W najnowszej edycji programu Czyste Powietrze zachodzą spore zmiany. Od 22 kwietnia dotacje otrzymasz tylko na wybrane urządzenia grzewcze, obecne na tzw. liście ZUM. Zobacz, jaka pompa ciepła i kocioł kwalifikuje się do programu i le wynosi dofinansowanie w 2024 r.

Dofinansowanie termomodernizacji budynków i wymiana starych na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy – tak w skrócie brzmią założenia rządowego programu czyste Powietrze. W 2024 r. rusza kolejna edycja dotacji, w której możesz zyskać nawet 136 200 zł bezzwrotnej pożyczki.

Co to jest program Czyste Powietrze 2024?

Program "Czyste Powietrze" jest odpowiedzią na problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, szczególnie w okresie grzewczym, który jest poważnym wyzwaniem dla środowiska i zdrowia publicznego.

Poprzez finansowanie i wspieranie działań proekologicznych, program ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów PM10 i PM2.5, oraz innych szkodliwych substancji, jak tlenki azotu czy benzo(a)piren.

Dofinansowanie Czyste Powietrze 2024 obejmuje:

 • wymianę starych kotłów na paliwa stałe na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, np. kotły na biomasę, pompy ciepła, kotły gazowe czy przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • przeprowadzenie termomodernizacji budynków, czyli działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania, np. poprzez ocieplenie ścian, wymianę okien na energooszczędne, modernizację systemu ogrzewania wewnętrznego,
 • instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii do ogrzewania wody i pomieszczeń, jak np. kolektory słoneczne.

Czyste Powietrze za co otrzymasz dofinansowanie?

Jako lokator domu kwalifikującego się do dotacji możesz wnioskować o różne elementy nieruchomości, w tym:

 • piece - nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
 • instalację grzewczą i jej zmodernizowanie,
 • kompleksową termomodernizację – ocieplenie budynku np. styropianem,
 • okna – w całym budynku, a więc dla piwnicy, pomieszczeń i dachu,
 • drzwi – zewnętrzne,
 • wentylacji – mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • fotowoltaikę – w tym paneli słonecznych, magazynu ciepła,
 • pompy ciepła – w tym gruntowe pompy ciepła.

Do kogo jest kierowany program Czyste Powietrze?

Beneficjentami programu mogą być zarówno właściciele domów, jak i wspólnoty mieszkaniowe, a wysokość dofinansowania zależy od szeregu kryteriów, takich jak osiągane dochody, zakres planowanych prac czy efektywność energetyczna po ich zakończeniu.

Z programu Czyste Powietrze skorzystasz jako:

 • właściciel jednorodzinnego domu mieszkalnego,
 • współwłaściciel jednorodzinnego domu mieszkalnego,
 • właściciel lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym,
 • współwłaściciel lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym.
WARUNEK!
Nieruchomość lub część nieruchomości (dom, lokal mieszkalny w domu wielorodzinnym) zgłaszaną do programu Czyste Powietrze musisz posiadać z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Czyste Powietrze 2024 - wniosek

Złożenie wniosku o dotację jest możliwe na 3 sposoby:

 • przez internet
 • w urzędzie
 • za pośrednictwem banku

Wniosek Czyste Powietrze 2024 przez internet złożysz na stronach internetowych gov.pl lub na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedniego dla miejsce Twojego zamieszkania. Przykładowo, jeśli nieruchomość znajduje się na terenie województwa pomorskiego, dofinansowanie uzyskasz w oddziale WFOŚiGW Gdańsk.

PAMIĘTAJ!
W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚiGW wniosek o jej rozliczenie.

Wniosek Czyste Powietrze 2024 w urzędzie jest możliwy w każdej tego typu placówce, która przystąpiła do programu. Należy wtedy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. Pracownik banku pomoże Ci wypełnić potrzebne dokumenty.

PAMIĘTAJ!
Bank pomaga tylko na etapie składaniu wniosku o dofinansowanie, natomiast sememu trzeba rozliczyć uzyskaną dotację.

Wniosek Czyste Powietrze 2024 za pośrednictwem banku jest możliwy w każdej tego typu placówce, która przystąpiła do programu. Należy wtedy złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. Pracownik banku pomoże Ci wypełnić potrzebne dokumenty.

PAMIĘTAJ!
Bank pomaga tylko na etapie składaniu wniosku o dofinansowanie, natomiast sememu trzeba rozliczyć uzyskaną dotację.

