Ubezpieczenie majątkowe dotyczy nieruchomości i pojazdów i jest tak samo ważne w razie kradzieży czy zniszczenia. Tyle że mieszkanie jest zwykle kilkakrotnie droższe od samochodu i stanowi twoje najcenniejsze mienie, więc kupując OC dla auta nie zapomnij, żeby ubezpieczyć majątek w postaci całej nieruchomości, sprzętu RTV, a nawet zwierząt domowych. 

Samych tylko mieszkań jest w Polsce ponad 14 milionów, a poprzez ubezpieczenie majątkowe możemy zabezpieczyć finansowo praktycznie każdą z tych nieruchomości. Ważne jest jednak nie samo posiadanie polisy, ale to, w jaki sposób ta polisa jest skonstruowana i czy należycie chroni nasze mienie.

Majątek Polaków – prognoza na rok 2040

Z roku na rok będzie przybywać powodów do ubezpieczenia majątku. A to z tego powodu, że coraz więcej warte będą nieruchomości w Polsce. O ile w 2015 r. były to prawie 4 mld zł, w roku 2040 majątek Polaków w zakresie domów i mieszkań będzie warty ok. 11,5 mld zł – wynika z raportu Polityka Insight „Prognoza majątku – jak demografia zmieni aktywa Polaków”.

Obecnie według różnych szacunków ponad 60 proc. Polaków posiada ubezpieczenie majątkowe  nieruchomości. Odsetek ubezpieczonych lokatorów wynika po części ze sposobu zakupu domu czy mieszkania.  przez banki, które wymagają zabezpieczenia w postaci polisy mieszkaniowej do udzielanego kredytu hipotecznego.

jak zmieni się majątek polaków

Co to jest ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majątkowe jest wyodrębnionym w systemie prawnym działem ubezpieczeń gospodarczych. Może ono odnosić się do mienia, czyli własności i innych praw majątkowych, a także odpowiedzialności cywilnej (OC). Kwestie związane z ubezpieczeniem majątkowym reguluje Kodeks cywilny (art. 821-828).

Ubezpieczenie majątkowe ma na celu zrekompensowanie finansowe szkód powstałych w skutek określonych zdarzeń. Podmiotem jest tutaj osoba fizyczna lub prawna, przedmiot to z kolei prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej. Sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną wysokość rekompensaty po szkodzie, określa się na podstawie wartości mienia.

Polisę majątkową wykupisz najczęściej na 1 rok, chociaż nie jest to regulowane odgórnymi przepisami. W porównywarce rankomat.pl dostępne są też polisy mieszkaniowe na 2 i 3 lata.

Różnice między ubezpieczeniami osobowymi i majątkowymi

Pamiętaj, że ubezpieczenie mienia dzieli się na polisy osobowe i polisy majątkowe. Różnica dotyczy oczywiście przedmiotu ubezpieczenia (człowiek, mieszkanie, samochód), ceny i zakresu ochrony, ale główny podział dotyczy zasad wypłaty odszkodowania.

Generalnie, nie ma znaczenia, ile posiadasz ubezpieczeń osobowych. Jeśli złamiesz ręki czy doznasz poważniejszego uszczerbku na zdrowiu i masz wykupionych kilka polis, to dostaniesz odszkodowanie z każdej z nich. Podobnie jest w ubezpieczeniu turystycznym dla tych zdarzeń, które mają związek z życiem i zdrowie.

W przypadku ubezpieczeń majątkowych jest inaczej. Nawet jeśli stać cię na opłacanie kilku polis, to odszkodowania za zniszczoną czy okradzioną nieruchomość dostaniesz tylko tyle, aby kwota ta wyrównała poniesioną stratę. 

WAŻNE!
Nie opłaca się wybierać w polisie zawyżonej sumy ubezpieczenia ani kupować kilku polis, bo w efekcie przepłacisz za składkę. Fachowo nazywa się to nadubezpieczeniem. Ale jeśli podasz z kolei zbyt niską wartość majątku w polisie, uzyskane odszkodowanie nie wystarczy na pokrycie szkód. Takie zjawisko nazywa się niedoubezpieczeniem.

Różnica między ubezpieczeniem majątkowym a osobowym dotyczy też obowiązku jego posiadania. Jeśli masz samochód, musisz mieć co najmniej polisę OC. Jeśli kupiłeś lub budujesz nieruchomość na kredyt, musisz mieć przynajmniej podstawową polisę mieszkaniową (o tym, co to jest podstawa, piszemy niżej). Natomiast większość polis osobowych jest dobrowolna, chociaż nie zawsze wjedziesz do danego kraju bez ważnego ubezpieczenia podróży. Podobnie jest z polisą na życie do kredytu hipotecznego czy gotówkowego – w końcu to bank ustala zasady przyznawania pożyczki i może wymagać różnych zabezpieczeń, w tym polis majątkowych i osobowych.

Co obejmuje ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenie majątkowe dla domu, mieszkania i innej nieruchomości obejmuje jej wszystkie elementy, tj. ściany (nośne i działowe), stałe elementy (wykładziny, rury, okna, drzwi, meble w zabudowie) i wyposażenie (dywany, meble wolnostojące, sprzęt RTV, zwierzęta domowe) oraz przedmioty, które znajdują się na posesji ubezpieczonego domu, garaż, piwnicę, ogrodzenie, rower.

Oczywiście, od ciebie zależy, na jaki zakres ochrony się zdecydujesz:

 • tańsze ubezpieczenie majątkowe (tzw. podstawa lub podstawowe) obejmuje ściany i stałe elementy od pakietu zdarzeń losowych. Znajdziesz w nim pożar, zalanie, wybuch, uderzenie pojazdu, przewrócenie drzewa i kilkanaście innych (do sprawdzenia w dokumencie OWU);
   
 • droższe ubezpieczenie majątkowe obejmuje ściany, stałe elementy i wyposażenie od zdarzeń losowych. Dodatkowo stałe elementy i wyposażenie mogą być chronione finansowo od kradzieży, przepięcia, dewastacji czy stłuczenia. Sam też będzie chroniony jako lokator (zarówno właściciel, jak i najemca), a polisa rozszerzona obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim, pakiet NNW, pakiet Home Assistance czy wariant All Risk, czyli wszystkie ryzyka oprócz tych, które w dokumencie ogólnych warunków ubezpieczenia zostały wyłączone z ochrony.

Podstawowe ubezpieczenie majątkowe domu i mieszkania kosztuje od ok. 100 zł rocznie. Co istotne, całkowita cena zależy od wielu czynników, w tym tego ile warta jest nieruchomość i jakiej ochrony potrzebujesz. Każde towarzystwo ubezpieczeń ma własną politykę cenową, przez co w jednym TU ta sama polisa majątkowa będzie kosztowała 350 zł, a w innym ponad 500 zł. Dlatego przed wyborem ubezpieczenia nieruchomości, porównaj dostępne oferty, które dotyczą mienia i sprawdź która firma ubezpieczeniowa proponuje ci najlepszy stosunek ceny do zawartości.

Polisa mieszkaniowa może mieć różne formy i można ją dopasować do indywidualnych potrzeb, np. poprzez wybranie odpowiednich dodatków i ustalenie sum ubezpieczenia. Na ubezpieczenie nieruchomości składa się kilka elementów.

Przedmiot ubezpieczenia – polisa może obejmować samą nieruchomość (mury), elementy stałe i ruchomości, a także budynki oraz zabudowania znajdujące się na posesji. Możliwe jest również włączenie w nią m. in. domu letniskowego, zwierząt domowych (zalicza się je do ruchomości) oraz dodatków dla lokatorów (OC w życiu prywatnym czy NWW). 

Zakres ochrony – ubezpieczenie może chronić nas przez zdarzeniami losowymi (pożar, powódź, zalanie, uderzenie pioruna, itd.) oraz przed działalnością osób trzecich (m. in. kradzież z włamaniem, wandalizm, graffiti).

