W 2020 roku w Polsce doszło do 382 046 zdarzeń drogowych i 23 540 wypadków. Jaka jest różnica między wypadkiem a kolizją? Co robić, gdy jesteśmy uczestnikiem wypadku? Jak się zachować? Czytaj dalej!

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Większość kierowców potrafi długo opowiadać o kłopotach związanych z wypłatą odszkodowania. Warto jednak wiedzieć, że często to od kierowcy zależy, jak będzie przebiegał proces likwidacji szkody. Jeśli kiedykolwiek będziesz uczestniczył w stłuczce, powinieneś wiedzieć, że spisanie oświadczenia lub wypełnienie formularza wypadkowego to nie wszystko.

Czym jest wypadek drogowy?

W mowie potocznej słów "wypadek", "kolizja", "stłuczka" lub "zdarzenie drogowe" można używać zamiennie. W odniesieniu do terminów prawnych i tematu ubezpieczeń - już nie. Według polskiego prawa nie każde zdarzenie drogowe jest wypadkiem drogowym

Według definicji ze strony gov.pl, wypadek to:

Zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażania ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.

Czym zatem jest kolizja? Według definicji:

Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

Definicja kolizji nie jest prawnie unormowana i jej brzmienie wynika bardziej z prawa zwyczajowego i umownych ustaleń. Ogólnie przyjmuje się, że w momencie, gdy pojazd ma z czymkolwiek kontakt, np. z obiektem zewnętrznym, innym pojazdem, osobą lub zwierzęciem, to jest to kolizja. 

Podstawową różnicą pomiędzy kolizją a wypadkiem jest obecność poszkodowanych. - Mówi Kamil Sztandera, ekspert Rankomat.pl. - Kluczowe jest tutaj wystąpienie zgonu lub siedmiodniowy rozstrój zdrowia. Stąd wypadek zawsze jest kolizją, ale kolizja nie zawsze jest wypadkiem.

Dlaczego ten rozdział jest ważny? Różne typy zdarzenia drogowego wymagają różnych zachowań. Wypadek drogowy zawsze trzeba zgłosić odpowiednim służbom. Oddalenie się z miejsca zdarzenia jest niewskazane, a w przypadku sprawcy zdarzenia - surowo karane. 

Czytaj takżeSprawca wypadku zbiegł – od kogo otrzymasz odszkodowanie?

Jeśli chodzi o kolizję, wezwanie Policji nie zawsze jest konieczne. 

Kiedy trzeba wezwać policję na miejsce zdarzenia drogowego?

Wszyscy wiemy, że wezwanie policji nie zawsze jest konieczne. Niekiedy uczestnicy zdarzenia drogowego wolą się "dogadać". W szczególności ma to miejsce, gdy:

 • obie strony są trzeźwe.
 • obie strony mają przy sobie dokumenty.
 • sprawca przyznaje się do winy lub nie ma co do tego wątpliwości.

Wówczas sprawca zdarzenia zostawia swoje dane osobowe i ubezpieczeniowe lub pokrywa szkodę ze swoich pieniędzy, gdy naprawdę mu się spieszy.

Są jednak sytuacje, w których należy wezwać policję. Trzeba to zrobić, gdy:

 • w zdarzeniu są poszkodowani.
 • nie możemy ustalić sprawcy zdarzenia lub są co do tego wątpliwości.
 • mamy podejrzenie, że sprawca znajduje się pod wpływem alkoholu.
 • sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia.
 • sprawca nie ma dokumentów.
 • mieliśmy kolizję z pojazdem zarejestrowanym za granicą.
 • sprawcą kolizji jest rowerzysta.
 • w kolizji uczestniczą trzy pojazdy lub więcej.

Zasady postępowania podczas wypadku drogowego

Jeżeli już stało się najgorsze i brałeś udział w wypadku, powinieneś zrobić kilka rzeczy.

 1. Sprawdź, czy są poszkodowani, i oceń ich stan - W wypadku najważniejszy jest człowiek. Na samym początku zobacz, czy są ranni. 
 2. Wezwij służby - Telefon pod numer 112 i podanie zgłoszenia powinno wystarczyć. Dyspozytor wezwie policję i pogotowie lub straż pożarną, jeśli jest taka konieczność. 
 3. Zabezpiecz miejsce zdarzenia - W pierwszej kolejności musisz zadbać o swoje bezpieczeństwo, dopiero w dalszej kolejności o poszkodowanych. Chyba nie chcesz, żeby ktoś w Ciebie wjechał, kiedy będziesz prowadził RKO, prawda? Zasłoń miejsce swoim samochodem, włącz światła awaryjne oraz postojowe, ustaw trójkąt ostrzegawczy. Jeśli jest taka potrzeba, zatrzymaj inny samochód i poproś o pomoc. 
 4. Udziel pierwszej pomocy - Podczas kursu na prawo jazdy odbyłeś szkolenie z pierwszej pomocy. Postępuj według niego.
 5. Udokumentuj przebieg zdarzenia - Wszelkie informacje, które mogą mieć znaczenie w toku postępowania lub dla uzyskania świadczenia z OC, są ważne. Jeśli inni uczestnicy zdarzenia są w stanie, zbierz ich dane - imię, nazwisko, numer polisy. 
 6. Poczekaj na przyjazd służb - Wraz z przybyciem policji lub pogotowia ratunkowego twoja rola się kończy. Pozostaje Ci udzielić wyjaśnień i odpowiedzieć na pytania dotyczące okoliczności zdarzenia.
 7. Zgłoś wypadek do towarzystwa ubezpieczeniowego - Jeśli jesteś poszkodowany lub masz autocasco, możesz ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenia auta lub uszczerbek na zdrowiu. Dodatkowo jeżeli Twoje auto nie nadaje się do jazdy, możesz potrzebować samochodu zastępczego. Dostaniesz samochód zastępczy z OC sprawcy

