Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkiem niemal każdego właściciela lub zarządcy nieruchomości. Wyjaśniamy, czym właściwie jest deklaracja CEEB, jak ją prawidłowo wypełnić, gdzie złożyć i w jakim terminie. Ponadto, opisujemy jak źródła ciepła mogą wpływać na koszty ubezpieczenia nieruchomości.

Pomimo tego, iż deklaracje CEEB są obowiązkowe już od lata 2021 roku, znaczny procent właścicieli i zarządców nieruchomości jeszcze ich nie złożył. Musisz wiedzieć, że Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została powołana do życia dla dobra nas wszystkich, a obowiązek składania deklaracji CEEB wynika ze względów ekologicznych. Wyjaśnimy więc sobie w szczegółach, najpierw czym w ogóle jest taka deklaracja i cała instytucja CEEB, żeby później przejść do bardziej praktycznych kwestii związanych z obowiązującymi procedurami, terminami, itd.

TU SPRAWDZISZ CENY

Czym jest deklaracja CEEB? 

Zanim wyjaśnimy sobie, czym jest deklaracja CEEB, doprecyzujmy, czym w ogóle jest samo CEEB. Za tym skrótem kryje się Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jest to baza informacyjna utworzona 1 lipca 2021 roku, która docelowo ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce, poprzez zniwelowanie głównej przyczyny powstawania smogu, jaką jest emisja szkodliwych substancji chemicznych do atmosfery. W CEEB mają znaleźć się informacje o sposobie ogrzewania wszystkich budynków, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 megawata (MW).
 
Upraszczając, ustawodawcy założyli, że żeby rozwiązać w Polsce problem smogu, najpierw trzeba dobrze go zdiagnozować, a planowanie polityki niskoemisyjnej wymaga zgromadzenia pełnych informacji o stosowanych w Polsce źródłach ciepła. Dzięki temu możliwe będzie usprawnienie wymiany przestarzałych kotłów grzewczych i realizowanie innych działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma więc gromadzić dane, które będą potem przekazywane innym podmiotom, takim jak chociażby nadzór budowlany czy Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
Gromadzenie danych odbywa się poprzez pozyskiwanie deklaracji CEEB. Jeśli jesteś zarządcą lub właścicielem nieruchomości, powinieneś w odpowiednim terminie złożyć taką deklarację, co odbywa się albo poprzez wypełnienie wniosku online, albo klasycznego papierowego dokumentu. Deklaracja CEEB powinna zawierać następujące informacje:

 • dane budynku;
 • informacje o rodzaju i liczbie źródeł ciepła w budynku;
 • charakterystykę kotłów znajdujących się w budynku;
 • dane kontaktowe podmiotu składającego deklarację.

Oczywiście, jako osoba składająca deklarację CEEB nie ponosisz żadnych kosztów.
 
Podstawą prawną wszystkich kwestii związanych z CEEB jest Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Istotna jest również nowelizacja tej ustawy, która miała miejsce 28 października 2020 roku, jak poniżej podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Kto powinien złożyć deklarację CEEB?

Jak już zasygnalizowaliśmy, deklarację CEEB obowiązkowo muszą złożyć właściciele oraz zarządcy nieruchomości posiadających źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW nominalnej mocy cieplnej. Chodzi tutaj zarówno o budynki powstałe przed 2021 rokiem, kiedy to w życie weszły nowe przepisy, jak i te, które powstały później lub w których modernizowane były źródła ciepła. Jeśli więc właśnie budujesz nowy dom lub modernizujesz ogrzewanie w starym, po uruchomieniu instalacji grzewczej będziesz musiał złożyć deklarację CEEB.

PAMIĘTAJ!
Deklaracja CEEB jest obowiązkowa zarówno dla zamieszkałych, jak i niezamieszkałych nieruchomości. Nie jest więc istotne, czy znajdujące się w budynku źródła ciepła są na co dzień użytkowane, czy niekoniecznie. 

