Ubezpieczenie mieszkania na 3 lata to jedna z opcji dostępnych w porównywarce online. Sprawdzamy ceny polis długoterminowych pod względem cen i zawartości w zestawieniu do ubezpieczenia mieszkania na 12 miesięcy. Który wariant ubezpieczenia opłaca się bardziej?

Większość sprzedawanych w Polsce polis mieszkaniowych obowiązuje przez 12 miesięcy. Po upływie tego czasu ubezpieczenie można przedłużyć (czasami dzieje się to automatycznie) na identycznych warunkach, zmienić zakres ochrony lub skorzystać z oferty innego towarzystwa. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie od razu 3 lata. Jest to nierzadko opłacalne pod względem finansowym ze względu na możliwość uzyskania zniżki.

Co zawiera polisa mieszkaniowa na 3 lata?

Ubezpieczenie nieruchomości na 3 lata może posiadać taki sam zakres ochrony, jak jednoroczna polisa. Długość umowy nie ma większego znaczenia w kontekście mienia, jakie można objąć ochroną oraz zdarzeń, na wypadek których zabezpieczymy finansowo dom lub mieszkanie. 

Podstawowym przedmiotem ochrony z polisy mieszkaniowej może być dom, mieszkanie oraz nieruchomość w budowie (przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub podczas remontu). W podstawie chronione są mury i ewentualnie elementy stałe. W zakres ubezpieczenia można włączyć dodatkowe mienie:

 • ruchomości domowe;
 • przedmioty specjalne (o dużej wartości jednostkowej);
 • mienie firmowe i służbowe;
 • zabudowania na posesji, o ile są na trwałe związane z gruntem (m. in. budynki gospodarcze, altany, murowane grille, garaże wolnostojące czy ogrodzenia);
 • obiekty poza posesją – dom letniskowy i nagrobek;
 • specyficzne przedmioty, których ochrona dostępna jest w wybranych towarzystwach, np. przydomowa pasieka, przedmioty do działalności medycznej, rzeczy osobiste gości.

Podstawowy zakres ochrony w polisie mieszkaniowej zawiera zdarzenia losowe, których jest najczęściej od kilku do kilkunastu. Maksymalnie lista ta może zawierać nawet ponad 30 ryzyk, takich jak: pożar, zalanie, uderzenie pioruna, porywisty wiatr, uderzenie samochodu, upadek samolotu, eksplozja, implozja, grad, ulewny deszcz, trzęsienie ziemi, itd. Zakres ubezpieczenia można poszerzyć o kolejne zdarzenia, a wśród najważniejszych z nich znajdują się:

 • ryzyka kradzieżowe, czyli kradzież z włamaniem, kradzież zwykła oraz rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia;
 • powódź;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych;
 • OC w życiu prywatnym;
 • Home Assistance;
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW);
 • pomoc prawna.
PAMIĘTAJ!
Każde towarzystwo nieco inaczej komponuje swoje produkty, co oznacza, że u jednego ubezpieczyciela dane ryzyko będzie dostępne w podstawie, u drugiego jako rozszerzenie, a u trzeciego wyłączone z ochrony.  

Jak kupić ubezpieczenie mieszkania na 3 lata?

Ubezpieczenie nieruchomości najwygodniej jest kupować online, czyli bez konieczności wychodzenia z domu i braku zbędnych formalności. W pierwszej kolejności warto zastanowić się, jaki produkt nas interesuje, czyli wybrać konkretne rozszerzenia. Później rozsądne będzie sprawdzenie cen za taką polisę u większej liczby ubezpieczycieli. Można to zrobić za pomocą darmowego kalkulatora ubezpieczeń na rankomat.pl. Po wprowadzeniu parametrów nieruchomości oraz wyborze zakresu ochrony, naszym oczom ukaże się tabela z konkretnymi ofertami oraz cenami. 

Jeśli interesuje nas ubezpieczenie na 3 lata, wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę w tej tabeli i wówczas będziemy mogli przeanalizować propozycje cenowe poszczególnych towarzystw na taki okres. 

Z poziomu kalkulatora można przejść bezpośrednio do zakupów i objąć ochroną swoją nieruchomość praktycznie od zaraz.

Kiedy rozpoczyna się ochrona w ubezpieczeniu na 3 lata?

Okres ubezpieczenia rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym w umowie, którą podpisujemy z towarzystwem. Warunkiem koniecznym jest zapłacenie składki (lub jej pierwszej raty) w kwocie, która również podana jest w umowie. W praktyce ochrona może rozpocząć się już na następny dzień albo w terminie ustalonym w umowie.

