Drewniane domy są stosunkowo niedrogie w budowie, ale jednocześnie zagrożone pożarem. Na wypadek takiej sytuacji dobrze jest wykupić polisę, która zapewni nam odszkodowanie i tym samym fundusze na pokrycie strat lub zakup nowego domu. Podpowiadamy, jak dobrze ubezpieczyć dom drewniany.

Nie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowy ubezpieczymy dom z drewna. Niektórzy ubezpieczyciela nie mają takich polis w swojej ofercie. Sprawdziliśmy, w których TU można to zrobić i jakie są warunki ofert.

Czym jest dom drewniany w polisie mieszkaniowej? 

Zanim sprawdzimy, ile kosztuje polisa na dom drewniany, warto dowiedzieć się, jaką dokładnie nieruchomość ubezpieczyciele uważają za dom o konstrukcji drewnianej.

Przykładowo, dla TU Proama to konstrukcja, której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z drewna (budynki o konstrukcji szkieletowej drewnianej, budynki z bali drewnianych) oraz konstrukcja, której część drewniana stanowi więcej niż 50%.

Dlaczego ubezpieczenie domu drewnianego jest droższe niż murowanego?

Konstrukcja domu oraz rodzaj pokrycia dachu maja istotne znaczenie dla wystąpienia pożaru. A im większe ryzyko zniszczenia nieruchomości, tym TU naliczają wyższe składki za polisę. 

Jak ubezpieczyciele oceniają to ryzyko? Na podstawie klasyfikacji palności wyrobów budowalnych Unii Europejskiej. Podział rozpoczyna się od materiałów najmniej podatnych na działanie ognia – oznaczonych jako A1 (beton, stal, wełna skalna, wełna szklana),a kończy na tych najbardziej niebezpiecznych tworzyw  – z symbolem F (spienione tworzywa sztuczne). Drewno bez zabezpieczeń zostało przypisane do kategorii D – jako element, który bierze istotny udział w pożarze. 

Elementy domu, które przesądzają o palności lub niepalności konstrukcji, to: ściany, słupy, podciągi i ramy. Najbardziej narażone na ogień są takie materiały jak: trzcina, słoma i drewno. Palne są domy drewniane zbudowane w technologii kanadyjskiej, skandynawskiej lub pokrewnej, albo zbudowane z bali.

Za konstrukcję niepalną ubezpieczyciele uważają domy murowane – zbudowane m.in. z betonu, cegły lub pustaków.

Jeśli elementy palne konstrukcji domu zamocowane są na elementach niepalnych (czyli są zabezpieczone przed ogniem),np. gdy pod papą bitumiczną obecna jest betonowa wylewka stropodachu, to zwykle TU uznaje całe pokrycie dachu za niepalne.

WAŻNE!
Jeśli konstrukcja domu jest palna, ubezpieczenie może być nawet o 100% droższe.

Oczywiście nie tylko rodzaj konstrukcji ma wpływ na cenę ubezpieczenia. Ważna jest m.in. także: wartość mienia, lokalizacja nieruchomości, ilość szkód z przeszłości, ilość osób zamieszkujących nieruchomość i zakres ubezpieczenia.

W jakim zakresie polisa mieszkaniowa chroni dom z drewna?

Ubezpieczając dom drewniany, do wyboru mamy te same rodzaje polis, co w przypadku domów murowanych. Możemy wykupić ubezpieczenie o podstawowym lub rozszerzonym zakresie.

Ochrona na wypadek pożaru – która jest absolutnie najważniejszym punktem przy ubezpieczeniu domu z drewna – dostępna jest już w podstawowej wersji polisy.

W pakiecie otrzymujemy także ochronę na wypadek wielu innych sytuacji, tj. towarzyszące pożarowi zniszczenia spowodowane: uderzeniem pioruna, dymem, sadzą lub wybuchem. A także szkody związane m.in. z zalaniem, ulewnym deszczem, gradem, śniegiem, osuwaniem się ziemi, silnym wiatrem, uderzaniem drzew i masztów uderzeniem pojazdów itp. 

Warto pamiętać, że ubezpieczenie podstawowe chroni tylko ściany i stałe elementy nieruchomości (armatura sanitarna, panele podłogowe, zabudowa szaf itp.). Aby kompleksowo ubezpieczyć drewniany dom, należy dokupić do podstawy przydatne rozszerzenia, jak kradzież z włamaniem czy pakiet Home Assistance. Dzięki niemu, w razie pożaru, otrzymamy wsparcie od ubezpieczyciela, np.:

 • zakwaterowanie oraz transport wszystkich mieszkańców do hotelu;
 • zabezpieczenie, transport lub przechowanie ocalałego mienia;
 • całodobowy dozór mienia na miejscu zdarzenia;
 • utylizację zniszczonego mienia;
 • opiekę nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i zwierzętami domowymi;
 • transport powrotny mienia oraz lokatorów.

Kiedy nie będzie odszkodowania za pożar w domu z drewna?

Przy każdym ubezpieczeniu istnieją sytuacje, w których polisa na dom może nie zadziałać i za szkody nie otrzymamy rekompensaty. I nie ma tu znaczenia, że regularnie opłacaliśmy składki. Sytuacje te to tzw. „wyłączenia odpowiedzialności”. 

W większości przypadków są to sytuacje, w których do szkody doszło z naszej własnej winy lub naszego ewidentnego zaniedbania, np. niewykonania przeglądu kominiarskiego. 

