Podczas kolizji, lub wypadku drogowego z obcokrajowcem w Polsce czy za granicą należy zachować się bardzo podobnie. Przede wszystkim powinieneś spisać numer polisy OC i nazwę ubezpieczyciela sprawcy, a także jego dane osobowe oraz pojazdu. Będę potrzebne przy likwidacji szkody z jego ubezpieczenia.

W razie kolizji lub wypadku z obcokrajowcem bardzo pomocne będzie Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Jego agentami ubezpieczeniowymi są PZU i Warta. Pomogą w likwidacji szkody niezależnie, czy jesteś sprawcą lub poszkodowanym w zdarzeniu drogowym z cudzoziemcem.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym się różni kolizja od wypadku drogowego?

To dwa pojęcia o różnym znaczeniu, ale często błędnie używa się ich wzajemnie jako synonimów. Kolizja to zdarzenie drogowe, w którym kierowca lub pieszy nie dozna uszkodzeń ciała. W praktyce jest to niegroźna stłuczka, w której wyniku samochód zostanie lekko uszkodzony (np. dojdzie do zarysowania zderzaka lub lusterka).

Jeśli dojdzie do niegroźnej stłuczki na terenie Polski, to nie trzeba wzywać na miejsce zdarzenia policji. Wówczas wystarczy spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, które następnie posłuży do likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

Natomiast wypadek drogowy to zdarzenie, którego skutkiem są uszkodzenia ciała przynajmniej jednej osoby trzeciej poza sprawcą, bądź śmierć poszkodowanego. Jego następstwem może być np. złamanie ręki lub nogi, czy inne poważne uszkodzenie ciała. Jeśli do niego dojdzie na terenie Polski, zgodnie z art. 44 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, na miejsce należy wezwać policję, która sporządzi notatkę o przebiegu zdarzenia.

Jak PBUK może pomóc w razie kolizji lub wypadku drogowego z obcokrajowcem?

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) to organizacja, która pomoże w razie kolizji lub wypadku drogowego z obcokrajowcem zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. Zajmuje się m.in. pomocą w kontaktach z zagranicznymi ubezpieczycielami i likwidacją szkód. Jej agentami ubezpieczeniowymi są PZU i Warta.

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Na stronie internetowej PBUK znajduje się m.in. wyszukiwarka korespondentów zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych na terenie Polski oraz lista reprezentantów d/s roszczeń. Ponadto można na niej znaleźć gotowe wzory wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym w języku polskim i w wersji polsko-angielskiej. Będą one przydatne w razie wypadku lub kolizji z obcokrajowcem. Jak dokładnie z nich korzystać szczegółowo wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Kolizja lub wypadek z obcokrajowcem w Polsce – jak zlikwidować szkodę z OC sprawcy?

Jak spisać oświadczenie z zagranicznym sprawcą kolizji?

Jeśli na terenie Polski dojdzie do stłuczki z obcokrajowcem, w której ty jesteś poszkodowany, a cudzoziemiec jest sprawcą, możecie przystąpić do spisania wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym:

 • w polskiej wersji językowej (wzór można pobrać pod adresem: https://pbuk.pl/doc/wspolne_oswiadczenie_pl.pdf)
 • w wersji polsko-angielskiej (https://pbuk.pl/doc/wspolne_oswiadczenie_pl-en.pdf).

W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania na miejsce służb. Jednak jeżeli nie możesz porozumieć się z obcokrajowcem ze względu na barierę językową, lepiej powiadomić policję, która sporządzi notatkę o okolicznościach przebiegu zdarzenia.

Warto wozić w samochodzie wydrukowany wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym w dwóch wersjach językowych. Jeżeli zdecydujesz się je spisać z obcokrajowcem, który jest sprawcą kolizji, dopilnuj, aby w dokumencie znalazły się następujące informacje:

 • dane osobowe sprawcy,
 • numer rejestracyjny samochodu sprawcy,
 • kraj rejestracji samochodu sprawcy,
 • nazwa ubezpieczyciela,
 • numer polisy OC,
 • numer Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego, gdy sprawca ma obowiązek je posiadać. Tak się stanie, jeżeli ma zarejestrowany samochód poza państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także pojazd nie pochodzi z Andory lub Serbii.

