Kolizja drogowa z obcokrajowcem może być kłopotliwa dla każdego kierowcy. Zwłaszcza, jeśli nie jesteśmy w stanie się z nim porozumieć. Co więc należy zrobić w razie stłuczki z cudzoziemcem w Polsce lub za granicą?

Po pierwsze bariera językowa, która może być dość znaczącym utrudnieniem we wzajemnym porozumieniu się. Po drugie myśl o likwidacji szkody – gdzie się zgłosić po odszkodowanie. Wyjaśniamy krok po kroku, jak się zachować po kolizji lub wypadku z obcokrajowcem w Polsce i za granicą, a także jak się przygotować do zagranicznej podróży samochodem.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym się różni kolizja od wypadku drogowego?

Warto rozróżnić te dwa pojęcia. Kolizja drogowa zwana również stłuczką, to zderzenie pojazdów bez uszczerbku na zdrowiu i życiu ludzi. Z kolei wypadek drogowy to poważne zderzenie pojazdów, którego skutkiem są obrażenia ciała uczestników zdarzenia, a w tragiczniejszym wariancie śmierć.

Czy po kolizji wzywać policję na miejsce zdarzenia?

Przy wypadku policja koniecznie musi przybyć na miejsce zdarzenia, tak jak pogotowie. Przy kolizji wystarczy wspólnie spisane oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Nie ma potrzeby wzywać policji, jeżeli sprawca przyznaje się do winy i uczestnicy zdarzenia zawierają nić porozumienia. Jeżeli nie da się ustalić winy, konieczne będzie wezwanie policji. 

Taka sama zasada ma miejsce przy kolizji z obcokrajowcem. Jednak w tym przypadku warto wezwać jednostkę policji, aby mieć potwierdzenie przyznania się do winy obcokrajowca także sporządzone przez służby. Wykluczy to ewentualne późniejsze próby uniknięcia winy przez cudzoziemca. Mógłby on wykorzystać fakt, że jest w obcym kraju i w wyniku stresu podpisał oświadczenie (to w przypadku, gdy zdarzenie ma miejsce w Polsce). Jeżeli kolizja zdarzy się za granicą, także warto wezwać policję, aby mieć dodatkowy dokument do zgłoszenia szkody. Możesz mieć również wątpliwości, co do ważności zagranicznych dokumentów, dlatego warto poprosić o pomoc policję.

Jak spisać oświadczenie, gdy nie mamy wspólnego języka?

Wzory oświadczeń sprawcy kolizji drogowej, które być może wozisz ze sobą w samochodzie są napisane po polsku. Jeżeli nie masz gotowych druków, zawsze możesz zapisać oświadczenie na zwykłej kartce – podając wszystkie niezbędne dane. W przypadku kolizji z osobą, która mówi po polsku jest to bardzo łatwe.

Gorzej, jeżeli sprawca zdarzenia nie mówi po polsku. Warto pobrać gotowe polsko-angielskie druki wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym ze strony Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki temu jest szansa na wspólne wypełnienie druku i porozumienie. 

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy obcokrajowca przy zdarzeniu w Polsce. Co robić?

Na samym początku należy się zorientować, gdzie zarejestrowany jest pojazd obcokrajowca, aby właściwie zgłosić szkodę. Bowiem nie ma znaczenia skąd pochodzi obcokrajowiec, a gdzie jest zarejestrowany jego pojazd. W przypadku pojazdów zarejestrowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory i Serbii właściciele nie muszą mieć przy sobie Zielonej Karty. Wystarczy im potwierdzenie od ich ubezpieczyciela z nazwą zakładu ubezpieczeń, numerem polisy, danymi kierowcy i pojazdu. Na wspólnym oświadczeniu drogowym muszą znaleźć się te dane. 

Jeżeli znasz nazwę ubezpieczyciela, musisz znaleźć w wyszukiwarce korespondentów czy to towarzystwo ma w Polsce dedykowanego korespondenta. Jeżeli tak, to już wiesz gdzie zgłosić szkodę. Jeżeli nie znajdziesz takiego korespondenta, szkodę możesz zgłosić do PZU lub Warty, które pełnią funkcję agentów PBUK. Jeżeli nie znasz nazwy ubezpieczyciela sprawcy, także możesz zgłosić szkodę do PZU lub Warty. Musisz podać numery rejestracyjne sprawcy oraz kraj zarejestrowania. Wtedy jedno z tych towarzystw zajmie się wyceną twojej szkody i zawiadomieniem PBUK.

W przypadku, gdy kierowca z EOG, Andory i Serbii ma przy sobie Zieloną Kartę, także jest to dowód na zawarcie ubezpieczenia. Trzeba wtedy spisać numer Zielonej Karty, nazwę ubezpieczyciela i dane pojazdu. Następnie należy podjąć kroki takie, jak opisaliśmy wyżej. 

Jeżeli kierowca z zagranicy posiada ubezpieczenie graniczne, należy także zebrać dane z dokumentu i zgłosić się do ubezpieczyciela o odszkodowanie. 

Jeżeli sprawca obcokrajowiec nie ma ważnej polisy OC, szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który w swojej ofercie ma OC. 

Przykład: Pan Mikołaj był poszkodowany w kolizji drogowej. Sprawca wymusił pierwszeństwo. Okazał się nim być Włoch, który odwiedzał rodzinę w Polsce swoim samochodem zarejestrowanym we Włoszech. Obaj panowie biegle mówili w języku angielskim, dlatego spisali wspólne oświadczenie o ruchu drogowym. Pan Mikołaj zgłosił się do korespondenta włoskiego ubezpieczyciela w Polsce i naprawił swój samochód.

