Z pełną ochroną czy tylko podstawowy wariant? Online z porównywarki czy z w banku lub oddziale TU? Podpowiadamy, jak wybrać ubezpieczenie mieszkania lub domu, żeby oszczędzić czas i pieniądze. Nawet kilkaset złotych rocznie.

Wybór odpowiedniego ubezpieczenia domu i mieszkania jest o tyle ważny, że nieruchomość to najcenniejsza rzecz, jaką mamy. O polisie nie powinny też zapominać osoby mieszkające w wynajętym domu lub mieszkaniu ze względu na przetrzymywane tam przedmioty.

W naszym poradniku sprawdzamy jak wybrać ubezpieczenie mieszkania lub domu pod kątem ceny, zawartości i lokalizacji.

Przykładowa cena polisy mieszkaniowej
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna  
Benefia
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   RankoPomoc Prawna  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Generali
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Pakiet medyczny   RankoPomoc Prawna  
Wiener
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Przedmioty szklane   Powódź   All Risk   RankoPomoc Prawna  
Proama
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   Przedmioty szklane   All Risk   RankoPomoc Prawna  
Link4
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   OC w życiu prywatnym 50 000 zł   All Risk   RankoPomoc Prawna  
INTER Polska
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   OC w życiu prywatnym   All Risk   RankoPomoc Prawna  
Przykładowa cena polisy mieszkaniowej
mtu24.pl
Cena roczna
153,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Benefia
Cena roczna
157,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance RankoPomoc Prawna
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
161,24 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Generali
Cena roczna
236,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Pakiet medyczny RankoPomoc Prawna
Wiener
Cena roczna
302,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane Powódź All Risk RankoPomoc Prawna
Proama
Cena roczna
336,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja Przedmioty szklane All Risk RankoPomoc Prawna
Link4
Cena roczna
341,40 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja OC w życiu prywatnym 50 000 zł All Risk RankoPomoc Prawna
INTER Polska
Cena roczna
407,00 zł
Nieruchomość
400 000 zł
Wyposażenie
 
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja OC w życiu prywatnym All Risk RankoPomoc Prawna

Kalkulacja dla mieszkania 60 m2 wybudowanego w 2016 roku.

Na czym polega ubezpieczenie mieszkania lub domu?

Polisa mieszkaniowa należy do szerszej kategorii określanej jako ubezpieczenie mienia. Celem posiadania takiego produktu jest ochrona naszego majątku, czyli posiadanych dóbr materialnych, przede wszystkim nieruchomości, ale też mienia ruchomego. Najprościej mówiąc, polisa dla mieszkania lub domu jest umową zawartą pomiędzy klientem (ubezpieczonym), a towarzystwem (ubezpieczycielem), w której ten pierwszy zobowiązuje się płacić określonej wielkości składkę, a w zamian za to towarzystwo gwarantuje mu rekompensatę finansową po zaistnieniu konkretnych zdarzeń. 

Polisy mieszkaniowe dzielimy na ubezpieczenie od ryzyk nazwanych i ubezpieczenie od ryzyk wszystkich (All Risks). Pierwszy wariant zabezpiecza przed zdarzeniami wypunktowanymi w umowie polisowej. W wariancie All Risks ubezpieczony jest natomiast chroniony przed wszystkimi możliwymi ryzykami, oprócz tych wypisanych w polisie jako wyłączenia odpowiedzialności. 

Polisa mieszkaniowa chroni konkretne mienie w danym czasie. Każde ubezpieczenie mieszkania posiada swoje ograniczenia w postaci karencji, limitów i wyłączeń odpowiedzialności. Nie istnieje więc polisa, która zabezpieczy nas na każdą okoliczność, chociaż oczywiście bez problemu nabędziemy produkt, gdzie w zakresie ochrony znajduje się nawet ponad 30 zdarzeń. 

Z czego składa się polisa mieszkaniowa?

Każde ubezpieczenie nieruchomości ma swoją podstawową formę, którą można modyfikować wykupując poszczególne rozszerzenia. Podstawa najczęściej chroni mury, czyli samą nieruchomość oraz ewentualnie elementy stałe, czyli wszystko, co jest trwale zamontowane na obszarze domu lub mieszkania (meble i sprzęt AGD w zabudowie, elementy wszystkich instalacji, tapety, parkiet, kominek, itd.).