Zmiany w programie Czyste Powietrze - lista ZUM

W kolejnej edycji programu Czyste Powietrze nastąpią pewne zmiany. Od 22 kwietnia 2024 r. będzie obowiązek wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet wyłącznie z listy ZUM.

ZUM to wykaz zielonych urządzeń i materiałów, które spełniają wymagania techniczne określone w programie dofinansowania. Jak wynika z informacji na stronie ZUM https://lista-zum.ios.edu.pl/:

 • do wpisania urządzenia/materiału na listę wymagana jest rejestracja przez producenta lub inny podmiot posiadający upoważnienie producenta do zgłoszenia materiału/urządzenia na listę,
 • zgłoszone urządzenia/materiały, po weryfikacji, zostaną umieszczone na liście,
 • lista ZUM będzie zapełniała się sukcesywnie, w miarę wpływających zgłoszeń.

Druga zmiana w programie Czyste Powietrze dotyczy wymiany źródeł ciepła. Odtąd będzie można instalować tylko te pompy ciepła, które posiadają certyfikat. O tym, która pompa ciepła będzie legalna, a która nie, zdecyduje wykaz parametrów opracowany na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku kotłów (piece zgazowujące drewno oraz piece na pellet drzewny) obowiązywać będzie tylko wykaz tych urządzeń na podstawie listy ZUM.

Zmiany dotyczą też samych beneficjentów. Jeśli skorzystasz z najwyższego poziomu dofinansowania (do 99 000 zł), to w ramach kolejnej dotacji będziesz mógł wykorzystać już tylko podstawowy poziom dofinansowania (do 66 000 zł).

WAŻNE!
Zmiany wchodzą w życie 22 kwietnia 2024 r., jednak obowiązuje też okres przejściowy do 13 czerwca 2024 r. 

Ile dofinansowania w programie Czyste Powietrze 2024

W ramach programu czyste Powietrze przewidziane są różne dotacje w zależności od charakteru i zakresu zleconych prac w budynku.

Możesz liczyć na dotację w wysokości nawet:

 • 136 200 zł wiąże się z kompleksową termomodernizacją budynku,
 • 99 000 zł w podwyższonym poziomie dofinansowania,
 • 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania,
 • 1200 zł za audyt energetyczny.

Ostateczna wysokość przyznanych środków zależy od Twoich dochodów. Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Poniżej zestawiliśmy maksymalne kwoty dofinansowania w programie Czyste Powietrze 2024. Dla każdego z poziomów dofinansowania możliwe jest sfinansowanie audytu energetycznego do kwoty 1200 zł.

Wybrane maksymalne kwoty dofinansowania Czyste Powietrze 2024


 

 

Podstawowy poziom dofinansowania
łącznie do 66 000 zł

Podwyższony poziom dofinansowania
łącznie do 99 000 zł

Najwyższy poziom dofinansowania
łącznie do 135 000 zł

Pompa ciepła powietrze-woda

12200 zł - 19400 zł

22000 zł - 28100 zł

31500 zł - 35200 zł

Pompa ciepła powietrze-powietrze

4400 zł

7800 zł

11100 zł

Gruntowa pompa ciepła

28000 zł

40700 zł

50900 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

6100 zł

10700 zł

15300 zł

Kotłownia gazowa

8300 zł

13900 zł

18500 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny

7400 zł

13000 zł

18500 zł

Kocioł zgazowujący drewno

6600 zł

11700 zł

16700 zł

Kocioł na pellet drzewny

9100 zł

14300 zł

20400 zł

Ogrzewanie elektryczne

5600 zł

9700 zł

13900 zł

Instalacja c.o. i c.w.u.

8100 zł

14300 zł

20400 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

6700 zł

11700 zł

16700 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

6000 zł

9000 zł

15000 zł

Na podstawie: czystepowietrze.gov.pl.

Czy dotacje z programu Czyste Powietrze można ubezpieczyć?

Inwestycje realizowane przy pomocy środków z programu "Czyste Powietrze", takie jak instalacja nowego systemu ogrzewania, termomodernizacja budynku, czy instalacja systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, mogą być ubezpieczone jako część majątku. Ubezpieczenie to może chronić przed różnego rodzaju ryzykami, takimi jak uszkodzenia, awarie, kradzież, czy skutki zdarzeń losowych (np. pożar, powódź).

