Polisa mieszkaniowa to obecnie jeden z najpopularniejszych i najtańszych produktów ubezpieczeniowych. Żeby wybrać optymalną ofertę, trzeba najpierw poznać kilka podstawowych faktów o polisie, a także zastanowić się, przed czym chcemy chronić nasz majątek.

Nieruchomości w Polsce nie są tanie, a często mieszkanie lub dom to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. Chronić ją możemy na kilka sposobów, np. wstawiając atestowane zamki do drzwi, montując monitoring czy nowoczesne systemy alarmowe. Nigdy nie uzyskamy jednak gwarancji, że złodzieje nie dostaną się do naszego domu, a przecież nie tylko oni stanowią realne zagrożenie dla naszego majątku. Powódź, pożar, huragan, a nawet pęknięta rura – wszystkie te zdarzenia mogą narazić nas na pokaźne straty.

Za solidną polisę mieszkaniową zapłacimy 200-300 zł w skali roku. W ten sposób nie tylko realnie zabezpieczymy się finansowo, ale też będziemy spać spokojnie, nie martwiąc się o nasz majątek.

Z czego składa się polisa mieszkaniowa?

Każde ubezpieczenie nieruchomości ma swoją podstawową formę, którą można modyfikować wykupując poszczególne rozszerzenia. Podstawa najczęściej chroni mury, czyli samą nieruchomość oraz ewentualnie elementy stałe, czyli wszystko, co jest trwale zamontowane na obszarze domu lub mieszkania (meble i sprzęt AGD w zabudowie, elementy wszystkich instalacji, tapety, parkiet, kominek, itd.).

Katalog ryzyk, które wchodzą w zakres ochrony, może być bardzo różny. W najtańszych polisach jest to tylko kilka zdarzeń, w najdroższych kilkadziesiąt typu:

 • pożar,
 • zalanie,
 • gradobicie,
 • huragan i porywisty wiatr,
 • osuwanie się ziemi,
 • trzęsienie ziemi,
 • upadek statku powietrznego,
 • upadek drzew i masztów,
 • uderzenie samochodu,
 • przesiąkanie wód gruntowych,
 • pękania mrozowe,
 • lawina,
 • dym i sadza,
 • eksplozja i implozja,
 • huk ponaddźwiękowy,
 • zaleganie śniegu.

Im więcej ryzyk zapisanych jest w polisie, tym lepiej dla nas. Trzeba jednak mieć świadomość, że szeroki zakres ochrony ma bezpośrednie przełożenie na wysokość składki, jaką musimy opłacić.

Jakie rozszerzenia warto włączyć w polisę mieszkaniową?

Jak wspomnieliśmy, podstawowa polisa chroni mury i ewentualnie elementy stałe. Najczęściej nie są w niej uwzględnione tzw. ruchomości domowe (mienie ruchome),czyli całe wyposażenie mieszkania i niemal wszystkie przedmioty znajdujące na jego obszarze. Chodzi tutaj zarówno o gotówkę, kosztowności i biżuterię, jak i o sprzęt elektroniczny, RTV i AGD. Łącznie ruchomości mogą kosztować kilkadziesiąt albo i kilkaset tysięcy złotych. Włączenie ich w polisę powinniśmy więc rozważyć w pierwszej kolejności.

Wśród innych przydatnych rozszerzeń można wymienić: 

 • powódź – nie zawsze dostępna w podstawie, a dla domów oraz mieszkań położonych na dolnych kondygnacjach bardzo istotna,
   
 • kradzież z włamaniem – realne zagrożenie, jeden z trzech najczęstszych powodów wypłaty odszkodowania,
   
 • przepięcie – czasami dzielone na wywołane uderzeniem pioruna i spowodowane innymi czynnikami,
   
 • OC w życiu prywatnym – poszerza odpowiedzialność ubezpieczyciela na straty, które wyrządzimy np. sąsiadom,
   
 • stłuczenie przedmiotów szklanych – odnosi się prawie do wszystkich elementów stałych oraz ruchomości, które mają elementy szklane,
   
 • domowy assistance – w różnych towarzystwach ma różny zakres. Darmowe wsparcie specjalistów (hydraulik, elektryk, szklarz, itd.),infolinie tematyczne czy serwis informatyczny to tylko przykładowe elementy takiego pakietu.

Pamiętajmy, że w jednym towarzystwie np. pakiet assistance może być dostępny w podstawie, a drugim już jako rozszerzenie. Ubezpieczyciele ustalają to we własnym zakresie.

Na jaką kwotę ubezpieczyć mieszkanie lub dom?

Sumy ubezpieczenia (SU) to górne granice odpowiedzialności finansowej towarzystw. Mówiąc prościej, jest to maksymalna wysokość odszkodowania, jaką uzyskamy w przypadku całkowitych zniszczeń. SU dla murów, elementów stałych, ruchomości i OC w życiu prywatnym ustala się osobno na podstawie szacunków, jakich dokonuje osoba chcąca się ubezpieczyć. Wycena powinna być rzetelna, a jeśli taka nie będzie, to możemy napotkać dwojakiego rodzaju problemy:

1. Wyceniliśmy nieruchomość na 200 000 zł, podczas gdy w rzeczywistości jest ona warta tylko 150 000. Jako że SU mają wpływ na wysokość składki, przepłacimy za polisę, a kiedy nasze mieszkanie np. doszczętnie spłonie, to towarzystwo wypłaci nam tylko 150 000 zł. Jest to przykład nadubezpieczenia.

