Pod hasłem fotowoltaika dofinansowanie 2024 znajdziemy co najmniej kilka programów pomocowych. Wybraliśmy najlepsze z nich, aby pokazać z bliska, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki, o czym pamiętać przy składaniu wniosku i w końcu - na jak duże wsparcie mogą liczyć przyszli użytkownicy paneli słonecznych.

Uzyskanie dopłaty do fotowoltaiki to w gruncie rzeczy nic trudnego, jednak trzeba pamiętać o skompletowaniu określonych dokumentów i dochowaniu terminu ich złożenia. Ten wysiłek opłaci się, bo dzięki temu wydamy kilkadziesiąt tysięcy złotych mniej na założenie całej instalacji fotowoltaicznej. Podobnie jak opłaci się późniejsze ubezpieczenie fotowoltaiki, które można mieć już od nieco ponad 100 zł razem z ochroną całej nieruchomości.

Są dwie metody, które ułatwią nam zakup instalacji fotowoltaicznej. Pierwsza z nich to uzyskanie bezzwrotnej dotacji. Otrzymamy kwotę, której wysokość jest stała albo zależy od mocy fotowoltaiki. Drugą jest kredyt na fotowoltaikę. Koszty takiej pożyczki są zwykle o wiele niżej oprocentowane od kredytów gotówkowych czy hipotecznych.

W roku 2024 istnieje łącznie 7 programów dofinansowania fotowoltaiki. To:

 • Mój Prąd,
 • Czyste Powietrze,
 • Czyste Powietrze Plus,
 • Stop Smog,
 • Agroenergia,
 • Zielona energia w gospodarstwie rolnym,
 • Energia Plus.

Pierwsze cztery programy są skierowane do osób fizycznych, Agroenergia i Zielona energia w gospodarstwie rolnym do rolników, a Energia Plus do przedsiębiorstw.

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2024

Program

Wsparcie

Zakres

Termin

Mój Prąd

do 50% kosztów
nie więcej niż 31 000 zł

zakup i montaż instalacji PV
2-10 kW

szczegóły w 2024 r.

Czyste Powietrze

do 50% kosztów
nie więcej niż 69 000 zł

zakup i montaż instalacji PV
2-10 kW

do 2029 r.

Czyste Powietrze Plus

do 50% kosztów
nie więcej niż 79 000 zł

zakup i montaż instalacji PV
2-10 kW

w trakcie
od 15.07.2022

Stop Smog

do 70% kosztów
nie więcej niż 53 000 zł

montaż, przyłączenie i uruchomienie mikroinstalacji

od 31.03.2021
do wyczerpania środków

Agroenergia

do 20% kosztów
nie więcej niż 25 000 zł

zakup i montaż instalacji PV
do 50 kW

do 30.09.2025
lub do wyczerpania środków

Energia Plus (pożyczka)

do 80% kosztów
nie więcej niż 300 mln zł

budowa, przebudowa i przyłączenie instalacji OZE

szczegóły w 2024 r.

Źródło: enerad.pl.

Pokazane w tabeli programy dofinansowania do fotowoltaiki mają charakter ogólnokrajowy. Istnieje także szereg lokalnych programów wsparcia finansowego. Niektóre z nich to:

 • EKO – KLIMAT – pożyczka na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, do 100% kosztów na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii, do 31.10.2027 r. lub wyczerpania zapasów;
 • Dotacja warszawska – dofinansowanie na terenie województwa mazowieckiego do 15 000 zł na zakup i montaż PV, nowa edycja w 2024 r.;
 • Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – dofinansowanie na terenie Pszczyny do 60% poniesionych kosztów na zakup i montaż instalacji PV, nowa edycja w 2024 r.;
 • Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – dofinansowanie na terenie województwa dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, do 30% zł na zakup i montaż mikroinstalacji PV, nowa edycja w 2024 r.;
 • Ochrona Atmosfery - pożyczka na terenie województwa świętokrzyskiego, do 100% zł na zakup i montaż PV, w trakcie, do wyczerpania środków;
 • 50 kW na start – pożyczka do 90% dla przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego, do 10% dotacji,  do 90% zł na zakup i montaż PV, prawdopodobne nabory w 2024 roku: 15.02-31.03., 01.04-30.04., 01.05-31.05.

Dla kogo dofinansowanie do fotowoltaiki?