Ponadto we wzorze wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym z obcokrajowcem, możesz również m.in. spisać najważniejsze informacje na temat obu kierowców, pojazdów i towarzystw ubezpieczeniowych, a także miejsce do naszkicowania okoliczności przebiegu zdarzenia oraz podpisy obu stron. Zadbaj, aby sprawca w oświadczeniu wyraźnie zaakceptował swoją winę.

Uwaga! Przy likwidacji szkody z OC sprawcy nie jest ważna jego narodowość. Tylko państwo, w którym ma zarejestrowany samochód.

Pamiętaj również, aby wykonać wyraźne zdjęcia uszkodzeń samochodu oraz miejsca zdarzenia. Będą bardzo przydatne podczas likwidacji szkody z OC zagranicznego sprawcy.

Jak zlikwidować szkodę po spisaniu oświadczenia z obcokrajowcem?

Po spisaniu wspólnego oświadczenia musisz skontaktować się z korespondentem ubezpieczyciela, w którym zagraniczny sprawca ma wykupioną polisę OC. Są oni mianowani przez biuro narodowe w Polsce do pomocy w likwidacji szkód spowodowanych przez cudzoziemców na terenie naszego kraju. Lista korespondentów jest dostępna na stronie PBUK pod adresem: https://pbuk.pl/lista-korespondentow. W wyszukiwarce wystarczy wybrać kraj oraz nazwę towarzystwa, w którym sprawca ma wykupione OC.

Przykład: Pan Andrzej miał kolizję z obcokrajowcem w Niemczech. Sprawca ma wykupioną polisę OC w Garanta Versicherungs AG. Po wybraniu w wyszukiwarce Niemiec i nazwy tego towarzystwa, pan Andrzej znalazł jego korespondenta w Polsce. Jest nim Ergo Hestia, z którą poszkodowany kierowca musi się skontaktować w celu likwidacji szkody.

Lista korespondentów PBUK

Co zrobić, gdy nie znam nazwy ubezpieczyciela, w którym sprawca ma wykupione OC?

Może się okazać, że nie znasz nazwy ubezpieczyciela, w którym obcokrajowiec będący sprawcą ma wykupioną polisę OC. Ponadto nie wszystkie zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe mają korespondentów w Polsce. Jeśli tak się zdarzy, skontaktuj się z PZU lub Wartą, które jako agenci ubezpieczeniowi PBUK zajmą się likwidacją szkody.

Nieco inaczej należy się zachować, jeśli zagraniczny sprawca ma wykupione ubezpieczenie graniczne. Wówczas zgłoś się z likwidacją szkody bezpośrednio do towarzystwa, które sprzedało tę polisę. Jeżeli okaże się nieważna albo obcokrajowiec nie ma ważnego OC, skontaktuj się z PBUK, które rozpocznie proces likwidacji szkody. W tym celu skontaktuje się z odpowiednikiem naszego UFG w państwie, w którym jest zarejestrowany pojazd sprawcy. 

Kolizja lub wypadek z obcokrajowcem za granicą – jak zlikwidować szkodę z OC sprawcy?

Jeżeli dojdzie do kolizji za granicą, a sprawcą jest obywatel tego kraju, możesz spisać z nim oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Zwróć uwagę, czy obcokrajowiec ma wykupioną ważną polisę OC. Jeśli nie ma, to szkoda nie zostanie zlikwidowana z OC sprawcy. Warto również wezwać policję nawet w przypadku niegroźnej stłuczki. W innych krajach może to być koniecznie, gdyż wymagają tego lokalne przepisy.

Uwaga! Jeśli wyjeżdżasz za granicę samochodem, warto wydrukować gotowy wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym w jeżyku urzędowym tego kraju. Możesz go pobrać np. ze strony internetowej organizacji, która jest odpowiednikiem PBUK w innym państwie.

Po spisaniu oświadczenia, dalsze formalności możesz wykonać dopiero po powrocie do Polski. Szkodę powstałą za granicą należy zgłosić do tzw. reprezentanta ds. roszczeń, których lista znajduje się na stronie PBUK: https://www.pbuk.pl/lista-reprezentantow. Wybierz nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC i kraj poszkodowanego (Polska).

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca ma wykupioną polisę OC, nie ma reprezentanta ds. roszczeń na terenie Polski, zgłoś szkodę w PBUK. Jej likwidacją zajmie się PZU lub Warta.

Kiedy wezwać policję na miejsce kolizji z obcokrajowcem?