Sprawdziliśmy, jakie wyłączenia stosuje Proama. Przy ubezpieczeniu domu drewnianego najistotniejsze z nich to szkody związane z:

 • awarią lub uszkodzeniem, za których naprawę lub konserwację odpowiadają służby administracyjne, służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno–kanalizacyjnego lub gazowego;
 • awarią sprzętu RTV/AGD/PC, która nastąpiła na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub nieprawidłowego oprogramowania;
 • z prowadzeniem przez osoby objęte ubezpieczeniem działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia;
 • nieodpowiednią konserwacją ubezpieczonego mienia;
 • wymianą żarówek, bezpieczników, gniazdek elektrycznych, przełączników;
 • spowodowane użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

W każdym TU wyłączenia odpowiedzialności są nieco inne. Dokładna lista wyłączeń zawsze zamieszczona jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Na jaką kwotę ubezpieczyć drewniany dom?

Ważnym punktem przy ubezpieczeniu domu drewnianego jest tzw. suma ubezpieczenia, czyli kwota na jaką ubezpieczamy naszą nieruchomość.
Suma ubezpieczenia powinna równać się całkowitej wartości ubezpieczanego mienia. Np. jeśli dom wart jest 400 tys. zł a jego wyposażenie 100 tys. zł, powinniśmy ustalić sumę ubezpieczenia na kwotę 500 tys. zł.

Zdarza się, że właściciele nieruchomości, chcąc zaoszczędzić na ubezpieczeniu, zaniżają wartość swojego mienia. W ten sposób uzyskują tańsze ubezpieczenie i opłacają mniejsze składki, lecz, gdy dochodzi do całkowitego zniszczenia nieruchomości, otrzymują od TU odszkodowanie, które nie wystarcza na pokrycie strat.

Są tez sytuacje odwrotne – aby uzyskać większe odszkodowanie, właściciele zawyżają wartość swoich nieruchomości. Opłacają jednak tylko wyższe składki, bo gdy dochodzi do szkody całkowitej, ubezpieczyciel i tak przysyła rzeczoznawcę, które ocenia realne straty.

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczając dom z drewna, nigdy nie zaniżaj ani nie zawyżaj wartości nieruchomości.

Gdzie ubezpieczyć dom z drewna?

W TU Generali możemy uzyskać odszkodowanie, jeśli do szkody dojdzie w wyniku naszego ewidentnego niedbalstwa, np. niewyłączonego żelazka. Generali proponuje też lokal zastępczy na okres do 8 miesięcy. 

W PZU mamy możliwość ubezpieczenia nietypowych elementów wyposażenia, np. mebli ogrodowych, roślin doniczkowych czy wózków dziecięcych.

Co zawiera ubezpieczenie domu drewnianego?

TU

Szczegóły

Proama
 • możliwość ubezpieczenia All Risk, czyli również sytuacji nietypowych, np. gdy kuna zniszczy ocieplenie dachu domu
Generali
 • odszkodowanie także za zaniedbanie po stronie lokatora i brak przeglądu kominowego itp.
 • w ramach Home Assistance lokal zastępczy do 8 miesięcy
Link4
 • możliwość ubezpieczenia, w ramach wyposażenia domu, również dzieł sztuki
 • formuła All Risk
PZU
 • formuła All Risk 
 • możliwość ubezpieczenia mebli ogrodowych, wózków dziecięcych, rowerów, narzędzi ogrodniczych, roślin doniczkowych, wolnostojących huśtawek, basenów, grilli – na tarasie lub w ogrodzie

Tabela 1. Oprac. na podstawie ofert na dzień 13.10.2020 r.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu drewnianego?

W darmowym kalkulatorze ubezpieczeń sprawdziliśmy, ile kosztuje podstawowa polisa na dom z drewna (ochrona murów i elementów stałych). Założyliśmy, że do ubezpieczenia jest dom o powierzchni 80 m2 i o wartości 270 000 zł.

Najtańsze ubezpieczenie domu drewnianego zaproponowało Link4 – 138 zł za rok ochrony. Dodatkowo, w ramach polisy, ubezpieczyciel oferuje ochronę na wypadek przepięć (np. podczas burzy) oraz pakiet Home Assistance. Nieco droższe okazały się Uniqa – 215 zł za rok oraz Inter Polska – 269 zł za rok.

Pozostali ubezpieczyciele nie udostępnili swoich ofert w kalkulatorze – ceny oraz warunki ubezpieczenia domu otrzymamy po bezpośrednim kontakcie z TU.

Roczna składka ubezpieczenia domu drewnianego

TU

Cena polisy

Dodatkowo w zakresie
Link4138 zł przepięcie
Home Assistance
Uniqa

215 zł

przepięcie
Inter Polska269 złprzepięcie
Home Assistance
PZU
Proama
Aviva
Ceny dostępne po kontakcie z TU

Szczegóły dostępne po kontakcie z TU

Tabela 2. Oprac. własne.  Dane na dzień: 13.10.2020 r.

Ważne informacje

1. Elementy domu, które mają wpływ na ryzyko palności konstrukcji to: ściany, słupy, podciągi i ramy

2. Najbardziej narażone na pożar są domy budowane przy wykorzystaniu trzciny, słomy i drewna

3. Jeśli konstrukcja domu jest palna, składka na ubezpieczeń może być nawet o 100% wyższa niż w przypadku domów murowanych

4. Ceny ubezpieczenia domu z drewna zaczynają się od mniej niż 200 zł rocznie