Z dofinansowania do fotowoltaiki w 2022 roku mogą skorzystać różne grupy odbiorców. I chociaż  najwięcej programów wsparcia kierowanych jest do odbiorców indywidualnych i przedsiębiorstw, to dostawcy fotowoltaiki mają ofertę dla:

 • gospodarstw domowych – osoby fizyczne zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe;
 • firm – to zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże przedsiębiorstwa;
 • jednostek samorządu terytorialnego – m.in. szkół, szpitali, urzędów, komisariatów policji itp.
 • kościołów – a także związków wyznaniowych;
 • spółdzielni mieszkaniowych – w tym również wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla nowych prosumentów

Prosumenci, a więc ci, którzy wytwarzają energię elektryczną z mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 25 kW i do tej pory nie skorzystali z żadnego dofinansowania, mogą liczyć nawet na 20 000 zł dopłat (z programu Mój Prąd).

Przy czym na tę kwotę składa się kilka różnych elementów dofinansowywanych osobno, a poniższe wartości mogą się sumować:

 • 3 000 zł na system zarządzania energią w budynku,
 • 4 000 zł na instalację fotowoltaiczną,
 • 5 000 zł na instalację fotowoltaiczną połączoną z innym urządzeniem,
 • 5 000 zł na magazyn ciepła,
 • 7 500 zł na magazyn energii.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla osób z instalacją

Także osoby, które już raz skorzystały z dofinansowania do fotowoltaiki, mogą to zrobić ponownie w ramach programu Mój Prąd. Jednak kwoty dopłat dotyczą mniejszej liczby elementów. Tu już nie ma co liczyć na 4000 zł za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale można ubiegać się o:

 • 2 000 zł na instalację fotowoltaiczną połączoną z innym urządzeniem,
 • 3 000 zł na system zarządzania energią w budynku,
 • 5 000 zł na magazyn ciepła,
 • 7 500 zł na magazyn energii.

Łącznie kwota dofinansowania wyniesie nawet 17 500 zł. Przy czym prosumenci już raz korzystający z dofinansowania, powinni zmienić sposób rozliczania energii z fotowoltaiki z sytemu net-metering (upusty) na system net-billing (odsprzedaż nadwyżki do elektrowni).

Dofinansowanie do fotowoltaiki - Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to rządowy program dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Skierowany jest do odbiorców indywidualnych, a jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez gospodarstwa domowe w trakcie użytkowania pieców na drewno czy węgiel.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze jest trzystopniowe i uzależnione od rocznych dochodów całego gospodarstwa domowego lub w przeliczeniu na miesięczny dochód każdego z lokatorów gospodarstwa domowego.

Na poziomie podstawowym można liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 000 zł za wszystkie elementy inwestycji i do 5000 zł za zakup i montaż samej fotowoltaiki. Na poziomie podwyższonym to odpowiednio do 37 000 zł i 5000 zł. Poziom najwyższy oznacza do 69 000 zł i do 9000 zł dopłat.

Program dofinansowania do fotowoltaiki Czyste Powietrze w skrócie:

 • na zakup i montaż fotowoltaiki, wymianę źródła energii i termomodernizację;
 • dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • jako bezzwrotna dotacja  lub dotacja do częściowej spłaty kredytu;
 • dotacja do 69 000 zł na całość lub do 9000 zł na samą instalację PV (maks. do 50% kosztów);
 • możliwość łączenia dofinansowania z programem Stop Smog;
 • do końca 2029 roku;
 • nie dotyczy budynków nowych.

Dofinansowanie do fotowoltaiki - Czyste Powietrze Plus

Program Czyste Powietrze Plus jest dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie, które wcześniej nie korzystały z dotacji w ramach z Czystego Powietrza.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą 47 000 zł i 79 000 zł. To program z myślą o właścicielach domów jednorodzinnych ubiegających się o dopłatę do wymiany pieca oraz ocieplenia. Otrzymają oni wypłatę transzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, o ile posiadają określone dochody (do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Program dofinansowania do fotowoltaiki Czyste Powietrze Plus w skrócie:

 • na remont domu, wymianę źródła energii i termomodernizację;
 • dla osób, które nie korzystały z Czystego Powietrza;
 • prefinansowaniem czyli otrzymanie dotacji jeszcze przed pracami inwestycyjnymi dla osób o niższym dochodzie;
 • dotacja do 79 000 zł na całość lub do 9000 zł na samą instalację PV (maks. do 50% kosztów);
 • nowa edycja prawdopodobnie od 15 lipca 2024 roku.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – Mój Prąd

Program dofinansowania Mój Prąd to już kolejna edycja wsparcia finansowego dla lokatorów indywidualnych. W najnowszej wersji dofinansowanie do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych wynosi do 6000 zł, a na instalację magazynu energii do 16 000 zł.