WAŻNE!
Przy niektórych ryzykach ochrona ubezpieczeniowa zaczyna obowiązywać dopiero po określonym czasie. Chodzi tutaj głównie o powódź, przy której standardowo stosowane są karencje. Najczęściej trwają one 14-30 dni. Jeśli szkody powodziowe nastąpią przed upłynięciem tego terminu, ubezpieczony nie uzyska za nie odszkodowania.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania za 3 lata?

Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za przykładowe ubezpieczenie mieszkania na 3 lata. Zakładamy, że mieszkanie ma 80 m2, znajduje się w Warszawie i jest warte 800 000 zł. Pod uwagę wzięliśmy podstawowy wariant polisy, czyli ochronę murów i elementów stałych przed pożarem i innymi zdarzeniami losowymi. Pierwszą kalkulację przeprowadziliśmy dla trzyletniego okresu ubezpieczenia, drugą dla rocznego.

Żeby ubezpieczyć wyżej opisaną nieruchomość na 3 lata, trzeba zapłacić od 732 zł do 901 zł, co daje od 244 zł do 300 zł rocznie. Średni koszt ubezpieczenia mieszkania na 3 lata wynosi 796 zł, czyli ok. 265 zł za rok.

Koszt ubezpieczenia mieszkania na 3 lata – porównanie ofert

TUSkładka za polisę 3-letnią

Składka za 1 rok polisy 3-letniej

Proama

732 zł244 zł

Benefia

755 zł252 zł

Generali

901 zł300 zł
średnio:796 zł

265 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl (stan na: 5.04.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

Jeśli zdecydowaliśmy się ubezpieczyć opisane wyżej mieszkanie tylko na rok, to musimy się liczyć z kosztami od 207 zł do 489 zł. Średnia cena takiej polisy to 325 zł.

Przy trzyletnich ubezpieczeniach nieruchomości TU często udzielają rabatu, np. obniżając składkę za ostatni rok o 10% czy 20%. Jeśli więc zdecydowalibyśmy się wykupić polisę na dłuższy okres, zapłacimy za nią mniej, niż gdybyśmy odnawiali ubezpieczenie w tej samej firmie rok w rok

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w Rankomat

Koszt ubezpieczenia mieszkania na 1 rok – porównanie ofert

TU

Składka

mtu24.pl

207 zł

Proama

250 zł

Benefia

302 zł

Europa

310 zł

Generali

310 zł

Link4

410 zł

Inter Polska

489 zł

średnio:

325 zł

Tabela 2. Źródło: rankomat.pl (stan na: 5.04.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

Jakie wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu na 3 lata?

Okres obowiązywania ubezpieczenia nie ma raczej wpływu na charakter i liczbę wyłączeń odpowiedzialności. Ograniczenia są więc praktycznie takie same dla polis jednorocznych i trzyletnich. 

Wśród standardowych ogólnych wyłączeń odpowiedzialności można wymienić m. in.: 

 • rażące niedbalstwo;
 • celowe działanie ubezpieczonego i pozostałych domowników;
 • szkody wyrządzone pod wpływem substancji psychoaktywnych;
 • brak wymaganych prawem przeglądów technicznych;
 • samowola budowlana;
 • większe prace remontowe (wówczas potrzebna jest polisa dla nieruchomości w budowie);
 • działania wojenne, stan wojenny, akty terrorystyczne;
 • szkody górnicze (za nie odpowiada inny podmiot).

W polisach mieszkaniowych wyróżniamy też limity odpowiedzialności oraz karencje. W przypadku limitów długość okresu ubezpieczenia nie ma większego wpływu na ich wysokość – ta zależna jest od indywidualnej polityki towarzystwa. Z karencjami jest nieco inaczej, ponieważ w tym przypadku uprzywilejowani są posiadacze polis na 2 czy 3 lata. Jeśli ubezpieczyliśmy się na rok, a po tym okresie zmienimy towarzystwo, karencja dla powodzi będzie obowiązywała, mimo iż w praktyce zachowaliśmy ciągłość ubezpieczenia. W polisie trzyletniej szkody powodziowe wyłączone są tylko w pierwszych dniach pierwszego roku ubezpieczenia.  

Czy można zmienić zakres ochrony ubezpieczeniu mieszkania na 3 lata?

Wprowadzanie zmian w obowiązującej polisie mieszkaniowej jest możliwe bez względu na długość jej trwania, także nie powinniśmy mieć problemów z modyfikacją ubezpieczenia na 3 lata. Możliwe jest zarówno wprowadzenie do zakresu ochrony nowych ryzyk czy też mienia, jak i modyfikacja pierwotnie zadeklarowanych sum ubezpieczenia. 