Sumy ubezpieczenia – są indywidualnie ustalane dla murów, elementów stałych, ruchomości oraz OC w życiu prywatnym. Tak nazywa się górną granicę odszkodowania, jakie możemy uzyskać. 

Wyłączenia odpowiedzialności – czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania. Zawsze opisane są szczegółowo w ogólnych warunkach umowy.

Limity odpowiedzialności – może to być franszyza redukcyjna (polisa nie dotyczy szkód np. poniżej 100 zł) lub ograniczenia odnoszące się do rozszerzeń, jak chociażby domowego assistance (np. maksymalna liczba interwencji specjalisty w skali roku).

Ile kosztuje ubezpieczenie majątkowe dla domu i mieszkania?

Obliczyliśmy, ile zapłacisz za ubezpieczenie majątkowe domu i mieszkania.

W przypadku domu załóżmy, że ubezpieczasz nieruchomość o powierzchni 120 m2 i wartości 700 000 zł. Zakres ochrony dotyczy samej podstawowy – mury i elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych. Za taką polisę zapłacisz od 392 zł do 621 zł rocznie. Średni koszy ubezpieczenia to z kolei 493 zł.

Podstawowe ubezpieczenie majątkowe dla domu

TU

W cenie

Roczna składka od

Europa

Home Assistance, dewastacja

392 zł

Benefia

Home Assistance

399 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

442 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

451 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

493 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja

619 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

621 zł

Źródło: rankomat.pl (stan z 14.02.2023 r.) dla domu za 700 000 zł o powierzchni 120 mkw.

PORÓWNAJ CENY

W przypadku mieszkania załóżmy, że ubezpieczasz nieruchomość o powierzchni 60 m2 i wartości 400 000 zł. Wtedy roczny koszt ubezpieczenia zamyka się w 153-266 zł, a średnia składka wynosi 213 zł rocznie.

Podstawowe ubezpieczenie majątkowe dla mieszkania

TU

W cenie

Roczna składka od

Europa

Home Assistance, dewastacja

161 zł

Benefia

Home Assistance

187 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

227 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

232 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja

265 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

266 zł

Źródło: rankomat.pl (stan z 14.02.2023 r.) dla mieszkania za 400 000 zł o powierzchni 60 mkw.

PORÓWNAJ CENY

Polisa mieszkaniowa może kosztować i 100 zł, i kilka tysięcy, ale najczęściej za takie ubezpieczenia płaci się 200-300 zł w skali roku. Im droższy majątek chcesz ubezpieczyć i im szersza ochronę mu zapewnić, tym więcej będzie cię to kosztowało. Wysokość składki możesz w prosty sposób wyliczyć korzystając z kalkulatora ubezpieczeń

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

Ile odszkodowania z polisy majątkowej?

Rolą polisy majątkowej jest finansowe zrekompensowanie poniesionych strat. Pamiętaj, że nigdy nie zyskasz dzięki niej więcej, niż straciłeś. Przykładowo, jeśli ubezpieczysz dom wart 400 000 zł na 500 000 zł i on całkowicie spłonie, to towarzystwo wypłaci ci tylko 400 000 zł. Taką sytuację określa się mianem nadubezpieczenia i jest ona niekorzystna, ponieważ płacisz zbyt dużą składkę.

Niedoubezpieczenie jest jeszcze większym błędem, który może przynieść ci spore straty. Załóżmy, że ubezpieczyłeś mieszkanie warte 300 000 zł na kwotę 200 000 zł. Płacisz wówczas nieco mniejszą składkę, ale przy maksymalnych szkodach, ubezpieczyciel wypłaci ci tylko 2/3 wartości nieruchomości.  

Polisy majątkowe nie dają również możliwości uzyskania podwójnego odszkodowania. Nawet, jeśli ubezpieczysz dom w dwóch towarzystwach, to i tak łączna suma odszkodowań nie może przekroczyć poniesionych strat. 

Które ubezpieczenie majątkowe jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie majątkowe nieruchomości jest obowiązkowe w przypadku gospodarstw rolnych, ale też nie wszystkich – tylko gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 hektar muszą posiadać ubezpieczenie rolnicze.

