W Internecie pełno jest wzorów umowy-kupna sprzedaży, które wystarczy wypełnić, by transakcja została zawarta. Sytuacja komplikuje się jednak w momencie, gdy pojazd posiada dwóch właścicieli, a wzór - tylko jedno pole dla Sprzedającego. 

Współwłasność pojazdu jest czymś powszechnym. Najczęściej mamy z nią do czynienia w sytuacji, gdy jeden z właścicieli postanawia dopisać współwłaściciela. Może to być rodzic, który dopisuje dziecko, by budowało ono historię ubezpieczenia, a może to być dziecko, które dopisuje rodzica, by zapłacić mniej za OC. Do współwłasności pojazdu dochodzi również wówczas, gdy pojazd jest np. dziedziczony po zmarłym. 

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży przez wielu sprzedających?

Jeden pojazd może należeć do kilku podmiotów. W przypadku sprzedaży pojazdu, który należy do więcej niż dwóch osób, dane wszystkich tych osób oraz ich podpisy muszą znaleźć się na umowie.

Dane na umowie kupna-sprzedaży muszą wskazywać trzy kluczowe informacje:

 • Kto sprzedaje - Dane wszystkich właścicieli,
 • Co sprzedaje - Dane pojazdu umożliwiające jego identyfikację,
 • Komu sprzedaje - Dane wszystkich nabywców. 

Jest to istotne z kilku powodów:

 1. Kwestie majątkowe - Samochód może być przedmiotem zajęcia komorniczego, jeśli wobec jego właściciela wystawiono nakaz egzekucji komorniczej. 
 2. Kwestie prawne - Jeśli pojazd brał udział w przestępstwie, służby w pierwszej kolejności odwiedzą właściciela z prośbą o wyjaśnienie. 
 3. Ubezpieczenie - Każdy pojazd w Polsce musi posiadać ważne OC, jeśli jest dopuszczony do ruchu po drogach publicznych. UFG musi znać tożsamość posiadacza, by wiedzieć, wobec kogo egzekwować ten obowiązek. 
 4. Kwestie podatkowe - Sprzedaż samochodu to przychód, od którego należy odprowadzić podatek. 

Jeżeli umowa kupna-sprzedaży nie jest podpisana przez wszystkich współwłaścicieli, wówczas jest jedynie umową sprzedaży udziałów w pojeździe, a nie całego pojazdu. 

mówi Stefania Stuglik, ekspert rankomat.plmówi Stefania Stuglik, ekspert rankomat.pl

Dlaczego wszyscy muszą się podpisać? Umowa kupna sprzedaży jest oświadczeniem woli. Podpis jednego z wielu współwłaścicieli jest jego oświadczeniem woli, ale brakuje oświadczenia pozostałych. Jeśli któryś ze współwłaścicieli nie zawrze takiego oświadczenia, jest to równoznaczne z brakiem woli sprzedaży udziałów w pojeździe. 

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której współwłaściciele udzielają pisemnego pełnomocnictwa jednemu z nich, by ten reprezentował ich w procesie sprzedaży pojazdu. 

Taka konstrukcja ma na celu udaremnienie sprzedaży danego przedmiotu przez jednego z właścicieli bez wiedzy pozostałych. 

Postanowienia dodatkowe w umowie kupna-sprzedaży

Oprócz niezbędnych do jej zawarcia danych, umowa kupna sprzedaży może dodatkowo zawierać:

 • opis stanu technicznego pojazdu, 
 • informacje o zaliczkach, 
 • datę i miejsce przekazania przedmiotu sprzedaży,
 • wykaz dodatkowych przedmiotów przekazywanych razem z autem (np. alufelgi, spoilery, czy komplety opon). 

Wielu współwłaścicieli a ubezpieczenie OC

Na posiadaczu pojazdu ciąży obowiązek ubezpieczeniowy. Jeśli właścicieli jest wielu, obowiązek ciąży na nich w równym stopniu. Wszyscy współwłaściciele zostaną także pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku wykrycia przez UFG braku w ciągłości OC, oraz za zobowiązania wynikające z zaległości w opłacaniu składek. 

Przykład. Dwóch braci dostaje samochód w spadku po ojcu. Rejestrują go na siebie, odbierają dowód rejestracyjny i umawiają się, że zapłacą za OC po połowie. Jeden z braci wywiązuje się z tej umowy, drugi nie. Powstaje zaległość. Firma ubezpieczeniowa wysyła pismo windykacyjne, a następnie zleca windykację firmie zewnętrznej, która dochodzi roszczeń od obu braci. Za zobowiązania odpowiadają bowiem solidarnie i nie ma to znaczenia, że jeden z nich zapłacił swoją część. 

W sytuacji zbycia pojazdu również każdy ze współwłaścicieli musi zgłosić ten fakt zarówno w Wydziale Komunikacji jak i do ubezpieczyciela. Na zgłoszenie zbycia w Wydziale Komunikacji sprzedający mają 30 dni od dnia sprzedaży. Zgłoszenie w zakładzie ubezpieczeń powinno nastąpić do 14 dni. 