Chęć zrobienia zmian trzeba jednak zawsze skonsultować z towarzystwem i wpłyną one na wysokość składki ubezpieczeniowej. Jeśli zwiększamy SU, wprowadzamy nowy majątek czy dodajemy kolejne ryzyka, za ubezpieczenie zapłacimy nieco więcej.

Jakie są inne warianty czasowe polisy mieszkaniowej?

W teorii nieruchomość można ubezpieczyć na dowolny okres. Ponieważ nie regulują tego żadne odgórne przepisy, długość obowiązywania polisy wynika z indywidualnych ustaleń na linii klient-towarzystwo. 

Najczęściej ubezpieczenia nieruchomości nabywa się na rok, nierzadko na 2 lub 3 lata. Problematyczne jest natomiast nabycie polisy na kilka tygodni czy miesięcy – takie opcje częściej są dostępne w ramach ubezpieczeń grupowych dla członków spółdzielni bądź wspólnot mieszkaniowych.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia mieszkania na 3 lata jeśli przed czasem?

Z ubezpieczenia nieruchomości można zrezygnować w okresie 30 dni od wejścia w życie umowy i to bez podawania przyczyn rezygnacji. Bez większych problemów można to zrobić również przy sprzedaży mieszkania lub zakończeniu stosunku najmu. W takich okolicznościach możemy wnioskować do towarzystwa o wypłacenie niewykorzystanej składki. 

Szczegółowe informacje dotyczące rezygnacji z polisy znajdują się zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i warto się z nimi zapoznać jeszcze przed podpisaniem umowy z towarzystwem.

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania na 3 lata?

W teorii trzyletnią polisę mieszkaniową możemy kupić praktycznie w każdym towarzystwie. Dla ubezpieczycieli długi okres ochrony jest korzystną opcją i dlatego chętnie sprzedają oni takie produkty, chociaż nie zawsze reklamują je na swoich stronach internetowych, ale taką opcję można znaleźć w kalkulatorze ubezpieczeń online. W ten sposób można zaoszczędzić i czas, i pieniądze. Nierzadko jest to nawet kilkaset złotych w skali roku – różnice w cenach za identyczny produkt bywają naprawdę spore.  

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie nieruchomości można wykupić na dowolny okres, najczęściej oferowane są umowy na 12 miesięcy

2. W porównywarce można też znaleźć polisy długoterminowe, na 2 lub 3 lata, rzadko na kilka miesięcy

3. Długość okresu ubezpieczenia nie ma wpływu na zakres ochrony oraz wyłączenia odpowiedzialności

4. Towarzystwa często oferują długookresowe polisy mieszkaniowe w promocyjnej cenie, ale nie jest to żelazna reguła

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenia mieszkania na 3 lata

 1. Czy za ubezpieczenie otrzymam zniżkę?

  W przypadku trzyletnich okresów ubezpieczenia towarzystwa często stosują rabaty, np. obniżając opłatę za ostatni rok o 10-20%, jednak nie jest to powszechnie obowiązująca zasada.

 2. Czy za polisę zapłacę w ratach?

  Tak, wiele towarzystw umożliwia regulowanie składki ubezpieczeniowej w ratach, jednak często wiąże się to z nieco większymi kosztami.

 3. Czy polisa mieszkaniowa przedłuża się automatycznie?

  Tak, z reguły polisa mieszkaniowa może się automatycznie przedłużyć po wygaśnięciu okresu ubezpieczenia, chyba że wypowiemy ją przed końcem lub nie zapłacimy wymaganej składki.

 4. Na jaki minimalny okres mogę ubezpieczyć nieruchomość?

  Chociaż w teorii krótkie umowy polisowe są jak najbardziej dozwolone, w praktyce rzadko kiedy można spotkać oferty ubezpieczenia nieruchomości na krócej, niż pół roku.

 5. Czy mogę zmienić warunki ubezpieczenia w trakcie jego trwania?

  Tak, podczas obowiązywania ubezpieczenia, przy porozumieniu z towarzystwem, można zmienić część zapisów, m. in. wysokość sum ubezpieczenia czy zakres ochrony.

 6. Czy po szkodzie polisa mieszkaniowa może przestać obowiązywać?

  Tak, gdy wyczerpała się suma ubezpieczenia, a także po pierwszej szkodzie, jeśli ubezpieczenie jest ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko.