Zgodnie z prawem dotychczasowy właściciel pojazdu wraz z zawarciem umowy kupna-sprzedaży ma obowiązek przekazać kupującemu OC wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu. Nabywca pojazdu może kontynuować ubezpieczenie pojazdu do wygaśnięcia umowy, może również wypowiedzieć umowę i wykupić inną polisę. Jednak należy pamiętać, że polisa poprzedniego właściciela nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok i to na nowym właścicielu ciąży obowiązek wykupienia nowej polisy.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że ok. 80-90 tysięcy pojazdów jeździ bez OC. W ostatnim roku UFG wystawił blisko 130 tysięcy wezwań do zapłaty kary za brak OC na łączną kwotę ponad 70 milionów złotych. Najczęstszą sytuacją, która przerywa ciągłość ubezpieczenia, jest fakt, że polisa OC zbywcy używanego samochodu nie odnawia się automatycznie. 

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co dzieje się z OC po sprzedaży samochodu?

Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, sprzedawca samochodu ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi polisę OC wraz z dowodem rejestracyjnym. Jednocześnie zbywca auta musi o tym pisemnie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Niedopełnienie powyższych formalności może być dotkliwe finansowo dla sprzedawcy auta. Jeśli ich nie spełni, ubezpieczyciel może go finansowo obciążyć płatnościami związanymi z OC za okres od sprzedaży samochodu do poinformowania towarzystwa o tym fakcie. W tym czasie zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą pojazdu za nieuregulowane należności. W efekcie może zostać zmuszony np. do uiszczenia pozostałych do spłaty rat ubezpieczenia auta.

Ważne! To do nowego właściciela pojazdu należy decyzja, czy zrzeknie się OC sprzedającego, czy nie. Niektórzy zbywcy mogą chcieć wymóc na kupującym zrzeczenie się OC, argumentując, że brak zrzeczenia OC będzie skutkował zapisaniem szkody na ich konto. Jest to nieprawda. Polisa OC zaraz po zbyciu pojazdu należy do kupującego i to nowemu właścicielowi pojazdu zostanie zapisana ewentualna szkoda. Chodzi tutaj tylko o to, żeby dotychczasowy właściciel mógł ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

Gdzie kupujący może sprawdzić, czy sprzedawca samochodu ma ważne OC?

Kupujący samochód ma prawo zażądać, aby sprzedawca przedstawił mu dokument potwierdzający posiadanie ważnego ubezpieczenia OC. Jednocześnie przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży nabywca może samodzielnie sprawdzić, czy auto ma aktualną polisę oraz w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym została ona wykupiona. Może to zrobić w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) lub w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

W formularzu dostępnym na stronie internetowej UFG należy wpisać numer rejestracyjny lub numer VIN (nr identyfikacji) pojazdu, a także dzień, na jaki chcemy sprawdzić ubezpieczenie samochodu. Następnie zostanie wygenerowany raport, z którego kupujący auto uzyska następujące informacje:

 • numer polisy OC, jeśli pojazd posiada ważne ubezpieczenie,
 • markę i model samochodu,
 • adres towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupiono polisę OC.

Warto skorzystać z bazy UFG nawet jeśli otrzymaliśmy od sprzedawcy dokument potwierdzający ubezpieczenie samochodu. Dzięki temu możemy sprawdzić w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym zbywca wykupił polisę, a następnie skontaktować się z ubezpieczycielem i zweryfikować tę informację. Jeśli składka nie jest opłacona, nabywca może zrezygnować z OC lub opłacić polisę za pozostały okres jej obowiązywania. 

Jeżeli samochód nie ma ważnej polisy, nabywca musi ją kupić samodzielnie. Kupujący koniecznie powinien o tym pamiętać, ponieważ w 2021 r. kara za jazdę nieubezpieczonym pojazdem osobowym może wynieść aż 6020 zł.

kary za brak oc 2022

Warto kupując używany samochód skorzystać również z bazy CEPiK. Wystarczy podać numer rejestracyjny oraz numer VIN pojazdu, a także datę jego pierwszej rejestracji. Oprócz informacji o ważności polisy OC, można w niej uzyskać znacznie więcej interesujących danych na temat auta.

W lutym 2020 r. znacznie rozszerzono ich zakres. Dzięki temu nabywca może sprawdzić m.in. kiedy został wykonany odczyt drogomierza czy datę jego wymiany. Umożliwia to zminimalizowanie ryzyka oszustwa przez zbywcę pojazdu na tzw. kręceniu licznika. W CEPiK można znaleźć:

 • datę wygaśnięcia polisy OC,
 • rodzaj paliwa,
 • pojemność silnika,
 • rok produkcji pojazdu,
 • aktualność badań technicznych,
 • datę dodatkowego badania technicznego,
 • kiedy został wykonany odczyt drogomierza (licznika) wraz ze stanem oraz przyczyną,
 • datę wymiany drogomierza (licznika),
 • informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego,
 • datę zgłoszenia o kradzieży oraz datę odnalezienia pojazdu,
 • informacje o szkodach istotnych pojazdu.

Jakie są obowiązki sprzedającego i kupującego samochód?

Zakres ochrony ubezpieczenia OC obejmuje nabywcę samochodu w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży. Następnie sprzedawca ma 14 dni na poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o przeniesieniu prawa własności auta na kupującego. Każdy ubezpieczyciel posiada wzór takiego dokumentu. Zgłoszenia można również dokonać za pomocą internetowego formularza lub z konta klienta.

Zbywca powinien zachować potwierdzenie wysłania lub przyjęcia go przez firmę ubezpieczeniową. Dzięki temu w razie jakichkolwiek wątpliwości będzie mógł udowodnić, że dopełnił wszelkich wymaganych formalności.

Natomiast warto, aby nowy właściciel samochodu skontaktował się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Dzięki temu kupujący może sprawdzić, czy polisa na pewno jest opłacona. Jednocześnie może uzyskać informacje, czy ubezpieczyciel chce dokonać rekalkulacji składki, czyli ponownego przeliczenia jej wysokości.

Ile kosztuje przepisanie ubezpieczenia OC?

Przepisanie polisy OC na nowego właściciela samochodu jest całkowicie bezpłatne. Jednocześnie towarzystwo ubezpieczeniowe może jednak dokonać rekalkulacji składki. 

Może się tak zdarzyć, jeśli np. sprzedawca samochodu posiadał wieloletnie zniżki za bezszkodową jazdę, natomiast nowy właściciel auta jest młodym lub niedoświadczonym kierowcą. W efekcie w ocenie ubezpieczyciela wzrosło ryzyko spowodowania wypadku lub kolizji drogowej przez nabywcę pojazdu. Oznacza to, że wysokość składki OC może wzrosnąć, ale nie musi. Każde towarzystwo indywidualnie ustala politykę firmy w tej kwestii.

Warto podkreślić, że nie zawsze należy bać się rekalkulacji składki! Należy pamiętać, że po rekalkulacji składki ubezpieczenia samochodu może się także okazać, że cena polisy powinna być niższa niż ta, którą opłacał wcześniej poprzedni właściciel pojazdu (np. gdy samochód kupił od młodej osoby z krótkim stażem za kierownicą starszy, doświadczony kierowca). Wtedy istnieje możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy nadpłaconych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Czy kupujący może wypowiedzieć OC sprzedawcy samochodu?

Kupujący nie ma obowiązku kontynuacji polisy OC sprzedawcy samochodu. Może pisemnie wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie jej trwania. Wypowiedzenie powinno zawierać następujące dane:

 • pełną nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego i adres jego siedziby,
 • imię i nazwisko aktualnego właściciela pojazdu,
 • dane kontaktowe właściciela pojazdu (m.in. adres, numer telefonu i adres e-mail),
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • numer polisy, 
 • podstawę prawną, czyli przy wypowiadaniu OC zbywcy pojazdu: art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Czytaj więcejZrzeczenie się OC - Kiedy i jak można się zrzec ubezpieczenia OC? [wzór]

Jeśli nowy właściciel samochodu zdecyduje się kontynuować OC zbywcy nawet przez krótki okres od zakupu auta, musi liczyć się z dopłatą za czas, w którym korzystał z ubezpieczenia pojazdu. Zwłaszcza, gdy wcześniej nie kontaktował się z ubezpieczycielem i nie uzyskał informacji, że towarzystwo nie wykona rekalkulacji składki.

Przykład: Pan Piotr kupił używany samochód 17.09.2021 r. Kontynuował OC sprzedawcy do 18.11.2021 r. Następnie wypowiedział dotychczasową umowę i ubezpieczył auto w innej firmie. Jednak ubezpieczyciel, w którym polisę wykupił zbywca pojazdu, przeliczył składkę na podstawie danych pana Piotra. W efekcie poprosił nowego właściciela o dopłatę w wysokości 170 zł za korzystanie z ochrony w okresie od 17.09 do 18.11.2021 r.

Pan Piotr mógł uniknąć dodatkowych kosztów, gdyby umowę OC sprzedawcy samochodu wypowiedział od razu po zawarciu umowy kupna-sprzedaży auta.

Czy OC sprzedawcy samochodu przedłuża się automatycznie?

Należy pamiętać, że OC przejęte od sprzedawcy samochodu nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Nowy właściciel może kontynuować ubezpieczenie pojazdu do końca okresu obowiązywania umowy zawartej przez zbywcę z ubezpieczycielem. Następnie musi samodzielnie zakupić polisę. Jeśli tego nie zrobi, naraża się na ryzyko nałożenia kary ze strony UFG nawet za jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu auta.

Przykład: Pani Anna kupiła używany samochód 06.10.2020 r. i zdecydowała się kontynuować OC przekazane przez poprzedniego właściciela. Umowa ubezpieczenia pojazdu wygasła 31.12.2020 r. i nie przedłużyła się automatycznie. Pani Anna kupiła nową polisę dopiero 03.01.2021 r. W efekcie UFG nałożył na nią karę w wysokości 1040 zł za 3 dni przerwy w ciągłości ubezpieczenia pojazdu.

Kto płaci raty za OC po sprzedaży samochodu?

Kupujący samochód, który zdecyduje się kontynuować ubezpieczenie OC przejęte od sprzedawcy, może być zmuszony do uregulowania pozostałych do spłaty rat.

Warto więc od razu po zawarciu umowy kupna-sprzedaży auta skontaktować się z ubezpieczycielem. W ten sposób można sprawdzić, czy zbywca pojazdu spłacał polisę w ratach lub zapłacił z góry za cały rok.

Właściciel samochodu, który ubezpieczy go na raty, ma obowiązek opłacać składki jedynie do momentu sprzedaży pojazdu. Natomiast pozostałą część należności za OC musi zapłacić nabywca (oczywiście, jeśli nie wypowie umowy od razu po zakupie auta).

Przykład: Pan Andrzej kupił samochód 25.01.2021 r. i otrzymał od sprzedawcy OC ważne do 31.11.2021 r. Jednak poprzedni właściciel opłacał polisę w ratach, a do momentu sprzedaży pojazdu uiścił tylko pierwszą z nich. Pan Andrzej od razu wypowiedział dotychczasową umowę, a następnie samodzielnie ubezpieczył auto w innej firmie.

Za zobowiązania wynikające z umowy ubezpieczenia powstałe przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży zbywca i nabywca odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że jeśli kupisz samochód z polisą OC rozłożoną na 4 raty w trzecim kwartale jej obowiązywania, a poprzedni właściciel nie zapłacił żadnej raty, zapłacicie obaj po połowie

Kiedy nie opłaca się kontynuować OC sprzedawcy samochodu?

Gdy do 

Polisy dotychczasowego właściciela nie opłaca się kontynuować także wtedy, gdy wiesz, że znajdziesz tańszą polisę. A szukając w rankomat.pl możesz znaleźć OC tańsze nawet o połowę. 

Większość osób kupujących używane samochody ocenia opłacalność kontynuacji przejętej od sprzedawcy polisy OC jedynie pod względem ewentualnej wysokości dopłaty do składki. Jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę również kwestię gromadzenia zniżek.

Kontynuacja OC może być szczególnie nieopłacalna dla młodego i niedoświadczonego kierowcy, ponieważ ubezpieczyciel nie przyzna mu za ten okres zniżek. Zdarza się, że kwota "zaoszczędzona" na umowie poprzedniego właściciela, nie dorównuje kwocie wypracowanych w tym samym czasie zniżek młodego kierowcy. W efekcie często warto wypowiedzieć umowę ubezpieczenia, co nowy właściciel może zrobić w dowolnym momencie jej trwania. 

Szczególnie powinni to zrobić młodzi i niedoświadczeni kierowcy. Jeśli zdecydują się kontynuować OC przejęte od sprzedawcy samochodu, to zwykle ubezpieczyciel nie przyzna im za ten okres zniżek. W efekcie wpłynie to na wysokość ceny ubezpieczenia pojazdu w kolejnym roku.

