Sprzedaż pojazdu oznacza przekazanie polisy obowiązkowego OC. To nabywca decyduje, co z nią zrobić - kontynuować polisę zbywcy czy się jej zrzec. 

Z tego artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach nowy właściciel może zrzec się OC zbywcy pojazdu, kiedy warto to zrobić, a kiedy nie. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Na czym polega zrzeczenie się OC przez zbywcę? 

Sytuację określa art. 31 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. 

Oznacza to, że jako nabywca pojazdu możesz odstąpić od aktualnej polisy OC albo doczekać do końca okresu ubezpieczenia aż umowa OC wygaśnie sama.

Uwaga! UbezpieczenieOC sprzedawcy pojazdu nie przedłuża się automatycznie. Należy wykupić całoroczną polisę OC zanim OC zbywcy wygaśnie. W przeciwnym razie nabywca zapłaci karę za brak OC

Czy zrzeczenie OC i wypowiedzenie umowy OC to to samo? 

Zrzeczenie się OC i wypowiedzenie umowy OC to dwie różne procedury. Zrzeczenie OC dotyczy wyłącznie ubezpieczenia OC zbywcy po zakupie pojazdu. Nie możesz się zrzec zakupionego przez siebie obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu w trakcie trwania umowy. 

Wypowiedzenie OC dotyczy sytuacji określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, czyli podwójnego OC i wypowiedzenia OC na dzień przed końcem okresu ochrony.

Warunkiem koniecznym zarówno zrzeczenia się OC, jak i wypowiedzenia OC jest posiadanie ważnego OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym lub zbycie pojazdu. 

Zrzeczenie się OC a odstąpienie od umowy

W przypadku produktów ubezpieczeniowych ten termin należy do wyjątków. Nabywca ma 30 dni na odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, jeśli:

 • została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 • nie została zawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia trzeba o tym poinformować ubezpieczyciela na piśmie najpóźniej na 30 dni przed datą wymagalności. 

Nie zwalnia to jednak posiadacza pojazdu z zakupienia polisy OC na ten pojazd na kolejny okres. Brak ciągłości ubezpieczenia OC skutkować będzie nałożeniem kary przez UFG

Kiedy i dlaczego warto się zrzec się OC zbywcy?

W momencie, kiedy nabywca pojazdu zrzeknie się OC, zbywcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Stąd niekiedy dochodzi do sytuacji, w której sprzedający prosi nabywcę pojazdu, by ten zrzekł się umowy ubezpieczenia OC.

Ważne! Sprzedający ma obowiązek przekazać nam aktualną umowę ubezpieczenia OC przy sprzedaży auta. Oznacza to, że nie ma prawa wymagać od kupującego, by ten się jej zrzekł, aby tym sposobem zbywca dostał zwrot składki. 

Zdarzają się sytuacje, kiedy nabywcy samochodu będzie przysługiwał zwrot składki za OC po kupnie pojazdu. Ma to miejsce w szczególności w momencie odkupienia samochodu od osoby, która zapłaciła wysoką składkę, gdzie nabywca za ubezpieczenie tego samego samochodu zapłaciłby o wiele mniej.

mówi Kamil Sztandera, ekspert Rankomat.plmówi Kamil Sztandera, ekspert Rankomat.pl

Przykład: 20-letni Miłosz kupił sobie BMW na pierwszy samochód. Rok posiadania OC, nie dopisywał współwłaścicieli, bo nie bardzo miał kogo, więc zapłacił ponad 3000 za OC. Po miesiącu użytkowania pojazdu popadł w tarapaty finansowe i był zmuszony sprzedać auto. Nabywcą okazała się 42-letnia Monika, nauczycielka szkoły podstawowej, doświadczony kierowca z pełnymi zniżkami. Po przepisaniu OC na siebie ubezpieczyciel zwrócił jej nadpłaconą składkę, ponieważ za OC na ten sam samochód zapłaciłaby jedynie 520 zł. 

Czytaj więcej: Czy nabywca samochodu może otrzymać zwrot składki OC? 

Z reguły kwestie polisy OC są regulowane w momencie sprzedaży. Obie strony dogadują się co do przejęcia polisy. Możliwości są dwie:

 • kupujący deklaruje gotowość do zrzeczenia się OC, a sprzedający obniża cenę za pojazd. 
 • kupujący deklaruje przejęcie polisy ubezpieczeniowej.

W większości przypadków nikt nie traci i nikt nie zyskuje. Kiedy warto zrzec się OC zbywcy?

Wiesz, że przepisanie OC będzie niekorzystne

W szczególności dotyczy to kierowców z krótkim stażem za kółkiem. Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą oferować zaporowe ceny młodym kierowcom. Przepisanie takiego ubezpieczenia może być mniej korzystne, niż zawarcie nowej umowy. Dodatkowo należy mieć na uwadze to, że polisa OC zbywcy liczy się do historii posiadania ubezpieczenia inaczej niż polisa całoroczna. 

To również częsta okoliczność w przypadku pojazdów na firmę. Jeśli dana firma ma podpisaną umowę flotową z jednym towarzystwem ubezpieczeniowym, gdzie cena za OC jest bardzo atrakcyjna, kontynuowanie OC zbywcy może nie być najlepszym rozwiązaniem. Podobnie w przypadku osób, które uzyskały specjalny status w którejś firmie ubezpieczeniowej i mają np. dodatkowe zniżki za posiadane ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie firmy lub wysoki roczny przypis składki. 