Zgłoszenie szkody z OC sprawcy obcokrajowca przy zdarzeniu za granicą. Co robić?

Jeżeli będziesz za granicą i przytrafi ci się kolizja drogowa z obcokrajowcem, możesz spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub wezwać policję. W takich sytuacjach warto zawiadomić służby, aby mieć oficjalne potwierdzenie zaistnienia zdarzenia, a nie polegać tylko na wspólnym oświadczeniu. 

Po otrzymaniu numeru polisy i danych towarzystwa ubezpieczeniowego, możesz zgłosić szkodę w kraju, w którym przebywasz do tego ubezpieczyciela lub po powrocie do Polski do reprezentanta tego ubezpieczyciela w Polsce. Może się tak zdarzyć, że nie będziesz znać nazwy ubezpieczyciela sprawcy. Wtedy możesz wypełnić formularz zapytania lub przesłać do PBUK wniosek o ustalenie ubezpieczyciela sprawcy i reprezentanta ds. roszczeń. Jeżeli nie uda się tego ustalić, szkodę można zgłosić do organu odszkodowawczego w kraju zamieszkania lub do funduszu gwarancyjnego w państwie zdarzenia. Zarówno zakres, jak i wysokość odszkodowania zależą od zasad ustalonych w państwie, w którym doszło do kolizji. 

Warto zapamiętać, że w przypadku zdarzeń ze sprawcą, który ma zarejestrowany pojazd w Szwajcarii, nie można zgłosić szkody do organu odszkodowawczego w kraju zamieszkania osoby poszkodowanej.

Przykład: Pani Agnieszka wyjechała do Niemiec na weekend. Niestety została poszkodowana w kolizji drogowej. Jej samochód został uszkodzony przez Niemkę, która samochód miała zarejestrowany w Niemczech. Pani Agnieszka wezwała policję na miejsce zdarzenia, nie mogła się porozumieć ze sprawcą, ponieważ słabo znała język niemiecki. Otrzymała dane sprawcy. Po powrocie do Polski zgłosiła szkodę do korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela w Polsce i otrzymała odszkodowanie.

Jak się przygotować wyjeżdżając za granicę samochodem?

Wypadek czy kolizja nie jest przyjemnym zdarzeniem. Wiesz już, gdzie zgłosić szkodę. Jak można jeszcze zminimalizować skutki wypadku? Jeżeli planujesz wyjazd za granicę warto się wcześniej przygotować, wykupując polisę assistance. Dzięki temu otrzymasz nie tylko holowanie, jeżeli to ty będziesz sprawcą wypadku, ale także usługi takie jak: 

 • transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia, 
 • naprawę samochodu na miejscu,
 • zakwaterowanie, 
 • auto zastępcze, 
 • pomoc tłumacza. 

Można wykupić assistance krótkoterminowe lub całoroczny przy zakupie polisy OC w kalkulatorze rankomat.pl. Jeżeli jeździsz częściej za granicę warto zastanowić się na assistancem całorocznym. Często także krótkoterminowy ma słabszy zakres – np. limit holowania. 

Czy potrzebna jest Zielona Karta?

Wyjeżdżając za granicę, musisz mieć ważne ubezpieczenie OC, tak samo jak w Polsce. Musisz mieć przy sobie certyfikat ubezpieczenia z danymi polisy i ubezpieczyciela. W Polsce obecnie nie trzeba mieć przy sobie tego dokumentu, dlatego warto o nim szczególnie pamiętać podczas wyjazdu poza granice kraju. 

W niektórych krajach wymagany jest dokument taki, jak Zielona Karta. Wystarczy, że posiadasz OC i możesz zwrócić się do ubezpieczyciela o wydanie Zielonej Karty. W większości towarzystw jest ona bezpłatna. System Zielonej Karty działa dzięki Biurom Narodowym, które funkcjonują w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Kraje, w których nie jest potrzebna Zielona Karta: 

 • Austria, 
 • Andora, 
 • Belgia, 
 • Bułgaria, 
 • Chorwacja, 
 • Cypr, Czechy, 
 • Dania, 
 • Estonia, 
 • Finlandia, 
 • Francja, 
 • Grecja, 
 • Hiszpania, 
 • Holandia, 
 • Irlandia
 • Islandia, 
 • Liechtenstein, 
 • Litwa, 
 • Łotwa, 
 • Luksemburg, 
 • Malta, 
 • Niemcy, 
 • Norwegia
 • Portugalia, 
 • Rumunia, 
 • Serbia, 
 • Słowacja, 
 • Słowenia, 
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Wielka Brytania
 • Włochy,
 • Węgry.

Kraje, w których potrzebna jest Zielona Karta:

Warto zapamiętać, że w Kosowie nie obowiązuje Zielona Karta. Trzeba tam wykupić ubezpieczenie graniczne

Co zrobić, jeżeli zapomniałeś wyrobić Zielonej Karty?

W przypadku niespodziewanej podróży możesz nie zdążyć z wyrobieniem Zielonej Karty. Nie musisz się jednak martwić, że z wycieczki nic nie wyjdzie. Możesz wykupić ubezpieczenie graniczne wjeżdżając na teren krajów, gdzie wymagana jest Zielona Karta. 

Co warto wiedzieć?

 1. W razie kolizji z obcokrajowcem warto wezwać na miejsce policję. 
 2. Szkodę z obcokrajowcem można zlikwidować z pomocą PBUK.
 3. PZU i Warta pełnią rolę agentów PBUK.
 4. Jeśli obcokrajowiec nie ma ważnego OC, w uzyskaniu odszkodowania pomoże UFG.