Domy szkieletowe czy zbudowane z bali mają sporo zalet, co przekłada się na ich dużą popularność w chociażby w Skandynawii czy w Ameryce Północnej. Niestety, ubezpieczenie domu drewnianego bywa kłopotliwe. Wyjaśniamy, jaką polisę warto zakupić dla tego rodzaju budownictwa oraz ile kosztuje taki produkt.

Nie w każdym towarzystwie ubezpieczeniowy ubezpieczymy dom z drewna. Niektórzy ubezpieczyciela nie mają takich polis w swojej ofercie. Sprawdziliśmy, w których TU można to zrobić i jakie są warunki ofert.

Czym jest dom drewniany w polisie mieszkaniowej? 

Zanim sprawdzimy, ile kosztuje polisa na dom drewniany, warto dowiedzieć się, jaką dokładnie nieruchomość ubezpieczyciele uważają za dom o konstrukcji drewnianej.

Przykładowo, dla TU Proama to konstrukcja, której elementy nośne (ściany, słupy, podciągi i ramy) wykonane są z drewna (budynki o konstrukcji szkieletowej drewnianej, budynki z bali drewnianych) oraz konstrukcja, której część drewniana stanowi więcej niż 50%.

Dlaczego ubezpieczenie domu drewnianego jest droższe niż murowanego?

Konstrukcja domu oraz rodzaj pokrycia dachu maja istotne znaczenie dla wystąpienia pożaru. A im większe ryzyko zniszczenia nieruchomości, tym TU naliczają wyższe składki za polisę. 

Jak ubezpieczyciele oceniają to ryzyko? Na podstawie klasyfikacji palności wyrobów budowalnych Unii Europejskiej. Podział rozpoczyna się od materiałów najmniej podatnych na działanie ognia – oznaczonych jako A1 (beton, stal, wełna skalna, wełna szklana), a kończy na tych najbardziej niebezpiecznych tworzyw  – z symbolem F (spienione tworzywa sztuczne). Drewno bez zabezpieczeń zostało przypisane do kategorii D – jako element, który bierze istotny udział w pożarze. 

Elementy domu, które przesądzają o palności lub niepalności konstrukcji, to: ściany, słupy, podciągi i ramy. Najbardziej narażone na ogień są takie materiały jak: trzcina, słoma i drewno. Palne są domy drewniane zbudowane w technologii kanadyjskiej, skandynawskiej lub pokrewnej, albo zbudowane z bali.

Za konstrukcję niepalną ubezpieczyciele uważają domy murowane – zbudowane m.in. z betonu, cegły lub pustaków.

Jeśli elementy palne konstrukcji domu zamocowane są na elementach niepalnych (czyli są zabezpieczone przed ogniem), np. gdy pod papą bitumiczną obecna jest betonowa wylewka stropodachu, to zwykle TU uznaje całe pokrycie dachu za niepalne.

WAŻNE!
Jeśli konstrukcja domu jest palna, ubezpieczenie może być nawet o 100% droższe.

Oczywiście nie tylko rodzaj konstrukcji ma wpływ na cenę ubezpieczenia. Ważna jest m.in. także: wartość mienia, lokalizacja nieruchomości, ilość szkód z przeszłości, ilość osób zamieszkujących nieruchomość i zakres ubezpieczenia.

W jakim zakresie polisa mieszkaniowa chroni dom z drewna?

Ubezpieczając dom drewniany, do wyboru mamy te same rodzaje polis, co w przypadku domów murowanych. Możemy wykupić ubezpieczenie o podstawowym lub rozszerzonym zakresie.

Ochrona na wypadek pożaru – która jest absolutnie najważniejszym punktem przy ubezpieczeniu domu z drewna – dostępna jest już w podstawowej wersji polisy.

W pakiecie otrzymujemy także ochronę na wypadek wielu innych sytuacji, tj. towarzyszące pożarowi zniszczenia spowodowane: uderzeniem pioruna, dymem, sadzą lub wybuchem. A także szkody związane m.in. z zalaniem, ulewnym deszczem, gradem, śniegiem, osuwaniem się ziemi, silnym wiatrem, uderzaniem drzew i masztów uderzeniem pojazdów itp. 

Warto pamiętać, że ubezpieczenie podstawowe chroni tylko ściany i stałe elementy nieruchomości (armatura sanitarna, panele podłogowe, zabudowa szaf itp.). Aby kompleksowo ubezpieczyć drewniany dom, należy dokupić do podstawy przydatne rozszerzenia, jak kradzież z włamaniem czy pakiet Home Assistance. Dzięki niemu, w razie pożaru, otrzymamy wsparcie od ubezpieczyciela, np.:

 • zakwaterowanie oraz transport wszystkich mieszkańców do hotelu;
 • zabezpieczenie, transport lub przechowanie ocalałego mienia;
 • całodobowy dozór mienia na miejscu zdarzenia;
 • utylizację zniszczonego mienia;
 • opiekę nad dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i zwierzętami domowymi;
 • transport powrotny mienia oraz lokatorów.

elementów wyposażenia, np. mebli ogrodowych, roślin doniczkowych czy wózków dziecięcych.

Co zawiera ubezpieczenie domu drewnianego?

TU

Szczegóły

Proama
 • możliwość ubezpieczenia All Risk, czyli również sytuacji nietypowych, np. gdy kuna zniszczy ocieplenie dachu domu
Generali
 • odszkodowanie także za zaniedbanie po stronie lokatora i brak przeglądu kominowego itp.
 • w ramach Home Assistance lokal zastępczy do 8 miesięcy
Link4
 • możliwość ubezpieczenia, w ramach wyposażenia domu, również dzieł sztuki
 • formuła All Risk
PZU
 • formuła All Risk 
 • możliwość ubezpieczenia mebli ogrodowych, wózków dziecięcych, rowerów, narzędzi ogrodniczych, roślin doniczkowych, wolnostojących huśtawek, basenów, grilli – na tarasie lub w ogrodzie

Tabela 1. Oprac. na podstawie OWU.

Kiedy nie będzie odszkodowania za pożar w domu z drewna?

Przy każdym ubezpieczeniu istnieją sytuacje, w których polisa na dom może nie zadziałać i za szkody nie otrzymamy rekompensaty. I nie ma tu znaczenia, że regularnie opłacaliśmy składki. Sytuacje te to tzw. „wyłączenia odpowiedzialności”. 

W większości przypadków są to sytuacje, w których do szkody doszło z naszej własnej winy lub naszego ewidentnego zaniedbania, np. niewykonania przeglądu kominiarskiego. 

Sprawdziliśmy, jakie wyłączenia stosuje Proama. Przy ubezpieczeniu domu drewnianego najistotniejsze z nich to szkody związane z:

 • awarią lub uszkodzeniem, za których naprawę lub konserwację odpowiadają służby administracyjne, służby pogotowia technicznego, energetycznego, wodno–kanalizacyjnego lub gazowego;
 • awarią sprzętu RTV/AGD/PC, która nastąpiła na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub nieprawidłowego oprogramowania;
 • z prowadzeniem przez osoby objęte ubezpieczeniem działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia;
 • nieodpowiednią konserwacją ubezpieczonego mienia;
 • wymianą żarówek, bezpieczników, gniazdek elektrycznych, przełączników;
 • spowodowane użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

W każdym TU wyłączenia odpowiedzialności są nieco inne. Dokładna lista wyłączeń zawsze zamieszczona jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Na jaką kwotę ubezpieczyć drewniany dom?

Ważnym punktem przy ubezpieczeniu domu drewnianego jest tzw. suma ubezpieczenia, czyli kwota na jaką ubezpieczamy naszą nieruchomość.
Suma ubezpieczenia powinna równać się całkowitej wartości ubezpieczanego mienia. Np. jeśli dom wart jest 400 tys. zł a jego wyposażenie 100 tys. zł, powinniśmy ustalić sumę ubezpieczenia na kwotę 500 tys. zł.

