Mieszkanie można ubezpieczyć indywidualnie lub przystąpić do ubezpieczenia grupowego, które jest oferowane w ramach spółdzielni czy wspólnoty. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega ubezpieczenie budynku wielorodzinnego w obu tych wariantach.

Wolnostojące domy, które nie mają żadnej zewnętrznej administracji, ubezpiecza się na własną rękę, samemu wyszukując polisę i opłacając składkę. W przypadku nieruchomości należących do wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej mamy już dwie opcje: ubezpieczenie grupowe lub indywidualne. Przed dokonaniem takiego wyboru warto poznać plusy i minusy każdego z tych wariantów.

Czym jest budynek wielorodzinny?

Pod pojęciem budynku wielorodzinnego należy rozumieć nieruchomość, która ma minimum jedną klatkę schodową i trzy niezależne mieszkania. W tej definicji mieszczą się więc wszystkie bloki mieszkalne, kamienice i apartamentowce.

Jeśli chodzi o kwestie ubezpieczeniowe, to dla towarzystw istotne jest to, czy dany budynek wielorodzinny nie jest pustostanem lub nieruchomością przeznaczoną do wyburzenia. Takie obiekty są wyłączone z ochrony, a więc nie można dla nich kupić polisy mieszkaniowej.

Dodajmy, że w kontekście grupowych ubezpieczeń liczba lokali w budynku wielorodzinnym ma drugorzędne znaczenie względem tego, czy budynek ten podlega pod spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Czasami w jednym domu potrafią znajdować się dwa czy trzy osobne gospodarstwa domowe, ale jeśli nie posiadają one podmiotu administracyjnego, ubezpieczenie grupowe nie ma tutaj zastosowania.

Jak ubezpieczyć budynek wielorodzinny?

Lokal mieszkaniowy w budynku wielorodzinnym można ubezpieczyć na dwa sposoby: indywidualnie bądź w ramach ubezpieczenia grupowego. Oba warianty polisy są dostępne nie tylko dla właścicieli, ale również najemców. Istnieje także możliwość ubezpieczenia mieszkania socjalnego czy komunalnego.

W wyborze indywidualnego ubezpieczenia mamy pełną swobodę. Możemy zdecydować się na dowolne towarzystwo, a także dopasować zakres ochrony do naszych indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań. W tym przypadku jedynym ograniczeniem jest właściwie posiadany budżet – nie każdego może być stać na szeroką ochronę czy ubezpieczenie dodatkowego mienia.

Ubezpieczenia grupowe są dedykowane członkom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które zarządzają budynkami wielorodzinnymi. Jeśli przynależymy do takiego podmiotu, a ten ma podpisaną umowę z towarzystwem, możemy włączyć nasz lokal w ubezpieczenie grupowe. Oczywiście, przystąpienie do takiej polisy jest całkowicie dobrowolne. Sami decydujemy, czy korzystamy z takiej oferty, czy samodzielnie szukamy sobie polisy czy też w ogóle rezygnujemy z ubezpieczenia nieruchomości.

Co obejmuje polisa mieszkaniowa dla budynku wielorodzinnego?

Indywidualne ubezpieczenie lokalu znajdującego się w budynku wielorodzinnym może mieć dowolny zakres. Możemy zdecydować się na podstawową wersję polisy (ochrona murów przed zdarzeniami losowymi) lub też dokupić do niej wybrane rozszerzenia. Do wyboru mamy również dwa modele ubezpieczenia: polisę od ryzyk nazwanych oraz polisę od ryzyk wszystkich (All Risk). Towarzystwa oferują też ubezpieczenie NNW zwierząt domowych, ochronę przydomowej pasieki czy OC rowerzysty. Niewątpliwym plusem samodzielnego poszukiwania polisy jest możliwość wybrania produktu zawierającego takie rozszerzenie. 

Jednym z towarzystw, które oferują ubezpieczenia grupowe i dla spółdzielni, i dla wspólnot mieszkaniowych, jest Uniqa. W obu przypadkach lokatorzy mogą wybrać jeden z dostępnych wariantów: Bezpieczny lub Bezpieczny Plus. Pierwszy z nich chroni mury, elementy stałe i ruchomości domowe, a także zawiera pakiet OC w życiu prywatnym. Wariant Bezpieczny Plus posiada również pakiet Home Assistance oraz obejmuje ochroną stałe elementy działki. 

Ubezpieczenie budynków wielorodzinnych w Uniqa

Spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa


Podstawowy wariant ubezpieczenia
 
 • pożar i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • sprzęt elektroniczny,
 • zewnętrzne urządzenia oraz instalacje,
 • OC dla zarządców nieruchomościami.
 • pożar i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • sprzęt elektroniczny,
 • OC związane z posiadaniem mienia oraz z zarządzaniem nieruchomościami,
 • OC członków zarządu wspólnoty,
 • ochrona prawna.