Przykład: 21-letni Marcin przez 11 miesięcy kontynuował OC poprzedniego właściciela samochodu. W tym okresie nie wyrządził żadnej szkody. Niestety kupując kolejną polisę młody kierowca przeżył duże rozczarowanie. Ubezpieczyciel poinformował go, że ten czas nie będzie brany pod uwagę przy wycenie składki, czyli nie otrzyma zniżek za dotychczasową bezszkodową jazdę.

Jeśli Marcin wypowiedziałby OC przejęte od sprzedawcy samochodu, a następnie samodzielnie ubezpieczył pojazd na cały rok, mógłby otrzymać zniżkę na zakup kolejnej polisy w wysokości około 10-20%. Zawsze warto więc samodzielnie porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych. W prosty sposób można to zrobić w kalkulatorze rankomat.pl.

Co warto wiedzieć?

 1. Sprzedawca samochodu ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi polisę OC, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i inne dokumenty, które mogą być nabywcy potrzebne. 
 2. Nowy właściciel auta może kontynuować OC sprzedawcy do wygaśnięcia umowy. Może też wypowiedzieć ją w dowolnym momencie trwania na podstawie art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 
 3. OC sprzedawcy samochodu nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.
 4. Przeniesienie OC na nowego właściciela jest bezpłatne, ale niekiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może chcieć przeliczyć składkę, jeśli uzna, że różnica w ryzyku ubezpieczeniowym jest znaczna. Na tej samej zasadzie jeśli nabywca ma lepsze zniżki niż sprzedający, to nabywca może otrzymać zwrot składki z OC. 
 5. Nowy właściciel samochodu może wypowiedzieć OC sprzedawcy w dowolnym momencie obowiązywania umowy.
   

FAQ - najczęściej zadawane pytania o przepisanie ubezpieczenia OC

 1. Co powinienem zrobić, jeżeli kupiłem auto, ale poprzedni właściciel nie zgłosił ubezpieczycielowi zbycia pojazdu?

  Poinformowanie ubezpieczyciela jest obowiązkiem obu stron transakcji sprzedaży auta. Ludzie to są jednak ludzie i zdarza się im zapomnieć. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie samodzielne skontaktowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym obowiązującej polisy w celu poinformowania o zmianie właściciela. Takie zgłoszenie będzie skutkowało wygaśnięciem umowy z dniem zakończenia okresu ochrony i nie dojdzie do odnowienia umowy.

 2. Czy mogę ubezpieczyć auto, jeśli nie jestem jego właścicielem, ale będę je użytkować?

  Tak, można ubezpieczyć samochód, jeśli nie jest się właścicielem. Należy również zgłosić ubezpieczycielowi śmierć właściciela oraz sprawdzić status polisy OC – do kiedy dokładnie jest ważna. Jest to bardzo ważne również ze względu na sposób dziedziczenia, ponieważ postępowanie spadkowe mogło trwać tyle, że umowa zdążyła wygasnąć.

 3. Jak sprawdzić czy opłaca mi się kontynuować polisę?

  Najlepiej będzie skontaktować w tym celu z ubezpieczycielem. Polecamy wcześniej skorzystać z pomocy porównywarki ubezpieczeniowej – dzięki niej można sprawdzić, czy faktycznie istnieje możliwość niższej składki za ubezpieczenie. Jest taka szansa, gdy nowy właściciel jest starszy od poprzedniego, ma inny stan cywilny oraz mieszka w mniejszej miejscowości, zatem warto porównać ceny.

 4. Co dzieje się z ubezpieczeniem OC jeśli dostałem samochód w darowiźnie?

  Osoba, która decyduje się przekazać pojazd w darowiźnie, jest zobowiązana do powiadomienia ubezpieczyciela o fakcie zmiany właściciela samochodu. Jeśli darczyńca nie zgłosi tego, może zostać wezwany do opłacenia składki na kolejny rok. Osoba, która otrzymuje samochód w darowiźnie ma trzy rozwiązania – może kontynuować polisę OC poprzedniego właściciela, wypowiedzieć umowę lub wybrać inne ubezpieczenie po wygaśnięciu umowy.

 5. Jak przepisać ubezpieczenie po zmarłym mężu lub żonie?

  Śmierć właściciela pojazdu rodzi pewne skutki prawne, które przypominają umowę darowizny. Jeśli zmarły pozostawił testament, wówczas spadkobiercy powinni przepisać samochód - i ubezpieczenie - na siebie. Jeśli zaś zmarły nie pozostawił testamentu, należy poczekać na rezultat postępowania spadkowego, i z postanowieniem z sądu udać się do ubezpieczyciela.