Wartość rzeczywista pojazdu - wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zużycie podzespołów ubezpieczonego auta. Podczas ustalania wysokości odszkodowania, ubezpieczyciel uwzględnia zużycie m.in. materiałów wykończeniowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych, podłóg, dachu itd. W konsekwencji wypłacone odszkodowanie, zostaje pomniejszone o określoną kwotę.