Jak poprawnie wypełnić deklarację CEEB?

Deklaracja CEEB może być złożona w tradycyjny sposób, czyli poprzez wypełnienie papierowego wniosku i złożenie go w odpowiednim urzędzie gminy, ewentualnie wysłanie go pocztą na adres urzędu. Istnieje również możliwość złożenia deklaracji online, na stronie ceeb.gov.pl – potrzebny do tego jest profil zaufany lub e-dowód.
 
We wniosku musisz wskazać nieruchomość, której dotyczy deklaracja (adres, rodzaj zabudowy, liczba lokali) oraz podać swoje dane kontaktowe. Musisz też podać liczbę oraz rodzaj źródeł ciepła znajdujących się w budynku, a jeśli są w nim kotły na paliwo stałe, również ich charakterystykę.
 
Jeśli zdecydujesz się na wypełnienie formularza online, powinieneś:

 1. Wejść na stronę ceeb.gov.pl. 
 2. Zalogować się za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub Mojego ID.
 3. Wybrać rodzaj formularza (formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B budynków i lokali niemieszkalnych, czyli użytkowych).
 4. Wypełnić formularz o wymagane informacje (patrz poniższa tabela).
 5. Złożyć formularz.

Złożoną deklarację CEEB możesz pobrać w formacie PDF i zapisać lub wydrukować.
 

 Deklaracja CEEB – jakie informacje powinna zawierać?

 Rodzaj informacji

Szczegóły 

Dane budynku

 • adres;
 • rodzaj budynku (jednorodzinny, wielorodzinny czy zbiorowego zamieszkania);
 • liczba lokali – dotyczy budynków wielorodzinnych i zbiorowego zamieszkania.

Informacja o źródłach ciepła

 • rodzaj,
 • liczba. 

Informacje dotyczące kotłów na paliwo stałe (jeśli są w budynku)

 

 • klasa kotła,
 • liczba kotłów,
 • rodzaj używanego paliwa.

Dane kontaktowe właściciela lub zarządcy

 

 • imię i nazwisko albo nazwa właściciela, zarządcy budynku lub lokalu;
 • adres zamieszkania lub siedziby;         
 • adres budynku lub lokalu, gdzie jest zainstalowane źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
 • adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie).

 Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na gov.pl (stan na: 20.02.2024 r.).

Jaki jest termin na złożenie deklaracji źródeł ciepła?

Przypomnijmy, że prawny obowiązek złożenia deklaracji CEEB powstał 1 lipca 2021 roku, kiedy to w życie weszły nowe przepisy. Jeśli w twojej nieruchomości źródła ciepła zostały zainstalowane przed tą datą, powinieneś zgłosić deklarację w terminie 12 miesięcy, czyli maksymalnie 30 czerwca 2022 roku. Jeśli zapomniałeś o dopełnieniu omawianego obowiązku, a jeszcze nie zostałeś za to ukarany, czym prędzej złóż deklarację oraz wykaż tzw. czynny żal – to powinno wystarczyć do uniknięcia grzywny.
 
Jeśli chodzi o źródła ciepła zamontowane po 1 lipca 2021 roku, termin ich zgłoszenia to 14 dni od ich uruchomienia. Zasada ta dotyczy również źródeł ciepła uruchomionych w bieżącym roku. Jeśli więc np. niedługo odbierasz nowy dom, pamiętaj, że na złożenie deklaracji będziesz miał tylko dwa tygodnie.

Co grozi za niedopilnowanie deklaracji CEEB?

Musisz pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła wynika bezpośrednio z przepisów prawnych, a więc żaden urząd nie zawezwie cię oficjalnie do zadeklarowania źródeł ciepła – musisz sam o tym pamiętać.
 