Program dofinansowania do fotowoltaiki Mój Prąd w skrócie:

 • dofinansowanie do 6 000 zł na zakup i montaż fotowoltaiki;
 • dofinansowanie do 7 500 zł na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej;
 • dofinansowanie do 16 000 zł na zakup i montaż magazynu ciepła;
 • dofinansowanie do 3000 zł systemu zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii);
 • dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych rozliczających się w systemie sprzedażowym (net-billing);
 • jako bezzwrotna dotacja;
 • możliwość odliczenia od podatku elementów fotowoltaiki, których nie dotyczyło dofinansowanie;
 • nowa edycja prawdopodobnie do 31.03.2024 roku.

Dofinansowanie do fotowoltaiki ulga termomodernizacyjna

Lokatorzy dzięki uldze termomodernizacyjnej mogą odliczyć od dochodu wszystkie wydatki, które ponieśli na zmniejszenie zużycia energii cieplnej w swoim domu. Dotyczy to także zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opłacający podatek PIT: podatku liniowego (19%), skali podatkowej (17% i 32%) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione wydatki osobno.

WAŻNE!
Przy rozliczaniu ulgi termomodernizacyjnej nie są brane pod uwagę progi podatkowe. Wydatki można odliczać od dochodu przez maksymalnie 6 lat.

Program dofinansowania do fotowoltaiki Ulga termomodernizacyjna:

 • odliczenie kosztów instalacji na wymianę źródła energii;
 • wartość dotacji do 53 000 zł;
 • dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych dokonujących termomodernizacji;
 • od 1 stycznia 2019 roku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych?

Wnioski o dofinansowanie należy składać online, najczęściej przez dedykowany e-formularz. Porównaliśmy kilka programów dofinansowania pod kątem sposobu składania podań.

W programie Czyste Powietrze procedura wygląda podobnie. Wniosek pobieramy z Portalu Benficjenta na stronie Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (dla Wrocławia i Dolnego Śląska to portal.fos.wroc.pl/strona-glowna-programu). Koniecznie przy zakładaniu konta na Portalu Beneficjenta należy podać adres e-mail. Nieco inaczej wygląda kwestia składania wniosków z prefinasowaniem – główna różnica polega na tym, że wniosek wypełniamy w systemie GWD, jak w przypadku programu Mój Prąd.

W programie Mój Prąd wnioskodawcy zgłaszają się przez Generator Wniosków o Dofinansowanie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (gwd.nfosigw.gov.pl). Aby poprawnie złożyć wniosek, należy posiadać profil zaufanym, a następnie na wniosku złożyć podpis elektroniczny. Wnioski przesłane w formie papierowej zostaną automatycznie odrzucone.

W programie Agroenergia dla rolników wnioski należy składać na stronie WFŚiGW przez Portal Beneficjenta, a po zalogowaniu pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – który program wybrać?

Programów z dofinansowaniem fotowoltaiki jest wiele, jednak wybór zawęża się dla konkretnych odbiorców – prywatnych, przedsiębiorców czy rolników. Przede wszystkim warto porównać ofertę programu ogólnokrajowego z lokalnym, który jest dostępny na danym obszarze. Najważniejsze kwestie, jakie należy wziąć pod uwagę przy porównaniu dotacji na panele fotowoltaiczne, to kwota dofinansowania i czas trwania programu.

Istotne jest również przy wyborze programu dotacji tzw. prefinansowanie lub jego brak. A więc to, czy dofinansowanie otrzymamy dopiero po opłaceniu całej inwestycji z własnej kieszeni, czy już przed zakupem i montażem fotowoltaiki.