Katalog ryzyk, które wchodzą w zakres ochrony, może być bardzo różny. W najtańszych polisach jest to tylko kilka zdarzeń, w najdroższych kilkadziesiąt typu:

 • pożar,
 • zalanie,
 • gradobicie,
 • huragan i porywisty wiatr,
 • osuwanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek statku powietrznego,
 • upadek drzew i masztów,
 • uderzenie samochodu,
 • przesiąkanie wód gruntowych,
 • pękania mrozowe,
 • lawina,
 • dym i sadza,
 • eksplozja i implozja,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • zaleganie śniegu.

Im więcej ryzyk zapisanych jest w polisie, tym lepiej dla nas. Trzeba jednak mieć świadomość, że szeroki zakres ochrony ma bezpośrednie przełożenie na wysokość składki, jaką musimy opłacić.

Jak wybrać ubezpieczenie domu lub mieszkania?

Polisy mieszkaniowe są do siebie podobne, ale nigdy identyczne. Każda z nich ma swoją specyfikę, a różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami mogą odnosić się m. in. do: 

 • ceny; 
 • liczby ryzyk w podstawie; 
 • liczby możliwych rozszerzeń; 
 • limitów;
 • wyłączeń odpowiedzialności; 
 • karencji;
 • definicji zdarzeń;
 • dodatkowego mienia, które może obejmować polisa;
 • formuły: ubezpieczenie od ryzyk nazwanych lub ryzyk wszystkich;
 • zakresu rozszerzeń dedykowanych lokatorom – mniej lub bardziej rozbudowane pakiety Home Assistance czy OC w życiu prywatnym.

To, która oferta będzie dla nas najlepsza, zależy od naszych możliwości finansowych, specyfiki posiadanej nieruchomości oraz indywidualnych potrzeb i obaw. W poniższej tabeli prezentujemy oferty ubezpieczeniowe 8 towarzystw: ryzyka dostępne w podstawie, możliwe rozszerzenia i wybrane cechy charakterystyczne. Już na tych kilku przykładach widać wyraźnie, że każda polisa ma swoją specyfikę i można ją precyzyjnie dopasować do indywidualnych wymagań. 

Zakres ochrony

Podstawowa polisa chroni mury i ewentualnie elementy stałe. Najczęściej nie są w niej uwzględnione tzw. ruchomości domowe (mienie ruchome), czyli całe wyposażenie mieszkania i niemal wszystkie przedmioty znajdujące na jego obszarze. Chodzi tutaj zarówno o gotówkę, kosztowności i biżuterię, jak i o sprzęt elektroniczny, RTV i AGD. Łącznie ruchomości mogą kosztować kilkadziesiąt albo i kilkaset tysięcy złotych. Włączenie ich w polisę powinniśmy więc rozważyć w pierwszej kolejności.

Wśród innych przydatnych rozszerzeń można wymienić: 

 • powódź – nie zawsze dostępna w podstawie, a dla domów oraz mieszkań położonych na dolnych kondygnacjach bardzo istotna,
   
 • kradzież z włamaniem – realne zagrożenie, jeden z trzech najczęstszych powodów wypłaty odszkodowania,
   
 • przepięcie – czasami dzielone na wywołane uderzeniem pioruna i spowodowane innymi czynnikami,
   
 • OC w życiu prywatnym – poszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela na straty, które wyrządzimy np. sąsiadom,
   
 • stłuczenie przedmiotów szklanych – odnosi się prawie do wszystkich elementów stałych oraz ruchomości, które mają elementy szklane,
   
 • domowy assistance – w różnych towarzystwach ma różny zakres. Darmowe wsparcie specjalistów (hydraulik, elektryk, szklarz, itd.), infolinie tematyczne czy serwis informatyczny to tylko przykładowe elementy takiego pakietu.

Pamiętajmy, że w jednym towarzystwie np. pakiet assistance może być dostępny w podstawie, a drugim już jako rozszerzenie. Ubezpieczyciele ustalają to we własnym zakresie.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (SU) to górna granica odpowiedzialności finansowej towarzystwa. Mówiąc prościej, jest to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką uzyskamy w przypadku całkowitych zniszczeń. 

SU dla murów, elementów stałych, ruchomości i OC w życiu prywatnym ustala się osobno na podstawie szacunków, jakich dokonuje osoba chcąca się ubezpieczyć. 

