Polisa mieszkaniowa może zabezpieczyć finansowo nie tylko dom i mieszkanie, ale również garaż i inne budynki. Przeanalizowaliśmy szczegółowo, w jaki sposób działa takie ubezpieczenie, co konkretnie obejmuje i w jaki sposób można je wykupić.

Rzadko kiedy garaż służy nam tylko do parkowania samochodu czy motocykla. Pomieszczenie służy do przechowania wielu przedmiotów, jak akcesoria ogrodnicze, narzędzia, części zamienne, rowery czy innego typu sprzęt sportowy. Ubezpieczając nieruchomość warto więc zadbać o to, żeby polisa zabezpieczała finansowo również ten rodzaj mienia.

Co oznacza garaż dla ubezpieczyciela?

Garaże dzielimy na znajdujące się w bryle budynku oraz wolnostojące. Współcześnie buduje się więcej tych pierwszych, co wynika głównie z konieczności oszczędzania przestrzeni (coraz większe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe).

Garaże można również podzielić bardziej szczegółowo:

 • znajdujące się w bryle domu jednorodzinnego lub szeregowego;
 • występujące jako osobna konstrukcja znajdująca się na posesji;
 • budynek szeregowy umiejscowiony poza posesją;
 • garaż przynależący do budynku, którego częścią jest też ubezpieczone mieszkanie, np. garaż podziemny.

Praktycznie wszystkie wymienione warianty garażu można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej.

W polisach mieszkaniowych garażem jest budynek niemieszkalny trwale związany z gruntem, który jest przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych. Chociaż wśród towarzystw panuje raczej zgodność co do ogólnej definicji garażu, to jednak w OWU polis można znaleźć drobne różnice, o których warto wspomnieć. W poniższej tabeli przedstawiliśmy kilka szczegółowych interpretacji.

Co oznacza garaż w polisie mieszkaniowej?

Towarzystwo

Definicja

Link4
 • przynależący do budynku
 • wolnostojący budynek gospodarczy
 • garaż blaszany (wyłączony z ubezpieczenia)
Proama
 • w bryle domu, jego integralna część
 • pomieszczenie przynależne;
 • wolnostojący
Inter Polska
 • pomieszczenie przynależne
Generali
 • w bryle domu, jego integralna część
 • wolnostojący

Ergo Hestia

 • w bryle domu, jego integralna część
 • pomieszczenie przynależne
 • wolnostojący

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak ubezpieczyć garaż z polisy mieszkaniowej?

Ubezpieczenie samego garażu nie jest możliwe, ale większość tego typu budowli można włączyć do polisy mieszkaniowej. Wszystko zależy od rodzaju konstrukcji:

 • garaż połączony z budynkiem/w jego bryle/stojący na posesji – chroniony w tym samym zakresie, co nieruchomość, np. od ognia i innych zdarzeń losowych;
   
 • garaż wolnostojący poza posesją – trzeba wykupić odpowiednie rozszerzenie. Dotyczy to często również tych zabudowań, które umiejscowione są w pewnej odległości od podstawowego miejsca ubezpieczenia. Tutaj często pojawiają się limity odległości, czyli np. możliwe jest ubezpieczenie garażu, o ile nie jest on położony dalej niż 2 km od ubezpieczonej nieruchomości.

Nie każdy garaż można ubezpieczyć – jakie wyjątki?

Niestety, z polisy mieszkaniowej nie można chronić garaży blaszanych, ponieważ nie są one na trwałe związane z gruntem, a ryzyko zniszczenia ich przez czynniki atmosferyczne jest zbyt wysokie. 

Poza ubezpieczeniem znajdują się również garaże, które nie posiadają wymaganych przez towarzystwa zabezpieczeń, czyli np. bramy garażowej wyposażonej w odpowiedni rodzaj zamków. 

Problematyczne mogą też okazać się budynki znajdujące się w budowie, które nie posiadają jeszcze bramy, okien czy dachu.

