W większości przypadków ubezpieczenie nieruchomości to dobrowolna decyzja jej właściciela, jednak od tej reguły są pewne wyjątki. Wyjaśniamy, kiedy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe i na jakich zasadach.

Poza obowiązkowym OC dla kierowców polisę kupujemy dobrowolnie. Chyba że wymaga tego instytucja, przewoźnik czy po prostu druga strona umowy. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości trzeba mieć je co najmniej w 2 sytuacjach – gdy spłacamy kredyt hipoteczny i gdy nasz dom z gospodarstwem przekracza powierzchnię 1 hektara.

Czym są ubezpieczenia obowiązkowe?

Ubezpieczenia obowiązkowe to produkty, które wskazany podmiot (np. właściciel), musi zawrzeć i opłacać składkę w wyznaczonym terminie i z ustaloną częstotliwością. TU nie możne odmówić zawarcia takiej umowy.

Przy czym nie ma obowiązku wybierać wskazanego towarzystwa ubezpieczeń. 

Obowiązkowe ubezpieczenia to:

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla kierowców – polisa pokrywa szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów;

2. Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego;

3. Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych – w ramach polisy mieszkaniowej;

4. Ubezpieczenie OC wybranych grup zawodowych, np. adwokatów, notariuszy, detektywów, pośredników ubezpieczeniowych, lekarzy - wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

Jakie są różnice pomiędzy ubezpieczeniami dobrowolnymi a obowiązkowymi?

Różnic między polisą dobrowolną i obowiązkową w zasadzie nie ma. Jedne i drugie nie różnią się pod względem konstrukcji ani ceny. To znaczy, że jeśli kupimy polisą mieszkaniową do nieruchomości za 300 000 zł, a zgodnie z prawem nie musimy jej mieć, bo nie spłacamy hipoteki, to i tak zapłacimy tyle samo, co w przypadku polisy obowiązkowej dla takiego samego mieszkania, tyle że na kredyt.

Co do samej ceny będzie ona zależeć od innych czynników, jak wartość nieruchomości, zakres ochrony czy zabezpieczenia własne przed włamaniem.

Czy ubezpieczenie budynku mieszkalnego jest obowiązkowe? 

Tak, ale zależy dla kogo. Ubezpieczenie budynku mieszkalnego to obowiązek zarządcy (spółdzielni, wspólnoty, miasta). W ramach polisy możliwa będzie wypłata na szkody na częściach wspólnych czy zalaniu w tzw. poziomach przez wadliwą instalację.

Oprócz tego ubezpieczenie budynku mieszkalnego jest obowiązkowe dla tych lokatorów, którzy spłacają kredyt hipoteczny. Wymaga tego nie tyle ubezpieczyciel, co bank, który udziela pożyczki. Taki obowiązek dotyczy właścicieli hipotek domów, mieszkań i budynków w budowie. 

Także budynek mieszkalny na terenie gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha musi być ubezpieczony. 

Pozostali lokatorzy powinni mieć dobrowolne ubezpieczenie nieruchomości, najlepiej z szerokim zakresem ochrony, który pozwoli pokryć straty finansowe szkody częściowej i całkowitej.

Obowiązkowe ubezpieczenie domu przy kredycie

Jeśli zaciągamy kredyt na zakup domu, mieszkania czy budowę, to bank będzie wymagał zabezpieczenia w postaci polisy mieszkaniowej z cesją. Co to oznacza?

1.Bank zabezpiecza się na wypadek szkody całkowitej, np. pożaru.

2.Bank chce cesji, czyli przeniesienia praw do odszkodowania.

3.Cesja umożliwia spłatę kredytu przez TU w razie szkody całkowitej, za to lokator pozostaje bez długów

4.Bank wymaga polis z co najmniej podstawowym zakresem ochrony – ściany stałe elementy od zdarzeń losowych.

Taką obowiązkową polisę możemy kupić z oferty banku (można przepłacić) lub porównywarki (jest wybór ponad 20 ofert).

Polisę mieszkaniową do kredytu warto kupić z kilkoma rozszerzeniami, ponieważ nie zawsze dochodzi do szkody całkowitej. W przypadku kradzieży z włamaniem czy zniszczenia mebli odszkodowanie w wersji podstawowej nie uwzględni tych zdarzeń.

UWAGA!
Bank ma prawo uzależnić udzielenie nam kredytu od wykupienia polisy mieszkaniowej. Nie ma jednak prawa narzucić nam konkretnego produktu ubezpieczeniowego – sami możemy wybrać towarzystwo i zakres polisy, która musi tylko spełniać minimalne warunki postawione przez kredytodawcę.

Obowiązkowe ubezpieczenie domu przy budowie

Jeśli zaciągamy kredyt na budowę domu, sytuacja z obowiązkową polisą i cesją wygląda posobnie jak dla innych nieruchomości z hipoteką.

Tu jednak nie będą dostępne te same rozszerzenia, np. kradzież z włamaniem dotyczy wyłącznie narzędzi i materiałów budowlanych znajdujących się na terenie budowy na etapie co najmniej surowym zamkniętym (dom jeszcze niezamieszkały, ale z wstawionymi oknami, drzwiami na klucz i zadaszeniem). 

Obowiązkowe ubezpieczenie domu na wsi

Jeśli posiadamy lub kupujemy za gotówkę dom na wsi, nie mówiąc już o kredycie, to w niektórych przypadkach taka polisa będzie obowiązkowa. 

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, jeśli gospodarstwo rolne zajmuje więcej niż 1 ha i jeśli powierzchnia użytkowa budynku to więcej niż 20 m2, musimy posiadać OC pojazdu, OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie budynków – w tym ubezpieczenie domu.

Obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości w innych sytuacjach

Czy polisy mieszkaniowej może wymagać właściciel mieszkania na wynajem? Tak, jeśli takie są ustalenia w umowie między nim a najemcą. W praktyce chodzi o posiadanie przez lokatora polisy OC w życiu prywatnym. Ale to też dobre rozwiązanie dla samego najemcy, bo chroni go finansowo w razie roszczeń poszkodowanego właściciela.

Ile kosztuje obowiązkowe ubezpieczenie domu?

Porównaliśmy obowiązkowe roczne polisy mieszkaniowe dla domu na kredyt. Przy założeniu, że dom kosztuje 300 000 zł obliczyliśmy cenę dla wersji podstawowej (wymaganej przez bank) i rozszerzonej. Średni koszt obowiązkowej podstawowej polisy do kredytu to z 185 zł za 12 miesięcy ochrony murów i stałych elementów na wypadek zdarzeń losowych. Za wariant rozszerzony (ruchomości do 30 000 zł przed zdarzeniami losowymi, powódź, kradzież z włamaniem oraz OC w życiu prywatnym) zapłacimy średnio 437 zł.

Koszt obowiązkowego ubezpieczenia domu

Koszt obowiązkowego ubezpieczenia domu – porównanie ofert

TUPodstawowa polisa

Rozszerzona polisa

mtu24.pl

135 zł365 zł

Benefia

150 zł553 zł

Proama

186 zł307 zł

Inter Polska

196 zł622 zł

Generali

257 zł338 zł

Średnio za 12 miesięcy ochrony

185 zł437 zł

Źródło: rankomat.pl. Najtańsze oferty cenowe dla każdego z towarzystw w dniu 31.10.2021 r.

Gdzie kupić obowiązkowe ubezpieczenie domu? 

Obowiązkowe ubezpieczenie domu i mieszkania najlepiej kupić przez wcześniejsze porównanie ofert. To pozwoli zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w ciągu roku. 

Jeśli kupujemy polisę mieszkaniową w związku ze spłatą kredytu hipotecznego, taką informację wystarczy podać w formularzu dołączonym do porównywarki, np. Czy potrzebna jest cesja na rzecz banku?

Ważne informacje

1. Bank ma prawo uzależnić udzielenie kredytu hipotecznego od wykupienia polisy, ale nie może narzucić nam konkretnego produktu ubezpieczeniowego

2. Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy tylko gospodarstw rolnych, których powierzchnia przekracza 1 hektar

3. Ubezpieczenie domu w budowie jest obowiązkowe tylko przy kredycie hipotecznym, ale sami możemy wybrać polisę, na jaką się zdecydujemy

4. Zwiększenie zakresu ochrony o wartościowe dodatki to koszt rzędu kilkunastu złotych w skali miesiąca

FAQ – najczęściej zadawane pytania o obowiązkowe ubezpieczenie domu

 1. Jakie obowiązki ma lokator w ubezpieczonym domu?

  To w skrócie właściwa eksploatacja posiadanego mienia, zlecanie wymaganych przeglądów technicznych, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, zabezpieczenie mienia po szkodzie, ratowanie mienia i ograniczenie rozmiarów szkody.

 2. Jakie są obowiązkowe przeglądy techniczne w ubezpieczonym domu?

  To m.in. przewody kominowe (raz w roku), instalacja gazowa i wentylacyjna (raz w roku), generalny przegląd stanu technicznego domu i wszystkich instalacji (raz na 5 lat), instalacja elektryczna i piorunochrony (min. raz na 5 lat), kotły grzewcze (co 2 lub 4 lata).

 3. Czy rozszerzenie zakresu w polisie mieszkaniowej jest obowiązkowe?

  Nie, ale warto to zrobić, ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo wypłaty odszkodowania, a samo rozszerzenie do dopłata rzędu kilku, kilkunastu złotych w skali roku.

 4. Czy muszę posiadać zabezpieczenia własne, aby ubezpieczyć dom od kradzieży?

  Tak, jeśli tego wymaga w OWU ubezpieczyciel. Niektóre firmy obniżają z tego tytułu wysokość składki, gdy ubezpieczony lokator ogranicza ryzyko włamania i kradzieży.