Nowe przyłącze elektryczne to temat, z którym musi się zmierzyć każdy, kto buduje dom. Przyłącze elektryczne jest niezbędne, aby obiekt budowlany miał dostęp do sieci elektrycznej. Poopowiadamy, jak je założyć i sprawdzamy, ile to kosztuje.

Przyłącza elektryczne są niezbędne, abyś mógł w nowym domu korzystać z prądu i używać wszelkich urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej. Zanim jednak fachowiec położy przyłącza kablowe, warto sprawdzić, jakie są rodzaje zasilania nieruchomości – ich wady i zalety, jak powinien przebiegać proces przyłącza obiektu do sieci oraz ile to mniej więcej kosztuje.

Czym jest przyłącze elektryczne?

Przyłącze elektryczne to połączenie sieci energetycznej z odbiorcą prądu, czyli podłączenie prądu w nieruchomości. Polega na zamontowaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Nowe przyłącze elektryczne powinno być wykonane przez fachowców instalacji odbiorczej. To jeden z istotniejszych końcowych etapów budowy domu.

Zanim będziesz mógł wprowadzić się do swojego nowego domu, zgodnie z prawem budowlanym, musisz spełnić kilka wymogów formalnych, związanych z zakończeniem budowy. Jednym z nich jest protokół odbioru przyłączy dokonanych przez odpowiednie instytucje oraz protokoły wewnętrznych instalacji, które zaświadczą m.in. o tym, czy instalacja pozwala na dostarczanie energii elektrycznej, wykonanej przez osoby mające odpowiednie do tego uprawnienia.

Jakie są rodzaje przyłączy?

Istnieją dwa rodzaje przyłączy elektrycznych: napowietrzne i ziemne.Każde z tych rozwiązań ma zarówno wady, jak i zalety. Warto się temu przyjrzeć bliżej, aby lepiej dopasować rodzaj przyłącza elektrycznego do swojej nieruchomości.

Przyłącze napowietrzne

Przyłącze napowietrzne polega na montażu przewodów elektrycznych w powietrzu, pomiędzy instalacją odbiorcy a linią elektroenergetyczną. Jest to rozwiązanie już coraz mniej popularne.

Przyłącze elektryczne napowietrzne – wady i zalety

Zalety

Wady

 • łatwe  w montażu
 • z reguły nieco tańsze niż ziemne
 • zamontowane bezpośrednio do ścian budynku, a więć dużo mniej narażone na uszkodzenia w wyniku silnego wiatru, burzy itp.
 • widoczne i może to wpływać na estetykę budynku
 • znaczenie ma rodzaj linii energetycznej: jeśli jest napowietrzna, można zamontować przyłącze kablowe lub napowietrzne, lecz dla linii kablowej możliwy jest montaż tylko przyłącza kablowego. 

Oprac. na podstawie: rachuneo.pl.

Przyłącze elektryczne ziemne

W tym przypadku wykonanie przyłącza polega umieszczeniu kabli elektrycznych pod ziemią. Najważniejszym elementem takiej instalacji jest złącze kablowe, czyli specjalna skrzynka zamontowana na granicy posesji. Przyłącze kablowe wyposażone jest w licznik energii elektrycznej i zabezpieczenia. Jednak właściciel domu nie ma dostępu do wnętrza skrzynki –jest ona pod kontrolą dostawcy energii elektrycznej.

Przyłącze elektryczne ziemne – wady i zalety

Zalety

Wady

 • polecane dla nowych domów, bo nie wymaga modernizacji obiektu
 • cały osprzęt przyłącza jest własnością dostawcy energii elektrycznej, właściciel ma więc  bezpłatny serwis i konserwacje złącza.
 • większa odporność na czynniki atmosferyczne
 • kable nie są widoczne na budynku
 • konieczność wykonania dokładnego projektu
 • wyższy koszt instalacji
 • kablowe przyłącze energetyczne musi znajdować się w odpowiedniej odległości od innych mediów (przyłącza wody, gazu, kanalizacji, linii telekomunikacyjnej).
 • przebieg okablowania musi być dodatkowo naniesiony na mapę geodezyjną działki
 • kable mogą się szybciej starzeć ze względu na ich umiejscowienie w ziemi
 • jeśli przewody mają być poprowadzone przez inną posesję, potrzebna jest zgoda właściciela

Oprac. na podstawie: kb.pl.

Jak przyłączyć nieruchomość do sieci elektroenergetycznej? Krok po kroku

Przyłączanie nieruchomości do sieci elektrycznej to nie tak trudny proces, jak z pozoru może ci się wydawać. Można go zamknąć w 6 krokach.