Jeśli zaniechasz dostarczenia omawianego dokumentu albo przekroczysz termin przewidziany na jego złożenie, możesz zostać ukarany grzywną. Podstawowa kara finansowa to 500 zł. Maksymalnie za takie przewinienie możesz zapłacić nawet 5000 zł, jednak dotyczy to głównie spraw, które zakończą się w sądzie.
 
W praktyce, z grzywnami za brak deklaracji o źródłach ciepła bywa jednak różnie, o czym świadczy chociażby niewielki procent nieruchomości, dla których omawiane dokumenty zostały złożone w terminie. Wspominał o tym również główny urząd nadzoru budowlanego, komunikując, że od karania ważniejsze jest budowanie świadomości ekologicznej. Niemniej jednak warto poświęcić czas na złożenie deklaracji CEEB – w ten sposób dokładamy przecież swoją cegiełkę do poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Zobacz, czy rodzaj źródeł ciepła wpływa na cenę ubezpieczenia?

Rodzaj ogrzewania może wpływać na koszt ubezpieczenia nieruchomości, ale nie musi. Wszystko zależy od zastosowanych rozwiązań. W tym kontekście, wysokość składki może wzrosnąć w dwóch przypadkach:

 1. Kiedy zamontowanie danego rodzaju ogrzewania przyczynia się do istotnego wzrostu wartości nieruchomości.
 2. Kiedy rodzaj ogrzewania sprawia, że konieczne jest ubezpieczenie dodatkowego mienia, np. paneli fotowoltaicznych lub solarnych.

Kiedy w budynku zamontujesz nowoczesne ogrzewanie, które zmniejsza koszty jego utrzymania czy też daje większy komfort, w naturalny sposób zwiększa się wartość całej nieruchomości. Rośnie też wówczas wysokość składki ubezpieczeniowej, bo im droższy dom chcesz objąć ochroną z polisy, tym więcej zapłacisz za taką polisę.

Wypowiedź eksperta

Współcześnie coraz większą popularnością cieszą źródła zielonej energii, przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, których elementy montowane są nie tylko wewnątrz budynku mieszkalnego, ale też na jego dachu lub bezpośrednio na gruncie. Takie obiekty, oczywiście, też można ubezpieczyć w ramach zwykłej polisy mieszkaniowej, ale tylko po wykupieniu odpowiedniego rozszerzenia, co automatycznie zwiększa wysokość składki.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

To, czy właściciel lub zarządca danego budynku złożył prawidłowo wypełnioną deklarację dotyczącą źródeł ciepła, nie ma żadnego związku z ubezpieczeniem nieruchomości. Z perspektywy towarzystwa jest to kompletnie nieistotne.

Gdzie znajdziesz dobre ubezpieczenie nieruchomości?

Tanią i dopasowaną do indywidualnych potrzeb polisę mieszkaniową najlepiej kupić online, np. za pomocą kalkulatora ubezpieczeń. Korzystając z tego darmowego i intuicyjnego narzędzia możesz samodzielnie sformatować zakres ochrony, czyli do podstawy dobrać interesujące cię rozszerzenia. Samodzielnie też ustalisz sumy ubezpieczenia (SU) dla poszczególnych rodzajów mienia. W porównywarce znajdziesz polisy od ryzyk nazwanych i od ryzyk wszystkich (All Risks) od czołowych towarzystw, takich jak: Proama, Uniqa, Generali, Inter Polska, Link4, Wiener, mtu24.pl, TU Europa czy Benefia. 

Dzięki porównywarce ubezpieczeń możesz też sporo zaoszczędzić i to w najlepszy możliwy sposób, czyli wybierając ofertę, która ma najlepszy stosunek ceny do jakości. Kiedy przeprowadzisz kalkulację dla wybranego zakresu ochrony i konkretnej nieruchomości, zdasz sobie sprawę, że niemal identyczny produkt ubezpieczeniowy w każdym towarzystwie ma inną cenę, a różnice potrafią sięgać kilkuset złotych w skali roku. Sprawdź, ile zapłacisz za polisę dla swojego domu lub mieszkania, przeprowadzenie obliczeń zajmie ci dosłownie kilka minut. Z poziomu kalkulatora będziesz mógł od razu przejść do zakupi ubezpieczenia i objąć swoją nieruchomość ochroną nawet od następnego dnia roboczego.
 

