Która z opcji jest lepsza: ubezpieczenie mieszkania ze spółdzielni czy indywidualnie? Odpowiadamy na to pytanie, analizuj przykładowe oferty ubezpieczeń grupowych i porównując je ze standardowymi polisami mieszkaniowymi.

Jeśli należymy do spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, możemy przystąpić do ubezpieczenia grupowego dla wszystkich lokatorów. W pozostałych przypadkach zostaje nam polisa indywidualna – zarówno gdy mieszkamy na swoim, wynajmujemy mieszkanie osobom trzecim czy jesteśmy najemcami. A co, gdy mamy do wyboru oba warianty? Który z nich wybrać?

Na czym polega ubezpieczenie mieszkania ze spółdzielni?

Ubezpieczenie nieruchomości w ramach spółdzielni lub wspólnoty to ubezpieczenie grupowe. Umowę z danym towarzystwem podpisuje zarząd wspólnoty/spółdzielni, a każdy z lokatorów sam decyduje, czy chce włączyć swoje mieszkanie lub dom w taką polisę. Nie ma tutaj żadnego przymusu i zawsze można wykupić sobie indywidualne ubezpieczenie lub w ogóle się nie ubezpieczać. 

Jeśli zdecydujemy się przystąpić do ubezpieczenia grupowego, do wyboru mamy ofertę tylko jednego towarzystwa, ale w pewien sposób możemy ją zmodyfikować, dopasowując do indywidualnych potrzeb, czyli po prostu dobrać interesujące nas dodatki czy włączyć w ochronę dodatkowe mienie. Wybór jest tutaj jednak ograniczony w porównaniu do ubezpieczeń indywidualnych.

Po dopasowaniu polisy ze spółdzielni lub wspólnoty do naszych potrzeb naliczana jest składka ubezpieczeniowa, którą potem płaci się razem z czynszem administracyjnym.

Polisa mieszkaniowa ze spółdzielni i indywidualna – różnice

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem grupowym a indywidualnym widoczne są na kilku poziomach, począwszy od sposobu płacenia składki, a skończywszy na liczbie dostępnych dodatków. Trzeba też zaznaczyć, że ubezpieczenia w ramach spółdzielni bądź wspólnoty nie są jednolite – każde towarzystwo ma nieco inną ofertę.

Jak już wspomnieliśmy, przy ubezpieczeniu grupowym składkę opłaca się wraz z czynszem, co oznacza, że jest ona rozbita na miesięczne raty. Indywidualne polisy najczęściej opłaca się jednorazowo za cały rok, ewentualnie w półrocznych czy kwartalnych ratach, co jednak jest najczęściej droższym wariantem.

Kiedy sami wybieramy polisę, możemy skorzystać z oferty towarzystwa, które darzymy największym zaufaniem lub które po prostu, w naszej opinii, ma najlepszą ofertę. Przy ubezpieczeniu grupowym to administracja wybiera ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie ze spółdzielni lub wspólnoty posiada ograniczoną liczbę dodatków, co oznacza, że niektóre rozszerzenia są niedostępne. Zdarza się też, że wybór jednego dodatku musi być połączony z zakupem innego – dostępne są w ramach pakietu, a nie osobno. W indywidualnych polisach nie ma takich problemów.

Ubezpieczenia grupowe są zazwyczaj nieco tańsze od indywidualnych, ale nie są to jakieś znaczące różnice.

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem grupowym i indywidualnym

ZagadnieniePolisa indywidualna

Polisa ze spółdzielni/wspólnoty

Opłacanie składki

jednorazowo lub w ratach

co miesiąc w ramach czynszu

Wybór towarzystwa

nieograniczonytylko jedno towarzystwo

Wybór dodatków

takzakres ustalony z góry

Koszt

od ok. 100 zł rocznie

ujednolicony dla wszystkich lokatorów

Wariant All Risk

tak, ale w wybranych towarzystwach

może być niedostępny

Dodatki dostępne w pakietach

nietak

Krótkie okresy ubezpieczenia

tak, ale sporadycznietak

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Co zawiera ubezpieczenie dla członków spółdzielni?

