Planujemy wakacje nad morzem, nad jeziorem, w górach, a coraz częściej za granicą. Wiele osób wybiera się w podróż wakacyjną swoim autem. Przed takim wyjazdem koniecznie musimy się zorientować, w jakim zakresie nasza polisa AC obowiązuje za granicami naszego kraju.

Mężczyzna jedzie samochodem za granicę
Porównaj ceny OC i AC

Zakres terytorialny większości ofert towarzystw ubezpieczeniowych obejmuje nie tylko Polskę, ale również prawie całą Europę. Zazwyczaj z ochrony wyłączone są kraje byłego ZSRR. Zdarzają się również polisy, które w wersji podstawowej działają tylko na terenie Polski. Aby rozszerzyć zakres o szkody powstałe za granicą, należy wykupić dodatkową opcję.

Naprawa auta za granicą 

Istotną kwestią jest fakt, że ubezpieczyciel nie zawsze pokryje naprawę pojazdu za granicą. Aby tak było, muszą być spełnione dwa warunki: – naprawa za granicą może być przeprowadzona tylko w przypadku, gdy jest ona niezbędna do kontynuacji podróży, – koszty tej naprawy nie mogą przekroczyć określonych limitów, standard to 1 tys. euro.

Istotny jest również termin i sposób zgłoszenia szkody. Szkodę należy zgłosić jak najszybciej po jej zaistnieniu. Są ubezpieczyciele, którzy pozwalają na zgłoszenie szkody po powrocie do kraju, chyba, że uniemożliwia ona bezpieczny powrót. Zawsze jednak najbezpieczniej jest poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zaszłych wypadkach jak najszybciej, najlepiej tuż po wystąpieniu szkody. 

Zapoznaj się z OWU

Przed wyjazdem należy dokładnie przejrzeć swoją umowę AC i dołączone do niej ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Zwróćmy szczególną uwagę na zapisy mówiące o kradzieży auta, ponieważ mogą one posiadać oddzielne wyłączenia od odpowiedzialności towarzystwa. Jeśli posiadane przez nas ubezpieczenie nie jest w stanie zapewnić nam komfortu bezpiecznej podróży, możemy się skontaktować z ubezpieczycielem i jeśli mamy taką możliwość - rozszerzyć zakres ochrony.