Zdarza się, że właściciele nieruchomości, chcąc zaoszczędzić na ubezpieczeniu, zaniżają wartość swojego mienia. W ten sposób uzyskują tańsze ubezpieczenie i opłacają mniejsze składki, lecz, gdy dochodzi do całkowitego zniszczenia nieruchomości, otrzymują od TU odszkodowanie, które nie wystarcza na pokrycie strat.

Są tez sytuacje odwrotne – aby uzyskać większe odszkodowanie, właściciele zawyżają wartość swoich nieruchomości. Opłacają jednak tylko wyższe składki, bo gdy dochodzi do szkody całkowitej, ubezpieczyciel i tak przysyła rzeczoznawcę, które ocenia realne straty.

PAMIĘTAJ!
Ubezpieczając dom z drewna, nigdy nie zaniżaj ani nie zawyżaj wartości nieruchomości.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu drewnianego?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za podstawowe ubezpieczenie (mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi) domu drewnianego w porównaniu do budynku murowanego. 

Pod uwagę wzięliśmy dwa domy o identycznej wartości (700 000 zł) i takim samym metrażu (120 mkw.). Różnią się one tylko konstrukcją budynku, ale już nie pokryciem dachowym, które w obu przypadkach jest niepalne (blacha, dachówka).

W Inter Polska ubezpieczenie domu o konstrukcji murowanej kosztuje 400 zł, podczas gdy za identyczną polisę dla konstrukcji drewnianej będziemy już musieli zapłacić 688 zł.

288 zł, które dzieli ubezpieczenie domu drewnianego i murowanego, to spora kwota. Nie zapominajmy jednak, że odnosi się ona do roku obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Niestety, za ochronę budynków, których konstrukcja jest uznawana za łatwopalną, trzeba zapłacić więcej. Towarzystwo zawsze ocenia ryzyko, jakie ponosi ubezpieczając daną nieruchomość i logiczne jest, że im większe jest zagrożenie, tym droższy produkt nam zaoferuje

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w RankomatMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Od czego zależy cena ubezpieczenia domu drewnianego? 

Stopień palności materiałów dominujących w konstrukcji domu to tylko jeden z elementów, które wpływają na wysokość składki ubezpieczeniowej. Z perspektywy towarzystwa kluczowe są dwa czynniki: wartość nieruchomości oraz liczba ryzyk w podstawie i rozszerzeń, czyli zakres ochrony. Im droższe mienie chcemy ubezpieczyć i im więcej zdarzeń umieścić w polisie, tym więcej będzie nas to kosztowało.

Wśród czynników, które pośrednio lub w mniejszym stopniu wpływają na cenę ubezpieczenia nieruchomości, można wymienić:

 • lokalizację;
 • historię ubezpieczenia, w tym liczbę i wysokość strat z ostatnich lat;
 • liczbę i wiek lokatorów;
 • kwestie formalno-prawne, czyli najem, działalność gospodarczą i własność;
 • wartość wyposażenia domu oraz przedmiotów specjalnych włączonych w polisę;
 • politykę towarzystwa;
 • ubezpieczenie domu w budowie – budynki w budowie, przebudowie, rozbudowie, nadbudowie czy podczas remontu generalnego są tańsze w ubezpieczeniu;
 • ubezpieczenie obiektów na posesji;
 • zabezpieczenia własne – ich obecność może obniżyć koszty ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem.

Czy warto budować dom z drewna?

Domy drewniane buduje się szybciej, niż murowane, co może się przełożyć również na koszt całej inwestycji – drewniane konstrukcje bywają tańsze od murowanych. W ten sposób można więc zniwelować wyższe koszty ubezpieczenia.

Współcześnie wiele mówi się o ekologii, w tym o ekologicznym budownictwie. Domy drewniane, jeśli się je właściwie zaprojektuje i wykona, mogą być przyjazne maksymalnie środowisku – zdecydowanie trudniej jest wybudować ekologiczny dom murowany. Ekologia w budownictwie to także niski koszt użytkowania, co w przypadku domów szkieletowych czy domów z bali jest jak najbardziej możliwe.