PAMIĘTAJ!
Z reguły nie ubezpieczysz garażu blaszanego, garażu bez odpowiedniego zamknięcia i garażu w budowie.

Od jakich zdarzeń ubezpieczyć garaż?

W podstawowej wersji polisy garaż będzie chroniony od ognia, zalania, uderzenia pojazdu czy drzewa oraz innych zdarzeń losowych zawartych w tzw. pakiecie ogniowym. Ale można też dobrać kilka rozszerzeń dla nieruchomości. Dodatkowa ochrona będzie dotyczyła też garaż, np.

 • kradzież z włamaniem – garaż to przestrzeń łatwiej dostępna dla złodziei, niż przestrzeń mieszkalna. Aktywność złodziei w garażu może nawet nie zostać zauważona przez obecnych w domu lokatorów.
   
 • przepięcie – w garażu często używa się sprzętów zasilanych prądem, które mogą ucierpieć podczas skoków napięcia
   
 • wandalizm, dewastacja, graffiti – osoby trzecie mogą nie tylko okraść nasz garaż, ale też po prostu go zniszczyć, również od zewnątrz. Te dodatki mogą się przydać w szczególności osobom posiadającym garaże wolnostojące. 
   
 • powódź – może wyrządzić szkody podobne jak w pomieszczeniach zamieszkałych.

Jak wyliczyć wartość odszkodowanie za zniszczony garaż?

Przy szkodach zaistniałych na terenie garażu towarzystwa wypłacają odszkodowanie na podstawie wartości odtworzeniowej lub wartości rzeczywistej. Pierwszy wariant zakłada, że obowiązkiem ubezpieczyciela jest pokrycie kosztów doprowadzenia garażu do stanu nowego, jednak nie ulepszonego. W grę wchodzi tutaj naprawa lub odkupienie. Do starszych budynków, nie będących w stanie idealnym, stosowany jest natomiast przelicznik w oparciu o wartość rzeczywistą. Rekompensata jest wówczas pomniejsza z powodu zużycia technicznego.

Za straty powstałe na przedmiotach przechowywanych w garażu towarzystwo wypłaci nam kwotę adekwatną do powstałych zniszczeń, jednak nie większą niż zapisana w polisie suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych.

Co oprócz garażu chroni polisa mieszkaniowa?

Garaż jest tylko jednym z wielu budynków, które można włączyć w ochronę z polisy mieszkaniowej. Bez problemów uwzględnimy w niej inne pomieszczenia przynależne, czyli przede wszystkim piwnicę. W przypadku domu ubezpieczenie może również obejmować liczne elementy posesji, wśród których można wymienić:

 • bramę wjazdową z ogrodzeniem,
 • budynki gospodarcze,
 • altanę,
 • murowany grill,
 • oczko wodne,
 • przydomową pasiekę do określonej liczby uli,
 • basen,
 • podjazdy i chodniki,
 • roślinność ogrodową,
 • inne budynki tzw. małej architektury.

Dla zabudowań znajdujących się na posesji kluczowym kryterium jest ich trwałe związanie z gruntem. Dlatego też włączone w polisę nie mogą być ww. garaże blaszane czy też np. tunele foliowe. 

Mniej oczywistymi zabudowaniami, które również może obejmować ochrona z polisy, są domy letniskowe oraz nagrobki. Towarzystwa dość często dają swoim klientom możliwość włączenia tych obiektów w zakres ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu?

Cena ubezpieczenia garażu w każdym TU może być inna dla tej samej nieruchomości. Ubezpieczyciele indywidualnie wyliczają wysokość składek na polisę, biorąc pod uwagę różne czynniki. Różny może być także zakres ochrony ubezpieczenia garażu, zależnie od oferty danego towarzystwach i zapisach w dokumencie OWU dołączanym do umowy. 

To, ile kosztuje ubezpieczenie garażu dla konkretnej nieruchomości, najlepiej sprawdzić za pomocą kalkulatora polis mieszkaniowych. Kalkulator pokaże nam nawet 18 ofert różnych TU, które będziemy mogli ze sobą porównać. Właśnie w taki sposób sprawdziliśmy, ile kosztuje podstawowe  ubezpieczenie garażu w Proamie (ochrona murów i elementów stałych). 

Założyliśmy, że do ubezpieczenia jest garaż przynależny do mieszkania:

 • w Łodzi,
 • wartość nieruchomości: 400 000 zł,
 • wartość elementów stałych: 20 000 zł.

Kalkulator pokazał nam 6 różnych ofert ubezpieczenia mieszkania z garażem w Proamie – w różnych cenach i z różnymi dodatkami do zakresu ochrony polisy.

Ubezpieczenie garażu w Proama

Najtańsza propozycja to ubezpieczenie garażu za 146 zł za rok. W tej cenie ubezpieczyciel oferuje również ochronę na wypadek wandalizmu. Lecz jeśli dopłacimy do polisy 27 zł, otrzymamy dodatkowo także bardzo przydatny dodatek Home Assistance – bezpłatną pomoc fachowców w razie awarii.

Kolejne oferty ubezpieczenia garażu w Proamie stopniowo mają coraz wyższe ceny, lecz wzrasta również zakres ochrony, np. o OC w życiu prywatnym. Im wyższa suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, tym ubezpieczenie garażu w Proamie jest droższe. 

Najwyższa cena za ubezpieczenie garażu w Proamie to, w tym przypadku, 317 zł za rok ochrony. W tej cenie zyskujemy jednak aż 4 dodatkowe ryzyka do zakresu ochrony: Home Assistance, OC w życiu prywatnym (SU 60 000 zł), przedmioty szklane i wandalizm.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu w Proama?

Cena polisy za rok

Dodatki do polisy

200 zł

wandalizm

247 zł

Home Assistance, wandalizm

249 zł

OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, wandalizm

269 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, wandalizm
289 zł

Home Assistance, wandalizm, przedmioty szklane

336 zł

Assistance, OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, przedmioty szklane, wandalizm

358 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 200 000 zł, przedmioty szklane, wandalizm, pakiet medyczny

Tabela 1. Oprac. na podstawie rankomat.pl 10.06.2021 r.

Ubezpieczenie garażu w Generali

Sprawdziliśmy też, ile kosztuje ubezpieczenie garażu w Generali. Przeprowadziliśmy podobną kalkulację, dla tej samej nieruchomości. Kalkulator pokazał nam, tak jak w przypadku ubezpieczenia w Proamie, kilka różnych ofert podstawowego ubezpieczenia garażu, z rożnymi cenami i różnym zakresem ochrony polisy.

Najtańsze ubezpieczenie garażu w Generali, w tym przypadku, jest w cenie 200 zł za rok. W tej cenie ubezpieczyciel oferuje aż trzy dodatki do zakresu ochrony: Home Assistance, ochronę na wypadek wandalizmu oraz Pakiet medyczny. Jeśli w ramach ubezpieczenia garażu w Generali chcielibyśmy nabyć także OC w życiu prywatnym, koszt polisy to 247 zł za rok.

Przy ubezpieczeniu garażu w Generali obowiązuje taka sama zasada jak w Proamie – im wyższa jest SU OC w życiu prywatnym lub im większy jest zakres ochrony polisy, tym ubezpieczenie jest droższe. Najdroższa oferta ubezpieczenia garażu w Generali to, w tym przypadku, 358 zł za rok.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu w Generali?

Cena polisy za rok

Dodatki do polisy

146 zł

wandalizm

173 zł

Home Assistance, wandalizm

190 zł

OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, wandalizm

217 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, wandalizm
273 zł

Home Assistance, wandalizm, przedmioty szklane

317 zł

Assistance, OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, przedmioty szklane, wandalizm

Tabela 2. Oprac. na podstawie rankomat.pl 10.06.2021 r.