Czytaj więcej: Zgłoszenie sprzedaży samochodu - gdzie i jak to zrobić?

Generator umowy kupna-sprzedaży ze współwłaścicielami sprzedającymi

Jeżeli sprzedaż auta nie jest czynnością dyktowaną pośpiechem i nie musisz pisać umowy na kartce, najlepiej będzie skorzystać z generatora umowy kupna-sprzedaży (link poniżej). 

Umowa kupna sprzedaży samochodu wzór 2021 – do pobrania DOC PDF

Formularz jest prosty i intuicyjny. Na początek należy wybrać rodzaj pojazdu i uzupełnić jego dane. 

generator umowy kupna sprzedazy formularz

Następnie po zaakceptowaniu regulaminu, przejdziesz do strony z danymi właścicieli. Domyślnie formularz zawiera rubryki dla jednego sprzedającego, ale na dole strony jest przycisk “Dodaj sprzedającego”. Po naciśnięciu go, pojawią się pola formularza na dane dodatkowego właściciela. 

umowa kupna sprzedazy wzor dodaj sprzedającego

Jeszcze niżej zobaczysz pytanie.

czy posiadasz dane kupującego

Generator umowy kupna-sprzedaży rankomat.pl pozwala Ci na wprowadzenie danych kupującego od razu lub pozostawienie pustego pola na wpisanie ręcznie. 

Na tym etapie tworzenia dokumentu możesz podejrzeć, jak będzie wyglądała umowa. 

umowa kupna sprzedaży wzór z poglądem po prawej stronie

Sprawdź dane stron transakcji i pojazdu dwa razy! Nie chcesz potem tłumaczyć się w urzędzie, dlaczego coś się nie zgadza. Gdy upewnisz się, że wszystkie dane są poprawne, kliknij przycisk “Wyślij umowę”, by dostać plik na maila, lub “Wygeneruj umowę do pobrania”. 

wygerenuj lub pobierz umowę kupna sprzedaży

Po jego kliknięciu otrzymasz gotową umowę kupna-sprzedaży z wieloma właścicielami


 

Co warto wiedzieć?

 • Zgodnie z polskim prawem jeden pojazd może być własnością kilku osób. 
 • W sytuacji podejmowania czynności prawnych dotyczących pojazdu wszyscy właściciele muszą się pod nimi podpisać lub upoważnić kogoś do działania w ich imieniu. Dotyczy to także umowy kupna-sprzedaży, gdzie muszą się znaleźć dane osobowe i podpisy wszystkich współwłaścicieli. 
 • Wszyscy współwłaściciele są obowiązani do zgłoszenia zbycia pojazdu do Wydziału Komunikacji (w ciągu 30 dni) i do ubezpieczyciela (w ciągu 14 dni). 
 • Umowa kupna-sprzedaży, która nie zawiera podpisu któregoś ze współwłaścicieli jest nadal ważna, ale przenosi jedynie własność udziałów w pojeździe. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o umowę kupna-sprzedaży ze współwłaścicielem

 1. Ilu współwłaścicieli może mieć pojazd?

  Polskie przepisy prawa nie nakładają limitu współwłaścicieli na pojazd, więc teoretycznie jeden pojazd może należeć do nieskończonej liczby osób. W praktyce rzadko kiedy pojazd ma więcej niż 3-4 współwłaścicieli. 

 2. Czy mogę napisać umowę kupna-sprzedaży ręcznie?

  Tak. Jeśli dokument będzie zawierał wszystkie wymagane prawem dane, będzie jak najbardziej ważny. Te dane to:

  • dane właścicieli - imię, nazwisko, adres, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, 
  • dane kupującego - imię, nazwisko, adres, PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości. 
  • dane pojazdu - marka, model, rocznik, numer rejestracyjny, numer VIN. 
 3. Któremu ze współwłaścicieli zapłacić za samochód?

  Zasadniczo jest to sprawa pomiędzy współwłaścicielami, ale warto umieścić stosowny zapis w umowie kupna-sprzedaży. Można sprecyzować, że np. należność odbiera którykolwiek ze współwłaścicieli i na nim spoczywa obowiązek rozdzielenia pieniędzy, albo należność należy przelać w stosownych kwotach na wskazane konta współwłaścicieli. 

 4. Co jeśli podczas transakcji jest obecny tylko jeden współwłaściciel?

  Jeżeli pojazd ma kilku właścicieli, a do sprzedaży przystępuje jeden, aby dokonać transakcji, właściciel musi mieć pisemne upoważnienie od pozostałych właścicieli pojazdu. W przypadku gdy go nie ma, możesz kupić tylko jego udziały w tym aucie. Sprawdź tożsamość tej osoby - może się okazać, że przed Tobą stoi nie właściciel, a oszust z umową połówkową. Jeśli cokolwiek wzbudza Twoje obawy, odstąp od transakcji .