Przy wyborze programu o dofinansowanie fotowoltaiki warto sprawdzić:

 • firmy zajmujące się fotowoltaiką – łatwo je sprawdzić np. w rankingu Najlepsze Panele Fotowoltaiczne
 • urzędy – np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, które m.in. udzielają informacji na temat dostępności i zakresu dofinansowań na panele fotowoltaiczne w 2024 roku;
 • portale tematyczne – np. Inicjatywa Doradztwa Energetycznego (doradztwo-energetyczne.gov.pl), gdzie można uzyskać informacje o dostępnych programach wsparcia i umówić się na nieodpłatną konsultację na temat dostępności dofinansowań;
 • wyszukiwarki i porównywarki – np. Wyszukiwarka EkoDotacji (ekodotacje.ios.edu.pl) opracowana przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, a także porównywarka ubezpieczeń fotowoltaiki w celu znalezienia jak najtańszej ochrony dla takiej inwestycji.

Gdzie porównam ofertę fotowoltaiki?

Na terenie całego kraju działa co najmniej kilkunastu dostawców fotowoltaiki. Z roku na rok tego typu inwestycji będzie przybywać, co potwierdza raport portalu enerad.pl. Wynika z niego, że w samym tylko 2022 r. w Polsce odnotowano wzrost prawie 350 tys. prosumentów, czyli użytkowników instalacji FV. Dzięki temu już ok. 1,2 mln lokatorów korzysta z alternatywnych źródeł pozyskiwanie energii.

Jednym z dostawców rozwiązań fotowoltaicznych jest Otovo. Firma wyróżnia się możliwością zdalnego oszacowania kosztów fotowoltaiki. Otovo korzysta z wyszukiwarki nieruchomości po adresie (mapy Google), a następnie na podstawie zdjęć satelitarnych wylicza koszt inwestycji. Przy instalacji wykorzystuje panele wiodących marek, jak JA Solar, LONGi czy Trina Solar.

Dla porównania, Sunday Polska może pochwalić się długą tradycją jak na branżę FV (od 2015 r.) i szerokim doświadczeniem w montażu zarówno dla konsumentów indywidualnych, jak i dla firm i gospodarstw rolnych. W ofercie znajduje się również dystrybucja i instalacja pomp oraz magazynów ciepła, magazynów energii, ładowarek do samochodów elektrycznych i klimatyzacji.

Ważne informacje

1. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej można uzyskać z programu krajowego lub lokalnego prowadzonego przez samorządy

2. Przykładowe dofinansowanie może wynieść nawet 9000 zł na same panele fotowoltaiczne i do 79 000 zł za wszystkie elementy fotowoltaiki, w tym magazyn ciepła

3. Zwykle dofinansowanie bezzwrotne obejmuje nie więcej niż 50% nakładów, wyjątek stanowi pożyczka udzielana na 100% wnioskowanej kwoty

4. Całkowita kwota dofinansowania zależy od wybranego programu, ale też dochodów gospodarstwa domowego liczonych miesięcznie lub rocznie

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o dofinansowanie fotowoltaiki

 1. Jak sprawdzić wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki?

  Aby sprawdzić wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki pod względem poprawności danych czy wydanej decyzji, należy zalogować się do swojego profilu na stronie Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zależności od programu.

 2. Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki 2022?

  Dofinansowanie do fotowoltaiki można uzyskać w formie bezzwrotnej dotacji lub pożyczki na preferencyjnych warunkach. Dofinansowanie obejmuje poszczególne elementy fotowoltaiki – od zakupu i montażu samych paneli słonecznych po magazyn energii.

 3. Jak sprawdzić czy wniosek mój prąd został wysłany?

  Przesłany wniosek programu o dofinansowanie fotowoltaiki Mój Prąd można sprawdzić przez Generator Wniosków o Dofinansowanie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 4. Jak odliczyć zakup fotowoltaiki od podatku?

  Zakup fotowoltaiki można odliczyć od podatku dzięki uldze termomodernizacyjnej. To oferta dla właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych decydujących się na dokonanie termomodernizacji budynku, który zamieszkują. Odliczeniu od podatku podlegają zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, ale do określonej kwoty 53 000 zł.

 5. Na co dofinasowanie oprócz fotowoltaiki?

  Oprócz fotowoltaiki można ubiegać się o dofinansowania do pomp ciepła (program Czyste Powietrze, Moje Ciepło), a także wymianę pieca z węglowego na gazowy (Czyste Powietrze).