Dofinansowanie do pompy ciepła możesz uzyskać z kilku źródeł. Finansowe wsparcie przekracza nawet 40 tys. zł. Sprawdzamy, gdzie taka dotacja jest najkorzystniejsza i jak skorzystać z dofinansowania do pompy ciepła 2024.

Pompy ciepła są stosunkowo nowym urządzeniem na polskim rynku grzewczym. Jednak najbardziej zyskującym na popularności w zestawieniu z innymi krajami Europy. W samym tylko 2022 roku sprzedano ponad 203 tys. wszystkich pomp ciepła, a to z kolei wzrost o 120 proc. w porównaniu z rokiem 2021 – wynika z danych Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). W roku 2023, a dokładniej trzech kwartałach, według tego samego źródła, sprzedaż pomp ciepła typu powietrze-woda w Polsce miała tendencję spadkową w porównaniu z rokiem 2022. Według szacunków PORT PC, bazujących na sprzedaży do hurtowni (tzw. sell in), spadki pomp powietrze woda spadły o 30%, za to wśród gruntowych pomp ciepła nastąpił wzrost sprzedaży o 23%.

Eksperci branżowi podkreślają, że na rozwój rynku pomp ciepła w Polsce ma wpływ ogólna sytuacja gospodarcza, jak i wola polityczna czy w końcu bardzo wysokie ceny energii elektrycznej w relacji do cen innych paliw. Impulsem do szybszego upowszechnienia pomp ciepła mogą być obniżenie cen energii i upowszechnienie OZE, jak również wsparcie polityki unijnej. Według porozumienia osiągniętego przez Radę UE i Parlament Europejski ws. nowelizacji dyrektywy budynkowej (EPBD) od 2030 r. wszystkie nowe budynki w UE mają być realizowane jako zeroemisyjne, a do 2040 r. ma nastąpić całkowite odejście od wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania i chłodzenia budynków.

Czym jest pompa ciepła?

Zasada działania pompy ciepła jest dość prosta. Urządzenie pobiera ciepło z powietrza lub z gruntu i przenosi je do instalacji grzewczej w domu. Takie rozwiązanie ma wymiar przede wszystkim finansowy, bo nie dość, że pozwala znacząco obniżyć koszty ogrzewania budynku, to jeszcze uzyskać dofinansowanie. Liczy się także aspekt ekologiczny – pompa ciepła zastępuje tradycyjne źródło ciepła w postaci pieca węglowego, jeśli chcesz skorzystać z dotacji na jego wymianę.
Sprawdź nasze porównanie kosztów ogrzewania domu, w tym dla pompy ciepła.

Pompa ciepła to urządzenie wykorzystujące grunt, wodę czy powietrze. Przy zakupie czy dofinansowaniu pompy ciepła spotkasz się z kilkoma jej rodzajami:

 • powietrzna pompa ciepła – powietrze na zewnątrz jest materiałem do wytworzenia ciepła zamienione następnie w gorącą wodę obecną w grzejnikach czy ogrzewaniu podłogowym, stosunkowo niskie koszty instalacji, duży wybór modeli i łatwy montaż to zalety przemawiające za wyborem tego rodzaju pompy. Wada to konieczność posiadania urządzenia wspomagającego w momencie niskiej temperatury na zewnątrz;
   
 • gruntowa pompa ciepła – energia do zasilania pochodzi z gruntu, a sama pompa nie potrzebuje urządzenia wspomagającego ze względu na stałą temperaturę w ziemi, wada to przede wszystkim koszty instalacji ze względu na konieczność wykonania odwiertu w gruncie;
   
 • gazowa pompa ciepła – montowana dość rzadko, wykorzystuje energię pochodzącą ze spalania gazu ziemnego, ze względu na emisję spalin wymaga montażu w całości na zewnątrz, gazowa pompa ciepła sprawdzi się tam, gdzie budynek ma utrudnione pobieranie energii elektrycznej;
   
 • hybrydowa pompa ciepła – oznacza wykorzystanie powietrznej pompy ciepła i gazowego kotła kondensacyjnego na przemian w zależności od panującej temperatury na zewnątrz czy potrzebnej mocy grzewczej;
   
 • rewersyjna pompa ciepła – działa odwrotnie, czyli pobiera ciepło z budynku i transportuje na zewnątrz, to rozwiązanie sprawdzi się w bardzo silnie nagrzewanych budynkach.

Jakie dofinansowanie do pompy ciepła 2024?

Wiesz już, jakie są rodzaje pomp ciepła, dlatego pozostaje sprawdzić, na które z nich i w jakiej wysokości możesz liczyć na dotacje. Zestawiliśmy 7 programów dofinansowania pompy ciepła 2024.

Pompa ciepła Mój Prąd 5.0

Z programu Mój Prąd 5.0 możesz liczyć maksymalnie na 58 tys. zł dofinansowania, ale łącznie na kilka urządzeń, w tym pompę ciepła, fotowoltaikę, magazyn energii, system zarządzania energią i kolektory słoneczne.

Piąta edycja programu Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona jest dla:

 • osób, które nie korzystały z programu; 
 • prosumentów rozliczających się w systemie net metering i nie korzystających do tej pory z programu „Mój Prąd”;
 • osób, które rozliczają się z wyprodukowanej energii w systemie net metering i już skorzystały z programu „Mój Prąd” i chcą przejść na system net billing.

Mój Prąd 5.0 to także dopłaty do pomp ciepła, czego nie było w poprzednich edycjach. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju pompy ciepła:

 • 4400 zł dla pomp powietrze/powietrze;
 • 12 600 zł dla pomp powietrze/woda;
 • 19 400 zł dla pomp powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej;
 • 28 500 zł dla pomp ciepła w gruncie.

Nabór do ostatniej edycji Mój Prąd 5.0 kończy się 22.12.2023 r. lub do wyczerpania środków. Kolejna edycja powinna ruszyć, podobnie jak przed rokiem, w kwietniu 2024 r.

WAŻNE!
Aby ubiegać się o dofinansowanie pompy ciepła z programu Mój Prąd, musisz posiadać zaświadczenie wydane przez operatora sieci dystrybucji, że instalacja PV funkcjonuje i wprowadza energię do sieci.

Pompa ciepła Moje Ciepło

W programie Moje Ciepło możesz liczyć nawet na 21 000 zł dofinansowania do pompy ciepła – w gruncie, typu powietrze/powietrze i powietrze/woda. Pamiętaj, że w twoim domu (musi to być budynek zamieszkały, jednorodzinny) nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Dofinansowanie wynosi do 30 proc. udziału w kosztach kwalifikowanych i 45 proc., jeśli posiadasz Kartę Dużej Rodziny. W praktyce oznacza to nie więcej niż:

 • 7000 zł dofinansowania do pompy ciepła powietrze/powietrze;
 • 7000 zł dofinansowania do pompy ciepła powietrze/woda;
 • 21 000 zł dofinansowania do gruntowej pompy ciepła.

Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowej pompy ciepła wykorzystywanej do ogrzewania budynku lub ogrzewania wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Pompa ciepła Czyste Powietrze

Pompy ciepła nadal pozostają najczęściej wybieranym źródłem ciepła przy modernizacji ogrzewania budynku ze wsparciem z Czystego Powietrza - podaje portal portpc.pl. Według statystyk NFOŚiGW, od początku istnienia programu udzielono dotacji na prawie 200 tys. pomp ciepła.

Wysokość dofinansowania zakupu i montażu pompy ciepła z programu Czyste Powietrze zależy od  twoich dochodów. Z tym że maksymalna kwota dotacji uwzględnia termomodernizację przy jednoczesnej wymianie źródła pieca. To odpowiednio:

 • do 66 000 zł – jeśli twój roczny dochód wynosi do 135 000 zł;
 • do 99 000 zł – jeśli miesięczny dochód na osobę wynosi do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • do 135 000 zł – jeśli miesięczny dochód na osobę wynosi do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja Czyste Powietrze obejmuje pompę ciepła, panele fotowoltaiczne i kompleksową termomodernizację.

Z programu możesz skorzystać jako właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Jak również w lokalu mieszkalnym w budynku jednorodzinnym, z wyodrębnioną księgą wieczystą.

CZYSTE POWIETRZE 2024 ZMIANY
Beneficjenci Programu Czyste Powietrze wnioskują na zasadach obowiązujących w 2023 roku. NFOŚiGW zapowiada jednak zmiany w regulaminie programu w pierwszym kwartale 2024. Najważniejszą zmianą w najbliższej odsłonie programu będzie zaostrzenie wymogów dotyczących dofinansowywanych urządzeń grzewczych, przede wszystkim pomp ciepła, ale także kotłów na pellet i zgazowujących drewno. Mimo wysokiej inflacji w 2023 roku, w obecnej edycji programu nie przewidziano wzrostu wysokości dotacji.
 