Ubezpieczenie garażu w Link4

Sprawdziliśmy cenę ubezpieczenia garażu także w Link4. To towarzystwo zaproponowało nam 3 różne opcje ochrony.

Najtańsza z opcji – 148 zł za rok. W pakiecie zyskujemy dodatkowo Home Assistance oraz ochronę na wypadek wandalizmu. Jeśli zależy nam na OC w życiu prywatnym, cena polisy wzrasta do 189 zł za rok. A jeśli chcielibyśmy ubezpieczyć się na wyższą kwotę w ramach OC w życiu prywatnym – do 75 000 zł – koszt polisy to 200 zł za rok. 

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu w Link4?

Cena polisy za rok

Dodatki do polisy

148 zł

Home Assistance, wandalizm

189 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 50 000 zł, wandalizm

200 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 75 000 zł, wandalizm

Tabela 3. Oprac. na podstawie rankomat.pl 10.06.2021 r.

Ubezpieczenie garażu w mtu24.pl

Kalkulator pokazał nam również ceny za ubezpieczanie garażu w mtu24.pl Ubezpieczyciel zaoferował  5 różnych opcji ochrony.  

Najtańsze ubezpieczenie garażu w mtu24.pl to, dla tej nieruchomości, koszt 153 zł za rok. W tej cenie otrzymujemy ochronę również na wypadek powodzi. 

Podobnie, jak w ofertach poprzednich TU, obowiązuje zasada – im polisa ma więcej dodatków w zakresie ochrony lub im wyższa jest wysokość sumy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, tym ubezpieczenie jest droższe.

Najdroższa propozycja od mtu24.pl za ubezpieczenie garażu wynosi 253 zł za rok, a w tym: Home Assistance, OC: 100 000 zł i powódź.

Ile kosztuje ubezpieczenie garażu w mtu24.pl?

Cena polisy za rok

Dodatki do polisy

153 zł

powódź

193 zł

Home Assistance, powódź

208 zł

OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, powódź

238 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 50 000 zł, powódź
253 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 100 000 zł, powódź

Tabela 4. Oprac. na podstawie rankomat.pl 10.06.2021 r.

Czy ubezpieczenie obejmuje przedmioty trzymane w garażu? 

Ubezpieczenie mieszkania razem z garażem obejmuje przedmioty przechowywane w garażu, jeśli polisa uwzględnia ruchomości domowe. Wykupując polisę mieszkaniową w zakresie rozszerzonym, w większości TU będziemy mogli chronić narzędzia, sprzęt ogrodniczy czy opony samochodowe przechowywane w garażu. Lecz nie wszystkie przedmioty, które trzymamy w garażu mogą być chronione w ramach takiego ubezpieczenia. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują tzw. „wyłączenia odpowiedzialności” – określają sytuacje oraz mienie, za które nie biorą odpowiedzialności i nie wypłacą nam odszkodowania. W każdym TU te zasady mogą być nieco inne. 

Przy ubezpieczeniu garażu w włączeniach odpowiedzialności zwykle znajdują się przedmioty, które ze względu na swoją specyfikę nie powinny być przechowywane w takim miejscu, są to m.in.: pieniądze, biżuteria, komputery czy wartościowe sprzęty audiowizualne.

Podczas ubezpieczania garażu warto zwrócić uwagę także na fakt, że zwykle limit odpowiedzialności TU za szkodę na mieniu przechowywanym w garażu jest niższy. 
Sprawdziliśmy, jakich przedmiotów nie obejmuje ubezpieczenie garażu w Generali, PZU, Wiener, Uniqa, Link4 i InterPolska.

