W ofertach ubezpieczycieli od dawna dostępne jest ubezpieczenie AC oraz jego okrojona wersja, czyli smart casco. Polisę tę można zakupić wraz z obowiązkowym OC lub jako osobny produkt. Czym różni się polisa smart casco od AC i co można otrzymać w ramach tego drugiego ubezpieczenia? Prześwietlamy oferty różnych firm ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie AC uchodzi za produkt dedykowany właścicielom nowych pojazdów. Z uwagi na wysoką cenę, to właśnie ta grupa klientów firm ubezpieczeniowych najczęściej korzysta z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej. W ramach polisy smart casco ochrona jest oferowana w zmniejszonym zakresie niż standardowe autocasco, co korzystnie przekłada się na wysokość składki – cena ubezpieczenia smart casco jest niższa i bardziej przystępna. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują smart casco tym klientom, którzy albo nie mogą sobie pozwolić na pełne ubezpieczenie autocasco, albo zwyczajnie go nie potrzebują. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest smart casco?

Smart casco to AC (autocasco) z mniejszym niż standardowy zakresem ubezpieczenia. Kierowca, który zdecydował się na smartcasco, najczęściej może liczyć na wypłatę świadczenia odszkodowawczego jedynie w niektórych sytuacjach, np. po szkodzie całkowitej czy wybranych zdarzeniach losowych – gradobiciu, pożarze bądź podtopieniu. Ze smartcasco towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają pieniędzy po uszkodzeniach pojazdu, które powstały w wyniku zderzenia ze zwierzęciem czy oberwania się gałęzi. W odniesieniu do smart casco spotyka się także nazwy minicasco lub AC Mini.

Z danych Komisji Nadzoru Finanwego wynika, że środki przeznaczane przez właścicieli pojazdów na zakup dodatkowego ubezpieczenia AC rosną z roku na rok. W 2018 r. Polacy wydali na AC 8,3 mld zł, a w 2021 - 9.7 mld. 

Dla których kierowców ubezpieczenie smart casco może okazać się szczególnie korzystne? Przede wszystkim dla właścicieli starszych pojazdów i osób nie mających zniżek na zakup AC w standardowym wariancie. Także osoby korzystające z auta sporadycznie dzięki smartcasco mogą zapewnić sobie przydatną ochronę na wypadek najpoważniejszych szkód.

Czym różni się smart casco od AC?

Główna różnica między ubezpieczeniem AC i smart casco dotyczy zakresu ochrony oferowanej przez firmę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie AC z reguły zapewnia pełne wsparcie zarówno po wypadku, jak i kradzieży samochodu. Zapisy w umowie mogą zostać tak skonstruowane, że ubezpieczony otrzyma odszkodowanie nawet po drobnym zarysowaniu pojazdu. Na taki komfort nie mogą liczyć właściciele aut, którzy zdecydują się na smart casco.

Dla smart casco charakterystyczny jest zawężony zakres ochrony. Najczęściej w ramach smart casco ubezpieczony otrzymuje odszkodowanie w 2-3 sytuacjach wymienionych poniżej:

 • szkoda całkowita,
 • szkoda częściowa (zwykle jednak z bardzo wysokim udziałem własnym),
 • kradzież auta,
 • uszkodzenie samochodu w wyniku pożaru,
 • działanie żywiołów (grad, huragan, powódź, lawina).

Zakres ochrony ma bezpośrednie odzwierciedlenie w cenie polisy. To kolejna różnica między AC a smartcasco – ten drugi produkt jest tańszy, ale mniej elastyczny cenowo. W przypadku klasycznego ubezpieczenia AC kierowcy mają możliwość operowania czynnikami, które wpływają na cenę ubezpieczenia, np. mogą kształtować wysokość udziału własnego.

Smart casco najczęściej dotyczy tylko szkód zaistniałych na terenie Polski. Warto sprawdzić też, jak wygląda kwestia przedłużenia bezszkodowości w autocasco – może się okazać, że ubezpieczyciel nie nalicza zniżek za bezszkodową jazdę klientom, którzy zakupili ubezpieczenie samochodu w okrojonej wersji.

