W ofertach ubezpieczycieli od dawna dostępne jest ubezpieczenie AC oraz jego okrojona wersja, czyli AC mini. Polisę tę można zakupić wraz z obowiązkowym OC lub jako osobny produkt. Czym różni się smartcasco od AC i co można otrzymać w ramach tego drugiego ubezpieczenia? Prześwietlamy oferty różnych firm ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie AC uchodzi za produkt dedykowany właścicielom nowych pojazdów. Z uwagi na wysoką cenę, to właśnie ta grupa klientów firm ubezpieczeniowych najczęściej korzysta z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. W ramach polisy minicasco ochrona jest oferowana w zmniejszonym zakresie, co korzystnie przekłada się na wysokość składki – jest ona niższa, dzięki czemu smartcasco jest przystępniejsze.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest smart casco (minicasco)?

Minicasco, AC mini czy smartcasco – to nazwy tego samego produktu, czyli AC (autocasco) z mniejszym niż standardowy zakresem ubezpieczenia. Kierowca, który zdecydował się na smartcasco, najczęściej może liczyć na wypłatę świadczenia odszkodowawczego jedynie w niektórych sytuacjach, np. po szkodzie całkowitej czy wybranych zdarzeniach losowych – gradobiciu, pożarze bądź podtopieniu. Ze smartcasco ubezpieczyciele nie wypłacają pieniędzy po uszkodzeniach pojazdu, które powstały w wyniku zderzenia ze zwierzęciem czy oberwania się gałęzi.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że środki przeznaczane przez właścicieli pojazdów na zakup dodatkowego ubezpieczenia AC rosną z roku na rok. W 2016 r. kierowcy wydali na tę dodatkową polisę 6,6 mld zł, a w 2018 r. już 8,3 mld zł.

Dla których kierowców ubezpieczenie smartcasco może okazać się szczególnie korzystne? Przede wszystkim dla właścicieli starszych pojazdów i osób nie mających zniżek na zakup AC w standardowym wariancie. Także osoby korzystające z auta sporadycznie dzięki smartcasco mogą zapewnić sobie przydatną ochronę na wypadek najpoważniejszych szkód.

Czym różni się smartcasco od AC?

Główna różnica między ubezpieczeniem AC i smartcasco dotyczy zakresu ochrony oferowanej przez firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie AC z reguły zapewnia pełne wsparcie zarówno po wypadku, jak i kradzieży samochodu. Zapisy w umowie mogą zostać tak skonstruowane, że ubezpieczony otrzyma odszkodowanie nawet po drobnym zarysowaniu pojazdu. Na taki komfort nie mogą liczyć właściciele aut, którzy zdecydują się na smartcasco.

Dla AC mini charakterystyczny jest zawężony zakres ochrony. Najczęściej w ramach minicasco ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w 2-3 sytuacjach wymienionych poniżej:

 • szkoda całkowita,
 • szkoda częściowa (zwykle jednak z bardzo wysokim udziałem własnym),
 • kradzież auta,
 • uszkodzenie samochodu w wyniku pożaru,
 • działanie żywiołów (grad, huragan, powódź, lawina).

Zakres ochrony ma bezpośrednie odzwierciedlenie w cenie polisy. To kolejna różnica między AC a smartcasco – ten drugi produkt jest tańszy, ale mniej elastyczny cenowo. W przypadku klasycznego ubezpieczenia AC kierowcy mają możliwość operowania czynnikami, które wpływają na cenę ubezpieczenia, np. mogą kształtować wysokość udziału własnego.

AC mini (smartcasco) najczęściej dotyczy tylko szkód zaistniałych na terenie Polski. Warto sprawdzić też, jak wygląda kwestia przedłużenia bezszkodowości w autocasco – może się okazać, że ubezpieczyciel nie nalicza zniżek za bezszkodową jazdę klientom, którzy zakupili ubezpieczenie w okrojonej wersji.

– Smartcasco i AC mają też punkt wspólny. Mowa o elastyczności, jaką wykazują się firmy ubezpieczeniowe. Kierowcy mogą wybierać wśród różnych wariantów ubezpieczenia czy podnieść lub obniżyć wysokość wkładu własnego. To pozwala im dostosować ubezpieczenie do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań oraz możliwości finansowych

– mówi Stefania Stuglik, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Co firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach minicasco/smartcasco?