UWAGA!
Wycena sumy ubezpieczenia powinna być rzetelna. W przeciwnym razie dojdzie do niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia.

1. Nadubezpieczenie jest wtedy, gdy wycenimy nieruchomość na 200 000 zł, podczas gdy w rzeczywistości jest ona warta tylko 150 000. Jako że SU mają wpływ na wysokość składki, przepłacimy za polisę, a kiedy nasze mieszkanie np. doszczętnie spłonie, to towarzystwo wypłaci nam tylko 150 000 zł.

2. Niedoubezpieczenie to sytuacja, w której posiadamy dom wart 300 000 zł, ale ustalimy dla niego SU w wysokości 250 000 zł. Na składce zaoszczędzimy maksymalnie kilkadziesiąt złotych w skali roku, ale kiedy nieruchomość zostanie całkowicie zniszczona, to towarzystwo przekaże nam tylko deklarowane 250 000 zł. Poniesiemy więc stratę rzędu 50 000 zł.
 

Wyłączenia i limity

OWU polisy to lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce się ubezpieczyć. Podczas analizy tego dokumentu trzeba przyjrzeć się m. in. wszystkim ograniczeniom, czyli wyłączeniom odpowiedzialności, limitom i ewentualnym karencjom, które pojawiają się chociażby przy ryzyku powodzi. Warto spojrzeć również na definicje, które znajdują się na samym początku OWU, ponieważ pozornie jednoznaczne pojęcia mogą być różnie rozumiane przez różnych ubezpieczycieli – przykładowo, istnieją dwa rodzaje przepięcia (od pioruna i od instalacji), a huragan może być mierzony od różnej prędkości wiatru.

Możliwe ograniczenia w polisie mieszkaniowej

ograniczenie

szczegóły

franszyza redukcyjna

(stłuczenie)

jeśli wartość szkody nie przekroczy np. 100 zł, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania

karencja

(powódź)

ochrona przed powodzią może obowiązywać np. dopiero po 15 lub 30 dniach od wejścia w życie umowy

limity

(assistance domowe)

mogą być ograniczone co do liczby (np. 3 interwencje hydraulika w skali roku) i co do ceny (np. do 400 zł za jedną interwencję)

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Cena

Cena polisy mieszkaniowej zależy głównie od dwóch czynników: wartości nieruchomości i zakresu ochrony. Im droższa jest nieruchomość i im więcej ryzyk uwzględnimy w ubezpieczeniu, tym wyższą składkę będziemy musieli uiścić.

Jeśli nasz budżet jest ograniczony, to niekoniecznie będzie nas stać na kompleksową ochronę. Zawsze jednak warto dobrać przynajmniej kilka rozszerzeń, ponieważ nie są one przesadnie drogie, a mogą dać nam wymierne korzyści. Sprawdziliśmy, jaka jest różnica w cenie pomiędzy podstawową i rozbudowaną polisą mieszkaniową.

Kalkulację przeprowadziliśmy dla konkretnej nieruchomości, mianowicie dla usytuowanego w Szczecinie domu o powierzchni 100 mkw. o wartości 700 000 zł.

Obliczyliśmy składkę dla rozszerzonej polisy chroniącej mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi. 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu?

TUCena składki
Link4594 zł
Generali637 zł
Uniqa723 zł
Benefia777 zł
mtu24968 zł
Wiener1095 zł
Uniqa1 168 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 28.02.2024 r.).

Ranking ubezpieczeń i opinie

Na wybór ubezpieczenia domu lub mieszkania wpływa też opinia znajomych, rodziny czy innych ubezpieczonych.

Przed decyzją o zakupie polisy warto też sprawdzić aktualny ranking, który pokazuje zawartość polisy mieszkaniowej danego towarzystwa pod kątem przedmiotu ubezpieczenia, ryzyk, formuły All Risk, karencji i franszyzy.

Jak wybrać polisę mieszkaniową do kredytu?

Spora część lokatorów kupuje polisę mieszkaniową tylko dlatego, że wymaga tego bank, w którym zaciągają kredyt hipoteczny. Takie rozwiązanie jest z jednej strony wygodne, bo w jednym miejscu można załatwić wszystkie formalności związane z hipoteką na dom czy mieszkanie. Ale z drugiej strony istnieje ryzyko przepłacenia za składkę lub wybór niewłaściwego ubezpieczenia.