Pompa ciepła Ogrzej się z Tauronem

Z dopłaty w ramach tego programu możesz skorzystać, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i kupisz pompę ciepła z oferty dostawcy energii.

Dofinansowanie do wymiany ogrzewania Ogrzej się z Tauronem obejmuje wymianę dotychczasowego źródła ciepła na pompę ciepła.

Wysokość dofinansowania do pompy ciepła zależy od roku budowy twojego domu. Im budynek jest starszy, tym dotacja jest większa. Tauron przedstawia na swojej stronie następujące symulacje:

 • dom sprzed 1971 r. – 4100 zł (pompa ciepła sprężarkowa napędzana elektrycznie typu powietrze/woda) i 4400 zł (pompa ciepła sprężarkowa napędzana elektrycznie typu woda/woda, glikol/woda, bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda);
 • dom z lat 1971-1978 – 3800 zł i 4100 zł;
 • dom z lat 1979-1988 – 3300 zł i 3500 zł;
 • dom z lat 1989-2002 – 3100 zł i 3300 zł;
 • dom z lat 2003-2007 – 2400 zł i 2600 zł;
 • dom po 2011 r. – 1800 zł i 1900 zł;

Co istotne, dofinansowanie w ramach Ogrzej się z Tauronem nie wyklucza możliwości skorzystania z innych programów pomocowych, jak Czyste Powietrze czy Kawka Plus.

Program funkcjonuje na obszarze województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, oraz obszarze obsługiwanym przez Partnera technicznego, który realizuje zlecenie instalacji.

Pompa ciepła Stop Smog

Z programu Stop Smog skorzystasz, jeśli nie stać cię na wymianę pieca na pompę ciepła czy ocieplenie domu. Dofinansowanie jest możliwe na kilku obszarach, jak:

 • wymiana przestarzałych urządzeń,
 • termomodernizacja nieruchomości w połączeniu z wymianą urządzeń i instalacji grzewczych,
 • utylizacja nieekologicznych źródeł ciepła wraz z przyłączami,
 • podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • modernizacja systemów wentylacyjnych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej poprawiająca izolację budynku.

Niektóre z warunków do spełnienia przy programie Stop Smog:

 • przez 3 miesiące przed przystąpieniem do programu twój dochód w jednoosobowym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 175 proc. kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 125 proc. tego świadczenia;
 • nie możesz mieć majątku większego niż 424 000 zł, łącznie z nieruchomością, która ma zostać poddana termomodernizacji;
 • w zależności od gminy musisz posiadać 10 proc wkładu własnego w inwestycję;
 • po otrzymaniu dofinansowania musisz zamieszkiwać nieruchomość i udostępniać ją urzędnikom do kontroli przez okres 5 lat od otrzymania wsparcia.

Do tej pory program Stop Smog była realizowany m.in. na terenie gmin Skawina, Rybnik, Niepołomice, Pszczyna, Sosnowiec, Sucha Beskidzka i Tuchów. Rządowy program Stop Smog został przewidziany na lata 2019-2028.

Pompa ciepła Agroenergia

Jeśli jesteś rolnikiem i masz gospodarstwo, pompa ciepła pozwoli ci usprawnić proces nawadniania, a także przyda się przy osuszaniu powietrza ogrzewaniu powietrza wentylowanego z zewnątrz czy zachować stałą temperaturę w szklarni, tunelu foliowym czy oborze.

W ramach programu Agroenergia możesz starać się o dofinansowanie pompy ciepła o mocach powyżej 10 kW do 50 kW. Większą dotację uzyskasz przy jednoczesnym instalowaniu pompy ciepła z fotowoltaiką. To dodatkowe 10 000 zł wsparcia. 

Dofinansowanie samej pompy ciepła wynosi do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w zależności od mocy planowanej instalacji:

 • moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł;
 • moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Pompa ciepła Energia Plus

Energia Plus to program skierowany do przedsiębiorców, więc jeśli jesteś zainteresowany instalacją pompy ciepła czy fotowoltaiki w twojej firmie, możesz skorzystać z dotacji na tego typu urządzenia.

Z programu skorzystasz jako właściciel firmy, a raczej bardziej ogólnie – jako osoba, która aktywnie wykonuje działalność gospodarczą. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie precyzuje wielkości firmy, więc może to być zarówna jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), jak i zakład produkcyjny czy spółka cywilna.