Każdy ubezpieczyciel mający w ofercie ubezpieczenie minicasco proponuje swoim klientom nieco inny zakres ochrony. Aby zakupić korzystną polisę smart casco, nie obejdzie się bez przeanalizowania zapisów znajdujących się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) różnych produktów i ich porównania. Poniżej prezentujemy oferty kilku firm ubezpieczeniowych.

1. Co obejmuje Smart Casco Link4?

Link4 ma w swojej ofercie ubezpieczenie minicasco, które sprzedawane jest pod nazwą Smart Casco. W jego ramach dostępnych jest aż 5 wariantów ubezpieczenia. Dużą zaletą tej propozycji jest transparentność cenowa – cena polisy jest uzależniona od dwóch czynników, czyli zakresu ochrony i wartości pojazdu.

Wartość pojazdu

Wariant ubezpieczenia

Żywioły

Kradzież

Kradzież i Żywioły

Szkoda całkowita i Żywioły

Szkoda całkowita, Kradzież i Żywioły

Do 15000 zł49 zł109 zł129 zł159 zł199 zł
Od 15000 zł do 25000 zł59 zł159 zł179 zł209 zł314 zł
Od 25000 zł do 40000 zł69 zł209 zł229 zł264 zł414 zł

Zgodnie z zapisami OWU Smart Casco ubezpieczyciel przez żywioły rozumie m.in.: pożar, huragan, grad, powódź i lawinę. Z kolei szkoda całkowita może zostać stwierdzona choćby po zderzeniu pojazdu z innymi pojazdami, działania osób trzecich, wybuchu czy zatopienia.

Kierowcy, którzy zakupią Smart Casco w Link4, mogą liczyć na ochronę ubezpieczeniową na terenie Europy. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek – ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za kradzież pojazdu (w tym kradzież z włamaniem), jeżeli dojdzie do niej na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

2. Jaką ochronę oferuje Uniqa w ramach ubezpieczenia od pożaru i kradzieży?

Minicasco ma w swojej ofercie również firma ubezpieczeniowa Uniqa, która proponuje ubezpieczenie od pożaru i kradzieży. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczyciel zapewnia klientom wypłatę sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie (pomniejszonej o zastosowany udział własny) w dwóch przypadkach – gdy doszło do:

 • szkody całkowitej, a pojazd został zniszczony wskutek pożaru,
 • kradzieży pojazdu.

Uniqa nie wypłaci odszkodowania wówczas, gdy doszło do częściowego uszkodzenia czy uszkodzenia całkowitego pojazdu, ale z innej przyczyny niż pożar. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia, do których doszło na terenie Polski.

Aby obniżyć wysokość składki, Uniqa zdecydowała się na zastosowanie udziału własnego w odszkodowaniu w wysokości 15 lub 25 proc. Udziału własnego nie można znieść, ale dzięki niemu składka ubezpieczenia od pożaru i kradzieży zaczyna się już od 89 zł za rok – jest ona wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Jednocześnie AC mini Uniqa można zakupić wyłącznie w pakiecie z OC.

3. Co zapewnia Mini AutoCasco od TUZ Ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Mini AutoCasco oferowane przez TUZ Ubezpieczenia jest dostępne w trzech wariantach. W odróżnieniu od oferty Link4 składka jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta.

Warianty ubezpieczenia:

 • I wariant – Kradzież
 • II wariant – Żywioły i zwierzęta
 • III wariant – Kradzież, żywioły i zwierzęta

Za żywioły TUZ Ubezpieczenia uznaje: pożar (wyjątkiem jest pożar, który jest skutkiem podpalenia pojazdu), powódź, huragan, grad, lawinę, deszcz nawalny, zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi i uderzenie pioruna.

Aby można było skorzystać z Mini AutoCasco od TUZ Ubezpieczenia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • DMC pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony,
 • samochód nie może być eksploatowany dłużej niż 15 lat,
 • wartość rynkowa auta nie może przekraczać 30 000 zł.

Ubezpieczenie Mini AutoCasco zapewnia ochronę przed szkodami, które powstały zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów Europy.

Suma ubezpieczenia jest ustalana w oparciu o wartość rynkową pojazdu w dniu zawarcia umowy. Jednocześnie jest ona zmienna w okresie trwania umowy.