Błędnym jest przekonanie o konieczności ubezpieczenia nieruchomości przy kredycie hipotecznym. Bank nie jest podmiotem, który może narzucić ci zakupu jakiegokolwiek produktu ubezpieczeniowego. Ma on natomiast pełne prawo uzależnić udzielenie kredytu od kupna polisy. Zawsze możesz odmówić, ale wówczas nie dostaniesz pożyczki. Z drugiej strony możesz kupić taką polisę majątkową, jaka jest dla ciebie najbardziej korzystna i przedstawić ją bankowi. 

Podobnie rzecz się ma z biurami podróży, w których wykupujemy wycieczki, gdzie nabycie przynajmniej minimalnego ubezpieczenia turystycznego jest warunkiem, który trzeba spełnić, aby pojechać w podróż.

Od czego zależy cena ubezpieczenia majątkowego?

Pamiętaj, że cena polisy majątkowej zależy od wielu różnych czynników, jednak największą rolę odgrywają wartość nieruchomości oraz zakres ochrony, czyli liczba ryzyk w podstawie i rozszerzeń. Nie bez znaczenia są również takie kwestie, jak:

 • historia ubezpieczenia i liczba szkód z ostatnich lat;
 • rodzaj budownictwa i kondygnacja;
 • lokalizacja;
 • kwestie formalne i prawne, jak własność, najem czy działalność gospodarcza;
 • liczba i wiek lokatorów;
 • zabezpieczenia własne – dotyczy ryzyk kradzieżowych;
 • stopień palności konstrukcji i poszycia dachowego.

Gdzie kupić ubezpieczenie majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe najbardziej opłaca się kupować online przez porównywarkę. Możesz wówczas zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale też czas. Narzędzie, które jest w tym niezwykle pomocne, to kalkulator ubezpieczeń.

PORÓWNAJ CENY

Jego obsługę można streścić w dosłownie kilku punktach:

1. Wprowadź do formularza podstawowe dane o nieruchomości, m. in. adres, metraż, rodzaj budownictwa, kondygnację.

2. Uzupełnij formę własności, podstawowe dane lokatorów i historię ubezpieczenia.

3. Wybierz mienie, które chcesz ubezpieczyć oraz ryzyka, o które chcesz poszerzyć podstawowy zakres polisy.

4. Wskaż wartość mienia, które chcesz objąć ochroną – zadeklaruj sumy ubezpieczenia.

5. Jeśli interesuje cię ubezpieczenie od kradzieży, podaj zabezpieczenia własne, jakie posiadasz.

6. Podaj swój adres mailowy, jeśli chcesz zapisać kalkulację i potem do niej wrócić – to opcja dodatkowa, oczywiście nieobowiązkowa.

7. Wybierz polisę spośród ofert takich towarzystw, jak: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden czy Allianz.

8.Określ, jak chcesz opłacić polisę – wybierz metodę płatności (BLIK, przelew online, PayPo, karta debetowa lub kredytowa, Google Pay).

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie majątkowe dotyczy polis: mieszkaniowej, komunikacyjnej i turystycznej

2. Kupując polisę majątkową trzeba uważać na niedoubezpieczenie i nadubezpieczenie

3. Polisa majątkowa nie daje możliwości uzyskania podwójnego odszkodowania

4. Rekompensata w polisie majątkowej nie może przekroczyć realnej wartości poniesionych strat

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie majątkowe

 1. Na jak długo powinno się wykupić ubezpieczenie majątkowe mieszkania lub domu?

  Polisy mieszkaniowe najczęściej wykupuje się na rok, a później przedłuża umowę lub zmienia ubezpieczyciela. Towarzystwo nie powinno też mieć nic przeciwko dłuższemu okresowi ubezpieczenia, np. 2-3 lata, natomiast niekoniecznie zgodzi się na polisę, która wygasa po kilku miesiącach. Odgórne przepisy nie regulują tej kwestii, więc termin obowiązywania ubezpieczenia można ustalić indywidualnie.

 2. Jakie ubezpieczenie majątkowe wybrać do kredytu hipotecznego?

  Banki do kredytu hipotecznego wymagają podstawowej polisy mieszkaniowej, która chroni mury i ewentualnie elementy stałe przed zdarzeniami losowymi. Takie ubezpieczenie można poszerzyć, zabezpieczając w ten sposób nie tylko interesy kredytodawcy, ale i właściciela nieruchomości. Warto rozważyć wykupienie takich dodatków, jak: ruchomości domowe, kradzież z włamaniem, OC w życiu prywatnym czy pakiet Home Assistance.

 3. Jakie ubezpieczenie majątkowe dla wynajmowanego mieszkania?

  Stosunek najmu jest sytuacją, w której można wykupić dwie polisy dla tej samej nieruchomości, jedną dla właściciela (najemcy), drugą dla lokatorów (wynajmujących). W pierwszym wariancie ubezpieczenie powinno chronić głównie mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi, a także posiadać takie dodatki, jak OC w życiu prywatnym czy pakiet Home Assistance. Polisa dla lokatorów powinna z kolei zabezpieczyć finansowo będące ich własnością mienie ruchome i nakłady inwestycyjne (środki wydane na remont), a także zawierać OC wynajmującego. Towarzystwa mają w swoich ofertach specjalne oferty dedykowane najemcom i wynajmującym.

 4. Czym jest ubezpieczenie majątkowe dla domu w budowie?

  Polisa mieszkaniowa dla domu w budowie posiada zawężony zakres ochrony, co wpływa na jej niższą cenę. Zabezpiecza ona finansowo głównie mury i elementy stałe przed skutkami zdarzeń losowych. Można w nią włączyć również ruchomości domowe, przede wszystkim materiały i narzędzia wykorzystywane na budowie, ale dopiero w momencie, w którym nieruchomość będzie w stanie minimum surowym zamkniętym. Zaznaczmy, że ubezpieczenie majątkowe dla domu w budowie dotyczy również budynków w przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub podczas remontu generalnego.

 5. Ile kosztuje ubezpieczenie majątkowe?

  Cena za ubezpieczenie majątku zależy od jego wartości i wybranego zakresu ochrony. Roczna polisa mieszkaniowa to wydatek od ok. 100 zł, a górna granica może przekraczać 1000 zł. W porównywarce ubezpieczeń majątkowych można samemu określić, co ma być przedmiotem ochrony i za jaką cenę.

 6. Od czego ubezpieczyć majątek?

  Posiadany majątek warto chronić na wypadek wszystkich sytuacji, których nie da się przewidzieć. W tym celu przyda się zakup ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (All Risk). Taka polisa oznacza, że nie ubezpieczyciel nie precyzuje konkretnych zdarzeń poza wyłączeniami - i to w razie ich wystąpienia nie wypłaci odszkodowania.

 7. Co musi zawierać polisa w przypadku ubezpieczenia majątkowego?

  Zwykle nie ma przymusu co do zawartości polisy majątkowej. Wyjątkiem jest kredyt hipoteczny, bo wtedy bank wymaga posiadania ubezpieczenia w zakresie co najmniej podstawowym, czyli od pakietu zdarzeń losowych typu pożar, zalanie, wybuch, uderzenie pioruna, huragan itp.

 8. Jak wybrać polisę majątkową?

  Wystarczy uzupełnić krótki formularz dołączony do porównywarki, aby w kilka chwil poznać nawet ponad 50 ofert ubezpieczenia majątkowego w różnych cenach i zakresie ochrony/Przy czym nie trzeb się wcześniej rejestrować ani podawać danych kontaktowych - te będą wymagane dopiero wtedy, gdy zdecydujemy się na zakup polisy. 

 9. Jakie są rodzaje ubezpieczeń majątkowych?

  Najbardziej popularne ubezpieczenia majątkowe dotyczą nieruchomości i pojazdów, czyli polisy OC (samochodowe i OC w życiu prywatnym, AC (autocasco), polisy mieszkaniowe (domu, mieszkania, budynku w budowie), polisy rolnicze (gospodarstwa rolnego).