Możliwe rozszerzenia

 • wandalizm,
 • dewastacja,
 • przepięcie,
 • pękanie mrozowe przewodów i rurociągów.
 • powódź,
 • koszt utraty mediów,
 • OC od zalania oraz przepięcia,
 • OC za szkody z tytułu kar umownych,
 • szkody na częściach wspólnych nieruchomości,
 • kradzież zwykła (również kradzież elementów zewnętrznych),
 • wandalizm i graffiti,
 • poszukiwanie przyczyny awarii,
 • drobne prace remontowe.

Tabela 1. Źródło: Uniqa OWU Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi.

Ile kosztuje ubezpieczenie budynku wielorodzinnego?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia mieszkania znajdującego się w budynku wielorodzinnym. Składkę obliczyliśmy dla 60-metrowego lokalu o wartości 450 000 zł znajdującego się na pośredniej kondygnacji.Wybraliśmy polisę chroniącą mury, elementy stałe i ruchomości domowe (SU: 50 000 zł) przed zdarzeniami losowymi i kradzieżą z włamaniem, która zawiera też pakiet OC w życiu prywatnym.

Za opisaną polisę trzeba zapłacić średnio 528 zł. Najtańsza propozycja cenowa to 363 zł, najdroższa 842 zł. Wszystkie kwoty odnoszą się do rocznego ubezpieczenia mieszkania.

Przy indywidualnym ubezpieczeniu mieszkania trzeba zwracać baczną uwagę na proponowane stawki, ponieważ, jak pokazuje chociażby przeprowadzona kalkulacja, bywają one mocno zróżnicowane. Powszechna dostępność darmowych narzędzi internetowych, czyli kalkulatorów ubezpieczeń, może pozwolić nam sporo zaoszczędzić, nawet kilkaset złotych w skali roku. Jeśli otrzymaliśmy propozycję grupowego ubezpieczenia, to też nie zaszkodzi sprawdzić, jak proponowana przez administrację stawka ma się do aktualnych realiów rynkowych i czy nie lepiej będzie samodzielnie znaleźć sobie polisę

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMałgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Ubezpieczenie mieszkania w budynku wielorodzinnym – porównanie ofert

UbezpieczycielSU dla OC w życiu prywatnym

Roczna składka

Generali100 000 zł

363 zł

Proama60 000 zł

368 zł

Europa100 000 zł

379 zł

Wiener50 000 zł

431 zł

Link450 000 zł

492 zł

mtu24.pl50 000 zł

549 zł

Benefia50 000 zł

801 zł

Inter Polska50 000 zł

842 zł

Tabela 2. Źródło: rankomat.pl (stan na: 24.05.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

Kiedy ubezpieczenie budynku wielorodzinnego nie działa?

W ubezpieczeniach grupowych i indywidualnych stosuje się bardzo podobne ograniczenia. Wśród sytuacji, w których lokator raczej nie może liczyć na uzyskanie odszkodowania można wymienić m. in.:

 • rażące niedbalstwo oraz celowe działanie ubezpieczonego;
 • niedotrzymanie terminów obowiązkowych kontroli technicznych;
 • niezgodne z prawem rozwiązania budowlane;
 • przechowywanie i użytkowanie środków pirotechnicznych oraz materiałów wybuchowych;
 • szkody powstałe podczas większego remontu;
 • szkody górnicze (odpowiada za nie inny podmiot);
 • zniszczenia powstałe pod wpływem środków psychoaktywnych;
 • wojna, stan wojenny, zamieszki, akty terrorystyczne;
 • szkody na określonych rodzajach mienia, np. rękopisach, danych w formie cyfrowej, agresywnych rasach psów czy broni palnej.

Należy pamiętać, że wszelkie ograniczenia obecne w polisach wynikają z indywidualnej polityki towarzystw. U jednego ubezpieczyciela za dane zdarzenie możemy uzyskać odszkodowanie, a u innego już niekoniecznie. Wyłączenia, karencje i limity odpowiedzialności zawsze są szczegółowo opisane w OWU polisy i należy się z nimi dokładnie zapoznać przed podpisaniem umowy.

Kto jest odpowiedzialny za szkodę w budynku wielorodzinnym?

Zasadniczo, za zniszczenia w budynku wielorodzinnym odpowiedzialność mogą ponosić trzy podmioty: my sami, sąsiedzi lub administracja. Warto rozpatrzyć to zagadnienie na przykładzie zalania, które jest zdarzeniem najczęściej występującym w omawianym budownictwie. Rozpatrzmy sobie możliwe sytuacje:

1. W naszym lokalu pęka rura w poziomie, w skutek czego zalane zostaje mieszkanie sąsiada – sąsiad dostaje odszkodowanie z naszej polisy, konkretnie w ramach ochrony z OC w życiu prywatnym.

2. W naszym lokalu pęka rura w poziomie i zalewa nasze mienie – otrzymujemy odszkodowanie z naszej polisy w ramach ochrony przed ryzykiem zalania.

3. W lokalu sąsiada pęka rura w poziomie, zniszczeniu ulega nasz majątek – otrzymujemy odszkodowanie z polisy sąsiada (OC w życiu prywatnym), a jeśli on nie ma ubezpieczenia, musi nam to zrekompensować z własnego budżetu.

4. Pęka rura w pionie i zalewa nasze mieszkanie – odszkodowanie wypłaca nam towarzystwo, w którym ubezpieczyła się administracja.

Upraszczając, za rury w pionie odpowiada wspólnota/spółdzielnia, a za rury w poziomie właściciel mieszkania, w którym dana rura się znajduje. 

Gdzie kupić ubezpieczenie w budynku wielorodzinnym?

Jeśli chcemy uczestniczyć w grupowym ubezpieczeniu, musimy wykupić polisę za pośrednictwem spółdzielni bądź wspólnoty. W takiej sytuacji trzeba wybrać zakres ochrony i podpisać umowę, a składka ubezpieczeniowa jest doliczana do czynszu administracyjnego.

Indywidualnego ubezpieczenia najlepiej szukać w Internecie. Współcześnie standardem jest sprzedawanie polis mieszkaniowych całkowicie za pośrednictwem sieci, bez zbędnych formalności. Trzeba jednak pamiętać, żeby nie decydować się na pierwszą ofertę, która wyda nam się atrakcyjna, tylko porównać ją z konkurencyjnymi produktami. W tym pomoże nam kalkulator ubezpieczeń, dzięki któremu błyskawicznie zestawimy ze sobą większą liczbę ubezpieczeń i będziemy mogli sprawdzić, które z nich jest najatrakcyjniejsze cenowo. 

Ważne informacje

1. Z definicji, budynek wielorodzinny powinien posiadać co najmniej jedną klatkę schodową oraz trzy niezależne mieszkania

2. Przystąpić do ubezpieczenia grupowego mogą zarówno mieszkańcy spółdzielni, jak i wspólnot mieszkaniowych

3. OC w życiu prywatnym to dodatek do polisy mieszkaniowej, który zabezpiecza nas przed finansowymi skutkami szkód, które wyrządzimy osobom trzecim

4. Za pęknięcie rury w pionie odpowiada administracja budynku, a rury w poziomie właściciel bądź lokator mieszkania

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie budynków wielorodzinnych

 1. Czy kondygnacja mieszkania wpływa na cenę polisy?

  Może się zdarzyć, że ubezpieczenie mieszkania na parterze będzie nieco droższe, jeśli rozszerzamy ochronę o powódź czy kradzież z włamaniem.

 2. Czy ubezpieczenie chroni mnie w razie zalania sąsiada z dołu?

  Podstawowa polisa mieszkaniowa nie chroni przed takim zdarzeniem. Żeby zabezpieczyć się finansowo na wypadek zalania mieszkania osoby trzeciej, konieczne jest wykupienie dodatku w postaci OC w życiu prywatnym.

 3. Czy mogę ubezpieczyć też piwnicę w bloku?

  Piwnice przez większość towarzystw traktowane są jako pomieszczenia przynależne – ubezpiecza się je automatycznie wraz z mieszkaniem, do którego są przyporządkowane. 

 4. Czy domofon i monitoring wystarczą jako zabezpieczenie antywłamaniowe?

  Część towarzystw przy ubezpieczeniu od kradzieży daje zniżki za tzw. zabezpieczenia własne. Domofon i monitoring mogą być zaliczone do tej grupy, ale nie muszą – to zależy od ubezpieczyciela.

 5. Czy można ubezpieczyć mienie przed wprowadzeniem się do budynku wielorodzinnego?

  Mieszkanie można ubezpieczyć już momencie, w którym stajemy się jego właścicielami lub kiedy podpisujemy umowę najmu. Polisa może więc zacząć działać jeszcze przed wprowadzeniem się do lokalu.

 6. Czy wystarczy polisa ze wspólnoty mieszkaniowej?

  Może się zdarzyć, że ubezpieczenie ze wspólnoty bądź spółdzielni będzie dla nas optymalnym rozwiązaniem. Idealne dopasowanie polisy jest jednak dużo łatwiejsze, kiedy ubezpieczamy się indywidualnie.

 7. Czy mogę ubezpieczyć mieszkanie komunalne w budynku wielorodzinnym?

  Polisę kupimy i dla mieszkania komunalnego, i dla lokalu socjalnego. Warto sprawdzić zakres polisy, aby obejmowała wyposażenie, ponieważ odszkodowanie za straty na murach czy stałych elementach nie trafi do nas, ale zarządcy budynku.

 8. Jak ubezpieczyć dom wielorodzinny?

  Gdy dom ma kilku współwłaścicieli figurujących w księdze wieczystej, pozostaje dogadać się do wspólnej polisy z uwzględnieniem wartości wszystkich lokali. Kwestią zasadniczą jest, czy w KW wyodrębnione są osobne lokale. Innym rozwiązaniem jest wykupienie polisy, która będzie uwzględniać tylko zajmowaną przestrzeń, np. poddasze. Wtedy warto zrobić wycenę tej części domu przez rzeczoznawcę, na podstawie której łatwiej będzie można ustalić w polisie sumę ubezpieczenia. Problemem może być wyegzekwowanie odszkodowania z OC w życiu prywatnym, np. za zalanie, ponieważ poszkodowanym nie może być osoba spokrewniona ze sprawcą zdarzenia.