Jako dodatek do ubezpieczenia firma proponuje Auto Assistance, ale tylko w zakresie unieruchomienia pojazdu na skutek zatrzaśnięcia w nim kluczyków.

4. Jaki jest zakres ochrony AC mini od PZU?

Firma ubezpieczeniowa PZU proponuje swoim klientom zarówno rozszerzenie zakresu ubezpieczenia AC, jak i jego zmniejszenie. Klienci, którzy nie potrzebują pełnej ochrony, mogą zdecydować się na minicasco/smartcasco oferowane przez PZU. Ubezpieczyciel proponuje tę polisę na następujących warunkach:

 • umowę mogą zawrzeć właściciele pojazdów powyżej 3. roku eksploatacji,
 • udział własny wynosi 20 proc., ale nie mniej niż 500 zł,
 • polisa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zderzenia z innym pojazdem czy nieruchomością, zwierzęciem.

Ten ubezpieczyciel nie stworzył taryfikatora – wysokość składki jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Firma ubezpieczeniowa na swojej stronie internetowej nie podaje również minimalnej ceny za oferowany produkt. Aby poznać ofertę, zainteresowany klient musi wyliczyć składkę, korzystając z kalkulatora OC/AC lub skontaktować się z agentem ubezpieczyciela, który zrobi to za niego.

Ochrona oferowana przez ubezpieczyciela w ramach omawianego AC mini również jest ograniczona terytorialnie. Zgodnie z OWU klient może liczyć na pomoc, jeżeli do zdarzenia doszło na terenie Polski.

5. Jakie smartcasco oferuje You Can Drive dla młodych kierowców?

You Can Drive to jedna z marek, pod którą ubezpieczenia oferuje Ergo Hestia. Jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli na rynku, You Can Drive proponuje mini AC młodym kierowcom. Aby samochód został przyjęty do ubezpieczenia, firma wymaga spełnienia następujących warunków:

 • maksymalna wartość pojazdu nie może przekraczać 150 000 zł,
 • wartość pojazdu musi być zgodna z wyceną pojazdu dokonaną w oparciu o Eurotax na dzień zawarcia ubezpieczenia,
 • do ubezpieczenia przyjmowane są samochody osobowe, terenowe i dostawcze (o ładowności do 850 kg).

Zgodnie z OWU ubezpieczyciel oferuje wypłatę odszkodowania po kradzieży pojazdu i po stwierdzeniu szkody całkowitej. Jednocześnie ubezpieczyciel nie stosuje franszyzy integralnej (minimalna kwota, do wysokości której firma ubezpieczeniowa nie odpowiada).

Klienci, którzy zakupią ubezpieczenie smartcasco od You Can Drive mogą liczyć na ochronę ubezpieczeniową wyłącznie na terenie Polski.

Ile kosztuje mini AC i czy warto je kupić?

Niemal wszystkie firmy ubezpieczeniowe wyliczają wysokość składki mini AC dla każdego kierowcy z osobna. Wyjątkiem jest Smart Casco od Link4 – w przypadku tej polisy klienci bez konieczności kalkulacji składki od razu znają cenę ubezpieczenia.

Czy warto zakupić minicasco? Na to pytanie każdy właściciel samochodu musi odpowiedzieć sobie sam – wszystko zależy od jego oczekiwań. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie OC wraz z AC mini.

Przykład 1.  40-letnia Agata to mieszkanka Zduńskiej Woli. Uprawnienia do kierowania pojazdami posiada ona od 20 lat, a dzięki ostrożnej jeździe ma wzorową historię ubezpieczeniową i maksymalne zniżki (60%). Na co dzień użytkuje ona 11-letniego Fiata Bravo (benzyna, poj. silnika 1368 cm3), którym dojeżdża do własnego biura rachunkowego.

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
OC
AC Mini
Assistance
NNW
538,76 zł rata od 53 zł
Dodatkowo: Opony
Link4
538,76 złrata od 53.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Opony
 
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
544,66 zł rata od 54 zł
Dodatkowo: Opony
Link4
544,66 złrata od 54.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Opony

Pani Agacie opłaca się kupić ubezpieczenie OC wraz z pakietem AC mini Smart Casco – jest ono tańsze od najtańszego OC.