1. Wniosek o nowe przyłącze elektryczne

Taki wniosek znajdziesz na stronie internetowej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (tzn. u: PGE, Tauron, Energa, Enea lub E.ON). Możesz go też pobrać w punktach obsługi klienta.

Do wniosku o nowe przyłącze elektryczne należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem/współwłaścicielem budynku lub pełnomocnikiem (jeśli składasz wniosek w imieniu kogoś innego);

 • szkic lub plan z lokalizacją przyłączanego budynku;

 • jeśli prowadzisz firmę, powinieneś dołączyć: odpis nadania NIP i REGON, wpis do CEIDG/KRS.

2. Składanie wniosku o przyłącze elektryczne

Wniosek i dołączone do niego dokumenty można przekazać firmie energetycznej osobiście (albo przez pełnomocnika) w punkcie obsługi klienta, przesłać pocztą tradycyjną, a w niektórych przypadkach nawet pocztą elektroniczną.

Operator sieci energetycznej ma 30 dni na danie Ci odpowiedzi oraz na przekazanie warunków technicznych.

3. Spełnienie warunków

Jeśli Twój wniosek o przyłącze elektryczne zostanie pozytywnie rozpatrzony, musisz jeszcze spełnić listę warunków technicznych, które otrzymasz, w tym informację na temat szacunkowych kosztów za przyłącze, umowę o przyłączenie oraz plan prac, m.in. rodzaj nowego przyłącza elektrycznego.

4. Umowa o przyłącze elektryczne

Umowa i nowe przyłącze elektryczne może mieć dwa rodzaje:

 • Umowa inwestycyjna – taką umowę zawiązuje się, jeśli na działce brakuje odpowiedniej infrastruktury do wykonania przyłącza elektrycznego i firma energetyczna będzie wykonywać najpierw prace z tym związane.

 • Umowa bezinwestycyjna – można ją zawrzeć, jeśli w budynku i na posesji nie ma konieczności wykonania dodatkowych prac. 

Propozycję umowy musisz podpisać w ciągu 30 dni. 

5. Przyłączanie do sieci elektrycznej

Kolejnym krokiem po podpisaniu propozycji umowy wydanej przez firmę energetyczną, są prace przygotowawcze niezbędne do instalacji elektrycznej, zgodne z warunkami technicznymi. Kidy prace są zakończone, musisz zgłosić instalację. 

6. Podpisanie umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej 

Ostatnim krok to już tylko podpisanie umowy ze sprzedawcą energii o przyłącze elektryczne.

Jakie dokumenty potrzebne do pobierania energii elektrycznej?

Przy składaniu wniosku o przyłącze elektryczne potrzebnych będzie Ci kilka dodatkowych dokumentów. Wymagane dokumenty mogą się nieco różnić u poszczególnych dostawców energii elektrycznej.  Warto więc sprawdzić, co jest potrzebne, zanim złożysz wniosek.

 Najważniejsze dokumenty to:

 • Akt własności (albo inny dokument potwierdzający, że działka jest Twoją własnością).
 • Plan zabudowy wraz ze szkicem sytuacyjnym (z naniesionym budynkiem).

Kiedy dostarczysz te dokumenty do zakładu energetycznego, w odpowiedzi dostaniesz informacje na temat:

 • preferowanego rodzaju przyłącza (napowietrzne lub ziemne);
 • sposobu zasilania;
 • miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
 • wymaganych ustaleń z zakładem energetyki.

Jeżeli planujesz instalację napowietrznego przyłącza elektrycznego, na tym Twoje procedury z tym związane kończą się. Jeśli jednak instalujesz przyłącze elektryczne ziemne, konieczne będzie jeszcze opracowanie projektu instalacji – i zatwierdzenie go w Zakładzie Energetycznym oraz w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji.

Jeśli cały projekt nowego przyłącza elektrycznego zostanie zatwierdzony, możesz rozpocząć prace.

Ile kosztuje przyłącze elektryczne?

To, ile kosztuje przyłącze elektryczne zależy przede wszystkim od tego, jaki rodzaj przyłącza wybierzesz. Wpływ na koszt przyłączenia ma także długość przyłącza oraz moc przyłączeniowa - może być inna dla poszczególnych domów jednorodzinnych.

Cennik za przyłącze elektryczne o długości do 200 m (standardowe) wygląda zazwyczaj następująco:

 • Ziemne przyłącze energii elektrycznej – od 150 do 200 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej. Standardowe przyłącze o mocy 12 kW to koszt ok. 1 800 – 2 400 zł.

 • Napowietrzne przyłącze energetyczne – od 100 do 140 zł za każdy 1 kW mocy przyłączeniowej. Standardowe przyłącze o mocy 12 k to koszt ok. 1 200 – 1 700 zł.