Interesują Cię ubezpieczenia dobrowolne

Z reguły ubezpieczenie Assistance czy NNW komunikacyjne wychodzi korzystniej w pakiecie. Większość firm ubezpieczeniowych zaoferuje Ci dodatkowe zniżki za wykupienie pakietu OC + AC, a część ryzyk dodatkowych, jak opony czy NNW, dorzuci w promocyjnej cenie lub nawet gratis. 

Zbywca nie opłacił wszystkich rat za OC

W momencie sprzedaży pojazdu zbywca ma obowiązek przekazać ważną polisę OC. Musi również opłacić wszystkie raty za OC w terminie, ale jak wiadomo, nie wszyscy o tym pamiętają. Mało tego, wiele osób wychodzi z założenia, że sprzedając samochód, pozbywają się także związanych z nim obowiązków. 

Istotnie, towarzystwo ubezpieczeniowe może pociągnąć do odpowiedzialności za zobowiązania finansowe zarówno nowego, jak i dotychczasowego właściciela pojazdu.

Jako nowy właściciel odpowiadasz za zobowiązania finansowe pojazdu od momentu objęcia go w posiadanie. Możesz wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego z zapytaniem o to, czy wszystkie raty za OC zostały opłacone, a ubezpieczyciel musi Ci dać odpowiedź. Jeżeli masz informacje o tym, że nie wszystkie raty zapłacono, ale nadal chcesz nabyć pojazd, musisz zawrzeć nową polisę i zrzec się OC sprzedającego zaraz po zakupie. W przeciwnym razie możesz odpowiadać finansowo za zobowiązania ubezpieczeniowe zbywcy.

Gdzie złożyć zrzeczenie się OC? 

Zrzeczenie się OC przez nowego właściciela jest dokumentem, który pozwala sprzedającemu ubiegać się o zwrot nadpłaconej składki za OC. Przyjmuje się, że to sprzedający, jako strona zainteresowana, wysyła zrzeczenie się OC do swojego ubezpieczyciela i załącza je do wniosku o zwrot składki

W teorii jako kupujący nie musisz tego robić. W praktyce jednak lepiej to zrobić i dodatkowo wziąć potwierdzenie przyjęcia dyspozycji z datą i pieczątką. Tym sposobem unikniesz ewentualnych problemów z kontynuowaniem OC zbywcy. 

Jak napisać zrzeczenie się OC?

Zrzeczenie się OC przez nabywcę jest jednostronnym oświadczeniem woli. Co do zasady musi zawierać dane, które pozwolą zidentyfikować nabywcę, czyli osobę objętą obowiązkiem ubezpieczenia, pojazd oraz aktualną polisę OC. Zrzeczenie się OC musi zawierać następujące dane:

Nie ma obowiązku korzystania ze wzoru, ale dla wygody użytkowników załączamy wzór zrzeczenia się OC w pdf

Zrzeczenie się OC [wzór]

Dokument zrzeczenia się OC może wyglądać np. tak:

zrzeczenie się OC wzór pdf

Zrzeczenie się OC zbywcy wzór.pdf

Co warto wiedzieć?

 • Sprzedawca pojazdu musi przekazać polisę OC kupującemu. Ten może zdecydować, czy chce kontynuować ubezpieczenie, czy woli się go zrzec i kupić je samemu. 
 • Warto zrzec się OC zbywcy, jeśli wiesz, że przepisanie OC będzie dla Ciebie niekorzystne. 
 • Polisa OC zbywcy nie przedłuża się automatycznie. Jeśli zrzekniesz się OC zbywcy i zakupisz polisę OC na cały rok, na pewno unikniesz kary z UFG za brak OC.
 • Jako nabywca możesz dostać zwrot składki z ubezpieczenia OC zbywcy, jeśli masz większe zniżki, a sprzedający zapłacił wysoką składkę (np. młody kierowca). 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o zrzeczenie się OC

 1. Kiedy jest możliwe wypowiedzenie OC przez nabywcę?

  Zgodnie z art. 31. ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jest to możliwe po zawarciu umowy kupna sprzedaży przez cały okres obowiązywania aktualnej polisy OC. Nabywca może wypowiedzieć umowę OC sprzedającego w dowolnym momencie. 

 2. Czy mogę zrzec się obowiązkowego OC?

  Nie. Obowiązek ubezpieczenia pojazdu mechanicznego od odpowiedzialności cywilnej ciąży na posiadaczu pojazdu i nie można go nie mieć. 

 3. Czy muszę się zrzec OC zbywcy?

  Nie ma takiego obowiązku. Jako nabywca możesz przejąć polisę OC sprzedającego lub z niej zrezygnować, jeśli np. chcesz mieć pewność, że Twoje OC nie wygaśnie. 

 4. Jakie dane musi zawierać zrzeczenie się OC?

  Zrzeczenie się OC musi zawierać następujące informacje:

  • dane nabywcy - imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
  • dane pojazdu - markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN,
  • dane polisy zbywcy - numer polisy OC i nazwa zakładu ubezpieczeń, który ją wystawił, 
  • dane polisy nabywcy - numer polisy OC i nazwa towarzystwa, które je wystawiło.