Umowa kupna-sprzedaży motocykla stanowi dowód, kto jest jego właścicielem. Będzie potrzebna przy rejestracji pojazdu, zapłacie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), czy zakupie ubezpieczenia OC. Można ją przygotować samodzielnie lub pobrać i wypełnić gotowy wzór.

W umowie kupna-sprzedaży motocykla powinny znaleźć się dane osobowe kupującego i sprzedawcy, a także najważniejsze informacje techniczne związane z pojazdem. Jej gotowy wzór możesz pobrać od rankomat.pl w pliku w formacie doc lub pdf. Ponadto wyjaśniamy, kiedy trzeba zapłacić podatek po zakupie motocykla, ile kosztuje i jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji pojazdu, oraz co grozi za brak ubezpieczenia OC jednośladu.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jak spisać umowę kupna-sprzedaży motocykla?

Przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży motocykla, należy sprawdzić tożsamość zbywcy lub nabywcy używanego pojazdu. Jeśli dane sprzedawcy są inne niż w dowodzie rejestracyjnym, powinien pokazać nam oryginały wszystkich poprzednich umów kupna-sprzedaży jednośladu. Chociaż powinno to dla nas stanowić sygnał alarmowy. Warto zastanowić się, czy na pewno chcemy kupić motocykl, co do którego danych właściciela istnieją wątpliwości.

Jeśli zdecydujemy się na zakup, należy spisać umowę kupna-sprzedaży motocykla. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z gotowego wzoru od rankomat.pl:

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla (DOC)

Pobierz wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla (PDF)

W umowie kupna-sprzedaży motocykla należy wpisać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy (najlepiej z godziną – taka informacja może być przydatna, jeśli np. fotoradar zrobi zdjęcie zbyt szybko jadącemu sprzedawcy pojazdu tuż przed jego zbyciem. Wówczas nie będzie problemu z ustaleniem, kto powinien zapłacić mandat),
 • dane sprzedającego i kupującego motocykl (nr PESEL lub NIP, miejsce zamieszkania, rodzaj i nr dokumentu tożsamości),
 • marka i model pojazdu,
 • rok produkcji,
 • nr nadwozia (ramy),
 • nr rejestracyjny,
 • przebieg (w km),
 • kwota transakcji,
 • podpisy obu stron transakcji.

Umowę kupna-sprzedaży motocykla należy zawrzeć w dwóch egzemplarzach – po jednym dla kupującego i sprzedającego.

Kiedy trzeba zapłacić podatek PCC po zakupie motocykla?

Podobnie, jak w przypadku zakupu samochodu, zwykle po nabyciu używanego motocykla od osoby fizycznej trzeba zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC). Należy to zrobić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W tym celu musimy wypełnić druk PCC-3. Wysokość podatku wynosi 2% wartości pojazdu określonej w umowie.

Uwaga! Nie warto celowo zaniżać kwoty transakcji w umowie kupna-sprzedaży motocykla, aby zapłacić niższy podatek, ponieważ musi być ona zgodna z wartością rynkową pojazdu. Urząd skarbowy może zakwestionować sumę zawartą w umowie, jeśli nie będzie zgodna z rzeczywistością.

PCC trzeba zapłacić, jeśli kupujemy używany motocykl od osoby fizycznej w Polsce. Natomiast nie musimy płacić podatku, gdy m.in. pojazd został zakupiony w salonie (w tym przypadku w cenie transakcji jest zawarty VAT), na fakturę, sprowadzony z zagranicy bądź rynkowa wartość jednośladu jest niższa niż 1000 zł. Dokładnie zasady zapłaty PCC można sprawdzić w poniższej tabeli:

Czy trzeba zapłacić PCC po zakupie motocykla?

Rodzaj transakcji

Konieczność zapłaty PCC od zakupu motocykla

Zakup używanego motocykla od osoby fizycznej w Polsce

Tak

Zakup motocykla od cudzoziemca będącego osobą fizyczną, jeśli do transakcji doszło w Polsce

Tak

Zakup używanego motocykla w Polsce, jeśli jego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł

Nie

Zakup nowego motocykla w salonie

Nie

Zakup motocykla na fakturę

Nie

Zakup motocykla za granicą

Nie (PCC płaci się jedynie od transakcji zawartych na terenie Polski. W przypadku sprowadzania motocykla z zagranicy należy uiścić akcyzę.)

Zakup motocykla od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą

Nie

Zakup motocykla dla osoby niepełnosprawnej

Nie

Zakup motocykla w komisie, który jest jego właścicielem

Nie

Źródło: opracowanie własne rankomat.pl

Przykład: Pan Jacek kupił używany motocykl od osoby fizycznej. Kwota transakcji określona w umowie kupna-sprzedaży wyniosła 10 tys. zł. Następnie w ciągu 14 dni pan Jacek wypełnił druk PCC-3 i zapłacił w urzędzie skarbowym podatek w wysokości 200 zł (2% z 10 tys. zł).

Ile mam czasu na przerejestrowanie motocykla?

Wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania należy poinformować o nabyciu pojazdu (motocykla)w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Za niedopełnienie tego obowiązku starosta może nałożyć na nas karę od 200 do 1000 zł.