2. Posiadamy dom wart 300 000 zł. Świadomie lub przez niedopatrzenie ustalimy dla niego jednak SU na poziomie 250 000 zł. Na składce zaoszczędzimy maksymalnie kilkadziesiąt złotych w skali roku, ale kiedy nieruchomość zostanie całkowicie zniszczona, to towarzystwo przekaże nam tylko deklarowane 250 000 zł. Poniesiemy więc stratę rzędu 50 000 zł. To przykład niedoubezpieczenia.

Na co zwracać uwagę przy wyborze polisy mieszkaniowej?

Warunki każdej polisy mieszkaniowej trzeba bardzo uważnie przeanalizować jeszcze przed podpisaniem umowy. Warto przy tym zwrócić szczególną uwagę m. in. na definicje, które zawsze znajdują się na początku ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). Przykładowo, przepięcie może oznaczać zdarzenie wywołane uderzeniem pioruna oraz spowodowane innymi czynnikami. Takie pozorne niuanse mogą mieć znaczenie w kontekście przyznania lub nieprzyznania odszkodowania. 

Istotne w OWU są wyłączenia odpowiedzialności. Pamiętajmy, że np. w formule All Risks (ubezpieczenie od ryzyk wszystkich) nie wymienia się z nazwy ryzyk, przed którymi chroni polisa. We wspomnianym dziale wymienione są natomiast te zagrożenia, których nie obejmuje umowa.

Potencjalne graniczenia ochrony to także limity odpowiedzialności, franszyza redukcyjna czy karencje. Towarzystwa mają różne podejście do tej kwestii, jednak można wskazać kilka ogólnych prawidłowości – prezentujemy je w tabeli.

Możliwe ograniczenia w polisie mieszkaniowej

ograniczenie

szczegóły

franszyza redukcyjna

(stłuczenie)

jeśli wartość szkody nie przekroczy np. 100 zł, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania

karencja

(powódź)

ochrona przed powodzią może obowiązywać np. dopiero po 15 lub 30 dniach od wejścia w życie umowy

limity

(assistance domowe)

mogą być ograniczone co do liczby (np. 3 interwencje hydraulika w skali roku) i co do ceny (np. do 400 zł za jedną interwencję)

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU.

Ile powinna kosztować polisa mieszkaniowa?

Ubezpieczenie nieruchomości może kosztować i 100, i 1000 zł, chociaż najczęściej wydajemy na ten cel 200-300 zł w skali roku. Czynników wpływających na cenę jest mnóstwo. Wymieńmy sobie te najistotniejsze:

 • wartość nieruchomości – w tym przypadku ogólna zasada jest prosta: im droższe i lepiej wyposażone mieszkanie, tym więcej zapłacimy za polisę,
   
 • lokalizacja nieruchomości – istotna, przede wszystkim, w kontekście powodzi. Są takie obszary, na których ryzyko zniszczeń wywołanych tym żywiołem jest wyższe, co sprawia, że i za ochronę przed tym żywiołem trzeba zapłacić więcej,
   
 • konstrukcja palna lub niepalna – dla domów zbudowanych z łatwopalnych materiałów polisy są droższe,
   
 • działalność gospodarcza – jeśli prowadzona jest na terenie nieruchomości, to składka może wzrosnąć nawet dwukrotnie,
   
 • zakres polisy – podstawowa polisa to ochrona samych murów przed kilkoma zdarzeniami losowymi. Dużo droższe będzie ubezpieczenie uwzględniające elementy stałe i ruchomości, a także szereg rozszerzeń,
   
 • lokatorzy – liczy się ich wiek (szczególnie pełnoletniość),a także obecność rozszerzeń odnoszących się bezpośrednio do nich, czyli: OC w życiu prywatnym, domowy assistance, NWW czy pomoc prawna,
   
 • historia ubezpieczenia – kluczowe są straty z ostatnich lat,
   
 • zabezpieczenia własne – obecność monitoringu, dodatkowych zamków czy systemów antywłamaniowych może obniżyć składkę, jeśli w polisie uwzględniona jest kradzież z włamaniem,
   
 • forma płatności – najczęściej najtańszym wariantem jest jednorazowe opłacenie składki. Przy płatnościach ratalnych cena może wzrosnąć o kilka czy kilkanaście złotych.

Polisę mieszkaniową najłatwiej kupić przez Internet, korzystając np. z kalkulatora ubezpieczeń na rankomat.pl. Takie narzędzia pozwalają na szybkie i przejrzyste zestawienie ze sobą konkurencyjnych ofert konkretnie dla takiej nieruchomości, jaką posiadamy.

Ważne informacje

1. Trzy podstawowe komponenty polisy mieszkaniowej to: mury, elementy stałe i ruchomości domowe

2. Ubezpieczenie nieruchomości składa się z podstawy, którą można uzupełnić o dowolnie wybrane rozszerzenia

3. Sumy ubezpieczenia powinny być realnym odzwierciedleniem wartości mienia

4. Wyłączenia i limity odpowiedzialności – to działy OWU, które trzeba czytać bardzo dokładnie