Tych przedmiotów w garażu polisa mieszkaniowa nie obejmuje

Generali

pieniądze, biżuteria, sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, sprzęt medyczny, optyczny, futra i odzież skórzana, rzeczy biurowe wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, przedmioty bardzo wartościowe

PZU

pieniądze, biżuteria, przedmioty ze srebra, złota, palladu, platyny, monety, telefony, sprzęt komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, instrumenty muzyczne

Wiener

pieniądze, biżuteria, wyroby osobistego użytku ze złota, srebra, platyny, kosztowności, kamienie szlachetne, półszlachetne i perły, sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, muzyczny, telefony, futra, odzież i buty skórzane

Uniqa

pieniądze i środki płatnicze, papiery wartościowe, biżuteria, sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny, instrumenty muzyczne, przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne

Link4

sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy, sprzęt zmechanizowany, urządzenia gospodarstwa domowego; przedmioty wartościowe, maszyny, urządzenia i narzędzia służące do prowadzenia działalności gospodarczej (o ile nie zostały ubezpieczone jako przedmioty do prowadzenia działalności gospodarczej), pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, statki powietrzne oraz inne pojazdy z własnym napędem, jednostki pływające, a także ich wyposażenie, paliwa napędowe; przedmioty zgromadzone w ilościach wskazujących na ich handlowe przeznaczenie

Inter Polska

statki pływające, statki powietrzne, maszyny latające (w tym w drony, lotnie, motolotnie), pojazdy mechaniczne podlegające rejestracji (w tym w quady), złoża geologiczne, broń lub amunicja, materiały opałowe, paliwa, smary, katalizatory, metale szlachetne w złomie lub sztabie, przedmioty służące do działalności gospodarczej (o ile do umowy ubezpieczenia nie została włączona odpowiednia klauzula)

Tabela 5. Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie garażu dostępne jest jedynie w pakiecie z ubezpieczeniem domu lub mieszkania

2. Polisa może chronić zarówno garaże znajdujące się w bryle budynku, jak i wolnostojące, w tym te, które znajdują się poza posesją

3. Nie da się ubezpieczyć garażu blaszanego

4. Nie wszystkie przedmioty przechowywane w garażu mogą być chronione z polisy

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie garażu

 1. Czy można ubezpieczyć garaż blaszany?

  Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły nie ubezpieczają garaży blaszanych. Taki garaż nie jest bowiem na stałe przytwierdzony do gruntu, a wiec narażony jest na łatwe zniszczenie w wyniku działania warunków atmosferycznych. Na Polskim rynku jest jednak oferta, która stanowi w tej kwestii wyjątek – to ubezpieczenie garażu w PZU. Towarzystwo PZU zezwala na ubezpieczenie garażu blaszanego, jeżeli spełnia on wymogi bezpieczeństwa (m.in. posiada określone zabezpieczenia).

 2. Czy można ubezpieczyć wynajmowany garaż?

  Najemca garażu nie może go ubezpieczyć, ponieważ nie jest jego właścicielem. Może jednak wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym na wypadek szkód, które w takim garażu może wyrządzić, np. podczas prac z elektronarzędziami. Jeśli spowodujemy szkodę w wynajmowanym garażu, w ramach ubezpieczenia OC w życiu prywatny, ubezpieczyciel pokryje straty na mieniu właściciela.

 3. Czy można ubezpieczyć garaż w budowie?

  Ubezpieczenie garażu możemy wykupić także na garaż w budowie, lecz taki garaż musi być w stanie zamkniętym, czyli posiadać dach, okna i drzwi, które można zamknąć. Nawet jeśli niektóre TU obejmują ochroną garaż w budowie w stanie otwartym, najczęściej zastrzegają, że nie wypłacają odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania i kradzieży.

 4. Czy można ubezpieczyć sam garaż?

  Aby ubezpieczyć garaż, trzeba wykupić ubezpieczenie domu lub mieszkania. Nie można ubezpieczyć samego garażu. Jeśli garaż połączony jest z domem i razem tworzą jedną nieruchomość, przez ubezpieczycieli traktowany jest jako integralna część domu i przy zakupie ubezpieczenia nieruchomości automatycznie zostaje objęty ochroną. W przypadku gdy garaż nie przynależy do domu, jest samodzielnym budynkiem, konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty za ubezpieczenie takiej nieruchomości.