Uwaga! Konieczność poinformowania wydziału komunikacji o nabyciu pojazdu nie jest równoznaczna z obowiązkiem przerejestrowania motocykla w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Do niedawna wielu kierowców i urzędników tak sądziło. Wciąż znaczna część urzędów stoi na takim stanowisku.

Jednak przepisy nie nakładają na właściciela pojazdu obowiązku jego przerejestrowania w ciągu 30 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, jeśli został zakupiony w Polsce i posiada ważne tablice rejestracyjne. Oznacza to, że nabywca może to zrobić w późniejszym terminie. Takie stanowisko zajął np. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. Akt II SA/Sz 229/20). W wyroku stwierdził, że zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu, a jego rejestracja to dwie osobne czynności – powstanie jednej nie nakłada równoczesnego obowiązku wykonania drugiej.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji motocykla?

Jeśli chcesz przerejestrować motocykl, przed wizytą w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania przygotuj następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • umowę kupna-sprzedaży motocykla lub fakturę,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód osobisty,
 • kartę pojazdu (jeśli została wydana),
 • potwierdzenie ważności badania technicznego,
 • potwierdzenie ważności polisy OC,
 • tablicę rejestracyjną.

Jeśli nie mamy możliwości osobistej wizyty w wydziale komunikacji, możemy ustanowić pełnomocnika. Gdy będzie nim członek najbliższej rodziny (małżonek, rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo), można to zrobić bezpłatnie. Natomiast jeżeli inna osoba, za wystawienie pisemnego pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Rejestracja motocykla – ile kosztuje?

Rejestracja motocykla jest tańsza niż samochodu osobowego, standardowo kosztuje 81 zł. W takim przypadku właściciel pojazdu musi zapłacić:

 • 54,50 zł za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego,
 • 14 zł za wydanie pozwolenia czasowego,
 • 12,50 za nalepkę legalizacyjną.

Jednak wysokość opłat może wzrosnąć. Jeśli motocykl został kupiony w innym powiecie niż nasze miejsce zamieszkania, należy zapłacić 40,50 zł za nową tablicę rejestracyjną (w przypadku indywidualnych rejestracji – 500,50 zł). Jeżeli jednoślad nie ma karty pojazdu, jej dorobienie będzie kosztować 75 zł.

Czy można kontynuować OC zbywcy motocykla?

Tak, jak najbardziej. Podobnie, jak w przypadku sprzedaży używanego samochodu, zbywca motocykla ma obowiązek przekazać nam polisę OC. Możemy kontynuować ubezpieczenie do końca umowy, bądź wypowiedzieć je w dowolnym momencie i samodzielnie kupić OC w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Dotychczasowy ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki, czyli ponownie przeliczyć jej wysokość. W związku z tym cena OC może wzrosnąć. W takim przypadku warto samodzielnie poszukać tańszej polisy w innym towarzystwie, a następnie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia motocykla otrzymanego od zbywcy.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Ile wynosi kara za brak OC motocykla?

Motocykl, podobnie jak samochód musi mieć obowiązkowo ważne ubezpieczenie OC przez cały rok. Za brak polisy grożą kary ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W 2021 r. właściciel jednośladu może zostać ukarany grzywną w wysokości:

 • brak OC do 3 dni – 190 zł,
 • brak OC od 4 do 14 dni – 470 zł,
 • brak OC powyżej 14 dni – 930 zł.

W porównaniu do samochodów osobowych i ciężarowych kary za brak OC dla właścicieli motocykli nie są wysokie:

Co warto wiedzieć?

 1. W umowie kupna-sprzedaży motocykla powinny się znaleźć dane kupującego i sprzedającego, a także informacje techniczne związane z pojazdem.
 2. W umowie kupna-sprzedaży motocykla musi się znaleźć kwota transakcji i własnoręczne podpisy obu stron.
 3. Po zakupie używanego motocykla od osoby fizycznej w Polsce trzeba zapłacić podatek PCC w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
 4. Wysokość podatku PCC wynosi 2% wartości pojazdu określonej w umowie kupna-sprzedaży motocykla.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o umowę kupna-sprzedaży motocykla?

 1. Do czego potrzebna jest umowa kupna-sprzedaży motocykla?

  Umowa kupna-sprzedaży motocykla stanowi dowód, że jesteśmy jego właścicielami. Jest potrzebna przy załatwianiu wielu różnych formalności. Np. podczas rejestracji pojazdu w wydziale komunikacji, zapłacie podatku PCC w urzędzie skarbowym, czy zakupie polisy OC w towarzystwie ubezpieczeniowym.

 2. Czy OC zbywcy motocykla przedłuża się automatycznie na kolejny rok?

  Nie. Polisa OC przekazana nam przez zbywcę podczas sprzedaży używanego motocykla nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Nowy właściciel jednośladu musi samodzielnie dopilnować ciągłości ubezpieczenia pojazdu. Inaczej naraża się na wysokie kary ze strony UFG.

 3. Czy nieużywany przez część roku motocykl musi mieć ważne ubezpieczenie OC?

  Tak. Motocykl, podobnie jak samochód musi mieć ważne ubezpieczenie OC przez 12 miesięcy. Nawet jeśli w ogóle nie korzystamy z jednośladu przez część roku (np. w zimie), to i tak w tym czasie musi mieć wykupioną polisę. Dla zarejestrowanego motocykla nie można wykupić OC krótkoterminowego.