Dlatego przez wyborem polisy mieszkaniowej do kredytu z banku, warto sprawdzić, co i za ile oferują inne firmy ubezpieczeniowe.

- Jeśli zdecydujemy się kupić polisę mieszkaniową poza bankiem, wystarczy przedstawić umowę ubezpieczenia, którą bank dołączy do umowy kredytowej. Ubezpieczając dom czy mieszkanie w banku mamy do wyboru tylko tę polisę, którą oferuje bank, za pośrednictwem TU

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMałgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Co wpływa na wysokość składki w polisie mieszkaniowej?

Ubezpieczenie nieruchomości może kosztować i 100, i 1000 zł, chociaż najczęściej wydajemy na ten cel 200-300 zł w skali roku. Czynników wpływających na cenę jest co najmniej kilka:

 • wartość nieruchomości – w tym przypadku ogólna zasada jest prosta: im droższe i lepiej wyposażone mieszkanie, tym więcej zapłacimy za polisę,
   
 • lokalizacja nieruchomości – istotna, przede wszystkim, w kontekście powodzi. Są takie obszary, na których ryzyko zniszczeń wywołanych tym żywiołem jest wyższe, co sprawia, że i za ochronę przed tym żywiołem trzeba zapłacić więcej,
   
 • konstrukcja palna lub niepalna – dla domów zbudowanych z łatwopalnych materiałów polisy są droższe,
   
 • działalność gospodarcza – jeśli prowadzona jest na terenie nieruchomości, to składka może wzrosnąć nawet dwukrotnie,
   
 • zakres polisy – podstawowa polisa to ochrona samych murów przed kilkoma zdarzeniami losowymi. Dużo droższe będzie ubezpieczenie uwzględniające elementy stałe i ruchomości, a także szereg rozszerzeń,
   
 • lokatorzy – liczy się ich wiek (szczególnie pełnoletniość), a także obecność rozszerzeń odnoszących się bezpośrednio do nich, czyli: OC w życiu prywatnym, domowy assistance, NWW czy pomoc prawna,
   
 • historia ubezpieczenia – kluczowe są straty z ostatnich lat,
   
 • zabezpieczenia własne – obecność monitoringu, dodatkowych zamków czy systemów antywłamaniowych może obniżyć składkę, jeśli w polisie uwzględniona jest kradzież z włamaniem,
   
 • forma płatności – najczęściej najtańszym wariantem jest jednorazowe opłacenie składki. Przy płatnościach ratalnych cena może wzrosnąć o kilka czy kilkanaście złotych.

Gdzie wybiorę ubezpieczenie domu i mieszkania?

Ubezpieczenie domu i mieszkania możemy wybrać online. Wystarczy skorzystać z porównywarki polis mieszkaniowych, która w kilka minut wyświetli nawet ponad 50 ofert dopasowanych do naszej nieruchomości.

W punktach poniżej opisujemy jak obliczyć składkę za ubezpieczenie nieruchomości w kalkulatorze.

PORÓWNAJ CENY

1. Uzupełnij formularz o rodzaj nieruchomości, powierzchnię, rok budowy, adres, itd.
2. Wskaż formę własności, podaj swój wiek, historię ubezpieczenia i datę, w której polisa ma wejść w życie.
3. Do podstawowego zakresu ochrony dobierz wybrane ryzyka dodatkowe.
4. Podaj wartość poszczególnych rodzajów mienia: murów, elementów stałych i ruchomości domowych.
5. Podaj zabezpieczenia własne, jeśli chcesz ubezpieczyć się przed kradzieżą.
6. Wybierz ofertę w kalkulatorze spośród dostępnych, m. in. od następujących towarzystw: Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden i Allianz.
7. Wprowadź swoje dane osobowe potrzebne do finalizacji transakcji, wybierz formę płatności i od razu opłać składkę.

Ważne informacje

1. Przy wyborze ubezpieczenia domu i mieszkania najważniejszy jest zakres ochrony

2. Wybór polisy mieszkaniowej ułatwia porównywarka ubezpieczeń nieruchomości

3. W porównywarce możemy wybrać interesujące nas ryzyka i sprawdzić nawet ponad 50 ofert

4. Obecnie w porównywarce 8 firm ubezpieczeniowych oferuje polisy mieszkaniowe z cenami pakietów

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie domu lub mieszkania:

 1. Jak wybrać ubezpieczenie domu w budowie?

  Dla inwestycji budowlanych, czyli budynków w budowie, przebudowie, rozbudowie czy podczas generalnego remontu towarzystwa mają specjalne polisy. Są one tańsze, ale ograniczone co do zakresu. Jeśli zależy nam jak najszerszej ochronie inwestycji budowlanej, powinniśmy poszukać polisy uwzględniającej jak najwięcej ryzyk, a także chroniącej ruchomości domowe. W takich ubezpieczeniach to właśnie mienie ruchome jest gorzej zabezpieczone, a ochrona często ogranicza się do materiałów budowlanych i narzędzi, które można włączyć w polisę dopiero kiedy budynek jest w stanie surowym zamkniętym.

 2. Jak wybrać ubezpieczenie dla wynajmowanego mieszkania?

  Ubezpieczyciele mają w swoich ofertach polisy dedykowane wynajmującym mieszkania i najemcom. W pierwszej wersji przed zdarzeniami losowymi chronione są głównie mury i ewentualnie elementy stałe. Polisa dla właściciela często zawiera również OC w życiu prywatnym. Lokatorzy powinni z kolei ubezpieczyć głównie mienie ruchome i ewentualnie nakłady inwestycyjne. Im również przyda się OC w wersji na najemcy.

 3. Jak wybrać tanią polisę mieszkaniową?

  Tanie ubezpieczenie można uzyskać na dwa sposoby: albo ograniczyć zakres ochrony, albo poszukać najtańszej oferty cenowej dla konkretnego produktu, który nas interesuje. Decydując się na drugi wariant najlepiej jest skorzystać z kalkulatorów ubezpieczeń. Zniżkę można także uzyskać dzięki zabezpieczeniom własnym, okresowym promocjom oraz zakupom kilku produktów w pakiecie. W uprzywilejowanej sytuacji stawia nas również bezszkodowa historia ubezpieczenia.

 4. Jak wybrać ubezpieczenie dla domu letniskowego?

  Samodzielne ubezpieczenie domu letniskowego jest raczej niemożliwe, ponieważ towarzystwa niechętnie spoglądają na nieruchomości, które nie są zamieszkane na stałe. Taki budynek można jednak ubezpieczyć rozszerzając polisę dla domu lub mieszkania. Oprócz domku letniskowego dostępne są również ubezpieczenia garaży poza posesją (do określonej odległości) oraz nagrobków.

 5. Jakie rozszerzenia dla lokatorów wybrać?

  Najpopularniejszymi dodatkami do polis mieszkaniowych są OC w życiu prywatnym i Home Assistance. Klienci mogą się również zdecydować na ubezpieczenie NNW i pomoc prawną. Każde towarzystwo ma nieco inaczej sformatowane dodatki dla lokatorów, a nierzadko w ramach jednej polisy dostępne są np. trzy różne pakiety Assistance czy OC. Wybór konkretnego rozwiązania powinien więc być podjęty w oparciu o indywidualne preferencje oraz możliwości budżetowe.

 6. W jakim towarzystwie najlepiej ubezpieczyć dom?

  W takim, które ma ustabilizowaną pozycję na rynku ubezpieczeniowym i cieszy się dobrą opinią swoich klientów. Porównywarka zawiera oferty wiodących TU na rynku, jak Proama, Generali, Link4, Wiener, Benefia, Europa, Inter Polska, mtu24.pl, Nationale-Nederlanden i Allianz.

 7. Gdzie najlepiej ubezpieczyć dom 2022?

  Warto skorzystać z rankingu ubezpieczeń nieruchomości na aktualny rok. Zestawienie pozwala sprawdzić ofertę różnych firm ubezpieczeniowych, co nie musi być kryterium decydującym przy wyborze polisy, ale pomoże podjąć przemyślaną decyzję.

 8. Gdzie najlepiej ubezpieczyć nieruchomość?

  Nieruchomość najlepiej ubezpieczyć przez internet, o ile chcemy kupić ochronę dla standardowego mienia. W przypadku domów i mieszkań o ponadprzeciętnej wartości czy ubezpieczenia kolekcji o charakterze zabytkowym należy indywidualnie skontaktować się z TU w celu przeprowadzenia wyceny.

 9. Która firma ubezpieczeniowa jest najlepsza?

  Taka, która zaproponuje najlepszy stosunek ceny do zawartości polisy mieszkaniowej. Warto kierować się także renomą TU i wziąć pod uwagę opinie klientów towarzystwa.