Dofinansowanie na remont domu jest możliwe na różnych poziomach. Ale najważniejsze są twoje dochody. To od nich zależy, czy i w jakiej kwocie uzyskasz dofinansowanie do remontu domu czy mieszkania. Sprawdź dostępne warunki dotacji typu Mój Prąd 6.0 czy Czyste Powietrze 2024 i inne.

Od razu sprecyzujmy, że dofinansowanie do remontu domu obejmuje prace, które służą poprawie jakości powietrza. Tym samym możesz zyskać zwrot za poniesione wydatki na termomodernizację budynku, ale nie na wstawienie nowych mebli do salonu.

Jakie są dofinansowania do remontu domu?

W 2024 roku programy dofinansowania do remontu domu oferują różne poziomy wsparcia finansowego, które zależą od dochodów wnioskodawcy oraz zakresu planowanych inwestycji.

Możesz skorzystać z jednego lub kilku programów rządowych, które polegają na zwrocie części poniesionych wydatków. Programy dopłat do remontu realizowane w 2024 r.:

 • Czyste Powietrze,
 • Mój Prąd,
 • Moje Ciepło,
 • Moja Woda,
 • Ulga termomodernizacyjna.

Ile dofinansowania do remontu domu?

W ramach programu Czyste Powietrze możesz ubiegać się zwrot za remont domu w 3 różnych kwotach. Wysokość dofinansowania zależy od poziomu miesięcznych dochodów w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Podstawowy poziom dofinansowania przewiduje wsparcie w wysokości od 41 tys. zł do 66 tys. zł dla osób, których roczny dochód na osobę nie przekracza 135 tys. zł.

Podwyższony poziom dofinansowania od 59 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji) do 99 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją). Jest dostępny dla osób z miesięcznym dochodem nie przekraczającym 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania oferuje wsparcie do 135 tys. zł i skierowany jest do osób o najniższych dochodach, gdzie miesięczny dochód na osobę wynosi 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

WAŻNE!
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, próg dochodów dla podwyższonego poziomu dofinansowania nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. to 144 000 zł (40 x 3600 zł). Dla najwyższego poziomu dofinansowania próg wynosi dwudziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2024 r. to 72 000 zł (20 x 3600 zł).

Na co dofinansowanie remontu domu?

Dopłaty na termomodernizację i ocieplenie to tylko częściowy zakres programu Czyste Powietrze. 

Lista urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dotacji:

 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (SWM),
 • mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • materiały budowlane,
 • węzeł cieplny.

Szczegóły wykaz urządzeń i materiałów znajduje się na stronie lista-zum.ios.edu.pl/index.aspx.

Zielone urządzenia i materiały (ZUM) spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM stanowi pomoc dla wnioskodawców „Czystego Powietrza” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania i jest współtworzona przez producentów.

Jakie inne programy dofinansowania do remontu domu?

Czyste Powietrze to tylko jeden z programów dofinansowania do remontu domu. W zależności od zakresu planowanych prac remontowych czy wieku budynku, możesz ubiegać się też o inne dotacje, jak Mój Prąd, Moje Ciepło czy Moja Woda. Poniżej opisujemy szczegóły i terminy każdego z nich.

Oprócz dofinansowania istnieje też możliwość zwrotu poniesionych kosztów za remont domu, jeśli wyremontowana nieruchomość ulegnie zniszczeniu. W tym przypadku niezbędna będzie polisa dla domu. Ubezpieczenie domu w remoncie i po jest ważne co najmniej 12 miesięcy i możesz je kupić już od 100 zł rocznie. Cena zależy od wybranego zakresu ochrony i wartości budynku.

PORÓWNAJ CENY

Mój Prąd

Dofinansowanie z programu Mój Prąd obejmuje zakup i montaż pompy ciepła i fotowoltaiki. W najnowszej edycji programu Mój Prąd 6.0 główny nacisk ma być położony na wsparcie finansowe magazynów energii. Poza tym wnioskujący do dofinansowanie może liczyć na zwrot do:

 • 28 500 zł - gruntowa pompa ciepła
 • 19 400 zł - pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej
 • 12 600 zł - pompa ciepła powietrze-woda
 • 4 400 zł - pompa ciepła powietrze-powietrze
 • 16 000 zł - magazyn energii elektrycznej
 • 7 000 zł - fotowoltaika o mocy 2-10 kW,
 • 5 000 zł - magazyn ciepła, 
 • 3 500 zł - kolektory słoneczne, 
 • 3 000 zł - system zarządzania energią EMS/HEMS.

