być nawet kilkanaście, a najpopularniejsze z nich to:

 • ochrona ruchomości od zdarzeń losowych, np. pożaru,
 •    
 • ochrona ruchomości od kradzieży z włamaniem,
 •    
 • przepięcie,
 •    
 • powódź,
 •    
 • stłuczenie,
 •    
 • ochrona prawna,
 •    
 • assistance,
 •    
 • NNW,
 •    
 • OC w życiu prywatnym.

Dokupienie każdej z wymienionych umów dodatkowych podniesie cenę ubezpieczenia domu o kilka do kilkunastu procent. Ale ostateczna wysokość składki będzie zależała od wielu innych czynników.

co decyduje o wysokości składki ubezpieczenia domu

Na jaką kwotę ubezpieczyć dom, czyli pułapki sumy ubezpieczenia

Zanim sprawdzimy cenę polisy dla domu jednorodzinnego, trzeba ustalić sumę ubezpieczenia, tak, aby otrzymać odszkodowanie zdolne pokryć wszystkie poniesione straty finansowe. Tu należy zachować szczególną precyzję – w przeciwnym razie ryzykujemy niedoubezpieczeniem lub nadubezpieczeniem.

Oba zjawiska są dla nas nieopłacalne – niedoubezpieczenie występuje wtedy, gdy zaniżamy wartość domu i tym samym płacimy niższą składkę, a w razie szkody otrzymane środki nie starczają na sfinansowanie szkód. W drugim wariancie zawyżamy sumę ubezpieczenia i przez to płacimy wyższą składkę, a w razie szkody otrzymujemy nie więcej niż rzeczywista wartość szkód.

3 FAKTY O SUMIE UBEZPIECZENIA
SU ulega każdorazowo pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania
SU może zostać uzupełniona do pierwotnej wysokości po opłaceniu dodatkowej składki
SU może zostać podwyższona w trakcie trwania umowy po opłaceniu dodatkowej składki

A jak wyglądają sumy ubezpieczenia w porównywarce? Przyjrzeliśmy się wybranemu zakresowi ochrony, w  którym ubezpieczony może liczyć na świadczenie za szkody na murach, stałych elementach, ruchomościach domowych, a także w ramach dodatku OC w życiu prywatnym.

Maksymalne odszkodowanie za to samo zdarzenie

                                                                                                                                                                                                                               
           

TU

           
           

składka

           
           

wyposażenie
           (pożar i kradzież)

           
           

stałe elementy
           (pożar i kradzież)

           
           

OC
           w życiu prywatnym

           
           

           

Link4

           

           
           

           

258 zł

           

           
           

           

40 000 zł

           

           
           

           

20 000 zł

           

           
           

           

30 000 zł

           

           
           

           

Concordia

           

           
           

           

444 zł

           

           
           

           

15 000 zł

           

           
           

           

15 000 zł

           

           
           

           

50 000 zł

           

           
           

           

Inter

           

           
           

           

446 zł

           

           
           

           

50 000 zł

           

           
           

           

5 000 zł

           

           
           

           

50 000 zł

           

           

Tabela 1. Kalkulacja z dnia 27.09.2018 r.

KOMENTARZ: Oferty dotyczą tego samego domu (rok budowy 2016, wartość 500 000 zł, 80 m2). Jak się okazuje, nie zawsze polisa najtańsza oznacza najlepsze warunki. W Link4 łączna suma ubezpieczenia wynosi 80 000 zł, a w polisie droższej o niecałe 200 zł (Inter) SU wzrasta aż do 105 000 zł. Dlatego warto wybrać tę ofertę, gdzie suma ubezpieczenia będzie adekwatna do wartości wyposażenia czy stałych elementów.

Za polisę zapłać więcej i oszczędź sobie wydatków z własnej kieszeni

Jednym z głównych czynników wpływających na cenę ubezpieczenia domu jest zakres ochrony. Wielu szukających polisy kieruje się właśnie ceną – im niższa, tym lepiej dla ich portfela, szczególnie gdy spłacają kredyt hipoteczny. Jednak oszczędność na składce może szybko okazać się bardzo złudna. Wystarczy wyobrazić sobie zalanie domu – woda z przeciekającego dachu dostaje się przez ściany do środka, powodując zniszczenia na murach, stałych elementach konstrukcji i w końcu samym wyposażeniu.

jak wariant ochorny wpływa na cenę polisy dla nieruchomości

KOMENTARZ: Różnica w ujęciu kwotowym wynosi tylko 105 zł w skali całego roku. W zamian można zyskać kompleksową ochronę dla wszystkich części domu, a także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które w wariancie S nie występuje.