Instalacja nowego przyłącza elektrycznego wykraczającego poza standardową długość (powyżej 200 m) będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami. W zależności od stawek Zakładu Energetycznego może wzrosnąć o 50 – 80 zł za każdy kolejny metr bieżący przyłącza.

Cena montażu przyłącza elektrycznego może także wzrosnąć, jeśli pojawią się trudne warunki montażowe. Koszt instalacji przyłącza elektrycznego może też być różny u poszczególnych dostawców energii elektrycznej.

Wniosek o przyłącze prądu – jak go wypełnić i gdzie złożyć?

Formularz wniosku o przyłącze prądu możesz pobrać na stronie internetowej dostawcy lub pobrać go bezpośrednio w jego lokalnym oddziale.

Jedną z ważniejszych rzeczy we wniosku o przyłącze elektryczne jest wartość mocy przyłączeniowej. Już na etapie tworzenia projektu budowlanego dobrze jest ją określić.

To jaka będzie moc przyłączeniowa zależy od ilości i mocy odbiorników prądu. Warto zawyżyć te parametry, dzięki temu będziesz mieć pewność, że instalacja nie wywoła awarii ze względu na podwyższony pobór prądu.

Wniosek o przyłącze prądu musisz złożyć w Zakładzie Energetycznym. Zakład Energetyczny w ciągu maksymalnie 30 dni powinien wydać Ci warunki techniczne przyłącza sieci elektrycznej w domu. Po tym czasie możesz ustalać terminy przeprowadzenia prac montażowych.

Przyłącze elektryczne a ubezpieczenie domu

Każdy dom z przyłączem elektrycznym można ubezpieczyć. Jednak, aby polisa mieszkaniowa działała, konieczne jest wykonanie nowego przyłącza elektrycznego przez osoby do tego uprawnione oraz regularne wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej.

W przeciwnym razie ubezpieczenie domu z przyłączem elektrycznym jest nieważne i w razie szkody, np. pożaru, ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty odszkodowania za straty.  

Pożar to jedno z bardzo poważnych zagrożeń dla domu i dość często zdarza się, że przyczyną pożaru jest awaria w siei elektrycznej. Na wypadek tego oraz wielu innych ryzyk warto ubezpieczyć nieruchomość.

Już podstawowa polisa mieszkaniowa zabezpieczyć dom (wraz z  całym przyłączem elektrycznym oraz innym instalacjami) na wypadek pożaru, wybuchu, dymu i sadzy, silnego wiatru, intensywnych opadów śniegu, deszczu i gradu, upadku drzew i masztów oraz wielu innych ryzyk – w sumie około 20.

Aby znaleźć dobre ubezpieczenie domu, najlepiej jest poszukać go przez kalkulator polis mieszkaniowych – w jednym miejscu zobaczysz całą listę ofert od różnych TU – wraz z cenami i zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

W kalkulatorze polis mieszkaniowych sprawdziliśmy, ile kosztuje podstawowe ubezpieczenie domu z przyłączem elektrycznym, zakładając, że:

 • dom ma 120 m2,
 • jego wartość rynkowa to 650 000 zł,
 • ulokowany jest w Krakowie.

Kalkulator pokazał, że najtańsze ubezpieczenie domu, w tym przypadku, możliwe jest w Link4 – 364 zł za rok ochrony, a w tej cenie dodatkowo pakiet Home Assistance i Dewastacja. Oferty pozostałych TU, choć droższe, często mają albo taką samą, albo nawet mniejszą liczbę dodatków w cenie. Wyróżnia się oferta TU Generali – 541 zł za rok – a w pakiecie, prócz ochrony na wypadek Dewastacji oraz pakietu Home Assistance, także pakiet medyczny – to oferta dla tych, którzy chcą chronić na wypadek nagłych szkód nie tylko swoją nieruchomość, ale i własne zdrowie.

Wybierając ubezpieczenie domu z przyłączem elektrycznym, zwróć uwagę nie tylko na cenę polisy mieszkaniowej, ale także na zakres ochrony – im większym, tym nieruchomość będzie lepiej zabezpieczona. Często większa ilość dodatkowych ryzyk wcale nie oznacza wyższej ceny

Leszek Drozdalski, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

Koszt ubezpieczenie domu z przyłączem elektrycznym – porównanie

TU

Cena/rok

Dodatkowo w cenie

Link4

364 zł

Home Assistance, Dewastacja

Europa

365 zł

Benefia

377 zł

Home Assistance

Wiener

464 zł

Home Assistance, Dewastacja

Inter Polska

485 zł

Mtu24.pl

541 zł

Home Assistance

Generali

651 zł

Home Assistance, Dewastacja, Pakiet Medyczny

Proama

732 zł

Home Assistance, Dewastacja

Oprac. na podstawie: rankomat.pl z 24.02.2023 r.