W przypadku realizacji projektów wspieranych przez program "Czyste Powietrze" warto rozważyć ubezpieczenie zainstalowanych urządzeń i przeprowadzonych prac, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi stratami w przyszłości. Polisa kosztująca rocznie 300-400 zł zabezpieczy całą nieruchomość razem z termoizolacją, piecem czy pompą ciepła na kilkaset tysięcy złotych w zależności od tego, ile warte jest ubezpieczone mienie

Ewelina Ratajczak, ekspertka ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

PORÓWNAJ CENY

Wszystkie urządzenia, które są dotowane z programu Czyste Powietrze wchodzą w skład ubezpieczenia nieruchomości. Przykładowo, pompa ciepła, kocioł olejowy, mikroinstalacja fotowoltaiczna czy system ogrzewania elektrycznego są uznawane jako elementy stałe domu, Można je ubezpieczyć razem z murami, ale też w szerszym zakresie, tj. z wyposażeniem i wieloma przydatnymi dodatkami, jak przepięcie, powódź czy kradzież.

Ubezpieczenie stałych elementów
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Benefia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   RankoPomoc Prawna  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna   Powódź   All Risk  
Benefia
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna   Przedmioty szklane   All Risk  
Generali
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna   Pakiet medyczny  
Wiener
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna   Przedmioty szklane   Powódź   All Risk  
Ubezpieczenie stałych elementów
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
283,84 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Benefia
Cena roczna
313,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance RankoPomoc Prawna
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
396,34 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna Powódź All Risk
Benefia
Cena roczna
423,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna Przedmioty szklane All Risk
Generali
Cena roczna
500,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna Pakiet medyczny
Wiener
Cena roczna
559,00 zł
Nieruchomość
500 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna Przedmioty szklane Powódź All Risk

Kalkulacja dla domu 90 m2 z uwzględnieniem murów i stałych elementów od zdarzeń losowych

Ważne informacje

1. Kolejna edycja programu Czyste Powietrze zakłada wprowadzenie kilku zmian

2. Chodzi głównie o możliwość zakupu i montażu pomp ciepła czy kotłów grzewczych z rekomendowanej listy ZUM

3. Nie zmienia się wysokość dotacji, która może wynieść nawet 136 200 zł w przypadku kompleksowej termoizolacji budynku

4. Zainstalowaną pompę ciepła czy ekologiczny piec możesz włączyć do ubezpieczenia nieruchomości

FAQ - najczęściej zadawane pytania o program Czyste Powietrze

 1. Kto może skorzystać z programu?

  Z programu "Czyste Powietrze" mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe, które chcą zainwestować w poprawę efektywności energetycznej swoich budynków lub wymienić źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.

 2. Jakie działania są dofinansowywane?

  Program dofinansowuje szeroki zakres działań, w tym wymianę nieefektywnych systemów grzewczych, termomodernizację budynków (ocieplenie ścian, dachu, wymiana okien na energooszczędne), instalację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne) oraz inne działania zwiększające efektywność energetyczną domu.

 3. Jakie są warunki uzyskania dofinansowania?

  Warunki dofinansowania mogą obejmować kryteria takie jak dochód gospodarstwa domowego, poziom efektywności energetycznej osiągnięty po przeprowadzeniu inwestycji, czy spełnienie określonych wymogów technicznych dotyczących instalowanych urządzeń i materiałów.

 4. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

  Wnioski o dofinansowanie zwykle można składać elektronicznie przez dedykowane platformy internetowe lub bezpośrednio w wyznaczonych punktach konsultacyjnych programu. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganymi dokumentami i procedurą aplikacji.

 5. Jak wysokie jest dofinansowanie na Czyste Powietrze?

  Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju przeprowadzanych inwestycji oraz indywidualnej sytuacji wnioskodawcy, w tym od dochodów. Program może pokrywać znaczną część kosztów kwalifikowanych, a w niektórych przypadkach oferowane są dodatkowe bonusy za osiągnięcie wyższych standardów efektywności energetycznej.

 6. Gdzie szukać informacji o programie Czyste Powietrze?

  Podstawowe źródło wiedzy o Czystym Powietrzu to strona samego programu rządowego czystepowietrze.gov.pl. Informacje z pierwszej ręki można uzyskać za pomocą infolinii 22 340 40 80. Konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16. W tym samym czasie można skorzystać z czatu dostępnego na stronie internetowej programu. Poza tym na terenie całego kraju znajdują się punkty konsultacyjne programu.