Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Polisa mieszkaniowa może zabezpieczyć finansowo nie tylko dom i mieszkanie, ale również garaż i inne budynki. Przeanalizowaliśmy szczegółowo, w jaki sposób działa takie ubezpieczenie, co konkretnie obejmuje i w jaki sposób można je wykupić.  

Porównaj ceny
CUR_URL:https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-garazu-ile-kosztuje-i-przed-czym-chroni

Rzadko kiedy garaż służy nam tylko do parkowania samochodu czy motocykla. Pomieszczenie służy do przechowania wielu przedmiotów, jak akcesoria ogrodnicze, narzędzia, części zamienne, rowery czy innego typu sprzęt sportowy. Ubezpieczając nieruchomość warto więc zadbać o to, żeby polisa zabezpieczała finansowo również ten rodzaj mienia.

Co oznacza garaż dla ubezpieczyciela?

Garaże dzielimy na znajdujące się w bryle budynku oraz wolnostojące. Współcześnie buduje się więcej tych pierwszych, co wynika głównie z konieczności oszczędzania przestrzeni (coraz większe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe).

Garaże można również podzielić bardziej szczegółowo:

 • znajdujące się w bryle domu jednorodzinnego lub szeregowego;
 • występujące jako osobna konstrukcja znajdująca się na posesji;
 • budynek szeregowy umiejscowiony poza posesją;
 • garaż przynależący do budynku, którego częścią jest też ubezpieczone mieszkanie, np. garaż podziemny.

Praktycznie wszystkie wymienione warianty garażu można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej.

W polisach mieszkaniowych garażem jest budynek niemieszkalny trwale związany z gruntem, który jest przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. Chociaż wśród towarzystw panuje raczej zgodność co do ogólnej definicji garażu, to jednak w OWU polis można znaleźć drobne różnice, o których warto wspomnieć. W poniższej tabeli przedstawiliśmy kilka szczegółowych interpretacji.

Co oznacza garaż w polisie mieszkaniowej?

Towarzystwo

Definicja

Link4
 • przynależący do budynku
 • wolnostojący budynek gospodarczy
 • garaż blaszany (wyłączony z ubezpieczenia)
Proama
 • w bryle domu, jego integralna część
 • pomieszczenie przynależne;
 • wolnostojący
Inter Polska
 • pomieszczenie przynależne
Generali
 • w bryle domu, jego integralna część
 • wolnostojący

Ergo Hestia

 • w bryle domu, jego integralna część
 • pomieszczenie przynależne
 • wolnostojący

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak ubezpieczyć garaż z polisy mieszkaniowej?

Ubezpieczenie samego garażu nie jest możliwe, ale większość tego typu budowli można włączyć do polisy mieszkaniowej. Wszystko zależy od rodzaju konstrukcji:

 • garaż połączony z budynkiem/w jego bryle/stojący na posesji – chroniony w tym samym zakresie, co nieruchomość, np. od ognia i innych zdarzeń losowych;
   
 • garaż wolnostojący poza posesją – trzeba wykupić odpowiednie rozszerzenie. Dotyczy to często również tych zabudowań, które umiejscowione są w pewnej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia. Tutaj często pojawiają się limity odległości, czyli np. możliwe jest ubezpieczenie garażu, o ile nie jest on położony dalej niż 2 km od ubezpieczonej nieruchomości.

Nie każdy garaż można ubezpieczyć – jakie wyjątki?

Niestety, z polisy mieszkaniowej nie można chronić garaży blaszanych, ponieważ nie są one na trwałe związane z gruntem, a ryzyko zniszczenia ich przez czynniki atmosferyczne jest zbyt wysokie. 

Poza ubezpieczeniem znajdują się również garaże, które nie posiadają wymaganych przez towarzystwa zabezpieczeń, czyli np. bramy garażowej wyposażonej w odpowiedni rodzaj zamków. 

Problematyczne mogą też okazać się budynki znajdujące się w budowie, które nie posiadają jeszcze bramy, okien czy dachu.

PAMIĘTAJ!
Z reguły nie ubezpieczysz garażu blaszanego, garażu bez odpowiedniego zamknięcia i garażu w budowie.

Czy ubezpieczenie obejmuje przedmioty trzymane w garażu?

Jeżeli polisa mieszkaniowa uwzględnia ruchomości domowe, to ta ochrona obejmuje również przedmioty przechowywane w garażu – są one wówczas zabezpieczone w taki sam sposób, jak wyposażenie domu czy mieszkania. 