Celem programy Energia Plus jest redukcja odpadów i emisji szkodliwych substancji, poprawa wydajności energetycznej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim budowa instalacji OZE, w tym pompy ciepła.

Dofinansowanie w programie Energia Plus wynosi 50% dotacji. Wnioski możesz składać do 13.12.2024 r.

Programy dofinansowania do pompy ciepła 2024

program

przeznaczenie

maksymalna dopłata

zakres

termin

Mój Prąd 6.0

użytkownik PV

w zależności od rodzaju pompy 4400 do 28 500 tys. zł
 

fotowoltaika, pompa ciepła, kolektory słoneczne, magazyn energii

prawdopodobnie od kwietnia 2024 r.

Moje Ciepło

właściciel bądź współwłaściciel nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

7000 - 21 000 tys. zł

wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych

do 31.12.2026 r.

Czyste Powietrze

planujący termomodernizację domu

135 000 zł na pompę ciepła, panele fotowoltaiczne i termomodernizację

wymiana  starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła

do 2029 r.

Ogrzej się z Tauronem 2024

właściciel bądź współwłaściciel domu nawet sprzed 1971 r.

szczegóły od stycznia 2024 r.

zakup pompy ciepła

szczegóły od stycznia 2024 r.

Stop Smog

osoba o najniższych dochodach na terenie gmin, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa

53 000 zł

wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana okien i drzwi, fotowoltaika

do 2028 r.

Agroenergia

rolnik

35 000 zł pompa ciepła i fotowoltaika

budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego

do 30.09.2025 r.

Energia Plus

przedsiębiorca JDG, spółka kapitałowa, wspólnik spółki cywilnej

50% inwestycji

Odnawialne Źródła Energii, w tym pompa ciepła

do 13.12.2024 r.

Źródło: opracowanie własne.

Prefinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła

Jak w praktyce odbywa się dofinansowanie do zakupu pompy ciepła? To zależy od rodzaju programu, z jakiego korzystasz. Z reguły pieniądze z wyprzedzeniem dostajesz na wskazane konto bankowe część lub całość dotacji – tak jest w przypadku Czystego Powietrza. Takie rozwiązanie jest korzystne, jeśli masz mniejsze dochody i nie jesteś w stanie zgromadzić większych środków, aby opłacić inwestycję z góry, a dopiero następnie otrzymać zwrot.

Prefinansowanie odbywa się po dostarczeniu wniosku do organizatora właściwego programu.

Gdzie składać wniosek o dofinansowanie pomp ciepła?

Wniosek o dofinansowanie do pompy ciepła możesz złożyć osobiście lub w formie elektronicznej. Ta druga metoda z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas. 

W większości opisanych programów z dofinansowaniem przyjmowaniem wniosków zajmuje się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na stronie NFOSIGW wystarczy skorzystać z Generatora Wniosków o Dofinansowanie – dla programów Mój Prąd, Moje Ciepło, Stop Smog i Energia Plus.

Obsługą programów Czyste Powietrze i Agroenergia zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie do pompy ciepła z Taurona uzyskasz na stronie operatora.

E-wniosek o dofinansowanie pompy ciepła

Mój Prąd

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

gwd.nfosigw.gov.pl
 

Moje Ciepło

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

gwd.nfosigw.gov.pl

Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

portal.wfosigw.pl

Ogrzej się z Tauronem 2023

Tauron

tauron.pl

Stop Smog

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

gwd.nfosigw.gov.pl

Agroenergia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

portal.wfosigw.pl

Energia Plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

gwd.nfosigw.gov.pl

Źródło: opracowanie własne.

Warto wiedzieć, że kwestią dofinansowania do zakupu pompy ciepła zajmują się zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne firmy, które pomagają w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji do zwrotu części kosztów. Szukając dofinansowania do pompy ciepła dla twojego domu, firmy czy gospodarstwa rolnego sprawdź poniższe adresy:

 • Wojewódzki Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW);
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW);
 • Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego);
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR);
 • samorząd gminny i powiatowy;
 • firmy zajmujące się montażem pomp ciepła;
 • dostawcy energii.

Aktualną listę Ekodotacji prowadzi Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (ekodotacje.ios.edu.pl). Znajdziesz tam programy dofinansowania dla różnych grup inwestorów, w tym dla biznesu, gospodarstwa domowego, instytucji, organizacji, rolnictwa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Gdzie ubezpieczę gruntowe pompy ciepła?

Pompę ciepła możesz nie tylko dofinansować, ale także ubezpieczyć, w ramach polisy mieszkaniowej. Ubezpieczenie pompy ciepła jest bardzo proste. Takie urządzenie jest zaliczane do tzw. elementów stałych, czyli przedmiotów trwale przymocowanych do podłoża lub części nieruchomości.

PORÓWNAJ CENY

W zależności od tego, jaki wariant ubezpieczenia wybierzesz, ochrona pompy ciepła z polisy może dotyczyć skutków pożaru, zalania wodą powodziową, przepięcia, uderzenia pioruna, zniszczenia przez uderzenie pojazdu, drzewa czy masztu, osuwania się ziemi i wielu innych zdarzeń losowych

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

W porównywarce ubezpieczeń nieruchomości znajdziesz kilka firm, które chronią finansowo zainstalowaną pompę ciepła bez względu na jej rodzaj. 
Proama i Generali ubezpieczają pompę ciepła w ramach budowli, podobnie jak LINK4 i mtu24.pl. Wiener i TU Europa ubezpieczają pompę ciepła znajdującą się wewnątrz budynku (elementy stały). Inter Polska traktuje pompę ciepła też jako element stały, ale dopuszcza jej zamontowanie lub wbudowanie na stałe na zewnątrz lub wewnątrz mieszkania/domu.

Podsumowanie

1. Ze wszystkich rodzajów pomp ciepła najbardziej popularne w Polsce są urządzenia typu powietrze/woda

2. Dofinansowanie do pompy ciepła uzyskasz jako właściciel domu, mieszkania, przedsiębiorca czy rolnik

3. Wysokość dofinansowania do pompy ciepła zależy od programu i zakresu inwestycji

4. Pompę ciepła ubezpieczysz jako budowlę lub stały element od zdarzeń losowych, w tym skutków pożaru, zalania czy wybuchu

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o dofinansowanie pompy ciepła

 1. Jak uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu?

  Dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu jest możliwe z niektórych programów pomocowych, np. Czyste Powietrze. Przed zainstalowaniem pompy ciepła w starym domu może być konieczny audyt energetyczny. Aby pompa ciepła spełniła swoją rolę, należy liczyć się też z przeprowadzeniem termoizolacji starego domu, na co również przysługuje dofinansowanie w 2024 roku i w kolejnych latach. 

 2. Co napisać we wniosku o dofinansowanie na pompę ciepła?

  Wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła zawiera określone pytania i informacje do uzupełnienia. W elektronicznym formularzu należy podać przede wszystkim termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, dane wnioskodawcy z dokładnym adresem zamieszkania, numer rachunku bankowego do przekazania dotacji na pompę ciepła, szczegółowe dane o budynku łącznie z numerem księgi wieczystej i numerem ewidencyjnym działki. Ważne jest też podanie rodzaju obecnie stosowanego paliwa na cele ogrzewania ze wskazaniem planowanego nowego źródła ciepła. Trzeba także określić miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym i określić sposób finansowania pozostałej kwoty, np. z pożyczki bankowej czy środków własnych. Ostatnim krokiem we wniosku jest wskazanie załączników, które zawiera zgłoszenie o dofinansowanie pompy ciepła.

 3. Kto może dostać dofinansowanie do pompy ciepła?

  Z dofinansowania na zakup i montaż pompy ciepła może skorzystać właściciel i współwłaściciel nieruchomości zamieszkanej (domu jednorodzinnego, wydzielonego lokalu w takim domu), przedsiębiorca (JDG czy zatrudniony w spółce cywilnej), jak i rolnik prowadzący gospodarstwo rolne.

 4. Ile maksymalnie wynosi dofinansowanie do pompy ciepła?

  Maksymalne dofinansowanie do pompy ciepła wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych lub kilkadziesiąt procent całej inwestycji. Może to być kwota nawet ponad 100 tys. zł, jeśli przedmiotem dotacji jest nie tylko pompa ciepła, ale inne inwestycje związane z odnawialnym źródłem energii, jak magazyn energii, fotowoltaika, kolektory słoneczne itp.

 5. Ile kosztuje pompa ciepła?

  W roku 2024 koszt pompy ciepła z montażem to wydatek średnio 20 000 zł do 40 000 zł. Ostateczny koszt takiej inwestycji zależy od mocy pompy ciepła, producenta, a także ceny urządzeń dodatkowych, jeśli takie są wymagane przy konkretnej inwestycji.