Przykład 2. 19-letni Tomek jest studentem, który właśnie odebrał prawo jazdy. Ponieważ dojeżdża z miejscowości Skawiny do Krakowa, poszukuje on ubezpieczenia OC wraz z AC mini dla nabytego 15-letniego Volkswagena Golfa (benzyna, poj. silnika 1390 cm3).

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
You Can Drive
OC
AC Mini
Assistance
NNW
3003,00 zł rata od 296 zł
You Can Drive
3003,00 złrata od 296.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
 
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
AXA
OC
AC
Assistance
NNW
2185,00 zł rata od 215 zł
AXA
2185,00 złrata od 215.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Różnica w cenie między OC a pakietem OC z AC mini jest znaczna – wynosi 818 zł. Kierowca musi zatem przekalkulować, czy opłaca mu się zakupić smartcasco.

Posiadaczom starszych pojazdów co do zasady nie opłaca się nabywać polisy AC. Z jednej strony firmy ubezpieczeniowe ustalają ograniczenie wiekowe dla aut, co powoduje, że znalezienie polisy AC dla pojazdu starszego niż 12-20 lat jest niemożliwe. Z drugiej strony, im starszy samochód, tym większe prawdopodobieństwo szkód, a ryzyko to ubezpieczyciele skrupulatnie odzwierciedlają w wysokości składki ubezpieczeniowej. Smartcasco to zatem szansa, aby zapewnić sobie dodatkową ochronę za rozsądną cenę.

Szukasz AC mini/smartcasco dopasowanego do Twoich potrzeb ceną i zakresem ochrony? Skorzystaj bezpłatnie z naszego kalkulatora i porównaj oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych.

Co warto wiedzieć

 • Ubezpieczenie smartcasco (minicasco, AC mini) charakteryzuje się okrojonym zakresem ochrony. Inaczej mówiąc, jest to AC z dużo większą niż standardowo liczbą wyłaczeń.
 • Minicasco dostępne jest w ofercie wielu ubezpieczycieli, w tym Link4 (Smart Casco), Uniqa (ubezpieczenie od pożaru i kradzieży) czy PZU – oferty różnią się zakresem ochrony.
 • Mini AC ma niższą cenę niż standardowe AC. Link4 oferując Smart Casco, jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli stworzył transparentny taryfikator.
 • Większość oferowanych ubezpieczeń smartcasco sprzedawanych jest w zestawie z OC, a kierowca może liczyć na ochronę ubezpieczeniową na terenie Polski.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy kierowca, który kupił AC mini, może gromadzić zniżki za bezszkodową jazdę?

  To zależy od polityki przyjętej przez firmę ubezpieczeniową. Niektórzy ubezpieczyciele (np. You Can Drive) dają swoim klientom taką możliwość. Jeżeli zależy Ci na gromadzeniu zniżek, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i zapytać o szczegóły.
 2. Czy każdy ubezpieczyciel proponuje ubezpieczenie minicasco?

  Nie. Smartcasco czy minicasco to produkty uzupełniające podstawową ofertę ubezpieczycieli (czyli OC i AC). Nie każda firma ubezpieczeniowa zdecydowała się opracować taką polisę. Jeżeli chcesz sprawdzić, u którego ubezpieczyciela kupisz AC mini wraz z OC, skorzystaj z zamieszczonego w naszym serwisie kalkulatora OC/AC.
 3. Na jaki okres można kupić minicasco?

  Najczęściej ubezpieczenie minicasco jest sprzedawane razem z OC. Z tego względu umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Analogiczną zasadę stosują firmy ubezpieczeniowe sprzedające smartcasco klientom, którzy podstawową ochronę ubezpieczeniową nabyli u konkurencji. Pamiętaj jednak, że zakup polis w pakiecie zawsze jest bardziej opłacalny.
 4. Czy do smartcasco można dokupić dodatkowe polisy?

  Tak. Oferta ubezpieczycieli nie kończy się na OC, AC i smartcasco. Korzystając ze starszego modelu samochodu, możesz kupić m.in. assistance, ubezpieczenie szyb czy opon. Do pakietu OC i smartcasco możesz dobrać też NNW kierowcy i pasażerów. Jedynym ograniczeniem może być wiek pojazdu – w przypadku assistance dostępny może być np. jedynie okrojony wariant polisy.