Wady i zalety domu drewnianego

WADY

ZALETY

większy koszt ubezpieczenia

estetyka i „klimat”

niewielka liczba wykonawców na rynku

szybszy czas realizacji

często wyższe ryzyko pożaru

często niższe koszty budowy

problem z pozyskaniem najlepszej jakości materiałów

budynki przyjazne środowisku

Tabela 2. Opracowanie własne.

W Polsce większość firm budowlanych specjalizuje się w domach murowanych, a konstrukcje drewniane to raptem niewiele ponad 1% całego rynku nieruchomości. Dlatego też trudniej jest znaleźć prawdziwych fachowców, którzy postawią nam dom szkieletowy czy budynek z bali. Robocizna jest też w tym przypadku droższa, a wynika to właśnie z niewielkiej konkurencji. Na firmie budowlanej lepiej jednak nie oszczędzać, ponieważ w przypadku konstrukcji drewnianych precyzja wykonania jest kluczowa dla zachowania właściwych parametrów budynku. Nawet pozornie drobne błędy mogą znacznie obniżyć wytrzymałość budynku, jego izolację czy też stopień palności.

Ważne informacje

1. Elementy domu, które mają wpływ na ryzyko palności konstrukcji to: ściany, słupy, podciągi i ramy

2. Najbardziej narażone na pożar są domy budowane przy wykorzystaniu trzciny, słomy i drewna

3. Jeśli konstrukcja domu jest palna, składka na ubezpieczeń może być nawet o 100% wyższa niż w przypadku domów murowanych

4. Ceny ubezpieczenia domu z drewna zaczynają się od mniej niż 200 zł rocznie

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu drewnianego

 1. Czy można ubezpieczyć drewniany dom w budowie?

  Drewniany dom w budowie można ubezpieczyć na takich samych zasadach, jak dom murowany. Polisa dla inwestycji budowalnych ma okrojony zakres ochrony, który ogranicza się głównie do ochrony murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi. Mienie ruchome (najczęściej tylko materiały budowlane i narzędzia) można włączyć w polisę dopiero w momencie, w którym budynek jest już w stanie surowym zamkniętym. Zaznaczmy, że termin w „w budowie” jest pewnym uproszczeniem – polisa dla domu w budowie odnosi się również do budynku w przebudowie, rozbudowie czy podczas remontu generalnego.

 2. Jak obniżyć składkę za ubezpieczenie domu drewnianego?

  Z pewnością warto porównywać ze sobą oferty poszczególnych ubezpieczycieli, ponieważ dla tej samej nieruchomości i identycznego zakresu ochrony towarzystwa mogą wyliczyć bardzo różne składki. Korzystne finansowo może również okazać się skorzystanie z którejś z sezonowych promocji, a także opłacenie całej składki jednorazowo – w ratach najczęściej jest drożej. Część towarzystw oferuje również zniżki przy ubezpieczeniu od ryzyk kradzieżowych, jeśli posiadamy zabezpieczenia własne.

 3. Czy można ubezpieczyć drewniany dom letniskowy?

  W ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania można również objąć ochroną dom letniskowy, zarówno murowany, jak i drewniany. Taka opcja dostępna jest jako rozszerzenie i nie istnieje jako samodzielny produkt. Zakres ochrony dla domu letniskowego jest nieco okrojony, jednak można go zabezpieczyć na wypadek licznych zdarzeń losowych, w tym pożaru, a także kradzieży z włamaniem czy wandalizmu.

 4. Czy ubezpieczenie domu drewnianego można kupić online?

  Polisę mieszkaniową, również dla domu drewnianego, możemy bez problemów zakupić przez Internet. Najprościej jest o zrobić za pośrednictwem kalkulatora polis. Po wskazaniu parametrów nieruchomości i zakresu ochrony oblicza się składki, a następnie przechodzi do zakupu wybranej polisy. W niektórych przypadkach niezbędne może okazać się wsparcie konsultanta telefonicznego.