Jak już wspomnieliśmy, w Polsce nie trzeba wzywać policji na miejsce kolizji drogowej. Inaczej jest w przypadku wypadku, w którym osoba poszkodowana dozna uszkodzeń ciała. Jak więc zachować się w razie zdarzenia z obcokrajowcem?

Jeśli do kolizji dojdzie na terenie Polski, często wystarczy spisać oświadczenie, w którym sprawca przyzna się do winy. Jednak jeżeli pomiędzy stronami występuje bariera językowa lub żaden z uczestników zdarzenia nie poczuwa się do odpowiedzialności za powstałą stłuczkę, wówczas należy wezwać na miejsce policję. Sporządzona przez nią notatka ułatwi uzyskanie odszkodowania.

Natomiast w razie kolizji za granicą lepiej wezwać policję na miejsce, nawet jeśli stłuczka jest niegroźna. Po pierwsze, mogą tego wymagać lokalne przepisy, które są inne niż w Polsce. Po drugie, pomiędzy stronami może wystąpić bariera językowa, czy żaden z uczestników może nie poczuwać się do odpowiedzialności za powstałą szkodę. Po trzecie, sporządzona przez policję notatka jest ostatecznym dowodem o winie sprawcy, który znacznie może ułatwić procedurę wypłaty odszkodowania przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe.

Kolizja drogowa w Rosji, Białorusi lub na Ukrainie – jak się zachować?

Jeśli podróżujesz samochodem do jednego z naszych wschodnich sąsiadów, powinieneś zachować dużą czujność. W razie stłuczki z lokalnym kierowcą należy wezwać na miejsce zdarzenia policję. Takie prawo obowiązuje m.in. w Rosji, Białorusi lub na Ukrainie.

Ponadto, jeżeli masz wykupioną polisę AC, sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czy jej zakres terytorialny obejmuje kraje byłego bloku wschodniego. Często towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączają ochronę w tym regionie, ale można ją rozszerzyć za dopłatą składki.

Kolizja z obcokrajowcem z mojej winy – jak się zachować?

Jeśli będziesz sprawcą kolizji z obcokrajowcem w Polsce lub za granicą i uznajesz swoją winę, możesz spisać z poszkodowanym wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Jednak jeżeli nie, warto wezwać policję, co w innych państwach może być obowiązkowe.

Aby spisać oświadczenie, musisz podać poszkodowanemu swoje dane osobowe, nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy OC, numer rejestracyjny samochodu i kraj jego rejestracji. Następnie obcokrajowiec uda się do korespondenta w jego państwie, który skontaktuje się z Twoim ubezpieczycielem w celu likwidacji szkody.

Jak się przygotować wyjeżdżając samochodem za granicę?

Wypadek czy kolizja nie jest przyjemnym zdarzeniem. Wiesz już, gdzie zgłosić szkodę. Jak można jeszcze zminimalizować skutki kolizji lub wypadku? Jeżeli planujesz wyjazd za granicę, warto się wcześniej przygotować, wykupując polisę assistance. Dzięki temu w ramach świadczeń możesz otrzymać nie tylko holowanie uszkodzonego pojazdu, lecz także szereg dodatkowych usług, jak:

 • transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia, 
 • naprawę samochodu na miejscu,
 • zakwaterowanie, 
 • auto zastępcze, 
 • pomoc tłumacza. 

Można wykupić assistance krótkoterminowe lub całoroczny przy zakupie polisy OC w kalkulatorze rankomat.pl. Jeżeli jeździsz częściej za granicę, warto zastanowić się nad assistancem całorocznym. Często także krótkoterminowy ma słabszy zakres ochrony – np. mniejszy limit holowania. 

W jakich krajach potrzebna jest Zielona Karta?

Wyjeżdżając samochodem za granicę, musisz mieć ważne OC, tak samo, jak w Polsce. Zabierz ze sobą certyfikat z danymi polisy i ubezpieczyciela. W Polsce obecnie nie trzeba wozić w aucie tego dokumentu, dlatego warto o nim szczególnie pamiętać podczas wyjazdu do innego kraju. 

Jednak w niektórych krajach wymagana jest również Zielona Karta. Wystarczy, że masz ważne OC i możesz zwrócić się do ubezpieczyciela o wydanie tego dokumentu. W większości towarzystw jest ona bezpłatna. System Zielonej Karty działa dzięki Biurom Narodowym, które funkcjonują w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz kilku innych państwach.

