Towarzystwa ubezpieczeniowe naliczają zniżki na OC i AC za bezszkodową jazdę. Zwykle jest to 10% za każdy rok. Ubezpieczyciele mogą zweryfikować historię ubezpieczenia każdego kierowcy, w tym liczbę spowodowanych szkód w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Ubezpieczeniowego (UFG).

Kierowcy mogą próbować wprowadzić ubezpieczycieli w błąd w kwestii historii szkodowości, aby zapłacić mniej za obowiązkowe ubezpieczenie OC lub AC. Jednak towarzystwa mogą bardzo łatwo zweryfikować prawdziwość tych danych w bazie UFG. Wyjaśniamy, co grozi za podawanie fałszywych informacji podczas zawierania umów na ubezpieczenie samochodu, a także czym są zniżki i co wpływa na ich wysokość.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to są zniżki OC i AC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe przyznają zniżki kierowcom, którzy w ciągu roku nie zgłoszą żadnej szkody z polisy OC i AC. Zwykle jest to 10%. Jednak każdy ubezpieczyciel indywidualnie określa zasady przyznawania zniżek na ubezpieczenie OC i AC.

Uwaga!

Zniżki na OC i ubezpieczenie AC są związane z kierowcą, a nie pojazdem. Jeśli więc sprzedasz samochód i kupisz nowy, to całość zniżek pozostanie na twoim koncie. Nie ważne jest też, w którym towarzystwie posiadasz ubezpieczenie samochodu. Oznacza to, że jeżeli cały rok nie zgłosiłeś żadnej szkody w firmie X, a w kolejnym kupiłeś polisę w firmie Y, to ona również uwzględni zniżki na ubezpieczenie OC za bezszkodową jazdę.

Jak towarzystwa ubezpieczeniowe liczą zniżki OC i AC?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje podobny system naliczania zniżek i przyznaje 10% zniżki za rok bezszkodowej jazdy. Jednak nie możesz zgromadzić na swoim koncie 100%, ponieważ ubezpieczyciele umożliwiają zebranie maksymalnie 60% zniżek przy ubezpieczeniu OC oraz AC.

Jednak niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują również 20% zniżki za rok bezszkodowej jazdy. W efekcie możesz zgromadzić na swoim koncie nawet 80% zniżki przy zakupie polisy. Jednocześnie wpływ na cenę polisy OC i AC ma znacznie więcej czynników. Zaliczamy do nich wiek kierowcy, długość posiadania prawa jazdy, miejsce zamieszkania, czy markę, model, rocznik lub pojemność silnika samochodu. Wysokość składki może też obniżyć np. zakup OC lub AC przez internet.

Nie możesz więc założyć, że jeśli kupiłeś polisę OC za 1000 zł, to po roku bezszkodowej jazdy i otrzymaniu 10% zniżki od swojego towarzystwa, w kolejnym roku za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu zapłacisz 900 zł. Co więcej, TU weźmie pod uwagę więcej czynników. Firma może np. premiować kierowców w określonym wieku, aby przyciągnąć nowych klientów. Co więcej, nie każdy ubezpieczyciel przyznaje zniżki za niespowodowanie kolizji lub wypadku drogowego.

Warto więc zawsze porównać oferty na ubezpieczenie samochodu proponowane przez różne firmy ubezpieczeniowe. W prosty sposób możesz to zrobić w kalkulatorze rankomat.pl dokonując kalkulacji składki.

Czy można stracić zniżki na OC i z polisy AC?

Kierowcy mogą nie tylko zbierać zniżki za bezszkodową jazdę, lecz także je stracić. Każde zgłoszenie o ewentualnych szkodach z twojej polisy OC lub AC oznacza utratę części wcześniej wypracowanych zniżek, a jej wysokość zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zwykle każda spowodowana kolizja oznacza utratę 20% zniżek. Jednak niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą łagodniej lub surowiej traktować kierowców. W związku z tym szkoda z twojej winy może oznaczać utratę tylko 10% zniżek w jednym towarzystwie, a aż 30% w innym.

Uwaga!

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego nie jest ważne, czy spowodowałeś wypadek lub niegroźną kolizję drogową. W obu przypadkach stracisz tyle samo zniżek OC lub AC. Jeśli więc w wyniku drobnej stłuczki doszło np. do niewielkiego zarysowania pojazdu, niekiedy warto spróbować dojść do porozumienia z poszkodowanym i zapłacić mu z własnej kieszeni, zamiast likwidować szkodę z twojej polisy tracąc zniżki.

Czy można stracić zniżki OC i AC za brak ciągłości ubezpieczenia pojazdu?

Jeśli przez jakiś czas miałeś przerwę w zakupie ubezpieczenia OC, bo np. sprzedałeś samochód i nie kupiłeś innego pojazdu lub korzystałeś z auta firmowego, możesz stracić część wypracowanych wcześniej zniżek OC i AC. Zwykle kierowca straci zniżki po upływie dwóch lat od posiadania ostatniej wykupionej polisy.

Jednak w praktyce zależy to indywidualnie od każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre biorą pod uwagę np. pięć lat wstecz, więc np. ubezpieczyciel stwierdzi dwa lata bezszkodowego ubezpieczenia i trzy lata przerwy. To i tak lepsze rozwiązanie niż wypracowywanie zniżek od nowa. Jeżeli przerwa będzie krótka np. kilkumiesięczna, to zachowasz swoje zniżki. Więc im dłuższa przerwa, tym więcej zniżek stracisz.

Gdzie są gromadzone informacje o zniżkach OC i AC?

Obecnie informacje o przebiegu historii ubezpieczenia każdego kierowcy, w tym liczbie spowodowanych szkód towarzystwa przekazują do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Przed wejściem w życie zmian znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, najczęściej stosowaną metodą weryfikacji danych było okazanie przez klienta ZOPUK-u, czyli zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Wszystko zmieniło się 11 lutego 2012 roku, kiedy to UFG udostępnił dla ubezpieczycieli platformę do sprawdzenia historii ubezpieczeniowej klienta.

Każde towarzystwo przekazuje do UFG informację o ubezpieczonych pojazdach i o wszystkich zgłoszonych szkodach. W efekcie twoja historia ubezpieczenia będzie widoczna dla wszystkich ubezpieczycieli. Dzięki systemowi UFG właściwie nie można już oszukać firm ubezpieczeniowych w sprawie wysokości zniżek, ponieważ wszystko zostanie dokładnie zweryfikowane. Dzięki temu skala oszustw lub pomyłek w liczeniu zniżek znacząco się zmniejszyła po tym, jak ubezpieczyciele masowo zaczęli weryfikować w UFG informacje podawane przez klientów. 

Co grozi za podanie fałszywych danych w OC?

Jeśli wprowadzisz towarzystwo ubezpieczeniowe w błąd w kwestii liczby spowodowanych szkód, ubezpieczyciel może przeprowadzić rekalkulację składki, czyli ponownie przeliczyć jej wysokość. Firmy ubezpieczeniowe bardzo szybko mogą zweryfikować tę informację w bazie UFG. W efekcie i tak będziesz musiał więcej zapłacić za OC. Zgodnie z art. 8a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Jednocześnie towarzystwo ubezpieczeniowe nie może nałożyć na klienta dodatkowych kar za podanie fałszywych danych dotyczących historii szkodowości. Jeśli więc spowodujemy kolizję lub wypadek, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania poszkodowanemu.

Co grozi za podanie fałszywych danych w AC?

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc towarzystwa ubezpieczeniowe mają większą swobodę w karaniu kierowców podających fałszywe dane w porównaniu do OC. Ubezpieczyciele mogą określić konsekwencje wprowadzenia ich w błąd w umowie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Każda firma ubezpieczeniowa może określić je indywidualnie. Ubezpieczyciel może np. ponownie przeliczyć wysokość składki, czy obniżyć wypłatę odszkodowania lub całkowicie odmówić jego wypłaty. Podanie fałszywych danych może być również podstawą do rozwiązania umowy ubezpieczenia AC ze skutkiem natychmiastowym.

Czy możliwa jest korekta danych w OC lub AC?

Jeśli podałeś ubezpieczycielowi błędne informacje o historii szkodowości przez pomyłkę, należy jak najszybciej go o tym powiadomić i dokonać korekty. Możesz to zrobić, np. wypełniając internetowy formularz na stronie towarzystwa, telefonicznie lub złożyć tradycyjny wniosek w placówce towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak sprawdzić zniżki OC i AC?

Wysokość wypracowanych zniżek OC i AC można sprawdzić w następujący sposób:

1. Sprawdź ostatnią polisę OC lub AC

Na papierowej polisie OC lub AC, którą otrzymałeś od towarzystwa ubezpieczeniowego, znajduje się informacja o liczbie posiadanych zniżek. Ubezpieczyciel mógł ją umieścić na małym blankiecie lub bezpośrednio w umowie. Jeśli nie masz dostępu do dokumentu, możesz również skontaktować się z firmą i poprosić o udzielenie informacji o zniżkach.

2. ZoPUK– Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego

Na Zaświadczeniu o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego, które otrzymałeś od towarzystwa, w którym aktualnie masz ubezpieczony pojazd, znajdują się m.in. informacje o liczbie spowodowanych szkód. Oznacza to, że nie znajdziesz tam dokładnej wysokości zniżek, ale możesz sprawdzić okres bezszkodowej jazdy.

3. Sprawdź historię ubezpieczenia pojazdu w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Aby sprawdzić stan posiadanych zniżek OC i AC w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, najpierw warto założyć konto w portalu. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 • wejdź na stronę UFG.pl,

 • kliknij „Sprawdź przebieg ubezpieczeń OC i AC”,

 • zaloguj się za pomocą Profilu Zaufanego (lub poprzez założenie konta),

 • wybierz jedną z opcji: „Osoba Prywatna”, „Jednoosobowa Działalność Gospodarcza”, „Firma lub inny podmiot”,

 • wypełnij podstawowe dane kontaktowe,

 • kliknij „utwórz konto”.

Jeśli założyłeś konto, możesz sprawdzić stan zniżek OC i AC. Aby to zrobić:

 • kliknij „Przebieg ubezpieczeń OC i AC”,

 • kliknij „Wniosek o udostępnienie informacji o przebiegu ubezpieczeń OC i AC”,

 • zaznacz jaki rodzaj ubezpieczenia cię interesuje (OC lub AC),

 • wybierz, czy chcesz otrzymać historię ubezpieczeń z ostatnich 5 lat, bądź pełną historię dostępną w bazie UFG,

 • kliknij „wyślij”.

Po wykonaniu powyższych czynności otrzymasz na wskazany adres e-mali raport „Informacja o przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz casco pojazdów lądowych (AC)”. Znajdują się w nim następujące informacje:

 • nr polisy,

 • nazwa zakładu ubezpieczeń,

 • marka pojazdu,

 • rodzaj pojazdu,

 • numer rejestracyjny,

 • numer VIN,

 • okres ochrony ubezpieczeniowej,

 • liczba zdarzeń.

Następnie na podstawie liczby lat ubezpieczania pojazdów i spowodowanych szkód, możesz obliczyć wysokość zniżek w wybranej firmie ubezpieczeniowej, które spodziewasz się otrzymać.

System UFG umożliwia wygenerowanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia za ostatnie 5 lat lub od 2004 r. w OC i od 2006 r. w AC. Można je uzyskać w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Jest to przydatne dla osób, które będą ubezpieczać pojazd za granicą. Aby otrzymać zaświadczenie, należy wypełnić wniosek i złożyć go do UFG. Dokument można odebrać osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Uwaga!

Wniosek o udostępnienie informacji o przebiegu ubezpieczenia możesz również otrzymać bez zakładania konta na portalu UFG. Aby to zrobić, pobierz i wypełnij druk dostępny pod adresem: https://zawszeubezpieczony.pl/images/pdf/ufg-wniosek-o-udzielenie-informacji-o-przebiegu-oc-firma-osoba-prawna-1.pdf. Jednak może to zająć o wiele więcej czasu niż założenie konta.

4. Porównaj oferty OC i AC

Nawet jeśli wiesz, jakie masz zniżki, nie jesteś w stanie określić ceny zakupu polisy OC lub AC. Zamiast więc tracić czas, od razu wykonaj porównanie ofert i sprawdź wysokość składki proponowaną w kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych w kalkulatorze rankomat.pl. Wystarczy, że podasz ubezpieczycielom następujące informacje:

 • od ilu lat kupujesz polisy OC lub AC,

 • czy z twoich polis były wypłacane odszkodowania,

 • czy pomiędzy kolejnymi okresami ochrony wystąpiła przerwa w ubezpieczeniu pojazdu, a jeśli tak, to jak długo trwała.

Na podstawie powyższych informacji oraz pozostałych danych o właścicielu i pojeździe każde towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczy wysokość składki. Ubezpieczyciele wezmą również pod uwagę przysługujące ci zniżki OC lub AC.

Od jakiego wieku ubezpieczyciele naliczają zniżki OC i AC?

Zniżki warto gromadzić jak najwcześniej. W tym celu możesz np. zostać współwłaścicielem motocykla lub ciągnika rolniczego nawet od razu po ukończeniu 18 roku życia. Towarzystwo na pewno doliczy zwyżkę za wiek, ale przy tych pojazdach składka nie jest tak wysoka, jak przy ubezpieczeniu samochodu. Wraz z przebiegiem historii ubezpieczenia ubezpieczyciel będzie również naliczał zniżki za bezszkodową jazdę.

Towarzystwo zaraportuje to do UFG i np. w wieku 24 lat możesz w niektórych firmach otrzymać pełne zniżki, ponieważ minie okres 6 lat ubezpieczania pojazdu i bezszkodowej jazdy. Jednak mimo wypracowanych zniżek, towarzystwa mogą naliczać zwyżki za wiek. Niektórzy ubezpieczyciele za młodych kierowców uważają osoby nawet do 26 roku życia. 

Czy zniżki w OC i AC przechodzą na współmałżonka?

Niektóre towarzystwa oferują korzystanie ze zniżek współmałżonka. Jest to korzystne dla osób, które nie mają wypracowanej historii ubezpieczenia, czyli żadnych zniżek OC lub AC, a ich małżonek posiada wykupioną polisę i w ostatnich latach nie zgłosił żadnej szkody.

Wiąże się to jednak z konsekwencjami. W niektórych towarzystwach można dopisać współmałżonka do polisy OC lub AC, nawet jak nie jest współwłaścicielem pojazdu wpisanym w dowodzie rejestracyjnym (jednak obecnie coraz mniej firm oferuje taką możliwość). Niektórzy ubezpieczyciele wymagają również, aby małżonkowie posiadali wspólnotę majątkową. Należy pamiętać, że składka będzie niższa, jednak jeżeli zdarzy się szkoda, będzie ona zapisana na koncie męża i żony.

Jak młody kierowca może uzyskać zniżki OC i AC będąc współwłaścicielem auta?

Zarówno właściciel, jak i współwłaściciel pojazdu gromadzą zniżki za bezszkodową jazdę. Warto więc wpisać w dowodzie rejestracyjnym osobę, która nie ma historii ubezpieczenia, aby w przyszłości łatwiej jej było ubezpieczyć samochód wyłącznie na siebie. Szczególnie przydatne jest to dla młodych kierowców. 

Warto wiedzieć

Warto zacząć historię ubezpieczenia od motocykla lub ciągnika rolniczego – wtedy zwyżka za wiek współwłaściciela nie będzie dotkliwa tak, jak przy samochodzie. Jednak należy pamiętać, że współwłaściciel gromadzi zniżki, ale też szkody spowodowane przez właściciela będą zapisane na jego koncie.

Jak działa ochrona zniżek OC i AC?

Bezszkodowi kierowcy często boją się utraty zniżek i chcą je utrzymać, nawet jeśli dojdzie do szkody. Niektóre towarzystwa oferują ubezpieczenie ochrony zniżek – zarówno w OC, jak i w AC. Oznacza to, że przykładowo, mając jedną szkodę w ciągu roku, przy wznowieniu ubezpieczenia w tej samej firmie, firma ubezpieczeniowa zaproponuje Ci składkę, nie zwracając uwagi na spowodowany wypadek lub kolizję. 

Jednak szkoda zostanie zaraportowana do UFG i inne towarzystwa będą o niej wiedziały. Należy także pamiętać, że ochrona zniżek nie gwarantuje utrzymania zeszłorocznej stawki OC lub AC. Wszystko może się zmienić, nawet przy wykupieniu ochrony zniżek, zgodnie z aktualną polityką ubezpieczyciela.

Zniżki OC i AC – co warto wiedzieć?

 1. Zniżki na zakup polisy OC i AC są naliczane za bezszkodową jazdę, zwykle 10% za każdy rok. Maksymalne zniżki wynoszą natomiast zazwyczaj 60%.

 2. Im więcej lat bezszkodowej jazdy, tym wyższe zniżki.

 3. Przerwa w zakupie polis OC może może wiązać się z utratą zniżek.

 4. Informacje o wysokości zniżki na OC ubezpieczyciele weryfikują w UFG.

 5. Przed zakupem polisy warto porównać dostępne na rynku oferty towarzystw oferujących ubezpieczenie OC dla Twojego pojazdu. Może bowiem okazać się, że w innej firmie ubezpieczeniowej koszt Twojej polisy będzie niższy niż u obecnego ubezpieczyciela.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o weryfikację zniżek w OC i AC

 1. Dlaczego kierowcy podają fałszywe dane o historii szkodowości?

  Kierowcy mogą chcieć wprowadzić ubezpieczyciela w błąd co do liczby spowodowanych szkód, aby nie tracić wypracowanych wcześniej zniżek za bezszkodową jazdę i zapłacić mniej za polisę. Niestety towarzystwa mogą bardzo łatwo zweryfikować prawdziwość danych w bazie UFG. W przypadku OC ponownie przeliczą wysokość składki i tak będzie trzeba zapłacić więcej za ubezpieczenie pojazdu. Natomiast w AC firmy ubezpieczeniowe mogą nawet odmówić wypłaty odszkodowania.

 2. Jak nie stracić wypracowanych zniżek OC i AC?

  Najprostszym sposobem jest oczywiście bezpieczna jazda, dzięki której nie spowodujesz szkód. Ważne jest również podtrzymywanie historii ubezpieczenia pojazdu. Kilkuletnia przerwa w OC lub AC (np. po sprzedaży auta), może skutkować utratą wcześniej wypracowanych zniżek.

 3. Jak obniżyć cenę OC i AC, jeśli nie mam wypracowanych zniżek?

  Najprostszym sposobem obniżenia ceny OC lub AC jest zostanie współwłaścicielem pojazdu z bardziej doświadczonym kierowcą, który posiada wypracowane zniżki. Dzięki temu można je gromadzić na własne konto. Niestety w przypadku wyrządzenia szkody wypracowane wcześniej zniżki stracą obaj współwłaściciele auta.

 4. Czy towarzystwa przyznają tylko procentowe zniżki OC i AC?

  Nie. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych podczas wyliczania wysokości składki i sprawdzania historii ubezpieczenia w bazie UFG, udziela kierowcom rabatu kwotowego, który jest zawarty w cenie OC lub AC. W takim przypadku nie uzyskasz od ubezpieczyciela informacji o procentowej wysokości zniżki.

 5. Czy po szkodzie z mojej winy tracę zniżki na każdym posiadanym pojeździe?

  Tak, jeśli nie kupiłeś polisy z ochroną zniżek. Jednak taka gwarancja chroni przed utratą zniżek w kolejnym roku jedynie w towarzystwie, w którym aktualnie masz wykupione ubezpieczenie pojazdu. Oznacza to, że jeżeli będziesz chciał kupić OC i AC w innej firmie, to ochrona zniżek nie zadziała. Ponadto często ubezpieczyciele stosują ograniczenia, jak np. liczba i wartość wyrządzonych szkód.