TU SPRAWDZISZ CENY

Ważne informacje

1.    Deklaracja CEEB jest obowiązkowa dla każdego budynku mieszkalnego i niemieszkalnego, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW

2.    Deklarację powinien złożyć każdy zarządca budynku wielorodzinnego i właściciel nieruchomości, bez względu na to, czy jest ona użytkowana

3.    Termin wypełnienia deklaracji to 14 dni od daty uruchomienia nowego źródła ciepła

4.    Wypełnić deklarację można online lub w tradycyjny sposób, składając dokument w urzędzie gminy lub przesyłając go pocztą na jego adres 

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o złożenie deklaracji CEEB

 1. Jak uzupełnić deklarację CEEB?

  Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków najprościej i najszybciej możesz uzupełnić online, logując się na stronie zone.gunb.gov.pl. Trzeba tam wskazać, jakiej nieruchomości dotyczy deklaracja, podać swoje dane kontaktowe, zadeklarować źródła ciepła, jakie znajdują się w budynku oraz podać ich specyfikację. Alternatywną opcją jest złożenie klasycznego papierowego dokumentu w urzędzie gminy lub przesłanie go tam pocztą.

 2. Jak zmienić źródła ciepła w deklaracji CEEB?

  Deklarację dotyczącą źródeł ciepła najlepiej zmienić online na stronie zone.gunb.gov.pl. Wystarczy tylko się tam zalogować, a później przejść do edycji dokumentu. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi formalnościami czy też opłatami. 

 3. Czy można złożyć dwie deklaracje CEEB?

  Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację, a więc jeśli jesteś zarządcą lub właścicielem większej liczby nieruchomości, masz nawet obowiązek złożyć tych dokumentów więcej niż jeden. Przesłanie większej liczby deklaracji może być też wymagane w przypadku budynków wielorodzinnych. Osobną kwestię jest edycja deklaracji – obowiązkowo trzeba zgłosić każdego dodatkowe źródło ciepła, które zostały zamontowane w danej nieruchomości. 

 4. Jak zgłosić dodatkowe źródło ciepła?

  Najprościej jest zrobić to online, na stronie zone.gunb.gov.pl. W tym celu musisz tylko się zalogować za pomocą profilu zaufanego czy e-d-dowodu, a później przejść do edycji złożonej wcześniej deklaracji CEEB. Pamiętaj, że na dodanie każdego nowego źródła ciepła masz dwa tygodnie licząc od dnia, w którym to źródło zostało uruchomione.

 5. Jak złożyć korektę deklaracji źródeł ciepła?

  Jeśli popełniłeś błąd w wypełniając deklarację, możesz go skorygować online na stronie zone.gunb.gov.pl – to najprostszy sposób. W tym celu musisz zalogować się na portalu za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu, a później przejść do edycji.

 6. Dlaczego powinienem złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła?

  Każdy zarządca lub właściciel nieruchomości, w której znajdują się źródła ciepła o mocy do 1 MW, ma prawny obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej tych źródeł. Za niewypełnienie tego obowiązku grożą kary finansowe nawet do 5000 zł. Poza tym, podanie informacji dotyczących sposobu ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków docelowo ma przyczynić się poprawienia jakości powietrza, a więc leży w interesie nas wszystkich.

 7. Ile zapłacę za deklarację dotyczącą źródeł ciepła?

  Złożenie takiej deklaracji jest obowiązkowe, ale nieodpłatne. Dopełnienie tej formalności jest też dość proste, ponieważ można to zrobić w stu procentach online, logując się na stronę zone.gunb.gov.pl za pomocą e-dowodu lub profilu zaufanego.