Kraje, w których nie jest potrzebna Zielona Karta: 

 • Austria, 
 • Andora, 
 • Belgia, 
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Bułgaria, 
 • Chorwacja, 
 • Cypr,
 • Czarnogóra,
 • Czechy, 
 • Dania, 
 • Estonia, 
 • Finlandia, 
 • Francja, 
 • Grecja, 
 • Hiszpania, 
 • Holandia, 
 • Irlandia
 • Islandia, 
 • Liechtenstein, 
 • Litwa, 
 • Łotwa, 
 • Luksemburg, 
 • Malta, 
 • Niemcy, 
 • Norwegia
 • Portugalia, 
 • Rumunia, 
 • Serbia, 
 • Słowacja, 
 • Słowenia, 
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Wielka Brytania
 • Włochy,
 • Węgry.

Kraje, w których potrzebna jest Zielona Karta:

 • Albania
 • Azerbejdżan,
 • Białoruś
 • Iran, 
 • Izrael
 • Maroko, 
 • Mołdawia, 
 • Macedonia,
 • Rosja, 
 • Tunezja, 
 • Turcja,
 • Ukraina. 

Warto zapamiętać, że w Kosowie nie obowiązuje Zielona Karta. Trzeba tam wykupić ubezpieczenie OC graniczne

Uwaga! W przypadku niespodziewanej podróży możesz nie zdążyć z wyrobieniem Zielonej Karty. 
Ważne! Dla uchodźców z Ukrainy w związku z agresją Rosji towarzystwa ubezpieczeniowe PZU, Warta, ERGO Hestia i Allianz udostępniają krótkoterminowe ubezpieczenie OC graniczne bezpłatnie na okres 30 dni.

Co warto wiedzieć?

 1. W razie kolizji z obcokrajowcem warto wezwać na miejsce policję. 
 2. Szkodę z obcokrajowcem można zlikwidować z pomocą PBUK.
 3. PZU i Warta pełnią funkcję agentów ubezpieczeniowych PBUK.
 4. Jeśli obcokrajowiec nie ma ważnego OC, w uzyskaniu odszkodowania pomoże UFG.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kolizję lub wypadek z obcokrajowcem

 1. Przyjechałem z zagranicy i spowodowałem szkodę. Co robić?

  Przebywając autem w Polsce, musisz mieć ubezpieczenie OC. Może to być:

  • ubezpieczenie kupione w Twoim kraju uznawane w Polsce, 
  • ubezpieczenie kupione za granicą potwierdzone Zieloną Kartą, 
  • OC graniczne. 

  W każdym z tych przypadków podaj poszkodowanemu:

  • swoje dane - imię, nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj dokumentu tożsamości, jego seria i numer, 
  • dane poszkodowanego - imię, nazwisko, adres zamieszkania, 
  • dane poszkodowanego pojazdu - marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, 
  • dane Twojej polisy OC - numer polisy, nazwa zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił,
  • dane Twojego samochodu - kraj rejestracji, numer rejestracyjny, numer VIN. 

  Na oświadczeniu sprawcy zapisz, że przyznajesz się do spowodowania szkody na terytorium Polski. 

 2. Czy ubezpieczyciel pomoże mi porozumieć się z obcokrajowcem?

  Pomiędzy Tobą a obcokrajowcem może wystąpić bariera językowa utrudniająca wzajemne porozumienie się. Może to być szczególnie kłopotliwe, jeśli do kolizji lub wypadku dojdzie za granicą. Aby się nie stresować, warto wcześniej wykupić assistance z pomocą tłumacza. Przed zakupem polisy sprawdź w OWU, czy zawiera taką usługę oraz jej zakres terytorialny – powinien obejmować Polskę i Europę.

 3. Co zrobić, jeśli nie wiem, gdzie zgłosić szkodę z OC obcokrajowca?

  Jeśli nie znasz nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego zagranicznego sprawcy bądź nie ma ono w Polsce korespondenta, zgłoś się o pomoc do PZU lub Warty. Obaj ubezpieczyciele pełnią funkcję agentów ubezpieczeniowych PBUK i zajmą się likwidacją szkody w Twoim imieniu.

 4. Ile wypadków i kolizji powodują obcokrajowcy w Polsce?

  W 2020 r. kierujący pojazdami z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi spowodowali w Polsce 12,7 tys. wypadków i kolizji drogowych. W efekcie łączna wartość zlikwidowanych za pośrednictwem PBUK szkód wyniosła około 89,5 mln zł.