Powyższe stawki dotyczą programu Mój Prąd 2023. W edycji tegorocznej kwoty dotacji będą utrzymane na podobnym poziomie lub  nawet zwiększone, przy uwzględnieniu inflacji. Nowa pula dofinansowania do remontu domu wystartuje najpóźniej w kwietniu 2024 r.

Moje Ciepło

Dofinansowanie z programu Moje Ciepło oznacza zwrot od 7000 zł do 21000 zł za zakup i montaż pompy ciepła. Z dotacji mogą skorzystać tylko właściciele nowych budynków, jeśli zdecydują się na inwestycję w postaci:

 • pompy ciepła powietrze-powietrze,
 • pompy ciepła woda-powietrze,
 • gruntowej Pompy ciepła.

Nabór do programu Moje Ciepło jest stały i trwa do 31 grudnia 2026 r. albo do momentu wyczerpania środków. Fundusz Modernizacyjny (specjalny instrument finansowy UE dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla) przeznaczył na ten cel 600 mln zł, a pieniądze rozdysponowuje NFOŚiGW.

Moja Woda

Program Moja Woda dotyczy remontu wokół domu, a dokładnie budowy systemu retencji do gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej. W ramach dofinansowania jako właściciel domu jednorodzinnego Moja Woda 2024 uzyskasz do 6000 zł dopłaty. Ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych całej inwestycji.

Najnowsza edycja programu Moja Woda 3.0 wystartowała 3.08.2023 r. Program zakończy się 30.06.2024 r. lub w momencie wyczerpania przeznaczonych na niego środków.

https://rankomat.pl/nieruchomosci/program-moja-woda 

Ulga termomodernizacyjna

Dostępna jest też ulga termomodernizacyjna, pozwalająca na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na termomodernizację, z maksymalną kwotą odliczenia do 53 tys. zł, lub 106 tys. zł dla małżeństw.

Ulga termomodernizacyjna to finansowe wsparcie dla tych osób, które zoptymalizują domy pod kątem strat ciepła i oszczędności na energii. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele mieszkalnego budynku jednorodzinnego, którzy ponieśli wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Maksymalna kwota możliwa do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej to 53 000 zł. Ulga termomodernizacyjna obejmuje np. materiały budowlane przeznaczone do ocieplenia budynków, kocioł gazowy kondensacyjny wraz z osprzętem czy koszty audytu energetycznego przeprowadzonego przed termomodernizacją. Aby odliczyć wydatki na termomodernizację domu, należy wypełnić zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28 oraz załączyć do niego PIT/0 zawierający informację o odliczeniach.

Jak ubiegać się dofinansowanie na remont domu?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na remont domu, konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Dofinansowanie za remont w 8 krokach

Krok 1

Wiedza

Szczegóły naboru, formularze wniosku i załączniki znajdziesz na czystepowietrze.gov.pl

Krok 2

Budynek

Informacje potrzebne do audytu energetycznego, który zweryfikuje WFOŚiGW

Krok 3

Wniosek

Wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie

Krok 4

Kontrola

Przedstawiciel WFOŚiGW potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi we wniosku

Krok 5

Umowa

Podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW

Krok 6

Wypłata

Wypłacenie środki w transzach po zrealizowaniu kolejnych etapów przedsięwzięcia

Krok 7

Zakończenie

Wizyta kontrolna przedstawiciela WFOŚiGW po zakończeniu remontu i do 3 lat od realizacji dofinansowania

Krok 8

Rozliczenie

Po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez WFOŚiGW

Opracowanie własne na przykładzie programu Czyste Powietrze.

Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji do programów, procedur aplikacyjnych oraz wymaganych dokumentów znajdziesz na oficjalnych stronach programów lub bezpośrednio w urzędach gminy i Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska.

Ile dofinansowania za szkodę w remontowanym domu?

W remontowanym domu, a także po zakończeniu prac remontowych może przydarzyć się wypadek. Pożar, zalanie, pękanie ścian, nieszczelna rura czy kradzież materiałów budowlanych to tylko niektóre sytuacje. Każda z nich niesie za sobą mniej lub bardziej poważne straty finansowe, których można uniknąć. Wystarczy mieć ubezpieczenie domu z odpowiednim zakresem ochrony.