Smart casco i AC mają też punkt wspólny. Mowa o elastyczności, jaką wykazują się firmy ubezpieczeniowe. Kierowcy mogą wybierać wśród różnych wariantów ubezpieczenia czy podnieść lub obniżyć wysokość wkładu własnego. To pozwala im dostosować ubezpieczenie do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań oraz możliwości finansowych

Smart casco jest produktem przeznaczonym dla osób o wyspecjalizowanych potrzebach lub optymalizujących koszty. Rewelacyjnie sprawdzi się dla klientów, którzy szukają ochrony stricte przed kradzieżą lub całkowitym zniszczeniem, a kompletnie nie interesuje ich naprawa pojazdu. Produkt sprawdzi się idealnie dla pojazdów starszych, służących do mniej ambitnych zadań, gdzie praktycznie każda szkoda jest szkodą całkowitą i oznacza pełną wypłatę ze smart casco. Niska składka w połączeniu z wiekiem pojazdu czyni smart casco produktem dla osób mniej zamożnych, które nie mogą sobie pozwolić na nowszy, droższy samochód, a nadal potrzebują środka lokomocji.

Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.plKamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Co firmy ubezpieczeniowe oferują w ramach smart casco?

Każdy ubezpieczyciel mający w ofercie ubezpieczenie smart casco proponuje swoim klientom nieco inny zakres ochrony. Aby zakupić korzystną polisę smart casco, nie obejdzie się bez przeanalizowania zapisów znajdujących się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) różnych produktów i ich porównania. Poniżej prezentujemy oferty kilku firm ubezpieczeniowych.

1. Co obejmuje Smart Casco Link4?

Link4 ma w swojej ofercie ubezpieczenie minicasco, które sprzedawane jest pod nazwą Smart Casco. W jego ramach dostępnych jest aż 5 wariantów ubezpieczenia. Dużą zaletą tej propozycji jest transparentność cenowa – cena polisy jest uzależniona od dwóch czynników, czyli zakresu ochrony i wartości pojazdu.

Wartość pojazdu

Wariant ubezpieczenia

Żywioły

Kradzież

Kradzież i Żywioły

Szkoda całkowita i Żywioły

Szkoda całkowita, Kradzież i Żywioły

Do 15000 zł49 zł109 zł129 zł159 zł199 zł
Od 15000 zł do 25000 zł59 zł159 zł179 zł209 zł314 zł
Od 25000 zł do 40000 zł69 zł209 zł229 zł264 zł414 zł

Zgodnie z zapisami OWU Smart Casco ubezpieczyciel przez żywioły rozumie m.in.: pożar, huragan, grad, powódź i lawinę. Z kolei szkoda całkowita może zostać stwierdzona choćby po zderzeniu pojazdu z innymi pojazdami, działania osób trzecich, wybuchu czy zatopienia.

Kierowcy, którzy zakupią Smart Casco w Link4, mogą liczyć na ochronę ubezpieczeniową na terenie Europy. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek – ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za kradzież pojazdu (w tym kradzież z włamaniem), jeżeli dojdzie do niej na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

2. Jaką ochronę oferuje Uniqa w ramach ubezpieczenia od pożaru i kradzieży?

Smart casco ma w swojej ofercie również firma ubezpieczeniowa Uniqa, która proponuje ubezpieczenie od pożaru i kradzieży. Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczyciel zapewnia klientom wypłatę sumy ubezpieczenia wskazanej w polisie (pomniejszonej o zastosowany udział własny) w dwóch przypadkach – gdy doszło do:

 • szkody całkowitej, a pojazd został zniszczony wskutek pożaru,
 • kradzieży pojazdu.

Uniqa nie wypłaci odszkodowania wówczas, gdy doszło do częściowego uszkodzenia czy uszkodzenia całkowitego pojazdu, ale z innej przyczyny niż pożar. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia, do których doszło na terenie Polski.

Aby obniżyć wysokość składki, Uniqa zdecydowała się na zastosowanie udziału własnego w odszkodowaniu w wysokości 15 lub 25 proc. Udziału własnego nie można znieść, ale dzięki niemu składka ubezpieczenia od pożaru i kradzieży zaczyna się już od 89 zł za rok – jest ona wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Jednocześnie smart casco w Uniqa można zakupić wyłącznie w pakiecie z OC.

3. Co zapewnia Mini AutoCasco od TUZ Ubezpieczenia?

Ubezpieczenie Mini AutoCasco oferowane przez TUZ Ubezpieczenia jest dostępne w trzech wariantach. W odróżnieniu od oferty Link4 składka jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta.

Warianty ubezpieczenia:

 • I wariant – Kradzież
 • II wariant – Żywioły i zwierzęta
 • III wariant – Kradzież, żywioły i zwierzęta

Za żywioły TUZ Ubezpieczenia uznaje: pożar (wyjątkiem jest pożar, który jest skutkiem podpalenia pojazdu), powódź, huragan, grad, lawinę, deszcz nawalny, zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi i uderzenie pioruna.