Garaże, szczególnie te znajdujące się poza bryłą budynku, są szczególnie narażone na ataki złodziei. Dlatego też, jeśli chcemy zapewnić kompleksową ochronę przechowywanemu w nich mieniu, powinniśmy uwzględnić w polisie ryzyko kradzieży z włamaniem. 

Towarzystwa najczęściej wyłączają z ochrony gotówkę, telefony komórkowe czy kosztowności pozostawione poza mieszkaniem lub domem. Polisa mieszkaniowa nigdy nie będzie się również odnosiła do pojazdów mechanicznych znajdujących się w garażu.

UWAGA!
Nie wszystkie przedmioty trzymane w garażu mogą być chronione z polisy.

Od jakich zdarzeń ubezpieczyć garaż?

W podstawowej wersji polisy garaż będzie chroniony od ognia, zalania, uderzenia pojazdu czy drzewa oraz innych zdarzeń losowych zawartych w tzw. pakiecie ogniowym. Ale można też dobrać kilka rozszerzeń dla nieruchomości. Dodatkowa ochrona będzie dotyczyła też garaż, np.

 • kradzież z włamaniem – garaż to przestrzeń łatwiej dostępna dla złodziei, niż przestrzeń mieszkalna. Aktywność złodziei w garażu może nawet nie zostać zauważona przez obecnych w domu lokatorów.
   
 • przepięcie – w garażu często używa się sprzętów zasilanych prądem, które mogą ucierpieć podczas skoków napięcia
   
 • wandalizm, dewastacja, graffiti – osoby trzecie mogą nie tylko okraść nasz garaż, ale też po prostu go zniszczyć, również od zewnątrz. Te dodatki mogą się przydać w szczególności osobom posiadającym garaże wolnostojące. 
   
 • powódź – może wyrządzić szkody podobne jak w pomieszczeniach zamieszkałych.

Jak wyliczyć wartość odszkodowanie za zniszczony garaż?

Przy szkodach zaistniałych na terenie garażu towarzystwa wypłacają odszkodowanie na podstawie wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej. Pierwszy wariant zakłada, że obowiązkiem ubezpieczyciela jest pokrycie kosztów doprowadzenia garażu do stanu nowego, jednak nie ulepszonego. W grę wchodzi tutaj naprawa lub odkupienie. Do starszych budynków, nie będących w stanie idealnym, stosowany jest natomiast przelicznik w oparciu o wartość rzeczywistą. Rekompensata jest wówczas pomniejsza z powodu zużycia technicznego.

Za straty powstałe na przedmiotach przechowywanych w garażu towarzystwo wypłaci nam kwotę adekwatną do powstałych zniszczeń, jednak nie większą niż zapisana w polisie suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych.

Co oprócz garażu chroni polisa mieszkaniowa?

Garaż jest tylko jednym z wielu budynków, które można włączyć w ochronę z polisy mieszkaniowej. Bez problemów uwzględnimy w niej inne pomieszczenia przynależne, czyli przede wszystkim piwnicę. W przypadku domu ubezpieczenie może również obejmować liczne elementy posesji, wśród których można wymienić:

 • bramę wjazdową z ogrodzeniem,
 • budynki gospodarcze,
 • altanę,
 • murowany grill,
 • oczko wodne,
 • przydomową pasiekę do określonej liczby uli,
 • basen,
 • podjazdy i chodniki,
 • roślinność ogrodową,
 • inne budynki tzw. małej architektury.

Dla zabudowań znajdujących się na posesji kluczowym kryterium jest ich trwałe związanie z gruntem. Dlatego też włączone w polisę nie mogą być ww. garaże blaszane czy też np. tunele foliowe. 

Mniej oczywistymi zabudowaniami, które również może obejmować ochrona z polisy, są domy letniskowe oraz nagrobki. Towarzystwa dość często dają swoim klientom możliwość włączenia tych obiektów w zakres ubezpieczenia. 

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie garażu dostępne jest jedynie w pakiecie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania

2. Polisa może chronić zarówno garaże znajdujące się w bryle budynku, jak i wolnostojące, w tym te, które znajdują się poza posesją

3. Nie da się ubezpieczyć garażu blaszanego

4. Nie wszystkie przedmioty przechowywane w garażu mogą być chronione z polisy