Sprawdź w porównywarce, jakie ubezpieczenia możesz mieć już za 100 czy 200 zł rocznie.

Ubezpieczenie domu w remoncie dotyczy też zainstalowanej pompy ciepła, fotowoltaiki czy termomodernizacji. Są to stałe elementy, które w podstawowej wersji ubezpieczenia są dostępne na wypadek nawet kilkudziesięciu różnych zdarzeń losowych od pożaru po usuwanie się ziemi i pękanie mrozowe

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Ubezpieczenie stałych elementów
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Benefia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   RankoPomoc Prawna  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna   Powódź   All Risk  
Benefia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna   Przedmioty szklane   All Risk  
Generali
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna   Pakiet medyczny  
Wiener
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna   Przedmioty szklane   Powódź   All Risk  
Ubezpieczenie stałych elementów
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
283,84 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Benefia
Cena roczna
313,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance RankoPomoc Prawna
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
396,34 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna Powódź All Risk
Benefia
Cena roczna
423,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna Przedmioty szklane All Risk
Generali
Cena roczna
500,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna Pakiet medyczny
Wiener
Cena roczna
559,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna Przedmioty szklane Powódź All Risk

Kalkulacja dla domu 90 m2 z uwzględnieniem murów i stałych elementów od zdarzeń losowych

Ważne informacje

1. Rządowe dofinansowanie do remontu domu obejmuje prace, które służą poprawie jakości powietrza

2. W ramach programu Czyste Powietrze możesz ubiegać się zwrot za remont domu w 3 różnych kwotach

3. Szczegółowe informacje na temat kwalifikacji do programów znajdują się na oficjalnych stronach programów lub bezpośrednio w urzędach gminy i Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska

4. Inwestycje w remontowanym domu można ubezpieczyć razem z całą nieruchomością, dzięki czemu za ewentualne i przypadkowe szkody zapłaci TU

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dofinansowanie do remontu domu

 1. Gdzie szukać informacji o programie Czyste Powietrze?

  Podstawowe źródło wiedzy o Czystym Powietrzu to strona samego programu rządowego czystepowietrze.gov.pl. Informacje z pierwszej ręki można uzyskać za pomocą infolinii 22 340 40 80. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. W tym samym czasie można skorzystać z czatu dostępnego na stronie internetowej programu. Poza tym na terenie całego kraju znajdują się punkty konsultacyjne programu.

 2. Jak uzyskać dofinansowanie na remont domu w 2024 roku?

  Dofinansowanie na remont domu w 2024 roku jest możliwe z kilku programów w większości realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To m.in. Czyste powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło, Moja Woda. Finansowanie remontu domu można uzyskać na stronie czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/zloz-wniosek. Wnioski należy składać do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie, w którym znajduje się budynek. Można to zrobić przez serwis gov.pl, bezpośrednio przez system GWD gwd.nfosigw.gov.pl lub w gminnym punkcie konsultacyjno‐informacyjnym. Albo też w oddziale banku, który przystąpił do programu typu Czyste Powietrze.

 3. Jakie dofinansowanie do remontu łazienki w domu i mieszkaniu?

  Z dofinansowania do remontu łazienki mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Pod warunkiem, że posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (lub jego odpowiednik), dochody na kwalifikującym się poziomie i status właściciela nieruchomości. Można uzyskać nawet 95% zwrotu kosztów, ale nie więcej niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w tym m.in. do remontu łazienki, można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 4. Kto nie dostanie dofinansowania na remont domu?

  Dotacje na remont domu są uwarunkowane w zależności od prawa własności do budynku czy stanu samej nieruchomości. Z programów typu Czyste Powietrze nie skorzystają najemcy, chyba że uzyskają odpowiednią zgodę od właściciela budynku. Brak dofinansowania może też dotyczyć budynków w złym stanie technicznym czy o niejasnym statusie prawnym. Podobnie po skończonym remoncie nie będzie możliwości wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej, jeśli do szkody doprowadził wadliwy montaż czy błędy ekipy remontowej.

 5. Jak złożyć wniosek o dotację na wymianę okien?

  Dotację na wymianę okien 2024 najłatwiej pobrać wniosek w wersji elektronicznej (PDF). W tym celu należy zarejestrować się na Portalu Beneficjenta, np. na stronie lokalnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, a kliknięcie w niego uruchamia proces aktywacji konta w Portalu Beneficjenta. Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku” można pobrać wniosek Czyste Powietrze.