W kwestii zgłaszania szkody z OC i AC radzimy jednak zaczekać chwilę i zabrać się do tego na spokojnie. Zebranie dokumentacji np. z zakładu blacharskiego czy od lekarza może zająć kilka dni, więc nie ma co się spieszyć. W końcu od tego, w jaki sposób zgłosisz szkodę, zależy wysokość odszkodowania. 

Zaniechanie udzielenia pomocy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3

Szczegółowe zasady postępowania można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/kppsp-tczew/zasady-postepowania-podczas-wypadku-drogowego. 

Wypadek a ubezpieczenie - co wpisać w oświadczeniu?

W oświadczeniu spisywanym po kolizji powinna pojawić się klarowna informacja wskazująca sprawcę oraz opis zdarzenia. Sprawca powinien poświadczyć przyznanie się do winy na piśmie.  Gotowe formularze często rozdawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe podczas podpisywania polisy OC z reguły zawierają rubryki: "Sprawca" oraz "Poszkodowany". Wówczas wystarczy, że sprawca wpisze swoje dane w odpowiedniej rubryce i złoży czytelny podpis pod oświadczeniem.

Ważne! Nie musimy mieć kontaktu z innym uczestnikiem zdarzenia, by złożyć lub przyjąć oświadczenie. Popularną praktyką (szczególnie przy szkodach parkingowych) jest zostawienie swoich danych np. za wycieraczką poszkodowanego samochodu, które w większości przypadków jest równoznaczne z oświadczeniem sprawcy. Jest to najlepsze wyjście w sytuacji, gdy to my jesteśmy sprawcą, a nie mamy czasu, by czekać na właściciela poszkodowanego samochodu. Nie warto uciekać w takiej sytuacji! W przypadku ucieczki ustaleniem sprawstwa zajmie się Policja, a my zapłacimy za szkodę ze swojej kieszeni. 

Poza tym należy uwzględnić:

 • datę, godzinę i miejsce zdarzenia,
 • pełne dane sprawcy spisane z dowodu osobistego i rejestracyjnego, prawa jazdy a także polisy OC.

Z dokumentu ubezpieczenia należy spisać informacje o firmie ubezpieczeniowej sprawcy i numerze polisy. Pamiętaj także, aby upewnić się, czy badania techniczne auta są aktualne.

Jeżeli Twój samochód nie nadaje się do jazdy, wezwij pomoc drogową. Warto również sfotografować miejsce zdarzenia oraz pojazd. 

Zdarzenie drogowe za granicą

W sytuacji stłuczki lub wypadku za granicą postępowanie wygląda tak samo jak w Polsce. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na dokładne spisanie danych z polisy lub Zielonej Karty. Jeśli jeden z samochodów nie należy do systemu Zielonej Karty, szkodę można zgłosić bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń sprawcy lub po powrocie do Polski sprawdzić jego reprezentanta do spraw roszczeń w kraju. Jego nazwę można ustalić w Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych.
 

Co warto wiedzieć

 • Wypadek drogowy jest wtedy, gdy są ranni (przynajmniej 7 dni rekonwalescencji) lub zabici. 
 • Masz obowiązek wezwać policję, gdy:
 1. Podejrzewasz sprawcę o prowadzenie po pijaku.
 2. Nie możesz ustalić sprawcy lub są co do tego wątpliwości.
 3. W wypadku są ranni.
 4. Sprawca nie ma dokumentów.
 5. W zdarzeniu biorą udział więcej niż dwa pojazdy.
 • Do zwykłej kolizji, gdzie wina jest oczywista lub sprawca przyznał się do winy, nie ma potrzeby wzywania policji. 
 • Podczas zdarzenia zadbaj o dokumentację, która będzie potrzebna przy zgłaszaniu roszczenia z OC sprawcy. Zrób zdjęcia i zbierz dane innych uczestników.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy muszę mieć wydrukowane oświadczenie przy wypadku?

  Nie. Oświadczenie można spisać ręcznie na dowolnym papierze, pod warunkiem, że zawarte będą wszystkie potrzebne dane a oświadczenie będzie czytelne.
 2. Kiedy obowiązkowo muszę wezwać policję do kolizji?

  Trzeba to zrobić, gdy są poszkodowani, sprawca jest pod wpływem alkoholu, nie ma dokumentów (lub są nieczytelne) lub są wątpliwości co do winy. Gdy w zdarzeniu biorą udział więcej niż dwa pojazdy, też należy wezwać policję.
 3. Gdzie ustawić trójkąt ostrzegawczy po wypadku?

  Na terenie zabudowanym - za samochodem lub na nim, nie wyżej niż 1m. Poza terenem zabudowanym - 30-50m za samochodem. Na autostradzie lub ekspresówce - 100m za samochodem. Za brak trójkąta grozi mandat od 20 do 500 zł. Jego niewystawienie w razie awarii to 150 zł mandatu i 1 punkt karny.