Członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych mogą chronić swoją nieruchomość za pomocą ubezpieczenia grupowego bądź indywidualnego. Przeanalizowaliśmy na konkretnych przykładach, jakie ją zalety i wady każdego z tych rozwiązań.

Kobieta sprawdza czy warto ubezpieczyć mieszkanie ze spółdzielni czy indywidualnie
Porównaj ceny

Jeśli należymy do spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, możemy przystąpić do ubezpieczenia grupowego dla wszystkich lokatorów. W pozostałych przypadkach zostaje nam polisa indywidualna – zarówno gdy mieszkamy na swoim, wynajmujemy mieszkanie osobom trzecim czy jesteśmy najemcami. A co, gdy mamy do wyboru oba warianty? Który z nich wybrać?

Co zawiera polisa PZU dla członków spółdzielni?

Ten produkt adresowany jest wyłącznie do osób przynależących do wspólnoty lub spółdzielni, która ma podpisaną stosowną umowę z PZU. Polisa, jak często ma to miejsce przy tego typu ubezpieczeniach, ma uproszczoną formę i pewne ograniczenia. W podstawie ochrona dotyczy murów i elementów zewnętrznych (czyli np. rynien, zabudowy balkonów, markizów czy pomp ciepła) i ogranicza się do 18 zdarzeń losowych. Polisę można uzupełnić o jedno lub kilka z dostępnych rozszerzeń, co związane jest ze zwyżką składki. Są to:

 • elementy stałe i ruchomości domowe,
 • oc w życiu prywatnym,
 • domowy assistance,
 • ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Nawet przy wykupieniu wszystkich dostępnych rozszerzeń ochrona z polisy PZU Dom Grupowy nie jest kompleksowa. Nie ma tutaj np. ubezpieczenia NNW oraz kilku innych dodatków, które dostępne są w indywidualnej polisie, chociażby oferowanej przez tego samego ubezpieczyciela (np. pomoc prawna, assistance rowerowy, ochrona domu letniskowego i nagrobka, ochrona mienia służbowego).

Ubezpieczenie dla członków spóldzielni nie są to standardowe rozwiązania, jakie możemy znaleźć w indywidualnych polisach mieszkaniowych. Różnica polega m.in. na:

 • możliwości płacenia składki ubezpieczeniowej wraz z czynszem;
 • krótkim czasie trwania umowy: do wyboru 1,2 lub 3 miesiące;
 • sześciomiesięcznym okresie wypowiedzenia umowy;
 • rozszerzeniem o stałe elementy trzeba wykupić razem z OC w życiu prywatnym;
 • ubezpieczeniem od stłuczenia elementów szklanych - trzeba nabyć wraz pakietem assistance;
 • naliczaniem składki za każdego z ubezpieczonych lokatorów.

Nietypowym rozwiązaniem wydaje się w szczególności powiązanie ze sobą niektórych rozszerzeń, których nie można nabyć samodzielnie. W branży ubezpieczeniowej nie jest to standardem.

Co zawiera ubezpieczenie Uniqa dla członków spółdzielni?

Oferta ubezpieczeń grupowych w Uniqa jest bardziej rozbudowana, niż ma to miejsce w przypadku PZU. Przede wszystkim towarzystwo przygotowało odrębne propozycje dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Ponadto, oba produkty dostępne są w dwóch opcjach, czyli w Wariancie Bezpiecznym i Wariancie Bezpiecznym Plus. Różnice widoczne są głównie na poziomie zakresu ochrony.

Ubezpieczenie dla członków spółdzielni mieszkaniowychw Uniqa w podstawie zawiera szeroki wachlarz ryzyk:

 • zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • stłuczenie elementów szklanych,
 • zabezpieczenie zewnętrznych urządzeń oraz instalacji,
 • zabezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • OC dla zarządzających nieruchomościami.

Polisę można dodatkowo poszerzyć o:

 • wandalizm i dewastację,
 • przepięcia i przewężenia,
 • pękania mrozowe przewodów oraz rurociągów.

Polisa dla wspólnot mieszkaniowychw Uniqa nie jest szczególnie droga – cena dla lokatora rozpoczyna się od 260 zł w skali roku. Ubezpieczenie w podstawowej wersji obejmuje:

 • ochronę przed zdarzeniami losowymi;
 • kradzież z włamaniem i rabunek;
 • zabezpieczenie sprzętu elektronicznego;
 • ochrona elementów szklanych przed stłuczeniem;
 • ochrona prawna;
 • OC w życiu prywatnym, dla zarządzających nieruchomościami oraz dla członków wspólnoty.

Ubezpieczyciel przygotował również aż 18 dodatkowo płatnych rozszerzeń, wśród których znajdują się m. in.:

 • powódź,
 • koszty utraty mediów,
 • dodatkowe opcje OC,
 • szkody powstałe na częściach wspólnych nieruchomości,
 • kradzież zwykła,
 • wandalizm i graffiti,
 • koszty znalezienia źródła awarii;
 • domowy assistance.

Przydatne może okazać się np. ubezpieczenie przestrzeni wspólnej, a także kradzież zwykła, czyli zdarzenie, podczas którego złodziej nie pozostawia po sobie śladów w postaci wyłamanych zamków czy zbitego okna. Polisa dla wspólnot dostępna jest również w formule all risks.

Polisa dla spółdzielni w PZU i Uniqa – która lepsza?

Dużym plusem ubezpieczenia grupowego oferowanego przez Uniqa jest możliwość dopasowania go do indywidualnych potrzeb. 4 możliwe rozszerzenia w ofercie PZU wydają się być mniej korzystne, niż 18 dodatków, jakie mogą dokupić osoby zrzeszone we wspólnotach, z którymi współpracuje Uniqa.

Dobra polisa mieszkaniowa powinna być skrojona na miarę, czyli dopasowana do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego oraz specyfiki nieruchomości. Z tej perspektywy atrakcyjniejsza wydaje się być oferta towarzystwa Uniqa, ale nie możemy też zapominać, że każde rozszerzenie generuje wzrost składki.

Za zalane mieszkanie odpowiada lokator czy spółdzielnia?

Zalanie to najczęstsza przyczyna wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej, a obawa przed tym zdarzeniem jest też często jedną z głównych motywacji do zakupu ubezpieczenia. Warto mieć świadomość, w jakich okolicznościach to my jesteśmy odpowiedzialni za szkodzę, w jakich sąsiad, a kiedy wina leży po stronie spółdzielni lub wspólnoty.

Każda instalacja wodno-kanalizacyjna posiada tzw. piony i poziomy. Za awarie wszystkich rur usytuowanych pionowo odpowiedzialność ponosi wspólnota lub spółdzielnia, opcjonalnie jej ubezpieczyciel. Rury poziome przynależą już do konkretnych mieszkań, czyli odpowiadają za nie lokatorzy.

OC w życiu prywatnym chroni nas przed szkodami, jakie nieświadomie wyrządzimy osobom trzecim, czyli w tym przypadku zalania przynoszącego straty sąsiadom, wspólnocie lub spółdzielni. Jeśli więc np. awarii ulegnie nasza pralka, w skutek czego zniszczone zostanie mienie należące do wymienionych podmiotów, to odpowiedzialność finansową (do górnej granicy sumy ubezpieczenia) ponosi nasz ubezpieczyciel.

Kiedy do awarii dojdzie w naszym mieszkaniu, a zniszczenia dotkną tylko naszego mienia, to OC w życiu prywatnym nie działa. Jeśli jednak w naszej polisie, wśród zdarzeń losowych uwzględnionych w zakresie ochrony, obecne jest zalanie, to towarzystwo powinno wypłacić nam odszkodowanie.

Pamiętajmy o wyłączeniach odpowiedzialności, czyli sytuacjach, w których towarzystwo ma prawo wstrzymać wypłatę rekompensaty. Chodzi tutaj np. szkody powstałe na skutek naszego rażącego niedbalstwa, celowego działania lub braku wymaganych przeglądów technicznych. 

Kiedy zaleje nas sąsiad – bez względu na to, czy będzie to zdarzenie losowe czy niedopatrzenie – to on lub jego ubezpieczyciel powinien zrekompensować nam szkodę. Podobnie jest jeśli do zniszczeń dojdzie w skutek awarii instalacji lub urządzeń, za których stan techniczny odpowiedzialność ponosi spółdzielnia lub wspólnota.    

Ile kosztuje polisa mieszkaniowa dla lokatora indywidualnie?

Jeśli nie chcemy wykupić ubezpieczenia grupowego w ramach wspólnoty lub spółdzielni, możemy zdecydować się na samodzielną polisę mieszkaniową.

Sprawdziliśmy w kalkulatorze ubezpieczeń, ile trzeba zapłacić za polisę dla własnościowego mieszkania o powierzchni 90 m2, które jest położone w Krakowie, a jego wartość to 400 000 zł. Przyjęliśmy następujący zakres ochrony:

 • mury, elementy stałe (SU: 40 000 zł) i ruchomości domowe (40 000 zł);
 • Zdarzenia losowe,
 • Kradzież z włamaniem,
 • Powódź,
 • Wandalizm i dewastacja,
 • Stłuczenie elementów szklanych.

Różnica między polisą najtańszą (Proama 217 zł) a najdroższą (Inter Polska 691 zł),jaką wskazał kalkulator ubezpieczeń, to aż 474 zł. Dowodzi to, że dzięki porównaniu ze sobą konkurencyjnych ofert, można sporo zaoszczędzić.

Indywidualna polisa mieszkaniowa – przykładowe ceny

TU

Składka roczna

Dodatkowo

Proama

217 zł

Powódź, przepięcie

Generali

240 zł

Powódź, przepięcie, assistance

Link4

358 zł

Przepięcie, assistance

mtu24.pl

561 zł

Przepięcie, assistance

Inter Polska

691 zł

Przepięcie, assistance

Źródło: rankomat.pl (stan na 08.03.2020 r.).

W ramach wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej nie możemy wybrać ubezpieczyciela, a jedynie samodzielnie ustalić zakres ochrony, jaki nas interesuje. polisy grupowe często mają charakter uproszczony, czyli np. zawierają pakiety możliwych rozszerzeń lub mają ograniczoną liczbę dostępnych dodatków. Takie rozwiązania dla niektórych są nawet wygodne, ale nie dla wszystkich.

Ważne informacje

1. Jeśli jesteśmy członkami spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, możemy skorzystać z opcji ubezpieczenia grupowego nieruchomości

2. Polisa grupowa daje możliwość opłacania składki ubezpieczeniowej wraz z czynszem

3. Ubezpieczenie w ramach wspólnoty/spółdzielni bywa uproszczone i trudno jest je zindywidualizować pod kątem naszych preferencji

4. OC w życiu prywatnym chroni nas przed szkodami, które wyrządzimy osobom trzecim, czego najlepszym przykładem jest zalanie mieszkania sąsiadów