PORÓWNAJ CENY

Gdzie ubezpieczę dom z przyłączem elektrycznym?

Jeśli chcesz kupić ubezpieczenie domu, możesz to zrobić bezpośrednio w kalkulatorze polis mieszkaniowych, w którym wcześniej porównasz oferty.

Zakup ubezpieczenia domu w kalkulatorze nieruchomości online jest bardzo prosty. Wystarczy:

1.Kliknąć „Kup online” przy wybranej polisie mieszkaniowej.

2.Uzupełnić dodatkowe dane potrzebne do umowy.

3.Zaczekać na e-mail z niezbędnymi dokumentami do ubezpieczenia domu.

Ubezpieczenie nieruchomości kupione przez Internet zwykle działa już od następnego dnia.

PORÓWNAJ CENY

Ważne informacje

1. Energię elektryczną możesz pozyskać z sieci przez dwa rodzaje przyłączy elektrycznych: ziemne i napowietrzne

2. Jeśli zdecydujesz się na przyłącze ziemne, najprawdopodobniej będziesz musiał liczyć się z wyższym kosztem

3. Użytkowanie przyłącza napowietrznego jest zwykle tańsze w instalacji, ale ze względu na konieczność montażu na budynku może zepsuć estetykę domu

4. Nowe przyłącze elektryczne powinno być wykonane przez osoby z uprawnieniami – tego wymaga prawo, zakład energetyczny i TU przy ubezpieczeniu nieruchomości

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o przyłącze elektryczne i ubezpieczenie

 1. Ile kosztuje przyłącze elektryczne 2023?

  Wysokość opłaty wynosi zwykle ok. 1400 – 2400 zł. Jeśli chcesz zainstalować przyłącze elektryczne na świadczenie usług dystrybucji energii powyżej 200 metrów, koszt może wynieść nawet ok. 5000 zł.

 2. Jak długo czeka się na przyłącze elektryczne?

  Czas oczekiwania na zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej (przyłącze stałe) to zwykle od 1 do 5 miesięcy. Na czas budowy domu możesz wykorzystać przyłącze tymczasowe. Rozliczane przyłącza tymczasowego odbywa się na podstawie osobnej taryfy.

 3. Jaką wybrać moc przyłączeniową w domu jednorodzinnym?

  W domu jednorodzinnym bezpieczna moc przyłącza elektrycznego powinna wynosić od 15 do 30 kW.

 4. Gdzie złożyć wniosek o przyłącze elektryczne?

  Wniosek o przyłącze elektryczne złóż u jednego z operatorów, który realizuje dostawę energii elektrycznej, w zależności od lokalizacji domu to m.in. Tauron, Enea, Energa, E.ON lub PGE.

 5. Czy ubezpieczenie domu obejmuje przyłącze elektryczne?

  Tak, podstawowa polisa mieszkaniowa chroni mury i stałe elementy nieruchomości, w tym m.in. instalacje elektryczne, na wypadek ok. 20. różnych zdarzeń losowych typu pożar, wybuch, dym i sadza czy huragan.

 6. Czy przyłącze energetyczne wymaga pozwolenia na budowę?

  Dostęp do sieci energetycznej to jeden z kluczowych aspektów przy budowie domu. Profesjonalne wykonanie, przez uprawnione osoby, przyłącza energetycznego jest wymagane prze prawo budowlane – umożliwia bezpieczne korzystanie z prądu zarówno podczas prac budowlanych, jak i na dalszym etapie – w trakcie użytkowania domu.

 7. Czy przyłącze energetyczne wymaga zgody sąsiadów?

  Nie, na budowę przyłącza nie musisz mieć pozwolenia. Chyba że nowe przyłącze elektryczne, które instalujesz, będzie dotyczyło granicy działki sąsiada – wtedy zgoda właściciela posesji jest wymagana.

 8. Kto jest właścicielem przyłącza energetycznego?

  Przyłącze energetyczne należy do zakładu energetycznego. Jednak samo urządzenie mocujące tę sieć do budynku na placu budowy jest już własnością właściciela domu.

 9. Czym jest wewnętrzna linia zasilająca?

  Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) łączy całą infrastrukturę dostawcy energii elektrycznej z właścicielem posesji, do której doprowadzony jest prąd. W praktyce to po prostu linia elektryczna, która służy do przesyłu energii elektrycznej. Znajduje się pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku.