Ubezpieczyciele mogą sprawdzić historię przebiegu ubezpieczenia kierowcy w OC i AC w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Są w niej m.in. dostępne informacje o liczbie spowodowanych szkód, które wpływają na wysokość naliczanych przez towarzystwa zniżek. 

Kierowcy mogą próbować wprowadzić ubezpieczycieli w błąd w kwestii historii szkodowości, aby zapłacić mniej za OC lub AC. Jednak towarzystwa mogą bardzo łatwo zweryfikować prawdziwość tych danych w bazie UFG. Wyjaśniamy, co grozi za podawanie fałszywych informacji podczas zawierania umów OC i AC, a także czym są zniżki i co wpływa na ich wysokość.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to są zniżki w OC i AC

Towarzystwa ubezpieczeniowe określając wysokość składki sprawdzają historię ubezpieczenia kierowcy, któremu za bezszkodową jazdę przyznawane są zniżki. Jeśli więc w ciągu kilku ostatnich lat właściciel pojazdu nie spowodował wypadku lub kolizji, może zapłacić mniej za ubezpieczenie samochodu

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa zasady naliczania zniżek. Większość ubezpieczycieli przyznaje je oddzielnie w OC i AC. W efekcie wysoka zniżka w obowiązkowym ubezpieczeniu pojazdu nie wpłynie na obniżenie wysokości składki autocasco.

Gdzie są gromadzone informacje o zniżkach kierowców?

Obecnie informacje o przebiegu historii ubezpieczenia każdego kierowcy, w tym liczbie spowodowanych szkód przekazywane są przez towarzystwa do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Przed wejściem w życie zmian znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, najczęściej stosowaną metodą weryfikacji danych było okazanie przez klienta ZOPUK-u, czyli zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego. Wszystko zmieniło się 11 lutego 2012 roku, kiedy to UFG udostępnił dla ubezpieczycieli platformę do sprawdzenia historii ubezpieczeniowej klienta.

Każde towarzystwo przekazuje do UFG informację o ubezpieczonych autach i o wszystkich szkodach. W efekcie twoja historia ubezpieczenia będzie widoczna dla wszystkich ubezpieczycieli. Dzięki systemowi UFG właściwie nie można już oszukać towarzystwa ubezpieczeniowego w sprawie wysokości zniżek, ponieważ wszystko zostanie dokładnie zweryfikowane. Dzięki temu skala oszustw lub pomyłek w liczeniu zniżek znacząco się zmniejszyła po tym, jak ubezpieczyciele masowo zaczęli weryfikować w UFG informacje podawane przez klientów. 

Co grozi za podanie fałszywych danych w OC?

Jeśli wprowadzisz towarzystwo ubezpieczeniowe w błąd w kwestii historii spowodowanych szkód, ubezpieczyciel może przeprowadzić rekalkulację składki, czyli ponownie przeliczyć jej wysokość. Firmy ubezpieczeniowe bardzo szybko mogą zweryfikować tę informację w bazie UFG. W efekcie i tak będziesz musiał więcej zapłacić za OC. Zgodnie z art. 8a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych:

Jeżeli ubezpieczający nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego i które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększenia prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości.

Jednocześnie towarzystwo ubezpieczeniowe nie może nałożyć na klienta dodatkowych kar za podanie fałszywych danych dotyczących historii szkodowości. Jeśli więc spowodujemy kolizję lub wypadek, ubezpieczyciel nie może odmówić wypłacenie odszkodowania poszkodowanemu.

Co grozi za podanie fałszywych danych w AC?

AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, więc towarzystwa ubezpieczeniowe mają większą swobodę w karaniu kierowców podających fałszywe dane niż w przypadku OC. Ubezpieczyciele mogą określić konsekwencje wprowadzenia ich w błąd w umowie oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Każda firma ubezpieczeniowa może określić je indywidualnie. Ubezpieczyciel może np. ponownie przeliczyć wysokość składki, czy obniżyć wypłatę odszkodowania lub całkowicie odmówić jego wypłaty.

Czy możliwa jest korekta danych w OC lub AC?

Jeśli podaliśmy ubezpieczycielowi błędne informacje o historii szkodowości przez pomyłkę, należy jak najszybciej go o tym powiadomić i dokonać korekty. Możesz to zrobić np. wypełniając internetowy formularz na stronie towarzystwa, telefonicznie lub złożyć tradycyjny wniosek.

Za co i kiedy przysługują zniżki w OC i AC?

Zniżki zaczynasz zdobywać już od pierwszej polisy na pojazd mechaniczny. Przy pierwszej umowie OC lub AC nie otrzymasz zniżek za historię ubezpieczenia, ponieważ jej nie masz. Jednak już przy wznowieniu ubezpieczenia po roku możesz otrzymać niższą składkę, jeżeli w tym czasie twoja jazda była bezszkodowa.
 
Im więcej lat będziesz ubezpieczał pojazd, tym większe zniżki otrzymasz. Oczywiście, zakładając brak szkód w tym czasie. Towarzystwa ubezpieczeniowe różnie określają górny limit zniżek, czyli liczbę lat posiadanego ubezpieczenia o bezszkodowym przebiegu. Niekiedy są to 3 lata, innym razem 5 lat, a niektórzy ubezpieczyciele czekają z nadaniem pełnych zniżek nawet 8 lat. 

Od jakiego wieku zniżki OC i AC naliczają ubezpieczyciele?

Zniżki warto gromadzić jak najwcześniej. W tym celu możesz np. zostać współwłaścicielem motocykla lub ciągnika rolniczego nawet od razu po ukończeniu 18 roku życia. Towarzystwo na pewno doliczy zwyżkę za wiek, ale przy tych pojazdach składka za ubezpieczenie nie jest tak wysoka, jak przy samochodach. Historia ubezpieczenia już będzie naliczana, a co za tym idzie zniżki.
 
Towarzystwo zaraportuje to do UFG i np. w wieku 23 lat można już w niektórych towarzystwach mieć pełne zniżki, ponieważ minie 5 lat ubezpieczania pojazdu. Można już wtedy ubezpieczyć samochód, jednak trzeba pamiętać, że mimo wypracowanych zniżek, towarzystwa będą nakładały zwyżki za wiek. Niektórzy ubezpieczyciele za młodych kierowców uważają osoby nawet do 26 roku życia. 

Jak sprawdzić, jakie mam zniżki w OC i AC?

System UFG umożliwia wygenerowanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia za ostatnie 5 lat lub od 2004 r. w OC i od 2006 r. w AC. Można je uzyskać w języku polskim, angielskim i niemieckim – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Jest to przydatne dla osób, które będą ubezpieczać pojazd za granicą. Aby otrzymać zaświadczenie należy wypełnić wniosek i złożyć go do UFG. Dokument można odebrać osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Jednocześnie w niektórych towarzystwach wysokość zniżek możesz sprawdzić na ostatniej polisie. W każdej chwili możesz poprosić ubezpieczyciela o zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, będą tam zawarte informacje o wszystkich twoich polisach i szkodach w OC i AC. 

Zwykle ubezpieczyciele przyznają 10% zniżki za każdy rok bezszkodowej jazdy. W takim przypadku po 6 latach możesz otrzymać 60%, czyli górną granicę zniżek. 

Kiedy tracimy zniżki w OC i AC?

Niestety nie zdobywasz zniżek na zawsze. Jeżeli spowodujesz szkodę, będzie ona wpisana do twojej historii ubezpieczenia. Wypracowane przez lata zniżki będą mniejsze. Jeżeli na swoim koncie będziesz miał dużo szkód, może cię spotkać nawet zwyżka! 

Należy pamiętać, że szkoda nie zawsze oznacza zwyżkę składki o 10%. Zależy to od indywidualnej oceny ubezpieczyciela. Może tak być, że składka wzrośnie nawet o połowę, dlatego warto sprawdzać oferty z różnych towarzystw ubezpieczeniowych w kalkulatorze rankomat.pl.

Jak przerwa w ubezpieczeniu wpływa na zniżki w OC i AC?

Nie tylko szkody mogą spowodować zmniejszenie twoich zniżek. Jeżeli masz pełną historię ubezpieczenia, ale sprzedasz samochód i nie masz innego pojazdu, pojawi się przerwa w twojej historii. Przy ubezpieczaniu kolejnego auta za kilka lat twoje zniżki niestety przepadną. 

Zależy to jednak od towarzystwa ubezpieczeniowego. Niektóre sprawdzają np. 5 lat wstecz, więc np. będzie widać 2 lata bezszkodowego ubezpieczenia i 3 lata przerwy. To i tak lepsze niż wypracowywanie zniżek od nowa. Jeżeli przerwa będzie krótka np. kilkumiesięczna, zachowasz swoje zniżki. Im dłuższa przerwa, tym więcej zniżek stracisz.