Największe miasto nie oznacza najwyższej składki

Obliczenie rocznej składki za ubezpieczenie domu (nawet o tych samych paramentrach) będzie zależało także od miejscowości. Z reguły, im większe miasto, tym wyższy koszt polisy, ponieważ ceny domów i w ogóle nieruchomości są w aglomeracjach wyższe

ubezpieczenie domu w aglomeracji

KOMENTARZ: Założyliśmy, że wartość domu w każdym miast to 500 000 zł, ale mimo tego różnica między Wrocławiem a Warszawą to prawie 50 zł rocznie, a w dodatku stolica wcale nie jest miastem z najdroższymi ubezpieczeniami domu jednorodzinnego.

Czy wiesz, co chronisz ubezpieczając dom jednorodzinny?

Ubezpieczenie domu jednorodzinnego jest takie samo dla budynku wolnostojącego, w zabudowie szeregowej czy bliźniaczej. Właściciele domów wolnostojących mogą chronić też działkę i nieruchomości znajdujące się na niej, a w szczególności:

 • chodniki, podjazdy i wybrukowane place;
 •    
 • mury oporowe,
 •    
 • ogrodzenia, bramy i furtki;
 •    
 • lampy ogrodowe;
 •    
 • studnie, instalacje studzienne wraz z przykryciami;
 •    
 • szamba,
 •    
 • baseny ogrodowe, fontanny, oczka wodne;
 •    
 • wiaty, altany, pomosty.

Wymienione obiekty budowlane znajdują się z reguły w podstawowym zakresie umowy. Rozszerzenia (i wyższej składki) wymaga ubezpieczenie roślinności ogrodowej, siłowniki i automatyka bram, szyby od stłuczenia, dom letniskowy znajdujący się na tej samej działce, a także wybrane ryzyka, jak powódź, przepięcie czy wandalizm.

Nie wyłączyłeś żelazka? Nie dostaniesz odszkodowania

Dom ubezpieczamy najczęściej od ryzyk nazwanych, czyli wymienionych w dokumencie OWU. W wariancie podstawowym tych ryzyk jest od kilku do ponad 20 dla wariantu podstawowego w zależności od polisy.

W niektórych polisach za dodatkową opłatą można skorzystać z formuły All Risk. Zgodnie ze znaczeniem ubezpieczyciel nie wymienia zdarzeń losowych, ponieważ są to ryzyka wszystkie oprócz tych, które zostały wyłączone z odpowiedzialności.

Wyłączenia mogą być wspólne dla wszystkich zakresów ochrony, ale i osobne dla każdego z wykupionych rozszerzeń. Najpierw wyłączenia wspólne – w stosunku do przedmiotu ubezpieczenia i ryzyka:

 • szkody na pojazdach - samochód, motocykl, motorower, motolotnia, dron;
 •    
 • przedmioty zgromadzone w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie;
 •    
 • przedmioty nielegalnie wprowadzone na terytorium Polski lub nielegalnie posiadane;
 •    
 • przedmioty na niezabudowanych balkonach, tarasach i loggiach;
 •    
 • przedmioty wartościowe w budynku gospodarczym – sprzęt audio, foto, komputer, AGD;
 •    
 • szkody na budowlach tymczasowych - namiot, szklarnia, tunel foliowy.

Nie wszystko ubezpieczymy także w ramach umowy dodatkowej. Przykładowo, ubezpieczenie od stłuczenia przedmiotów szklanych może nie obejmować szkód na:

 • szklanych elementach urządzeń AGD, sprzętu komputerowego i audiowizualnego;
 •    
 • płytach szklanych oraz lustrach stanowiące część składową mebli,
 •    
 • szybach o wartości artystycznej,
 •    
 • oszkleniach szklarni, cieplarni, oranżerii, wiat, altan;
 •    
 • witrażach,
 •    
 • szklanych elementy kominków i wkładów kominkowych.

Liczba wyłączeń odpowiedzialności nie ma znaczenia dla ceny ubezpieczenia domu jednorodzinnego, ale warto wiedzieć, kiedy polisa nie zadziała. Najłatwiejszym sposobem dowiedzenia się będzie lektura dokumentu OWU, gdzie opisane są wszystkie sytuacje związane z brakiem odszkodowania. Jednym z takich wyłaczeń będzie szkoda powstała na skutek niedbałości lokatora w ubezpieczonym domu, czyli pożar powstały przez niewyłączone żelazko, zalanie czy kradzież przez pozostawienie otwartych okien czy niezamknięcie drzwi na klucz.

Ważne informacje

 1. Składka za ubezpieczenie domu zależy od co najmniej kilku czynników - zależnych, jak i niezależnych od lokatora
 2. Ubezpieczenie domu jest z reguły droższe niż mieszkania głównie ze względu na większą wartość 
 3. Polisa dla domu obejmuje nie tylko sam budynek, ale także inne mienie znajdujące się na działce
 4. Koszt ubezpieczenia domu do wydatek minimum 100 zł rocznie