Przyjrzeliśmy się bliżej dwóm przykładowym ubezpieczeniom grupowym, które oferują PZU i Uniqa.

Produkt PZU dedykowany jest i spółdzielniom, i wspólnotom mieszkaniowym. Podstawowy wariant tej polisy chroni tylko mury i elementy zewnętrzne, takie jak zabudowy balkonów, pompy ciepła czy rynny. Podstawowy zakres ochrony uwzględnia 18 zdarzeń losowych. Wśród dostępnych rozszerzeń znajdują się: elementy stałe, ruchomości domowe, OC w życiu prywatnym, pakiet Home Assistance oraz stłuczenie elementów szklanych. Co ciekawe, dodatki te dostępne są tylko w pakietach, np. OC można dokupić jedynie wraz z ochroną elementów stałych – takie rozwiązania nie zdarzają się raczej w ubezpieczeniach indywidualnych. Ciekawym wariantem jest możliwość wykupienia ochrony krótkoterminowej, czyli na kilka miesięcy.

Uniqa ma oddzielne oferty dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. W obu przypadkach polisy dostępne są w dwóch wersjach: Wariancie Bezpiecznym i Wariancie Bezpiecznym Plus. 

Podstawowy zakres oferty, jaką Uniqa przygotowała dla spółdzielni, zawiera: zdarzenia losowe, kradzież, rabunek, stłuczenie elementów szklanych, ochronę zewnętrznych elementów, sprzęt elektroniczny oraz OC dla zarządzających nieruchomościami. Wśród rozszerzeń znajdują się natomiast: wandalizm, dewastacja, przepięcie, przewężenie, pękania mrozowe rurociągów i przewodów.

Ubezpieczenie dla wspólnot mieszkaniowych Uniqa, w porównaniu z ofertą dla spółdzielni, w podstawie dodatkowo zapewnia ochronę prawną i OC dla lokatorów. Dostępnych jest aż 18 rozszerzeń, co w ubezpieczeniach grupowych zdarza się raczej rzadko. Wśród nich znajdują się m. in.: powódź, koszty utraty mediów, kradzież zwykła, wandalizm, graffiti, Home Assistance, pokrycie kosztów znalezienia źródła szkody czy zniszczenia powstałe w częściach wspólnych budynku.  

Co zawiera indywidualne ubezpieczenie mieszkania?

Podstawowa indywidualna polisa mieszkaniowa chroni mury i ewentualnie elementy stałe przed zdarzeniami losowymi w liczbie od dosłownie kilku do ponad trzydziestu. Praktycznie w każdym towarzystwie ubezpieczenie można poszerzyć o standardowe dodatki, czyli:

 • ruchomości domowe;
 • przedmioty specjalne (o dużej wartości jednostkowej);
 • kradzież z włamaniem;
 • Home Assistance;
 • powódź;
 • stłuczenie przedmiotów szklanych;
 • OC w życiu prywatnym;
 • ubezpieczenie NNW.

Wielu ubezpieczycieli umożliwia też wykupienie bardziej specyficznych dodatków, które jednak dla niektórych osób są kluczowe. Wymieńmy sobie kilka przykładów: 

 • ubezpieczenie NNW psa lub kota;
 • rozbudowane pakiety Home Assistance;
 • możliwość poszerzenia obszaru obowiązywania OC w życiu prywatnym, nawet na cały świat;
 • wariant OC najemcy i OC wynajmującego;
 • ochrona przedmiotów do działalności gospodarczej i mienia służbowego;
 • ubezpieczenie rzeczy osobistych gości;
 • włączenie w ochronę z polisy domu letniskowego i nagrobka;
 • włączenie w polisę garażu znajdującego się w pewnej odległości od miejsca ubezpieczenia;
 • ochrona prawna;
 • assistance rowerowy;
 • pakiet medyczny;
 • ubezpieczenie od kradzieży zwykłej;
 • ubezpieczenie od rabunku.

Wiele spośród tych dodatków jest niedostępne przy ubezpieczeniu ze spółdzielni lub wspólnoty.

Ile kosztuje polisa mieszkaniowa indywidualnie i ze spółdzielni?

Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływa szereg czynników. Kluczowe są jednak dwa: wartość nieruchomości oraz zakres ochrony, czyli liczba zdarzeń w podstawie i dokupionych rozszerzeń. 

Kupując polisę samodzielnie możemy wybierać spośród kilkudziesięciu ofert i zapewne każda z nich będzie inna pod względem cenowym. Dodajmy, że różnice w składce za identyczny produkt bywają naprawdę spore. Nierzadko za taką samą polisę w jednym przedsiębiorstwie zapłacimy 300 zł, a w drugim 600 zł. Warto więc porównywać ze sobą ceny, żeby nie przepłacić.

Lokator, który zdecydował się na ubezpieczenie ze spółdzielni bądź wspólnoty, ma ograniczone pole do zaoszczędzenia, ponieważ nie wybiera spośród większej liczby ofert, a jedynie spośród różnych wariantów jednej polisy. Z drugiej strony, z założenia ubezpieczenia grupowe są nieco tańsze od indywidualnych, co jednak nie musi być żelazną regułą.

Ogólnie rzecz biorąc, najtańsze polisy mieszkaniowe kosztują poniżej 100 zł za rok ubezpieczenia, jednak mowa jest tutaj o podstawowych zakresach ochrony i najtańszych nieruchomościach. Za 200-300 zł rocznie można już objąć ochroną przeciętne mieszkanie, a dopłacając kolejne 100-200 zł zyskamy już naprawdę solidne zabezpieczenie majątku zawierające przynajmniej kilka kluczowych rozszerzeń.

WAŻNE!
W ramach wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej nie możemy wybrać ubezpieczyciela, a jedynie samodzielnie ustalić zakres ochrony, jaki nas interesuje. Polisy grupowe często mają charakter uproszczony, czyli np. zawierają pakiety możliwych rozszerzeń lub mają ograniczoną liczbę dostępnych dodatków. Takie rozwiązania dla niektórych są nawet wygodne, ale nie dla wszystkich.

Kiedy spółdzielnia odpowiada za szkody w mieszkaniu?

Najprościej mówiąc, administracja budynku odpowiada tylko za te szkody, które powstały z jej winy. Zadaniem wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej jest dbanie o stan techniczny budynków, czyli np. dopilnowanie wszystkich wymaganych prawem przeglądów, czyli kontroli poszczególnych instalacji czy przeglądów kominiarskich. Lokatorzy mogą liczyć na rekompensatę finansową ze strony administracji chociażby wtedy, kiedy ich mieszkanie zostanie zalane w skutek nieszczelnego dachu lub gdy poślizną się wchodząc do klatki, ponieważ administracja nie zadbała o odśnieżenie przestrzeni wspólnej.

Na osobny akapit zasługuje zalanie wynikające z awarii którejś z instalacji. Tutaj winowajców może być trzech: my sami, sąsiedzi lub administracja. Jeśli wyciek powstał z rury idącej w pionie, to odpowiada za to zarządca. Jeśli zalanie powstało z poziomej rury w naszym mieszkaniu lub np. w skutek awarii naszej pralki, odpowiadamy my. Z przeciekiem w mieszkaniu sąsiada, który to zniszczył nasze mienie, jest analogicznie.

Jakie wygląda wypłata odszkodowania? 

W ubezpieczeniach grupowych procedura ubiegania się o odszkodowanie jest właściwie taka sama, jak w przypadku polis indywidualnych. Poszkodowany ma najczęściej 3-5 dni na zgłoszenie szkody, a towarzystwo 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeśli jakaś część rekompensaty jest sporna, ubezpieczyciel przelewa bezsporną część pieniędzy w pierwotnym terminie, a na dosłanie pozostałej części ma dodatkowych 14 dni. Ubezpieczony może oczywiście odwołać się od decyzji towarzystwa, jeśli się z nią nie zgadza, a jeśli to nie pomoże, pozostaje jeszcze droga sądowa.

Gdzie kupić indywidualne ubezpieczenie mieszkania? 

Zróżnicowanie pomiędzy indywidualnymi ofertami poszczególnych towarzystw jest spore i nie chodzi tutaj tylko o wysokość składki. Różnice widoczne są również w ograniczeniach polisy (limity, wyłączenia, karencje) czy liczbie i charakterze dostępnych dodatków. Zdarza się, że niektóre, te bardziej specyficzne rozszerzenia, obecne są tylko u jednego czy dwóch ubezpieczycieli. 

Wybierając ubezpieczenie indywidualne dla swojego mieszkania lub domu warto w pierwszej kolejności podjąć decyzję co do zakresu ochrony, a później, np. w kalkulatorze polis, zestawić ze sobą propozycje większej liczby ubezpieczycieli już dla konkretnego produktu. Samego zakupu ubezpieczenia można dokonać w stu procentach online, bez konieczności przygotowywania skomplikowanej dokumentacji i bez wychodzenia z domu. 

Ważne informacje

1. Jeśli jesteśmy członkami spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, możemy skorzystać z opcji ubezpieczenia grupowego nieruchomości

2. Polisa grupowa daje możliwość opłacania składki ubezpieczeniowej wraz z czynszem

3. Ubezpieczenie w ramach wspólnoty/spółdzielni bywa uproszczone i trudno jest je zindywidualizować pod kątem naszych preferencji

4. OC w życiu prywatnym chroni nas przed szkodami, które wyrządzimy osobom trzecim, czego najlepszym przykładem jest zalanie mieszkania sąsiadów

FAQ – najczęściej zadawane pytania o indywidualne ubezpieczenie mieszkania i ze spółdzielni

 1. Czy ubezpieczenie ze spółdzielni dotyczy też lokatorów wspólnot mieszkaniowych?

  Niektóre ubezpieczenia grupowe adresowane są i do lokatorów wspólnot mieszkaniowych, i do lokatorów spółdzielni, ale np. Uniqa ma osobne oferty dla tych podmiotów administracyjnych.

 2. Co w budynku mieszkalnym chroni ubezpieczenie ze spółdzielni?

  To zależy od wybranego zakresu ochrony, ale ogólnie ubezpieczenie może uwzględniać mury, zewnętrzne i wewnętrzne elementy stałe, pomieszczenia przynależne (np. piwnice, strychy, garaże) oraz mienie ruchome.

 3. Jak długo trwa ochrona ubezpieczenia ze spółdzielni i indywidualne?

  Przy indywidualnych polisach długość okresu ubezpieczenia zależy od ustaleń pomiędzy stronami. Najczęściej jest to 1 rok, czasem 2 lub 3 lata, rzadko kilka miesięcy. W ubezpieczeniach ze spółdzielni lub wspólnoty okres ten może być z góry narzucony. Co ciekawe, w grupowych ubezpieczeniach częściej spotkać można krótkie terminy obowiązywania umowy, np. 2-3 miesięczne.

 4. Kiedy polisa mieszkaniowa ze spółdzielni nie działa?

  Każde towarzystwo ma nieco inną listę wyłączeń, ale praktycznie zawsze znajdują się na niej szkody powstałe w skutek rażącego niedbalstwa, braku wymaganych prawem przeglądów czy spowodowane celowo przez ubezpieczeniowego.

 5. Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie ze spółdzielni będąc najemcą?

  Tak, istnieje taka możliwość, ponieważ ubezpieczenia grupowe są dedykowane nie tylko właścicielom nieruchomości, ale i najemcom. Dla lokatorów towarzystwa przygotują nieco inne polisy, nastawione na dobro ich interesów, czyli zawierające ochronę mienia ruchomego, nakładów inwestycyjnych czy OC najemcy.

 6. Czy mogę ubezpieczyć wynajmowane mieszkanie ze spółdzielni?

  Tak, w ramach grupowej polisy dla spółdzielni bądź wspólnoty. Mało tego, w przypadku umowy najmu, dla tej samej nieruchomości mogą zostać wykupione dwie polisy – jedna dla właściciela, druga dla lokatora bądź lokatorów.