Aby można było skorzystać z Mini AutoCasco od TUZ Ubezpieczenia, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • DMC pojazdu nie może przekraczać 3,5 tony,
 • samochód nie może być eksploatowany dłużej niż 15 lat,
 • wartość rynkowa auta nie może przekraczać 30 000 zł.

Ubezpieczenie Mini AutoCasco zapewnia ochronę przed szkodami, które powstały zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów Europy.

Suma ubezpieczenia jest ustalana w oparciu o wartość rynkową pojazdu w dniu zawarcia umowy. Jednocześnie jest ona zmienna w okresie trwania umowy.

Jako dodatek do ubezpieczenia firma proponuje Auto Assistance, ale tylko w zakresie unieruchomienia pojazdu na skutek zatrzaśnięcia w nim kluczyków.

4. Jaki jest zakres ochrony AC Mini od PZU?

Firma ubezpieczeniowa PZU proponuje swoim klientom zarówno rozszerzenie zakresu ubezpieczenia AC, jak i jego zmniejszenie. Klienci, którzy nie potrzebują pełnego ubezpieczenia AC, mogą zdecydować się na smart casco oferowane przez PZU. Ubezpieczyciel proponuje tę polisę na następujących warunkach:

 • umowę mogą zawrzeć właściciele pojazdów powyżej 3. roku eksploatacji,
 • udział własny wynosi 20 proc., ale nie mniej niż 500 zł,
 • polisa nie obejmuje szkód powstałych w wyniku zderzenia z innym pojazdem czy nieruchomością, zwierzęciem.

Ten ubezpieczyciel nie stworzył taryfikatora – wysokość składki jest wyliczana indywidualnie dla każdego klienta. Firma ubezpieczeniowa na swojej stronie internetowej nie podaje również minimalnej ceny za oferowany produkt. Aby poznać ofertę, zainteresowany klient musi wyliczyć składkę, korzystając z kalkulatora OC/AC lub skontaktować się z agentem ubezpieczyciela, który zrobi to za niego.

Ochrona oferowana przez ubezpieczyciela w ramach omawianego AC mini również jest ograniczona terytorialnie. Zgodnie z OWU klient może liczyć na pomoc, jeżeli do zdarzenia doszło na terenie Polski.

5. Jakie smartcasco oferuje You Can Drive dla młodych kierowców?

You Can Drive to jedna z marek, pod którą ubezpieczenia oferuje Ergo Hestia. Jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli na rynku, You Can Drive proponuje mini AC młodym kierowcom. Aby samochód został przyjęty do ubezpieczenia, firma wymaga spełnienia następujących warunków:

 • maksymalna wartość pojazdu nie może przekraczać 150 000 zł,
 • wartość pojazdu musi być zgodna z wyceną pojazdu dokonaną w oparciu o Eurotax na dzień zawarcia ubezpieczenia,
 • do ubezpieczenia przyjmowane są samochody osobowe, terenowe i dostawcze (o ładowności do 850 kg).

Zgodnie z OWU ubezpieczyciel oferuje wypłatę odszkodowania po kradzieży pojazdu i po stwierdzeniu szkody całkowitej. Jednocześnie ubezpieczyciel nie stosuje franszyzy integralnej (minimalna kwota, do wysokości której firma ubezpieczeniowa nie odpowiada).

Klienci, którzy zakupią ubezpieczenie smartcasco od You Can Drive mogą liczyć na ochronę ubezpieczeniową wyłącznie na terenie Polski.

6. Smart Casco w mtu24.pl

Firma mtu24.pl przygotowała produkt skierowany stricte dla osób chcących ubezpieczyć swój pojazd od kradzieży. Możesz to zrobić już od 100 zł rocznie. Przy czym:

 • zyskujesz zniżki w AC tak, jak za pełne autocasco, 
 • wypłata odszkodowania następuje szybko i bez zbędnych formalności, 
 • nie ma udziałów własnych w szkodzie. 

Za dopłatą możesz zdecydować się na pakiet Uszkodzenia + Kradzież, a w nim znajdziesz:

 • maksymalny wiek pojazdu - 15 lat, 
 • liwkidacja szkód związanych ze zderzeniem pojazdów, zderzeniem z przeszkodą, osobą lub zwierzęciem, wandalizmem, 
 • kradzież, 
 • minimalna wartość szkody - 500 zł, 
 • zakres terytorialny - Europa, Algieria, Maroko, Tunezja, Izrael i Iran.

Ile kosztuje smart casco i czy warto je kupić?

Niemal wszystkie firmy ubezpieczeniowe wyliczają wysokość składki mini AC dla każdego kierowcy z osobna. Wyjątkiem jest Smart Casco od Link4 – w przypadku tej polisy klienci bez konieczności kalkulacji składki od razu znają cenę ubezpieczenia.

Czy warto zakupić minicasco? Na to pytanie każdy właściciel samochodu musi odpowiedzieć sobie sam – wszystko zależy od jego oczekiwań. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie OC wraz z AC mini.

Przykład.  40-letnia Agata to mieszkanka Zduńskiej Woli. Uprawnienia do kierowania pojazdami posiada ona od 20 lat, a dzięki ostrożnej jeździe ma wzorową historię ubezpieczeniową i maksymalne zniżki (60%). Na co dzień użytkuje ona 11-letniego Fiata Bravo (benzyna, poj. silnika 1368 cm3), którym dojeżdża do własnego biura rachunkowego.

Oferty z samym OC.

40-letnia kobieta ze Zduńskiej Woli, Fiat Bravo, 1,4 benzyna z 2011 r.
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
372,04 zł rata od 372,04 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
397,00 zł rata od 397 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
400,00 zł rata od 400 zł
TUZ Ubezpieczenia
OC
AC
Assistance
NNW
416,00 zł rata od 416 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
433,35 zł rata od 433,35 zł
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
482,00 zł rata od 482 zł
Trasti
OC
AC
Assistance
NNW
499,00 zł rata od 499 zł
Balcia Insurance
OC
AC
Assistance
NNW
511,04 zł rata od 511,04 zł
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
559,00 zł rata od 559 zł
40-letnia kobieta ze Zduńskiej Woli, Fiat Bravo, 1,4 benzyna z 2011 r.
Balcia Insurance
372,04 złrata od 372.04 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
397,00 złrata od 397.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
400,00 złrata od 400.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ Ubezpieczenia
416,00 złrata od 416.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
433,35 złrata od 433.35 zł
OC
AC
Assistance
NNW
mtu24.pl
482,00 złrata od 482.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Trasti
499,00 złrata od 499.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Balcia Insurance
511,04 złrata od 511.04 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Beesafe
559,00 złrata od 559.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Oferty z AC Mini.

40-letnia kobieta ze Zduńskiej Woli, Fiat Bravo, 1,4 benzyna z 2011 r. - z AC Mini
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
OC
AC Mini
Assistance
NNW
502,35 zł rata od 502,35 zł
Dodatkowo: Żywioły
mtu24.pl
OC
AC Mini
Assistance
NNW
527,00 zł rata od 527 zł
Dodatkowo: Żywioły
mtu24.pl
OC
AC Mini
Assistance
NNW
582,00 zł rata od 582 zł
Dodatkowo: Szkoda całkowita, kradzież
Link4
OC
AC Mini
Assistance
NNW
648,25 zł rata od 6483,25 zł
Dodatkowo: Kradzież, żywioły
Beesafe
OC
AC Mini
Assistance
NNW
753,40 zł rata od 753,40 zł
Dodatkowo: Kradzież, żywioły, zderzenie ze zwierzyną
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
765,00 zł rata od 765 zł
Dodatkowo: Pełne AC, amortyzacja 55%, kosztorys, udziały własne 500 zł.
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
912,00 zł rata od 912 zł
Dodatkowo: Pełne AC, amortyzacja 65%, kosztorys, udziały własne.
40-letnia kobieta ze Zduńskiej Woli, Fiat Bravo, 1,4 benzyna z 2011 r. - z AC Mini
Link4
502,35 złrata od 502.35 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Żywioły
mtu24.pl
527,00 złrata od 527.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Żywioły
mtu24.pl
582,00 złrata od 582.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Szkoda całkowita, kradzież
Link4
648,25 złrata od 6483.25 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Kradzież, żywioły
Beesafe
753,40 złrata od 753.40 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Kradzież, żywioły, zderzenie ze zwierzyną
Link4
765,00 złrata od 765.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Pełne AC, amortyzacja 55%, kosztorys, udziały własne 500 zł.
Uniqa
912,00 złrata od 912.00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Pełne AC, amortyzacja 65%, kosztorys, udziały własne.

Wyciągnijmy wnioski:

 • najtańsze OC - Balcia Insurance: 372,04, 
 • najtańsze OC z Assistance - TUZ TUW: 416 zł,
 • najtańsze OC z AC Mini (Żywioły) - Link4: 502,35 zł,
 • najtańsze OC z AC Mini (żywioły, kradzież) - mtu24.pl: 582 zł,
 • najtańsze OC z AC Mini (żywioły, kradzież, zwierzyna) - Beesafe: 753,40 zl,
 • najtańsze OC z pełnym AC - Link4: 765 zł. 

Różnica pomiędzy najtańszym OC a najtańszym AC Mini to 130,31 zł. W naszej opinii to raczej niewiele. 

Gdybyśmy chcieli dodatkowo ubezpieczyć auto od kradzieży, musimy dopłacić dodatkowe 79,65 zł, co daje łączną różnicę niecałych 210 zł. Jest to kwota jak najbardziej w zasięgu sporej części posiadaczy aut. 

Czy pani Agacie opłaci się kupić AC Mini? naszym zdaniem pytanie, jakie trzeba zadać to: "Czy pani Agacie opłaca się nie mieć AC Mini?". 

Podsumujmy - za dopłatą 210 zł pani Agata zyskuje dodatkowo ochronę przed żywiołami i kradzieżą. Jeżeli przez cały okres trwania ubezpieczenia nic się nie stanie, to nie pozostaje jej nic innego, jak się cieszyć. A jeśli coś się stanie, to ma ochronę. Sytuacja win-win. A czy Ciebie stać na to, żeby zrezygnować z AC Mini? 

Właścicielom starszych pojazdów co do zasady nie opłaca się nabywać polisy AC. Z jednej strony firmy ubezpieczeniowe ustalają ograniczenie wiekowe dla aut, co powoduje, że znalezienie polisy AC dla pojazdu starszego niż 12-20 lat jest niemożliwe. Z drugiej strony, im starszy samochód, tym większe prawdopodobieństwo szkód, a ryzyko to ubezpieczyciele skrupulatnie odzwierciedlają w wysokości składki ubezpieczeniowej. Smartcasco to zatem szansa, aby zapewnić sobie dodatkową ochronę za rozsądną cenę.

Szukasz AC smart casco dopasowanego do Twoich potrzeb ceną i zakresem ochrony? Skorzystaj bezpłatnie z naszego kalkulatora i porównaj oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych.

Co warto wiedzieć?

 • Ubezpieczenie smartcasco (minicasco, AC mini) charakteryzuje się okrojonym zakresem ochrony. Inaczej mówiąc, jest to AC z dużo większą niż standardowo liczbą wyłaczeń.
 • Minicasco dostępne jest w ofercie wielu ubezpieczycieli, w tym Link4 (Smart Casco), Uniqa (ubezpieczenie od pożaru i kradzieży) czy PZU – oferty różnią się zakresem ochrony.
 • Mini AC ma niższą cenę niż standardowe AC. Link4 oferując Smart Casco, jako jeden z nielicznych ubezpieczycieli stworzył transparentny taryfikator.
 • Większość oferowanych ubezpieczeń smartcasco sprzedawanych jest w zestawie z OC, a kierowca może liczyć na ochronę ubezpieczeniową na terenie Polski.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o smart casco

 1. Czy kierowca, który kupił smart casco, może gromadzić zniżki za bezszkodową jazdę?

  To zależy od polityki przyjętej przez firmę ubezpieczeniową. Niektórzy ubezpieczyciele (np. You Can Drive) dają swoim klientom taką możliwość. Jeżeli zależy Ci na gromadzeniu zniżek, powinieneś skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i zapytać o szczegóły.

 2. Czy każdy ubezpieczyciel proponuje ubezpieczenie smart casco?

  Nie. Smart casco czy minicasco to produkty uzupełniające podstawową ofertę ubezpieczycieli (czyli OC i AC). Nie każda firma ubezpieczeniowa zdecydowała się opracować taką polisę. Jeżeli chcesz sprawdzić, u którego ubezpieczyciela kupisz AC mini wraz z OC, skorzystaj z zamieszczonego w naszym serwisie kalkulatora OC/AC.

 3. Na jaki okres można kupić smart casco?

  Najczęściej ubezpieczenie smart casco jest sprzedawane razem z OC. Z tego względu umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Analogiczną zasadę stosują firmy ubezpieczeniowe sprzedające smart casco klientom, którzy podstawową ochronę ubezpieczeniową nabyli u konkurencji. Pamiętaj jednak, że zakup polis w pakiecie zawsze jest bardziej opłacalny.

 4. Czy do smart casco można dokupić dodatkowe polisy?

  Tak. Oferta ubezpieczycieli nie kończy się na OC, AC i smart casco. Korzystając ze starszego modelu samochodu, możesz kupić m.in. assistance, ubezpieczenie szyb czy opon. Do pakietu OC i smart casco możesz dobrać też NNW kierowcy i pasażerów. Jedynym ograniczeniem może być wiek pojazdu – w przypadku assistance dostępny może być np. jedynie okrojony wariant polisy.