Czy zniżki w OC i AC przechodzą na współmałżonka?

Niektóre towarzystwa oferują korzystanie ze zniżek współmałżonka. Jest to korzystne dla osób, które nie mają historii ubezpieczenia, czyli żadnych zniżek, a ich małżonek jest bezszkodowy w ostatnich latach i ma wykupioną polisę na siebie. 

Wiąże się to jednak z konsekwencjami. W niektórych towarzystwach można dopisać współmałżonka do polisy, nawet jak nie jest współwłaścicielem auta wpisanym do dowodu rejestracyjnego. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają również, aby małżonkowie posiadali wspólnotę majątkową. Należy pamiętać, że kkładka będzie niższa, jednak jeżeli zdarzy się szkoda, będzie ona zapisana na koncie obydwu małżonków. Przy ubezpieczaniu innych pojazdów dawca zniżek odczuje to zdarzenie 

Jak uzyskać zniżki będąc współwłaścicielem pojazdu?

Zarówno właściciel, jak i współwłaściciel pojazdu nabywa zniżki. Warto więc wpisać do dowodu rejestracyjnego kogoś, kto nie ma historii ubezpieczenia, aby było mu potem łatwiej ubezpieczyć na siebie samochód. Szczególnie przydatne jest to dla młodych kierowców. 
Warto zacząć historię ubezpieczenia od motocykla lub ciągnika rolniczego – wtedy zwyżka za wiek współwłaściciela nie będzie dotkliwa tak, jak przy samochodzie. Trzeba jednak pamiętać, że współwłaściciel nabywa zniżki, ale też szkody spowodowane przez właściciela będą zapisane na jego koncie.

Jak działa ochrona zniżek?

Bezszkodowi kierowcy często chcą utrzymać swoje zniżki nawet po szkodzie. Niektóre towarzystwa oferują ubezpieczenie ochrony zniżek, zarówno w OC, jak i w AC. Oznacza to, że nawet przy jednej szkodzie w ciągu roku przy wznowieniu ubezpieczenia w tym samym towarzystwie, ubezpieczyciel zaproponuje składkę nie zwracając uwagi na spowodowany wypadek lub kolizję. 

Jednak szkoda zostanie zaraportowana do UFG i inne towarzystwa będą o niej wiedziały. Należy także pamiętać, że ochrona zniżek nie gwarantuje utrzymania zeszłorocznej stawki. Wszystko może się zmienić, nawet przy wykupieniu ochrony zniżek, zgodnie z aktualną taryfą towarzystwa. 

Co warto wiedzieć?

 1. Zniżki w OC i AC są naliczane za bezszkodową jazdę.
 2. Im więcej lat bezszkodowej jazdy, tym wyższe zniżki.
 3. Przerwa w ciągłości ubezpieczenia auta może spowodować utratę zniżek.
 4. Informacje o wysokości zniżek ubezpieczyciele weryfikują w UFG.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o weryfikację zniżek w OC i AC

 1. Dlaczego kierowcy podają fałszywe dane o historii szkodowości?

  Kierowcy mogą chcieć wprowadzić ubezpieczyciela w błąd co do liczby spowodowanych szkód, aby nie tracić wypracowanych wcześniej zniżek za bezszkodową jazdę. Niestety towarzystwa mogą bardzo łatwo zweryfikować prawdziwość danych w bazie UFG. W przypadku OC ponownie przeliczą wysokość składki i tak będziemy musieli zapłacić więcej za ubezpieczenie pojazdu. Natomiast w AC firmy ubezpieczeniowe mogą nawet odmówić wypłaty odszkodowania.
 2. Jak nie stracić wypracowanych zniżek?

  Najprostszym sposobem jest oczywiście bezpieczna jazda, dzięki której nie spowodujemy szkód. Ważne jest również podtrzymywanie historii ubezpieczenia pojazdu. Kilkuletnia przerwa w OC lub AC (np. po sprzedaży auta) może skutkować utratą wcześniej wypracowanych zniżek.
 3. Jak obniżyć cenę OC i AC, jeśli nie mam wypracowanych zniżek?

  Najprostszym sposobem obniżenia ceny OC lub AC jest zostanie współwłaścicielem pojazdu z bardziej doświadczonym kierowcą, który posiada wypracowane zniżki. Dzięki temu można je gromadzić na własne konto. Niestety w przypadku wyrządzenia szkody wypracowane wcześniej zniżki stracą obaj współwłaściciele auta.