Przerwa w ubezpieczeniu OC grozi karą nakładaną przez UFG, pokryciem kosztów kolizji z własnej kieszeni oraz utratą zniżek - konsekwencji powstania przerwy w ubezpieczeniu OC jest wiele. Czy możemy ich uniknąć?

Właściciele samochodów zarejestrowanych w Polsce mają obowiązek zachowania ciągłości ubezpieczenia OC. Dotyczy to również osób, które posiadają auta niesprawne i nieużytkowane. Wspomniana reguła przestaje obowiązywać dopiero po wyrejestrowaniu lub sprzedaży pojazdu. Jednak nawet wtedy kierowca może stracić przywileje wynikające z opłacania polisy OC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy najczęściej dochodzi do przerwy w OC?

Z danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) wynika, że najczęstsze przyczyny przerwania ciągłości ubezpieczenia oc i w konsekwencji braku OC, to nieznajomość przepisów. Trzy najczęściej wymieniane przez Fundusz to:

1. Wygaśnięcie OC zbywcy pojazdu

Warto pamiętać, że nowy właściciel samochodu może korzystać z ubezpieczenia oc poprzedniego posiadacza pojazdu tylko do końca okresu obowiązywania umowy. Później polisa wygasa i nabywca auta powinien wykupić własne ubezpieczenie OC.

Przykład

W listopadzie 2023 roku pan Rafał kupił używany samochód i otrzymał od poprzedniego właściciela pojazdu polisę OC ważną do 15 marca 2024 r. Na początku kwietnia skontaktował się z dotychczasowym ubezpieczycielem. Niestety, okazało się, że od 16 marca jego samochód nie był ubezpieczony - zgodnie z ustawą, polisy zbywcy nie przedłużają się automatycznie. Za ponad 14-dniową przerwę w ubezpieczeniu OC grozi mężczyźnie 6980 zł wysokość kary.

2. Brak automatyzmu z powodu nieopłacenia wszystkich rat składki OC

Jeżeli właściciel pojazdu nie opłaci choćby jednej raty za obowiązkowe ubezpieczenie, jego polisa OC nie zostanie przedłużona na kolejne dwanaście miesięcy.

Uwaga!

Właściciele pojazdów, którzy opłacili polisę OC za cały poprzedni rok i tylko zapomnieli o końcu ubezpieczenia, nie muszą obawiać się braku OC. Ich umowa odnowi się automatycznie i ciągłość ochrony zostanie zachowana.

3. Brak zapłaty OC nieużywanego samochodu

Kolejnym częstym powodem braku OC jest przekonanie, że dla nieużytkowanego i niesprawnego technicznie pojazdu nie ma potrzeby zakupu ubezpieczenia. Tymczasem, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, właściciel pojazdu powinien posiadać ważne OC przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany.

Posiadacz pojazdu, który znajdzie się w jednej z wyżej wymienionych sytuacji i zauważy brak OC, powinien jak najszybciej wykupić polisę. Niestety, jeśli dojdzie do przerwy w ciągłości ubezpieczenia, za każdy dzień bez OC może zapłacić karę, nakładaną przez UFG.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) informował w marcu 2023 r., że "najczęstszą przyczyną braku ubezpieczenia OC ppm. są przypadki, kiedy wygasła polisa OC zbywcy, a nabywca nie zawarł na czas nowej umowy ubezpieczenia. Fundusz rocznie identyfikuje blisko 330 tys. przypadków pojazdów pozostających przez jakiś okres w ciągu roku bez ważnego ubezpieczenia OC".

Ile wynoszą kary za brak OC w 2024 roku?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, najwyższa opłata karna za brak OC dotyczy posiadaczy pojazdów, którzy nie mieli aktualnej polisy dłużej niż 14 dni.

Wysokość kary zależy również od rodzaju pojazdu:

 • samochody osobowe: dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);
 • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2024 roku wysokość wynagrodzenia zmieni się dwukrotnie. W związku z tym, kierowcy samochodów osobowych którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni, płacą w 2024 roku grzywnę w wys. 8 480 zł (jeśli do przerwy w OC doszło w okresie styczeń-czerwiec) lub 8 600 zł (lipiec-grudzień). Krótszy okres bez polisy OC oznacza konieczność wniesienia:

 • 20% pełnej opłaty karnej (do 3 dni bez OC), czyli np. w przypadku samochodu osobowego 1 700 zł (styczeń-czerwiec) i 1 720 zł (lipiec-grudzień);
 • 50% pełnej opłaty karnej (od 4 do 14 dni bez OC) - dla właściciela samochodu osobowego kara wynosi odpowiednio (w zależności od terminu w jakim odnotowano przerwę w OC) 4 240 złotych lub 4 300 zł.

Uwaga! Właściciel pojazdu, który nie opłacał OC przez kilka lat, nie zapłaci kary w postaci wielokrotności danej kwoty.

Przykład

Posiadacz samochodu osobowego nie posiadał ważnej polisy przez trzy lata. Kontrola UFG została przeprowadzona w styczniu 2024 r. Maksymalna kara zostanie więc wyliczona wg stawek z roku kontroli i wyniesie 8480 zł. Co ciekawe, gdyby kierowca wykupił ubezpieczenie OC np. 3 stycznia 2024 r., a kontrola została przeprowadzona w tym samym roku, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mógłby wezwać właściciela pojazdu do zapłaty tylko 1700 zł.

Czy każdy musi zapłacić karę za brak lub przerwę w OC?

Jeśli UFG stwierdzi brak OC lub przerwę w ubezpieczeniu samochodu (np. w wyniku kontroli własnej lub po kontroli drogowej), tylko nielicznym właścicielom pojazdów uda się uniknąć kary. Wyjątek dotyczy osób w trudnej sytuacji finansowej, które złożą podanie do UFG z prośbą o umorzenie kary.

Uwaga!

W uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie (art. 94 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych).

Pozostałe osoby UFG będzie konsekwentnie wzywało do zapłaty. Jak wygląda taka procedura?

 • po stwierdzeniu braku OC Fundusz zwraca się do posiadacza pojazdu o okazanie ważnej umowy OC lub zapłacenie kary w trybie dobrowolnym,
 • po wyznaczonym terminie (jeśli nie uzyska odpowiedzi) UFG przypomina o konieczności wyjaśnienia sprawy,
 • jeżeli i tym razem nie ma odzewu ze strony posiadacza pojazdu, Fundusz wszczyna egzekucję i przekazuje ściągnięcie kary do urzędu skarbowego (zwykle po około trzech miesiącach).

Wypowiedź eksperta

Urząd skarbowy może samodzielnie decydować o wyborze środka egzekucyjnego, a jego możliwości są spore. Na przykład, potrąci pieniądze z nadpłaty podatku dochodowego, rachunku bankowego posiadacza pojazdu lub z jego wynagrodzenia. Ukaranego może także odwiedzić poborca skarbowy i zająć jego majątek ruchomy.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Jeżeli chcemy uniknąć takich nieprzyjemności, już po pierwszym wezwaniu warto skontaktować się z UFG. Wówczas będziemy mogli np. poprosić o rozłożenie opłaty karnej na nieoprocentowane raty lub nawet odroczenie terminu spłaty.

Jakie są konsekwencje spowodowania kolizji nieubezpieczonym pojazdem?

Właściciel pojazdu, który nie posiada ważnej polisy OC (lub UFG wykrył przerwę w jego ubezpieczeniu) zapłaci znacznie więcej za swoją niefrasobliwość niż wynosi kara od UFG, jeśli będzie sprawcą kolizji lub wypadku drogowego. Wówczas zostanie zobowiązany do pokrycia wszystkich strat poszkodowanego / poszkodowanych z własnej kieszeni.

Warto w tym miejscu podkreślić, że mogą one sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych. Szczególnie, jeśli w wyniku wypadku jego uczestnicy doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu (sprawca zapłaci za leczenie, rehabilitację, a nawet comiesięczną rentę).

Na koniec 2022 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadził ponad 18 tys. spraw, w których nieubezpieczeni sprawcy kolizji i wypadków byli winni prawie 340 mln zł. Średnia wartość długu takiej osoby to blisko 20 tys. zł.

Przerwa w ubezpieczeniu OC po wyrejestrowaniu lub sprzedaży auta - czy zniżki przepadają?

Przerwa w ubezpieczeniu OC występuje także wtedy, gdy ktoś sprzeda samochód i przez pewien czas nie ubezpiecza innego auta (oczywiście nie wiąże się to z żadnymi karami ze strony UFG!). Okazuje się jednak, że również z powodu tzw. ubezpieczeniowej bezczynności może on odczuć pewne niedogodności finansowe. Chodzi mianowicie o utratę zniżek w OC za bezszkodową jazdę i związaną z tym dopłatę do ubezpieczenia oc kolejnego samochodu.

Czy jest sposób, aby tego uniknąć? Owszem, wystarczy wybrać firmę ubezpieczeniową, w której dotychczasowe zniżki nadal będą honorowane.

Które towarzystwa nie zabierają zniżek po przerwie w ubezpieczeniu OC?

Sposobów na liczenie zniżek OC może być tyle, ile jest towarzystw ubezpieczeniowych. Żadne przepisy nie regulują kwestii przyznawania lub odbierania ulg za bezszkodową jazdę. Dlatego może się zdarzyć sytuacja, w której agent jednej firmy zarzeka się, że po dwuletniej przerwie w OC nie przysługują kierowcy żadne bonifikaty, a przedstawiciel innego ubezpieczyciela zapewnia, że dostanie ich 60%. I wcale nie oznacza to, że ten pierwszy chciał kogoś oszukać.

Na rynku OC działa wiele zakładów ubezpieczeń, w których przerwy w OC są oceniane indywidualnie. Należą do nich m.in. firmy współpracujące z rankomat.pl: Accredited, Allianz, Benefia, Beesafe, Uniqa, Trasti czy Warta. Każdy z tych ubezpieczycieli sprawdza historię klienta widoczną w UFG i na tej podstawie ustala wysokość składki.

Porównaj ceny OC i AC

Jakie znaczenie po przerwie w OC ma historia ubezpieczenia?

Pamiętaj, że tylko w nielicznych firmach o utracie zniżek w OC może zdecydować ostatni okres bez polisy. Większość towarzystw przyznaje zniżki na podstawie historii ubezpieczenia oc właściciela pojazdu – nawet do 10 lat wstecz. A więc nawet po kilku latach przerwy w OC (przy założeniu, że wcześniej posiadałeś długoletnią historię bezszkodowej jazdy) masz szansę na zachowanie dotychczasowych pełnych zniżek.

Jak daleko wstecz sprawdzają ubezpieczyciele historię OC i AC?

Zanim wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe przedstawi kierowcy ofertę na ubezpieczenie OC, zapyta:

 • od ilu lat kupuje on polisy dla swoich pojazdów,
 • czy w tym okresie były polisy krótsze niż 12 miesięcy,
 • kiedy i jak długo trwała przerwa w ubezpieczeniu OC.

Liczba i rodzaj pytań dotyczących historii ubezpieczenia oc będzie zależeć od sposobu naliczania zniżek w każdym towarzystwie. Niektórych ubezpieczycieli interesuje na przykład wyłącznie liczba pełnych lat bezszkodowych, inni natomiast sumują nawet kilkumiesięczne lub krótsze polisy i doliczają za nie dodatkowe zniżki.

Przerwa w OC. Jak poszczególni ubezpieczyciele obliczają składkę?

AccreditedZgodnie z danymi w UFG
AllianzZgodnie z danymi w UFG
BalciaZniżki przepadają po przerwie dłuższej niż 36 miesięcy.
BenefiaPyta klienta o ostatnie 10 lat. Przerwy nie mają znaczenia.
EuroinsZgodnie z danymi w UFG, za ostatnie 5 lat.
BeesafeZgodnie z danymi w UFG.

Generali

Proama

Pyta klienta o ostatnie 6 lat w OC. Sumuje krótkie okresy ubezpieczenia.
Ergo Hestia (z You Can Drive i mtu24.pl)Uznaje pełne polisy, wykupione w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych.
UniqaZgodnie z danymi w UFG
WienerUtrata zniżek po 24 miesiącach przerwy w OC.
TUZ UbezpieczeniaUtrata zniżek po 24 miesiącach przerwy w OC.
TrastiUznaje pełne polisy, wykupione w ciągu ostatnich 10 lat.
WartaZgodnie z danymi w UFG

Jak policzyć zniżki po przerwie w OC?

Aby przekonać się, jak bardzo zróżnicowane może być podejście poszczególnych towarzystw do przerwy w OC po sprzedaży lub wyrejestrowaniu samochodu, wystarczy przyjrzeć się zamieszczonym poniżej przykładom kilku właścicieli pojazdów. 

Przykład

Pan Rafał sprzedał swój samochód ponad dwa lata temu. W dniu zbycia pojazdu miał zgromadzone maksymalne zniżki za 15 lat bezszkodowej historii w OC. Kilka dni temu kupił nowy samochód i postanowił go jak najszybciej ubezpieczyć. Kierowca skontaktował się z kilkoma towarzystwami.

Okazało się, że praktycznie każdy ubezpieczyciel przyznał mu inną pulę zniżek za bezszkodową jazdę. Przykładowo:

 • w Wiener dotychczasowe zniżki (sprzed przerwy) nie zostały uwzględnione,
 • w Proama przyznano panu Rafałowi 40% zniżek,
 • agent Benefii zapewnił natomiast, że kierowcy wciąż przysługuje 60%.

Dlaczego?

Dwa lata bez polisy OC lub AC to z reguły najniższy próg, po którym ubezpieczyciele zabierają zniżki, dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie, czy w naszym przypadku minęły już 24 miesiące. Może się bowiem okazać, że ubezpieczyciel nie uwzględni już żadnych zniżek (np. Wiener). W innych towarzystwach spotkamy się z różnymi metodami przyznawania upustów:

 • nadal będziemy mieli zniżki sprzed przerwy (np. w Link4 - o ile pierwsza polisa OC rozpoczęła się nie wcześniej niż 6 lat temu),
 • zniżki zostaną ponownie przeliczone na podstawie historii ubezpieczenia oc (czyli po odjęciu okresu przerwy od lat, które uwzględnia wybrana firma),
 • klient nie otrzyma informacji o procentowej wartości zniżek - upust za lata bezszkodowej jazdy zostanie ujęty w cenie polisy.

Powróćmy do przykładu pana Rafała. W jaki sposób każda z firm ubezpieczeniowych policzyła zniżki dla tego kierowcy?

 • ponieważ przerwa w ubezpieczeniu OC była dłuższa niż 24 miesiące, Wiener nie uznał wcześniej zgromadzonych przez kierowcę zniżek,
 • Benefia obliczyła zniżki na podstawie 8 lat bezszkodowej historii w OC (10 lat minus dwa lata przerwy),
 • Proama odjęła 2 lata z 6-letniego okresu ubezpieczenia oc i przyznała zniżki za 4 lata bezszkodowe (40%, czyli po 10% za każdy rok).

Jeszcze kilka lat temu większość ubezpieczycieli uzależniała swoją strategię liczenia zniżek od ulgi, jaką klient posiadał przed przerwą w ubezpieczeniu OC. Klienci, którzy legitymowali się maksymalnymi upustami przed okresem ubezpieczeniowej bezczynności, mogli liczyć na ulgowe traktowanie. Niestety, tzw. metoda przenoszenia zniżek z poprzedniej polisy należy już do rzadkości.

Jakie znaczenie w historii OC mogą mieć krótkie polisy?

25-letni Mateusz podczas swojej 6-letniej historii OC ubezpieczał trzy samochody. Niestety, wszystkie polisy były niepełne. W dodatku pomiędzy każdym okresem ich ubezpieczenia oc powstały kilkumiesięczne przerwy.

Większość towarzystw, do których zwrócił się młody kierowca podczas poszukiwań najtańszego OC na kolejny samochód, wyliczyła składkę nie uwzględniając żadnych zniżek z tytułu bezszkodowej jazdy. Ale nie wszystkie.

 • Generali i Proama sumuje krótkie okresy ubezpieczenia oc i za pełny okres uznaje polisy dłuższe niż pół roku. W tym przypadku – kierowca otrzymał 10% zniżki za 17 miesięcy ubezpieczenia, czyli za jeden pełny rok bezszkodowej jazdy,
 • Link4 okazało się w tym przypadku bezkonkurencyjne – towarzystwo uwzględniło 6-letnią historię w OC, ponieważ Mateusz kupił pierwszą polisę 6 lat temu. Okazuje się, że ubezpieczyciel honoruje nawet kilkudniowe polisy i pyta o datę zawarcia pierwszej polisy w ciągu ostatnich 6 lat.

Uwaga!

Towarzystwa ubezpieczeniowe weryfikują historię OC i AC swojego klienta w bazie UFG. W przypadku niepełnych polis znaczenie może mieć więc to, czy zostały one zaraportowane do UFG. Cena za ubezpieczenie OC jest najczęściej wyliczana indywidualnie..


Którego ubezpieczyciela wybrać w przypadku przerwy w OC lub AC?

Jest bardzo prawdopodobne, że najkorzystniejszą ofertę na ubezpieczenie OC zaproponuje nam firma ubezpieczeniowa, która zachowa wszystkie lub większość wypracowanych przed przerwą zniżek. Jeśli jednak Twoje ulgi wcześniej nie były zbyt duże (np. miałeś ich tylko 10%),  może się zdarzyć, że tańszy będzie ubezpieczyciel, który nie uwzględni żadnego wcześniejszego rabatu.

W przypadku ubezpieczenia OC powinieneś patrzeć w pierwszej kolejności na cenę, bo lepiej wybrać towarzystwo, które proponuje mniej zniżek, ale niższą cenę niż to z droższą polisą, ale większą bonifikatą za bezszkodowość.

Jeśli kupujesz autocasco, obok ceny zwróć również uwagę na zakres proponowanej ochrony ubezpieczeniowej. Nie koncentruj się na samej kwestii przyznanych czy uznanych zniżek i nie szukaj na siłę firmy, która na przykład przyznaje maksymalne ulgi z OC na AC, jeśli lepszą ofertę cenową przedstawi Ci inny ubezpieczyciel. 

Co warto wiedzieć

 • Do przerwy w OC może dojść nie tylko z powodu celowego niepłacenia polisy, ale również nieznajomości przepisów.
 • Najczęściej do braku lub przerwy w OC dochodzi, gdy wygasa polisa OC zbywcy pojazdu lub nie zostały opłacone wszystkie raty składki.
 • Przerwa w ubezpieczeniu OC (nawet przez jeden dzień) grozi karą finansową, nakładaną przez UFG.
 • Kierowca, który spowoduje wypadek nieubezpieczonym pojazdem, zapłaci za szkodę z własnej kieszeni.
 • O przerwie w OC mówimy również wtedy, gdy po sprzedaży lub złomowaniu samochodu nie posiadamy ciągłości ubezpieczenia oc - w konsekwencji, możemy utracić część lub całość zgromadzonych dotychczas zniżek.
 • Większość towarzystw, po przerwie w OC, oblicza zniżki na podstawie dotychczasowej historii ubezpieczenia oc właściciela pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co może spowodować przerwę w ubezpieczeniu OC?

  Najczęściej do przerwy w ubezpieczeniu OC dochodzi po wygaśnięciu polisy OC zbywcy pojazdu, braku automatyzmu po nieopłaceniu wszystkich rat składki lub z powodu błędnego przekonania, że nieużytkowany i niesprawny technicznie pojazd nie musi być ubezpieczony.

 2. Nie używam swojego auta – czy muszę płacić ubezpieczenie OC?

  Prawie każdy samochód zarejestrowany w naszym kraju musi posiadać ważną polisę OC (wyjątek stanowią pojazdy historyczne). Dlatego nie ma znaczenia czy go używasz, czy też stoi on od lat nieużywany w garażu - musisz zadbać o ciągłość OC aż do momentu jego wyrejestrowania.

 3. Co grozi za przerwę w OC i jak uniknąć kary za brak polisy?

  Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie ciągłości w ubezpieczeniu i jest to jedyna skuteczna metoda na uniknięcie kary za brak polisy. Jeśli jednak pojawi się wezwanie do zapłaty kary z UFG, należy udowodnić posiadanie OC lub podać powód, który może zwolnić Cię z wymogu ubezpieczenia (np. sprzedaż auta).

 4. Czy kara za brak OC się przedawnia?

  Kara ulega przedawnieniu po upływie 3 lat od daty kontroli oraz nie później niż po upływie 3 lat od ostatniego dnia roku, w którym doszło do przerwy w ubezpieczeniu samochodu. Niestety – ten termin może się wydłużyć. Bieg przedawniania zostaje przerwany m.in. przez każdą czynność organu egzekucyjnego podjętą w celu wyegzekwowania opłaty. Kary nie warto więc ignorować, a jej szybkie uregulowanie zawsze będzie działać na korzyść.

 5. Kto płaci karę za brak OC – kierowca czy właściciel?

  Kara wystawiana przez UFG jest kierowana do właściciela pojazdu. To szczególnie ważna informacja dla osób, które swój samochód oddają do użytku swoim bliskim – np. rodzic dziecku, które wyjeżdża na studia i zobowiązuje się do pokrywania wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem auta. W sytuacji niedopilnowania ciągłości ubezpieczenia, to właściciel pojazdu zapłaci karę za brak OC, a nie jego użytkownik.

 6. Co zrobić gdy jest przerwa w OC?

  Jeśli przyczyną przerwy w polisie OC była trudna sytuacja finansowa, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nałożył karę, możesz poprosić o zmianę decyzji. Każdy przypadek UFG rozpatruje indywidualnie. W zależności od analizy sytuacji wysokość kary może zostać zmniejszona lub rozłożona na raty.

 7. Ile może być przerwy w OC?

  Przerwa w ciągłości ubezpieczenia pojazdu może wynosić kilka godzin, miesięcy czy lat. Najczęstszą przyczyną jest zaniedbanie kierowców lub nieznajomość przepisów prawa. Za nawet jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu OC grozi kara ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

 8. Czy jest kara za przerwę w OC?

  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może ukarać właściciela pojazdu, jeśli przerwa w OC została wykryta w wyniku przeprowadzonej kontroli. Np. jeśli samochód nie jest ubezpieczony od 2021 r., a UFG to wykryje w 2023 r., to wysokość kary będzie ustalona według tegorocznych stawek. Z kolei grzywna nie zostanie naliczona za poprzednie lata.

 9. Jaka kara za przerwę w ubezpieczeniu?

  To zależy od terminu i długości przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdu. W przypadku samochodów osobowych, w 2023 r. kara za brak OC do 3 dni wynosi 1400 zł (brak OC w okresie styczeń - czerwiec) lub 1440 zł (lipiec - grudzień), od 4 do 14 dni - odpowiednio: 3490 zł lub 3600 zł, a powyżej 14 dni: 6980 zł lub 7200 zł.