Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Czy każdy budynek na terenie gospodarstwa jest budynkiem rolnym? Czym różnią się zabudowania rolnicze od gospodarczych? W jaki sposób można zapewnić im ochronę? Odpowiadamy na te i inne pytania oraz sprawdzamy, ile trzeba zapłacić za polisę dla nieruchomości położonej na wsi.

drewniany budynek na narzędzia
Porównaj ceny

Budynek gospodarstwa rolnego (budynek rolniczy),aby nim być, musi spełniać kilka kryteriów, czyli stanowić część gospodarstwa rolnego, posiadać fundament i dach, a także zostać wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Inne mniej lub bardziej oczywiste warunki to:

 • trwałe związanie z gruntem,
 • jako własność rolnika,
 • położenie na terenie ubezpieczonej nieruchomości.
 • powierzchnia co najmniej 20 m².

Tego rodzaju zabudowania podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu dla rolników w momencie, w którym zostaną pokryte dachem. Minimalny zakres takiej polisy obejmuje ochronę przez ogniem i innymi zdarzeniami losowymi – łącznie 13 zagrożeń wymienionych z nazwy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby budynki rolnicze dodatkowo ubezpieczyć również od innych ryzyk. 

Budynek gospodarstwa rolnego a budynek gospodarczy

Jednak nie każde gospodarstwo definiuje się jako gospodarstwo rolne. Żeby móc je tak nazwać, gospodarstwo musi zajmować łącznie minimum 1 hektar powierzchni. Jeśli jest mniejsze, to ubezpieczenie go nie jest już obowiązkowe, tylko dobrowolne, a znajdujące się na jego terenie budynki, w świetle obowiązujących przepisów, nie są budynkami rolniczymi.

Jeśli więc posiadamy dom na wsi, a łączna powierzchnia naszej nieruchomości nie przekracza 1 hektara, to możemy ją ubezpieczyć ze zwykłej polisy mieszkaniowej, która będzie obejmowała również znajdujące się na posesji budynki gospodarcze.

Zaznaczmy wyraźnie, że nie można ubezpieczyć samych budynków gospodarczych – konieczne jest wcześniejsze objęcie polisą domu mieszkalnego.  

Przed czym ubezpieczenie chroni budynek gospodarczy?

Budynki gospodarcze uwzględnione w polisie mieszkaniowej są chronione dokładnie w takim samym zakresie, co dom mieszkalny. Umowę z towarzystwem należy więc skonstruować w taki sposób, żeby efektywnie zabezpieczyć całą posesję, a nie tylko sam dom, np. ustalając wyższe sumy ubezpieczenia dla ruchomości czy też uwzględniając przydatne rozszerzenia. 

Czasami zdarza się, że towarzystwa tworzą specjalne wyłączenia dla budynków gospodarczych i rolniczych. W niektórych przypadkach nie obejmują ochroną np. stodoły, obory, chlewni, kurnika, stajni, magazynu czy chłodni. W innych nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie omawianych budowli. Tego typu informacje zawsze są uwzględnione w OWU polisy, a ich wnikliwą lekturę przed podpisaniem umowy powinniśmy uznać za nasz obowiązek. 

Ile kosztuje polisa dla budynku gospodarczego?

Dolna granica składki to mniej więcej 100 zł w skali roku, a górna może być nawet dziesięciokrotnie wyższa. Wszystko zależne jest od wartości domu, czyli głównej nieruchomości, jej położenia, zakresu ochrony i czynnika ludzkiego (liczba i wiek lokatorów plus rozszerzenia dla nich, np. OC w życiu prywatnym czy assistance). 

Stwórzmy przykładową kalkulację dla domu o następujących parametrach zakładając, że taki majątek jest warty 400 000 zł (350 000 dom + 50 000 budynek gospodarczy),

 • dom wolnostojący,
 • lokalizacja: Kępice (województwo pomorskie),
 • konstrukcja niepalna,
 • rok budowy: 2005,
 • powierzchnia domu: 140 m2,
 • ubezpieczenie murów i ruchomości,
 • chrona przed zdarzeniami losowymi,
 • suma ubezpieczenia dla elementów stałych i ruchomości: 40 000 zł.

W tabeli zamieściliśmy 3 najtańsze oferty. Wszystkie uwzględniają budynek gospodarczy i obejmują go taką samą ochroną, jak dom mieszkalny. Akurat dla wskazanych wyżej parametrów najtańsza jest propozycja Link4, ale nie oznacza to wcale, że należy ją uznać za najlepszą. Podczas wyboru polisy trzeba zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale również na to, żeby zapewnić swojej nieruchomości kompleksową ochronę.

Koszt polisy dla domu i budynku gospodarczego

Towarzystwo

Zawartość polisyRoczna skladka
Link4
 • assistance
 • przepięcie

249 zł

Link4
 • assistance
 • przepięcie
 • OC w życiu prywatnym (50 000 zł)

274 zł

Inter Polska
 • assistance
 • przepięcie
 • OC w życiu prywatnym (50 000 zł)

398 zł

Tabela 1. Przykładowe ceny za 12 miesięcy ochrony według porównywarki rankomat.pl w dniu20.07.2019 r.

Dodatkowa ochrona budynków gospodarczych – to się może przydać

Polisa obejmująca tylko zdarzenia losowe nie zapewni kompleksowej ochrony zabudowaniom znajdującym się na posesji. Warto uzupełnić ją o kilka przydatnych rozszerzeń. Szczególnie będą nimi  rozszerzenia.

Powódź dostępna jest często jako rozszerzenie i objęta trzydziestodniową karencją. Niestety, nieruchomości znajdujących się na terenach szczególnie zagrożonych zalaniem nie da się ubezpieczyć na tę okoliczność. 

Nasza posesja może również ucierpieć poprzez działanie osób trzecich, które wedrą się na posesję. Dlatego też warto pomyśleć o rozszerzeniach w postaci wandalizmu i kradzieży z włamaniem.

Nie zapominajmy, że w budynkach gospodarczych często przetrzymywane są cenne narzędzia, sprzęt sportowy czy maszyny. Chcąc objąć je ubezpieczeniem, musimy poszerzyć polisę o ruchomości domowe. Ta kategoria jest bardzo szeroka i obejmuje nawet tak specyficzne podmioty, jak zwierzęta domowe, co jest korzystne z perspektywy ubezpieczonego. Dodajmy, że często akcesoria krótkoterminowo przechowywane w budynkach gospodarczych są wyłączone z ochrony. 

Ważne informacje

1. Budynek gospodarstwa rolnego i budynek gospodarczy to dwa różne pojęcia

2. Ubezpieczenie budynków gospodarczych jest możliwe tylko przy wcześniejszym objęciu polisą domu mieszkalnego

3. Gospodarstwa, których powierzchnia jest mniejsza niż 1 hektar, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu dla rolników

4. Dla budynków gospodarczych cennymi rozszerzeniami są: powódź, wandalizm, kradzież z włamaniem i ochrona ruchomości domowych